• Khóa luận Văn hóa làng quê trong thơ lục bát đương đại (tìm hiểu qua thơ đồng đức bốn)Khóa luận Văn hóa làng quê trong thơ lục bát đương đại (tìm hiểu qua thơ đồng đức bốn)

  Mục đích: Tìm hiểu những biểu hiện của văn hóa làng quê được thể hiện ở văn hóa làng quê trong thơ Đồng Đức Bốn, khóa luận này cho thấy được văn hóa làng quê Việt được khắc họa qua thể thơ truyền thống mà cách nhìn nhận mới. - Nhiệm vụ: Làm rõ hơn một sự vận động của văn hóa truyền thống trong đời sống và những mã văn hóa mới được khám phá. 4...

  pdf12 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 20/04/2019 | Lượt xem: 159 | Lượt tải: 0

 • Khóa luận Hoạt động phục vụ khách tham quan của các bảo tàng tư nhân trên địa bàn tỉnh Hà tây - Thực trạng và giải phápKhóa luận Hoạt động phục vụ khách tham quan của các bảo tàng tư nhân trên địa bàn tỉnh Hà tây - Thực trạng và giải pháp

  2. Đối tượng nghiên cứu Khoá luận nghiên cứu hoạt động phục vụ khách tham quan tại các bảo tàng t- nhân trên địa bàn tỉnh Hà Tây: - Bảo tàng Mỹ thuật hoạ sỹ Sỹ Tốt và gia đình - Bảo tàng Mỹ thuật hoạ sỹ Phan Thị Ngọc Mỹ - Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày. 3. Phạm vi nghiên cứu - Về thời gian: Việc nghiên cứu đ-ợc tiến hành từ k...

  pdf13 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 20/04/2019 | Lượt xem: 33 | Lượt tải: 0

 • Khóa luận Công tác phục vụ người dùng tin tại ban tư liệu – Thư viện báo quân đội nhân dânKhóa luận Công tác phục vụ người dùng tin tại ban tư liệu – Thư viện báo quân đội nhân dân

  Đối tượng nghiên cứu của đề tài là hoạt động phục vụ người dùng tin bao gồm các hình thức phục vụ: đọc tại chỗ; mượn tài liệu; thông tin hỏi đáp; sao chép, dịch tài liệu; công tác truyên truyền sách báo. Phạm vi nghiên cứu: nghiên cứu người dùng tin bao gồm: người dùng tin là cán bộ lãnh đạo; người dùng tin là phóng viên, biên tập viên; nhân vi...

  pdf9 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 20/04/2019 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0

 • Khóa luận Tìm hiểu cụm di tích lịch sử atk II, huyện Hiệp hòa, tỉnh Bắc GiangKhóa luận Tìm hiểu cụm di tích lịch sử atk II, huyện Hiệp hòa, tỉnh Bắc Giang

  Khi nghiên cứu về cụm di tích lịch sử ATK II Hiệp Hòa, tôi sử dụng phương pháp luận khoa học của Chủ nghĩa Mác – Lênin: chủ nghĩa duy vật lịch sử và chủ nghĩa duy vật biện chứng để tìm hiểu quá trình tồn tại và biến đổi của các di tích trong cụm di tích lịch sử ATK II Hiệp Hoà từ khi xây dựng đến nay. + Sử dụng các phương pháp khoa học để tiến...

  pdf10 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 20/04/2019 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0

 • Khóa luận Tìm hiểu lễ hội đình làng lương quy (xã Xuân Nộn, huyện Đông anh, thành phố Hà nội)Khóa luận Tìm hiểu lễ hội đình làng lương quy (xã Xuân Nộn, huyện Đông anh, thành phố Hà nội)

  Phản ánh sắc thái văn hóa nói riêng về đời sống sinh hoạt văn hóa tinh thần của người dân Lương Quy nói riêng và cư dân vùng châu thổ sông Hồng nói chung. Vì vậy đề tài đóng góp một phần tư liệu về lễ hội truyền thống của cư dân trồng lúa nước cổ truyền ở khu vực châu thổ đồng bằng Bắc Bộ. - Nghiên cứu có hệ thống lễ hội đình làng Lương Quy nay...

