• [Tóm tắt] Luận án Quá trình hoạt động thương mại của Tây Ban Nha ở các thuộc địa Mỹ Latinh (thế kỷ XVI – đầu thế kỷ XIX)[Tóm tắt] Luận án Quá trình hoạt động thương mại của Tây Ban Nha ở các thuộc địa Mỹ Latinh (thế kỷ XVI – đầu thế kỷ XIX)

  Sự chuyển biến từ chính sách “độc quyền thương mại” sang “tự do thương mại” của Tây Ban Nha nằm trong xu thế chung của quá trình buôn bán của các nước thực dân Tây Âu. Tuy nhiên, ở Tây Ban Nha, quá trình này có nhiều điểm khác biệt. Tây Ban Nha đã tham vọng, và thực tế là đã xây dựng được hệ thống “thương mại độc quyền” để thể hiện sức mạnh của...

  pdf27 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 02/08/2018 | Lượt xem: 200 | Lượt tải: 0

 • [Tóm tắt] Luận án Qúa trình hình thành, phát triển và giao lưu của gốm sứ Hizen[Tóm tắt] Luận án Qúa trình hình thành, phát triển và giao lưu của gốm sứ Hizen

  Gốm sứ Hizen được đánh giá là sản phẩm thành công đầy tự hào của người Nhật được cả thế giới yêu chuộng và sử dụng rộng rãi, tuy nhiên các sản phẩm này cũng phải trải qua nhiều thăng trầm để có được chỗ đứng trên thị trường nội địa cũng như thị trường thế giới. Trước khi có cơ hội vươn ra thị trường thế giới, Nhật Bản đã nhập khẩu phần lớn gốm sứ t...

  doc26 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 02/08/2018 | Lượt xem: 109 | Lượt tải: 0

 • [Tóm tắt] Luận án Quá trình bảo vệ, củng cố độc lập dân tộc ở Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào từ năm 1991 đến năm 2011[Tóm tắt] Luận án Quá trình bảo vệ, củng cố độc lập dân tộc ở Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào từ năm 1991 đến năm 2011

  Nhìn lại chặng đường lịch sử mà Lào đã đi qua trong hai mươi năm (1991-2011), có thể thấy Đảng, Nhà nước và nhân dân các bộ tộc Lào đã nỗ lực tập trung mọi nguồn lực để xây dựng, củng cố và tăng cường sức mạnh tổng hợp quốc gia trong quá trình hội nhập quốc tế, lấy đó làm nền tảng để bảo vệ, củng cố ĐLDT. Chủ trương, chính sách, đường lối đúng ...

  pdf27 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 02/08/2018 | Lượt xem: 93 | Lượt tải: 0

 • [Tóm tắt] Luận án Phương thức ứng xử với chữ Nôm và văn học Nôm của các chính thể ở Việt Nam thời trung đại (khảo sát qua thư tịch lịch sử và sáng tác văn chương)[Tóm tắt] Luận án Phương thức ứng xử với chữ Nôm và văn học Nôm của các chính thể ở Việt Nam thời trung đại (khảo sát qua thư tịch lịch sử và sáng tác văn chương)

  Ý kiến cho rằng thái độ của các triều đại phong kiến thường coi thường và miệt thi chữ Nôm là một nhận thức thiên kiến. Thực tế lịch sử, chữ Nôm và văn học chữ Nôm có địa vị thấp hơn chữ Hán và văn học Hán bởi những lí do khách quan mang tính lịch sử và thời đại. Bản thân chữ Nôm với cái khó nội ...

  doc23 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 02/08/2018 | Lượt xem: 98 | Lượt tải: 0

 • [Tóm tắt] Luận án Phương thức biểu thị ý nghĩa cảm thán trong tiếng Việt và tiếng Khmer[Tóm tắt] Luận án Phương thức biểu thị ý nghĩa cảm thán trong tiếng Việt và tiếng Khmer

