• [Tóm tắt] Luận án Kế thừa giá trị đạo đức truyền thống trong xây dựng đạo đức cho thanh niên tỉnh Ninh Thuận hiện nay[Tóm tắt] Luận án Kế thừa giá trị đạo đức truyền thống trong xây dựng đạo đức cho thanh niên tỉnh Ninh Thuận hiện nay

  Thanh niên Ninh Thuận là lực lượng nòng cốt trong xây dựng và phát triển Ninh Thuận hiện nay. Sự phát triển đạo đức là cơ sở phát triển nhân cách đảm bảo cho họ thực hiện được vai trò đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh nhà. Để góp phần tích cực vào việc xây dựng đạo đức cho thanh niên Ninh Thuận, việc kế thừa, giáo dục các gi...

  pdf27 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 01/08/2018 | Lượt xem: 128 | Lượt tải: 0

 • Luận văn K – lý thuyết của các không gian có độ cong hằngLuận văn K – lý thuyết của các không gian có độ cong hằng

  Chúng ta biết rằng để thu được thông tin một cách trực tiếp về một đa tạp nào đó nói chung và một không gian có độ cong hằng bất kỳ nói riêng không phải lúc nào cũng dễ dàng. Để khắc phục, các nhà Toán học xưa và nay đã không ngừng tìm tòi và phát triển về cách giải quyết vấn đề này. Kết quả là chúng ta có được những công cụ rất mạnh giúp khảo s...

  pdf54 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 01/08/2018 | Lượt xem: 123 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Hồn – tình – hình - nhạc trong thơ Hoàng CầmLuận văn Hồn – tình – hình - nhạc trong thơ Hoàng Cầm

  Hoàng cầm không phải là một thi sĩ thời thế và những trang thơ ông không đơn giản chỉ có những nỗi đau đời. Ông làm nghệ thuật bằng tất cả tài năng, tâm huyết và lòng say mê bất tận của mình, nhưng trong cuộc đời sáng tạo, Hoàng Cầm không bàn về lý luận, cũng không có tuyên ngôn nào, chỉ vì ông không muốn như thế. Suốt đời rong ruổi đi tìm cái ...

  pdf184 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 01/08/2018 | Lượt xem: 134 | Lượt tải: 0

 • [Tóm tắt] Luận án Hội truyền bá quốc ngữ và tác động của nó đến xã hội Việt Nam (1938-1945)[Tóm tắt] Luận án Hội truyền bá quốc ngữ và tác động của nó đến xã hội Việt Nam (1938-1945)

  Hội truyền bá Quốc ngữ đã sáng tạo ra “Phư¬ơng pháp I - tờ”, có trị to lớn trong sự nghiệp dạy chữ Quốc ngữ cho nhân dân lao động mù chữ, tuổi đã lớn, không thiết tha với việc học. Các ông như Hoàng Xuân Hãn, Trần Văn Giáp, Vũ Huy Trác thuộc ban Tu thư¬ của Hội, đóng góp công sức lớn lao trong quá trình sáng tạo ra phương pháp dạy học mới vẫn còn n...

  doc18 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 01/08/2018 | Lượt xem: 132 | Lượt tải: 0

 • [Tóm tắt] Luận án Hồi ký văn học (của nhà văn) trong văn học Việt Nam hiện đại nhìn từ góc độ thể loại[Tóm tắt] Luận án Hồi ký văn học (của nhà văn) trong văn học Việt Nam hiện đại nhìn từ góc độ thể loại

  Quá trình hình thành và phát triển của thể loại hồi ký văn học trong văn học thế kỷ XX là một hiện tượng mang tính quy luật, thể hiện sự kết hợp hài hòa giữa dân tộc với thời đại, giữa truyền thống với cách tân, giữa phương Đông với phương Tây trong ý thức sáng tạo của con người Việt Nam. Một thể loại mà khi đã định hình rồi, thì ai cũng thấy là tr...