  pdf12 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 20/04/2019 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Giao lưu văn hóa trong gia đình vợ Việt – chồng HànĐề tài Giao lưu văn hóa trong gia đình vợ Việt – chồng Hàn

  2.1. Mục đích Đề tài nghiên cứu thực trạng tiếp nhận, giao lưu văn hóa trong gia đình vợ Việt – chồng Hàn và đưa ra một số giải pháp giúp các cô dâu Việt có thể dễ dàng hòa nhập với cuộc sống mới. 2.2. Nhiệm vụ - Đề tài làm rõ khái niệm văn hóa, giao lưu văn hóa, văn hóa gia đình và hôn nhân đa quốc gia. - Nghiên cứu biểu hiện giao lưu văn h...

  pdf10 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 20/04/2019 | Lượt xem: 19 | Lượt tải: 0

 • Khóa luận Công tác phục vụ lưu động của thư viện Hà NộiKhóa luận Công tác phục vụ lưu động của thư viện Hà Nội

  3. MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM CỤ NGHIÊN CỨU 3.1. Mục đích Nghiên cứu công tác phục vụ bạn đọc của Thư viện Hà Nội, đặc biệt là công tác phục vụ lưu động. 3.2. Nhiệm vụ - Đánh giá công tác phục vụ lưu động của Thư viện Hà Nội. - Đề ra các giải pháp để giải quyết những vấn đề còn tồn tại trong công tác phục vụ lưu động của Thư viện Hà Nội. 4. ĐỐI TƯỢN...

  pdf11 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 20/04/2019 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0

 • Khóa luận Di tích chùa châu lâm (phường Thụy khuê - Quận Tây hồ - Hà Nội)Khóa luận Di tích chùa châu lâm (phường Thụy khuê - Quận Tây hồ - Hà Nội)

  Trải qua hàng ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước, dân tộc ta đã lập nên một quốc gia độc lập với nền văn hiến lâu đời. Quá trình lịch sử đó đã để lại một kho tàng di sản văn hóa vô cùng phong phú và đặc sắc. Thông qua hệ thống di sản văn hóa chúng ta có thể tìm hiểu nắm bắt và tiếp nối những giá trị tinh hoa mà ông cha ta để lại. Di tích lị...

  pdf9 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 20/04/2019 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0

 • Khóa luận Nhu cầu tin ở trung tâm thông tin thư viện trường đại học giao thông vận tải Hà NộiKhóa luận Nhu cầu tin ở trung tâm thông tin thư viện trường đại học giao thông vận tải Hà Nội

  * Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu, khảo sát nhu cầu tin của sinh viên tại trung tâm thư viện trường Đại học Giao thông Vận tải, từ đó đề xuất giải pháp thỏa mãn nhu cầu tin của người dùng tin trong trường. * Nhiệm vụ nghiên cứu Để thực hiện mục đích trên, khóa luận giải quyết các nhiệm vụ sau: - Nhận dạng đặc điểm hoạt động thông tin tại Đại h...

  pdf9 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 20/04/2019 | Lượt xem: 38 | Lượt tải: 0

 • Khóa luận Tìm hiểu công tác bổ sung tài liệu tại thư viện Hà NộiKhóa luận Tìm hiểu công tác bổ sung tài liệu tại thư viện Hà Nội

  Có khá nhiều công trình nghiên cứu về công tác bổ sung tài liệu tại một số thư viện như: Công tác bổ sung tài liệu tại trung tâm thông tin thư viện trường Đại học Kinh tế Quốc dân, tại thư viện tổng hợp Thừa thiên Huế, hay công tác bổ sung vốn tài liệu tại thư viện Quốc Gia. Thực tế, em chưa thấy có công trình nào nghiên cứu về công tác bổ sung...

  pdf7 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 20/04/2019 | Lượt xem: 19 | Lượt tải: 0