• Hoạt động bảo hiểm tiền gửi tại một số nước có nền kinh tế thị trường và bài học kinh nghiệm với Việt NamHoạt động bảo hiểm tiền gửi tại một số nước có nền kinh tế thị trường và bài học kinh nghiệm với Việt Nam

  Hoạt động bảo hiểm tiền gửi đang ngày càng tỏ rõ vai trò quan trọng và xu hướng phát triển mạnh mẽ mang tính chất toàn cầu trong thời gian tới. Sau 9 năm hoạt động và phát triển, BHTG Việt Nam đã từng bước khẳng định được vai trò quan trọng của mình với nền kinh tế nói chung, đối với các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi và người gửi tiền ...

  pdf102 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 05/09/2014 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Giải pháp xây dựng và phát triển ngành công nghiệp phụ trợ hàng dệt may Việt NamĐề tài Giải pháp xây dựng và phát triển ngành công nghiệp phụ trợ hàng dệt may Việt Nam

  Trong quá trình công nghiệp hóa đất nước, phát triển ngành công nghiệp phụ trợ là yêu cầu cấp bách, Việt Nam trong nhiều năm qua luôn gia tăng đẩy mạnh xuất khẩu ngành dệt may nhưng chưa chú trọng tập trung phát triển công nghiệp phụ trợ. Chính vì vậy dẫn đến ngịch lý là tuy ngành dệt may nhiều năm liền đứng thứ hai về kim ngạch xuất khẩu n...

  pdf86 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 05/09/2014 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Quản trị quan hệ khách hàng (customer rela tionship management) trong chiến lược cạnh tranh và bài học dành cho doanh nghiệp Việt NamĐề tài Quản trị quan hệ khách hàng (customer rela tionship management) trong chiến lược cạnh tranh và bài học dành cho doanh nghiệp Việt Nam

  Hơn bao giờ hết, các doanh nghiệp đang ở trong một môi trường kinh doanh loại trừ lẫn nhau; bởi vậy một công ty phải có khả năng ứng dụng những mô hình kinh doanh mới vượt ra khỏi các mô hình truyền thống, để từ đó hoàn thiện mạng lưới kinh doanh tập trung vào khách hàng và hướng theo nhu cầu của họ một cách nhanh nhất, nhằm bảo đảm những lợ...

  pdf101 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 05/09/2014 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Mô hình bán lẻ chuyên biệt và triển vọng phát triển ở Việt NamĐề tài Mô hình bán lẻ chuyên biệt và triển vọng phát triển ở Việt Nam

  Thị trường bán lẻ Việt Nam đang có những thay đổi rất mạnh mẽ sau khi Việt Nam gia nhập WTO, trong đó các hình thức bán lẻ truyền thống đang dần dần nhường chỗ cho hệ thống bán lẻ hiện đại do thu nhập và nhu cầu mua sắm của người dân đang tăng lên. Tại Việt Nam giờ đã xuất hiện hầu hết các phương thức bán lẻ hiện đại như siêu thị, đại siêu ...

  pdf81 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 05/09/2014 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Khủng hoảng tài chính Mỹ và tác động đến xuất nhập khẩuĐề tài Khủng hoảng tài chính Mỹ và tác động đến xuất nhập khẩu

  Hoạt động xuất nhập khẩu ngày càng có vai trò to lớn trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo công ăn việc làm, đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Cùng với việc gia nhập WTO, hội nhập kinh tế thế giới, hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam liên tục tăng nhanh. Nhưng cuộc khủng hoảng tài chính Mỹ xảy ra, lan rộng toàn c...

  pdf100 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 05/09/2014 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Quản trị vốn lưu động ròng tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu than CoalimexĐề tài Quản trị vốn lưu động ròng tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu than Coalimex

  Đất nước ta đang trong thời kỳ phát triển mạnh mẽ hội nhập với nền kinh tế thế giới. Sau hơn 20 năm đổi mới, cục diện nền kinh tế đã có nhiều tiến bộ tích cực trong đó phải kể đến việc hoạt động làm ăn có hiệu quả của một số công ty, tập đoàn lớn trong cả nước vào sự phát triển chung này. Công ty cổ phần xuất nhập khẩu than Coalimex thuộc Tổn...

  pdf101 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 05/09/2014 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào lĩnh vực công nghiệp điện ở Việt Nam - Thực trạng và giải phápĐề tài Hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào lĩnh vực công nghiệp điện ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp

  Việt Nam hiện nay đang hướng vào chiến lược đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền tảng để đến 2020, nước ta cơ bản là một nước công nghiệp. Để góp phần thực hiện mục tiêu chiến lược đã đề ra, rõ ràng chúng ta cần phát triển tốt hệ thống cơ sở hạ tầng nói chung và ngành công nghiệp điện nói riê...

  pdf110 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 05/09/2014 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Xây dựng kế hoạch marketing cho sản phẩm gas công nghiệp - Công ty cổ phần Gas PetrolimexĐề tài Xây dựng kế hoạch marketing cho sản phẩm gas công nghiệp - Công ty cổ phần Gas Petrolimex

  Trước ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nói chung và các công ty kinh doanh khí hóa lỏng nói riêng đang đứng trước những khó khăn thách thức to lớn. Hoạt động Marketing và việc xây dựng kế hoạch Marketing đang ngày càng chứng tỏ vai trọng quan trọng trong hoạt động của các doanh nghiệp n...

  pdf91 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 05/09/2014 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Thị trường bất động sản Việt Nam và ảnh hưởng của nó đến tăng trưởng kinh tếĐề tài Thị trường bất động sản Việt Nam và ảnh hưởng của nó đến tăng trưởng kinh tế

  Thị trường bất động sản là một thị trường hết sức phức tạp và có ảnh hưởng lớn tới toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Thị trường bất động sản Việt Nam tuy còn non trẻ nhưng nó cũng đã từng bước khẳng đinh được vai trò của mình đối với tăng trưởng kinh tế của đất nước thông qua sự tác động của nó đến các thị trường khác như thị trường tài chính, ...

  pdf114 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 05/09/2014 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Tác động của các cam kết gia nhập WTO đến dịch vụ chứng khoán tại Việt NamĐề tài Tác động của các cam kết gia nhập WTO đến dịch vụ chứng khoán tại Việt Nam

  Trong đề tài này, các vấn đề được xây dựng theo hướng từ tổng quan đến cụ thể, từ lý thuyết đến thực tế. Tôi đã nghiên cứu và đưa ra bức tranh về thị trường và dịch vụ chứng khoán Việt Nam gắn với các cam kết WTO và bài học từ các nước, kết quả là đề ra được các phương hướng và một số giải pháp cụ thể để hoàn thiện ngành dịch vụ chứng khoán ...

  pdf99 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 05/09/2014 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0