  doc27 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 01/08/2018 | Lượt xem: 52 | Lượt tải: 0

 • [Tóm tắt] Luận án Hồi ký trong văn học Việt Nam giai đoạn từ 1975 đến nay nhìn từ đặc trưng thể loại[Tóm tắt] Luận án Hồi ký trong văn học Việt Nam giai đoạn từ 1975 đến nay nhìn từ đặc trưng thể loại

  Luận án là công trình chuyên biệt đầu tiên nhấn mạnh những đặc trưng cơ bản của hồi ký là diễn ngôn về sự thật qua hành trình phục dựng những mảng ký ức khác nhau. Mặc dù là những phân tích, đánh giá hệ thống và có tính khách quan, khoa học cao nhưng do khuôn khổ của luận án và trình độ của người viết, chúng tôi cho rằng vẫn chưa thể nói hết được n...

  docx27 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 01/08/2018 | Lượt xem: 55 | Lượt tải: 0

 • [Tóm tắt] Luận án Hoạt động thương mại và truyền giáo của Bồ Đào Nha tại Ấn Độ, Trung Quốc (thế kỷ XVI - Thế kỷ XIX)[Tóm tắt] Luận án Hoạt động thương mại và truyền giáo của Bồ Đào Nha tại Ấn Độ, Trung Quốc (thế kỷ XVI - Thế kỷ XIX)

  Along with the establishment of the commercial firm system, commercial activities and propagation, Portugal acted as a bridge making the cultural exchanges and connections between the East and the West in many aspects: language, architecture, religion, science, engineering, anthropology, geography. The achievements of culture, science and tech...

  pdf48 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 01/08/2018 | Lượt xem: 47 | Lượt tải: 0

 • [Tóm tắt] Đề tài Hoạt động của phóng viên nước ngoài tại Việt Nam trong thời kỳ đổi mới[Tóm tắt] Đề tài Hoạt động của phóng viên nước ngoài tại Việt Nam trong thời kỳ đổi mới

  Chương 1: Khái quát về thông tin đối ngoại và phóng viên nước ngoài hoạt động tại Việt Nam. Nội dung chính của chương này là trình bày một số khái niệm về thông tin đối ngoại, vị trí và vai trò của thông tin đối ngoại trong bối cảnh toàn cầu hoá. Ngoài ra, chương 1 còn trình bày khái quát về đội ngũ phóng viên nước ngoài tại Việt Nam. Chương 2:...

  pdf12 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 01/08/2018 | Lượt xem: 43 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Hoạt động của người Việt Nam yêu nước tại Pháp (1912 – 1925)Luận văn Hoạt động của người Việt Nam yêu nước tại Pháp (1912 – 1925)

  Trong giai đoạn toàn cầu hóa hiện nay, ngày càng có nhiều người Việt Nam ra nước ngoài sinh sống, học tập và làm việc là một xu thế tất yếu của hội nhập và phát triển. Trong hoàn cảnh đó, sự hiện diện của các thành phần người Việt trên khắp thế giới sẽ là hình ảnh sinh động cho đất nước và con người Việt Nam. Do đó, các cộng đồng người Việt Nam ...

  pdf147 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 01/08/2018 | Lượt xem: 58 | Lượt tải: 0

 • Luận án Hoàn thiện tổ chức kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp may Việt NamLuận án Hoàn thiện tổ chức kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp may Việt Nam

  Để đảm bảo tính khả thi của các giải pháp hoàn thiện, luận án đã đưa ra các điều kiện để hoàn thiện tổ chức kế toán QTCP trong các doanh nghiệp may, đồng thời cần có sự kết hợp của nhà nước và các doanh nghiệp trong ngành may trong cả nước. Với những nội dung đã trình bày trên đây, luận án đã đáp ứng cơ bản được những mục tiêu nghiên cứu đặt ra...

  pdf306 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 01/08/2018 | Lượt xem: 55 | Lượt tải: 0