• Luận văn Đưa hai tác phẩm viết cho đàn Bầu với dàn nhạc của nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân vào chương trình giảng dạy bậc Đại học tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt NamLuận văn Đưa hai tác phẩm viết cho đàn Bầu với dàn nhạc của nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân vào chương trình giảng dạy bậc Đại học tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam

  Ông hiện là Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam và đã đƣợc giải thƣởng Nhà nƣớc về Văn học Nghệ thuật năm 2010, nhiều lần đoạt giải thƣởng nhạc phim trong liên hoan phim quốc gia, dàn dựng nhiều chƣơng trình giao hƣởng, hợp xƣớng. Ngoài ra, nhạc sỹ vẫn thƣờng xuyên tham gia giảng dạy chuyên ngành sáng tác tại các cơ sở đào tạo nhƣ Học viện Âm nhạc Qu...

  pdf76 trang | Chia sẻ: phamthachthat | Ngày: 11/08/2017 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Bút pháp sáng tác của nhạc sĩ doãn nho trong hai tác phẩm: Thánh gióng và khúc tưởng niệmLuận văn Bút pháp sáng tác của nhạc sĩ doãn nho trong hai tác phẩm: Thánh gióng và khúc tưởng niệm

  Bên cạnh đó, nhạc sĩ Doãn Nho còn sử dụng chồng âm được hình thành ngẫu nhiên từ các âm của điệu thức 5 âm người Việt. Ngoài việc sử dụng vòng kết cổ điển, tác giả còn sử dụng một số vòng kết khác như kết bằng hợp âm chồng quãng 4, quãng 2 hay chồng âm nghịch đã tạo nên ngôn ngữ riêng của ông. Về phức điệu: Tuy các tác phẩm không viết theo lố...

  pdf94 trang | Chia sẻ: phamthachthat | Ngày: 11/08/2017 | Lượt xem: 19 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Pháp luật về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa từ thực tiễn tỉnh Tuyên QuangLuận văn Pháp luật về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa từ thực tiễn tỉnh Tuyên Quang

  Với đóng góp quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội c đất nước, đặc biệt là trong việc giải quyết việc làm và thu hút vốn đầu tư từ người d việc thúc đẩy sự phát triển các DNNVV sẽ góp phần rất quan trọng vào sự nghi công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần chuyển dịch cơ cấu, tăng trưở kinh tế, xoá đói giảm nghèo...

  pdf81 trang | Chia sẻ: phamthachthat | Ngày: 11/08/2017 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Văn hóa thiền tông trong đời sống xã hội Việt Nam hiện nayLuận văn Văn hóa thiền tông trong đời sống xã hội Việt Nam hiện nay

  Những bài thuyết pháp, giảng đạo của các ngài đồng thời cũng là những bài học đạo đức khuyên răn con người hướng thiện đã đến với muôn dân, đã được khắc in và truyền lại cho hậu thế. Mặc dù đến hết triều Trần, Phật giáo không còn giữ được địa vị như giai đoạn trước, song tinh thần Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử đã kịp chuyển hoá, thấm sâu trong đờ...

  pdf310 trang | Chia sẻ: phamthachthat | Ngày: 11/08/2017 | Lượt xem: 19 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Nghệ thuật piano jazz chuyên nghiệp Việt NamLuận văn Nghệ thuật piano jazz chuyên nghiệp Việt Nam

  Là công trình khoa học đầu tiên ở Việt Nam nghiên cứu về lĩnh vực Jazz nói chung, nghệ thuật Piano Jazz nói riêng. Với lòng mong mỏi được góp phần nhỏ bé vào sự nghiệp phát triển âm nhạc của đất nước nói chung và nghệ thuật Piano Jazz và Jazz nói riêng, chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu đề tài này. Đồng thời, chúng tôi cũng tin tưởng rằng nghệ ...