  Diễn ngôn cảm thán là những đơn vị gắn liền với câu kể, câu tường thuật, câu hỏi, câu cầu khiến, hầu hết đều thể hiện thái độ của người nói, người tạo lập, có cấu tạo từ đơn giản đến phức tạp, từ đơn vị có cấu tạo tương đương với từ cho đến các đơn vị có cấu tạo phức tạp hơn có ý nghĩa riêng biệt, khác nhau. Trong từng câu cảm thán kết hợp th...

  doc27 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 02/08/2018 | Lượt xem: 100 | Lượt tải: 1

 • Luận văn Phương pháp lặp cho những điểm bất động của ánh xạ không giãnLuận văn Phương pháp lặp cho những điểm bất động của ánh xạ không giãn

  Tóm lại luận văn đã trình bày về một số kết quả về điểm bất động của ánh xạ không giãn, trong đó có hai định lý cơ bản là định lý của Kirk và định lý của Browder – Gohde. Luận văn cũng trình bày các kết quả về phương pháp lặp cho điểm bất động của ánh xạ không giãn, trình bày về phương pháp lặp kiểu Halpern với các định lý tiêu biểu như: định l...

  pdf62 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 02/08/2018 | Lượt xem: 96 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Phương pháp biến phân trong không gian có thứ tựLuận văn Phương pháp biến phân trong không gian có thứ tự

  Luận văn đã trình bày các kết quả ban đầu về phương pháp biến phân trong không gian có thứ tự. Trọng tâm của luận văn là trình bày một sự phân loại các điểm tới hạn và chứng minh một số kết quả về sự tồn tại nghiệm và nhiều nghiệm cho ánh xạ lớp C1, các kết quả tồn tại nghiệm cho lớp ánh xạ lớp C 2 , cũng như trình bày một định lý quan trọng c...

  pdf56 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 02/08/2018 | Lượt xem: 96 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Phương ngữ Nam Bộ trong văn học dân gianLuận văn Phương ngữ Nam Bộ trong văn học dân gian

  Ngôn ngữ văn học dân gian Nam Bộ mang đậm màu sắc địa phương. Nói như thế không có nghĩa là ngôn ngữ trong văn học dân gian Nam Bộ không nằm trong sự phát triển của ngôn ngữ dân tộc. Ngôn ngữ văn học dân gian Nam Bộ vừa kế thừa và phát huy những đặc điểm của ngôn ngữ văn học dân gian dân tộc, vừa thể hiện và làm phong phú thêm vốn từ ngữ mang s...

  pdf122 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 02/08/2018 | Lượt xem: 38 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Phú Nôm thời trung đại – Hành trình và đóng gópLuận văn Phú Nôm thời trung đại – Hành trình và đóng góp

  Như vậy, về nội dung hay về nghệ thuật, phú Nôm đều có nhiều đóng góp. Những đóng góp ấy, tin rằng, không thể được tìm hiểu cặn kẽ chỉ trong một luận văn. Còn nhiều vấn đề đáng được đặt ra khi nghiên cứu đối tượng này. Nếu làm rõ được giá trị của phú Nôm trên tất cả các mặt, chúng ta sẽ có thêm căn cứ khoa học để nghiên cứu những hệ thống lớn h...

  pdf161 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 02/08/2018 | Lượt xem: 35 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Đặc điểm truyện thơ trữ tình MườngLuận văn Đặc điểm truyện thơ trữ tình Mường

  Kết thúc TTTT Mường tuy mang màu sắc bi kịch, nhưng nó gần gũi với hiện thực cuộc đời hơn và cũng phù hợp với tâm trạng thực của các nhân vật hơn và do đó cũng phù hợp với tâm lý sáng tạo của nghệ nhân hơn. Trong một xã hội bế tắc như vậy, chỉ có cái chết của các nạn nhân mới nâng cao thực sự giá trị tố cáo của tác phẩm và do đó đề cao ý nghĩa ...

  pdf227 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 02/08/2018 | Lượt xem: 30 | Lượt tải: 0