• Khóa luận Lễ hội xuống đồng của ngưới Cao lan ở Quang yên, sông Lô, Vĩnh phúcKhóa luận Lễ hội xuống đồng của ngưới Cao lan ở Quang yên, sông Lô, Vĩnh phúc

  Nhìn chung các công trình nghiên cứu về người Cao Lan có rất nhiều song chủ yếu đi sâu nghiên cứu về nguồn gốc, quá trình di cư, tang ma, trang phục của tộc người mà ít công trình nghiên cứu về lễ hội. Hàng năm vào thời điểm diễn ra lễ hội cũng đã có không ít những nhà nghiên cứu đi thực tế để hoàn thành bài nghiên cứu của mình nhưng chủ yếu vẫ...

  pdf9 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 22/04/2019 | Lượt xem: 57 | Lượt tải: 0

 • Khóa luận Tập quán cưới xin của người hà nhì ở Thu lũm, Mường tè, Lai ChâuKhóa luận Tập quán cưới xin của người hà nhì ở Thu lũm, Mường tè, Lai Châu

  Điền dã Dân tộc học tại xã Thu Lũm, huyện Mường Tè, tỉnh Lai châu, phỏng vấn, ghi chép, chụp ảnh để có thể chọn lọc những tư liệu tốt nhất phục vụ cho việc nghiên cứu. Bên cạnh đó người viết còn tham khảo một số tài liệu và những công trình nghiên cứu đã xuất bản để tìm hiểu về dân tộc Hà Nhì cùng những phong tục, tập quán của một đám cưới tru...

  pdf11 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 22/04/2019 | Lượt xem: 35 | Lượt tải: 0

 • Khóa luận Văn hoá truyền thống làng pleisinh a dưới sự tác động của đạo tin lànhKhóa luận Văn hoá truyền thống làng pleisinh a dưới sự tác động của đạo tin lành

  Qua bài khóa luận người viết muốn cung cấp thêm một luận cứ khoa học cho việc bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, cung cấp nguồn tư liệu về thực trạng ảnh hưởng của đạo Tin Lành đến văn hóa truyền thống của người Gia rai ở làng Pleising A. Bước đầu đưa ra những phân tích cũng như đánh giá dẫn tới sự thâm nhập, ảnh hưởng nhan...

  pdf12 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 22/04/2019 | Lượt xem: 28 | Lượt tải: 0

 • Tìm hiểu di tích đình làng Cót (đình Hạ yên quyết) (phường Yên hòa, quận Cầu giấy, tp. Hà Nội)Tìm hiểu di tích đình làng Cót (đình Hạ yên quyết) (phường Yên hòa, quận Cầu giấy, tp. Hà Nội)

  Xác định niên đại của di tích Đình Hạ Yên Quyết và quá trình tồn tại của di tích trong lịch sử. Bước đầu xác định rõ đặc trưng và giá trị cơ bản về kiến trúc, điêu khắc và những giá trị văn hóa phi vật thể gắn với di tích. Đề xuất những giải pháp về bảo tồn tôn tạo và phát huy tác dụng của di tích trong giai đoạn hiện nay.

  pdf8 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 22/04/2019 | Lượt xem: 33 | Lượt tải: 0

 • Khóa luận Tìm hiểu về “khắp” của người Thái ở huyện Mường LaKhóa luận Tìm hiểu về “khắp” của người Thái ở huyện Mường La

  Đề tài khảo sát thực trạng biến đổi văn hóa truyền thống của người Mường tại xã Tiến Xuân giúp các nhà nghiên cứu văn hóa và các nhà quản lí của thủ đô có cơ sở thực tế để xây dựng, hoạch định chính sách, giải quyết vấn đề mâu thuẫn giữa việc giúp người Mường một mặt đẩy mạnh phát triển kinh tế, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, một mặt ...

  pdf16 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 22/04/2019 | Lượt xem: 29 | Lượt tải: 0

 • Khóa luận Tìm hiểu sưu tập lư và đỉnh đồng thời Nguyễn trường bày tại Bảo tàng Lịch sử Việt NamKhóa luận Tìm hiểu sưu tập lư và đỉnh đồng thời Nguyễn trường bày tại Bảo tàng Lịch sử Việt Nam

  Đối tượng nghiên cứu: Sưu tập lư và đỉnh đồng thời Nguyễn (thế kỷ XIXưđầu thế kỷ XX) trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Việt Nam. ư Phạm vi nghiên cứu: Sưu tập lư và đỉnh thời Nguyễn được trưng bày tại hệ thống trưng bày cố định của Bảo tàng Lịch sử Việt Nam. 4. Phương pháp nghiên cứu ư Phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của Chủ ngh...

  pdf8 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 22/04/2019 | Lượt xem: 34 | Lượt tải: 0

 • Khóa luận Nghiên cứu thị trường băng đĩa tại thủ đô Hà nội hiện nayKhóa luận Nghiên cứu thị trường băng đĩa tại thủ đô Hà nội hiện nay

  Hệ thống hóa lí luận về thị trường băng đĩa, các đặc trưng cơ bản về thị trường băng đĩa và vai trò của việc nghiên cứu nhu cầu băng đĩa. - Khảo sát thực trạng, phân tích và đánh giá thị trường băng đĩa tại thủ đô Hà Nội. - Đề xuất giải pháp mang tính khả thi để thúc đẩy thị trường băng đĩa phát triển mạnh trong năm tới.

  pdf8 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 22/04/2019 | Lượt xem: 31 | Lượt tải: 0

 • Khóa luận Thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động xuất bản sách tại Việt Nam từ năm 2006 - 2009Khóa luận Thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động xuất bản sách tại Việt Nam từ năm 2006 - 2009

  Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quyền Sở hữu trí tuệ trong hoạt động xuất bản sách ở Việt Nam - Nghiên cứu thực trạng thực thi quyền Sở hữu trí tuệ trong hoạt động xuất bản sách Việt Nam từ năm 2006 – 2009; - Phân tích và đánh giá những ưu điểm, nhược điểm, những tồn tại, bất cập cản trở việc thực thi quyền Sở hữu trí tuệ trong hoạt động xuất bả...

  pdf8 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 22/04/2019 | Lượt xem: 29 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Phân tích hoạt động kinh doanh xbp tại nhà xuất bản đại học quốc gia Hà NộiĐề tài Phân tích hoạt động kinh doanh xbp tại nhà xuất bản đại học quốc gia Hà Nội

  Giúp doanh nghiệp tìm ra được các biện pháp sát thực để tăng cường các hoạt động kinh tế, nhằm huy động mọi khả năng tiềm tàng về vốn, lao động, tài sản cố định vào quá trình sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu diễn biến và kết quả c...

  pdf8 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 22/04/2019 | Lượt xem: 27 | Lượt tải: 0

 • Khóa luận Hoạt động thông tin – Thư viện tại viện gia đình và giớiKhóa luận Hoạt động thông tin – Thư viện tại viện gia đình và giới

  Mục đích: Đánh giá được các mặt mạnh, cũng như hạn chế để tìm ra các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động thông tin – thư viện tại Viện Gia Đình và Giới. Nhiệm vụ: Khảo sát hoạt động thông tin – thư viện Tìm hiểu và đánh giá được thực trạng hoạt động thông tin – thư viện tại Viện Gia đình và Giới. Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng...

  pdf11 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 22/04/2019 | Lượt xem: 28 | Lượt tải: 0