  pdf174 trang | Chia sẻ: phamthachthat | Ngày: 11/08/2017 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Khóa luận Nghệ thuật guitar đương đại nửa sau thế kỷ XX trong đào tạo guitar chuyên nghiệp tại Việt NamKhóa luận Nghệ thuật guitar đương đại nửa sau thế kỷ XX trong đào tạo guitar chuyên nghiệp tại Việt Nam

  Giải pháp giảng dạy đổi mới, các cách thức luyện tập, cùng với việc phát triển các Etudes, bài luyện ngón mới có thể được áp dụng trong chương trình đào tạo Guitar chuyên nghiệp tại Học viện Âm nhạc QGVN. Những đề xuất các tác phẩm đương đại bổ sung vào giáo trình đào tạo nhằm mở rộng, đa dạng vốn tác phẩm đương đại và quan trọng hơn cả là sự ti...

  pdf27 trang | Chia sẻ: phamthachthat | Ngày: 11/08/2017 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Nghệ thuật hợp xướng trong sự phát triển nền âm nhạc Việt NamNghệ thuật hợp xướng trong sự phát triển nền âm nhạc Việt Nam

  Người Việt vốn yêu nhạc, và đã có nhiều nghiên cứu khẳng định bản thân giọng nói người Việt đã mang tính nhạc. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của đời sống âm nhạc Việt Nam hiện đại, nhất là sự xuất hiện nghệ thuật hợp xướng cùng vai trò nổi bật của nó, thì nhu cầu thưởng thức âm nhạc của người Việt cũng phát triển lên tầng bậc mới - thưởng t...

  pdf167 trang | Chia sẻ: phamthachthat | Ngày: 11/08/2017 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Định hướng và giải pháp chủ yéu phát triển ngành nghè thủ công mỹ nghệ ở thành phó HuéĐịnh hướng và giải pháp chủ yéu phát triển ngành nghè thủ công mỹ nghệ ở thành phó Hué

  Đối với các thị trường xuất khẩu mục tiêu và có nhiều tiềm năng phát triển, thành phố có thể tổ chức các cuộc thi sáng tác mẫu mã và mời các chuyên gia của thị trường đó tư vấn. Có thể thực hiện bằng cách đạt hàng rồi dùng mẫu mã đó chuyển giao lại cho các đơn vị trên địa bàn và thu lại các khoản chi phí phù hợp, đồng thời tiến hành công tác bảo hộ...

  doc141 trang | Chia sẻ: phamthachthat | Ngày: 11/08/2017 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Khóa luận Nghiên cứu đặc điểm và giá trị xã hội của thể thao giải trí ở Hà NộiKhóa luận Nghiên cứu đặc điểm và giá trị xã hội của thể thao giải trí ở Hà Nội

  Vấn đề thể thao giải trí là vấn đề khá mới đối với nước ta, do vậy cần phải được tiến hành nghiên cứu tiếp tục nhất là cơ sở lý luận và thực tiễn của nó. Cần nghiên cứu về các giải pháp nhằm phát triển thể thao giải trí sâu rộng hơn nữa trong mọi tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao thể chất và đời sống tinh thần cho người dân.

  pdf40 trang | Chia sẻ: phamthachthat | Ngày: 11/08/2017 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Nghiên cứu tính chất hấp thu của đá ong và khả năng ứng dụng trong phân tích xác định các kim loại nặngĐề tài Nghiên cứu tính chất hấp thu của đá ong và khả năng ứng dụng trong phân tích xác định các kim loại nặng

  Đã nghiên cứu khả năng hấp thu hơi nước, khả năng hấp thu chất màu hữu cơ (xanh - metylen) và các ion kim loại nặng của các vật liệu. Điều này đã chứng minh khả năng hấp thu của vật liệu hấp thu đá ong biến tính. 7. Đã nghiên cứu khả năng hấp thu của các vật liệu nghiên cứu đối với các ion kim loại nặng. Kết quả cho thấy, dung lượng hấp thu cá...

  pdf148 trang | Chia sẻ: phamthachthat | Ngày: 11/08/2017 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0