• Khóa luận Nguồn lực thông tin số tại trường đại học văn hoá hà nộiKhóa luận Nguồn lực thông tin số tại trường đại học văn hoá hà nội

  Để thực hiện đề tài này tôi đã sử dụng một số phương pháp nghiên cứu cơ bản sau: - Đọc, phân tích tổng hợp tài liệu. - Trao đổi, phỏng vấn. - Điều tra phiếu hỏi. - Chọn mẫu khảo sát

  pdf12 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 22/04/2019 | Lượt xem: 119 | Lượt tải: 1

 • Khóa luận Di tích đình Lạc nhuế (xã Thụy hòa- Huyện Yên phong - tỉnh Bắc Ninh)Khóa luận Di tích đình Lạc nhuế (xã Thụy hòa- Huyện Yên phong - tỉnh Bắc Ninh)

  Tìm hiểu về vùng đất, con người nơi di tích đình làng Lạc Nhuế tồn tại, làm cơ sở cho việc nghiên cứu di tích - Từ những nguồn tư liệu có được, tìm hiểu quá trình hình thành, tồn tại của đình Lạc Nhuế từ khi xây dựng đến nay và xác định những giá trị của di tích trên hai phương diện: + Giá trị văn hóa vật thể: Kiến trúc và di vật + Giá trị vă...

  pdf9 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 22/04/2019 | Lượt xem: 50 | Lượt tải: 0

 • Khóa luận Trang phục truyền thống của người Thái ở xã Mường nhé - Huyện Mường nhé - Tỉnh Điện BiênKhóa luận Trang phục truyền thống của người Thái ở xã Mường nhé - Huyện Mường nhé - Tỉnh Điện Biên

  Nghiên cứu đề tài này nhằm giới thiệu trang phục truyền thống và những biến đổi trong trang phục của người Thái ở Mường Nhé – Điện Biên. Thông qua đó, giới thiệu các giá trị của trang phục Thái trong đời sống văn hóa tâm linh, văn hóa xã hội của họ. Bước đầu đề xuất một số giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống q...

  pdf10 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 22/04/2019 | Lượt xem: 45 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Biện pháp quản lý dạy học tự chọn ở các trường trung học phổ thông tỉnh Quảng NgãiLuận văn Biện pháp quản lý dạy học tự chọn ở các trường trung học phổ thông tỉnh Quảng Ngãi

  Dạy học tự chọn hiện tại vẫn thực hiện theo văn bản hiện hành. Tuy nhiên, đối với chủ đề tự chọn cần thống nhất xây dựng phương án chung theo hướng ưu tiên để học sinh được quyền lựa chọn môn học (học sinh được chọn ít nhất 3 môn trong số 8 môn học cơ bản: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Sử, Địa và Tiếng Anh); - Chỉ đạo các trường THPT sắp xếp, quản...

  pdf26 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 22/04/2019 | Lượt xem: 45 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở các trường trung học phổ thông huyện Đức cơ, tỉnh Gia LaiLuận văn Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở các trường trung học phổ thông huyện Đức cơ, tỉnh Gia Lai

  Trong bảy biện pháp quản lý được đề xuất, mỗi biện pháp đều có những ưu điểm và hạn chế nhất định, nhưng chúng có mối liên hệ chặt chẽ nhau, tác động và hỗ trợ lẫn nhau, không có biện pháp quản lý nào là vạn năng, là tối ưu trong mọi trường hợp. Vì vậy, khi tổ chức các hoạt động GDNGLL người quản lý cần phải biết vận dụng, kết hợp thực hiện mộ...

  pdf26 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 22/04/2019 | Lượt xem: 42 | Lượt tải: 0

 • Khóa luận Tập quán cưới xin của người tày ở xã Lăng hiếu, huyện Trùng khánh, tỉnh Cao BằngKhóa luận Tập quán cưới xin của người tày ở xã Lăng hiếu, huyện Trùng khánh, tỉnh Cao Bằng

  Đóng góp thêm nguồn tư liệu về người Tày ở xã Lăng Hiếu, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng và tập quán cưới xin của người Tày cũng như những thay đổi của nó hiện nay. Góp phần làm sáng tỏ hơn bức tranh chung về văn hóa của người Tày ở Việt Nam. Khóa luận sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà quản lý công tác văn hóa ở đia phương trong cô...

  pdf10 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 22/04/2019 | Lượt xem: 155 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Đặc điểm nghệ thuật truyện thơ nôm khuyết danhLuận văn Đặc điểm nghệ thuật truyện thơ nôm khuyết danh

  Truyện thơ Nôm là một bộ phận văn học có giá trị lớn lao, là vốn quý trong gia tài văn hóa chung của dân tộc Việt Nam. Di sản văn học này chứa đựng, lưu giữ trong đó kinh nghiệm sống, những kiến thức lịch sử xã hội và cả phong tục, tập quán của cộng đồng. Bằng thể thơ lục bát giản dị, âm điệu tha thiết, dễ đọc, dễ nhớ, truyện thơ Nôm nói chung...

  pdf26 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 22/04/2019 | Lượt xem: 39 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Quan niệm nghệ thuật của phan khôi qua một số sáng tác trước năm 1945Luận văn Quan niệm nghệ thuật của phan khôi qua một số sáng tác trước năm 1945

  Phan Khôi là một nhân vật lịch sử đặc biệt. Một nhà văn hóa kiệt xuất, một nhà văn tràn đầy sức lửa và nhiệt huyết, là trí thức dân sự đầu tiên. Với tất cả tính cách riêng, nhưng đồng thời cũng là kết tinh của một vùng đất địa linh nhân kiệt, xuất thân trong một dòng tộc có truyền thống nổi bật. Với tư tưởng “khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân...

  pdf27 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 22/04/2019 | Lượt xem: 37 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Vấn đề chân lý trong chủ nghĩa thực dụng MỹLuận văn Vấn đề chân lý trong chủ nghĩa thực dụng Mỹ

  Vấn đề chân lý trong chủ nghĩa thực dụng Mỹ Ở Mỹ có nhiều trường phái triết học, nhưng khi nhắc tới vai trò, vị trí của các trường phái bao giờ người ta cũng xếp chủ nghĩa thực dụng ở vị trí hàng đầu. Điều đó cho thấy rằng, những nguyên tắc của chủ nghĩa thực dụng đã được người Mỹ lấy làm chuẩn mực sống hằng ngày của mình

  pdf27 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 22/04/2019 | Lượt xem: 41 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết thống nhất trong đảng và vận dụng vào việc xây dựng đảng hiện nayLuận văn Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết thống nhất trong đảng và vận dụng vào việc xây dựng đảng hiện nay

  Xây dựng sự đoàn kết và thống nhất trong Đảng là bài học sống còn của một Đảng cầm quyền, là nguồn gốc của sức mạnh, nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng nước ta. Kinh nghiệm thực tiễn xây dựng Đảng cho thấy, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu tư tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc và sự đoàn kết thống nhất trong Đảng được quán triệt và thực hiệ...

  pdf27 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 22/04/2019 | Lượt xem: 37 | Lượt tải: 0