• Giải pháp để phát triển cụm Cảng một cách khả thi và hiêu quả, phù hợp với chính sách phát triển hệ thống cảng đến năm 2010 của Chính phủGiải pháp để phát triển cụm Cảng một cách khả thi và hiêu quả, phù hợp với chính sách phát triển hệ thống cảng đến năm 2010 của Chính phủ

  NEW ORLEANS  Là cửa ngõ quan trọng góp phần đưa Mỹ tiến vào thị trường toàn cầu, cảng biển New Orleans hằng năm vận chuyển khoảng 500 triệu tấn hàng hóa bao gồm các loại hoá chất, gỗ, than, sắt, và hơn phân nửa lượng ngũ cốc xuất khẩu của Mỹ. New Orleans là 1 trung tâm thương mại quốc tế từ năm 1918 . Ngày nay, cảng biển New Orleans nằm ngay vị ...

  doc35 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 1890 | Lượt tải: 3

 • Hoạt động tín dụng trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt NamHoạt động tín dụng trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam

  Mục lục Lời mở đầu Chương I: Lý luận chung về NHTM và hoạt động tín dụng ngân hàng Ngân hàng thương mại 1. Khái niệm ngân hàng thương mại 2. Các nghiệp vụ của NHTM II. Hoạt động tín dụng của NHTM 1. Khái niệm tín dụng ngân hàng 1.1. Định nghĩa tín dụng 1.2. Tín dụng ngân hàng 1.3. Đặc điểm của tín dụng ngân hàng 2. Phân loại...

  doc35 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 9367 | Lượt tải: 28

 • Quan hệ biện chứng giữa sự phát triển của lực lượng sản xuất với sự đa dạng hóa các hình thức sở hữu ở Việt Nam qua các thời kỳQuan hệ biện chứng giữa sự phát triển của lực lượng sản xuất với sự đa dạng hóa các hình thức sở hữu ở Việt Nam qua các thời kỳ

  Điều 17 Hiến pháp 1980 quy định: “Đất đai, rừng núi, sông hồ, hầm mỏ, tài nguyên thiên nhiên trong lòng đất, ở vùng biển và thềm lục địa, các xí nghiệp công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, thương nghiệp quốc doanh; ngân hàng và tổ chức bảo hiểm; công trình phục vụ lợi ích công cộng; hệ thống đường sắt, đường bộ, đường sông, đường biển,...

  doc29 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 2189 | Lượt tải: 1

 • Tác động của quy luật giá trị đối với nền kinh tế nước ta hiện nayTác động của quy luật giá trị đối với nền kinh tế nước ta hiện nay

  Trong nền kinh tế hàng hóa, có những quy luật kinh tế ràng buộc và chi phối hoạt động của những người sản xuất hàng hóa như: quy luật quan hệ sản xuất phải phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất; quy luật tiết kiệm thời gian lao động; quy luật tăng năng suất lao động Trong đó quy luật giá trị là quy luật kinh tế quan trọng nhất, giữ...

  doc8 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 51334 | Lượt tải: 84

 • Lý luận về hàng hóa sức lao động của C. Mác với thị trường lao động ở Việt Nam hiện nayLý luận về hàng hóa sức lao động của C. Mác với thị trường lao động ở Việt Nam hiện nay

  Ph.Ăngghen cho rằng C.Mác có hai phát hiện lớn: một là phát hiện ra quan niệm duy vật lịch sử, hai là phát hiện về giá trị thặng dư. Học thuyết giá trị thặng dư là hòn đá tảng của lý luận kinh tế chính chính trị của Mác. Trong đó, lý luận về hàng hóa sức lao động của Mác lại là cơ sở cho học thuyết giá trị thặng dư của ông. C.Mác thấy rằng trong ch...

  doc8 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 20959 | Lượt tải: 25

 • Chỉ số HDI của Việt Nam trong thời gian từ 1986 den nay và các nhân tố ảnh hưởngChỉ số HDI của Việt Nam trong thời gian từ 1986 den nay và các nhân tố ảnh hưởng

  I.Mục đích nghiên cứu II. Mục tiêu nghiên cứu: III.Kết quả nghiên cứu: Phần 1: Lý luận chung về phát triển con người Phần 2. Thực trạng và đánh giá các tiêu chí phát triển con người tại Việt Nam từ năm 2000 đến nay Phần 3: Kết luận về trình độ phát triển con người tại Việt Nam hiện nay và những kiến nghị IV.Kết luân:

  doc20 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 3682 | Lượt tải: 11

 • So sánh giá trị thặng dư tương đối à giá trị thặng du siêu nghạchSo sánh giá trị thặng dư tương đối à giá trị thặng du siêu nghạch

  Giá trị thặng dư siêu ngạch chỉ là một biến tướng của giá trị thặng dư tương đối. Chỗ khác nhau giữa chúng chỉ là một bên thu được do tăng năng suất lao động xã hội, còn bên kia - bên giá trị thặng dư siêu ngạch - thì được tạo ra nhờ biết áp dụng kỹ thuật mới, biết áp dụng công nghệ tiến bộ và các phương pháp quản lý hoàn thiện hơn trong tổ chức sả...

  doc1 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 23271 | Lượt tải: 2

 • Công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2009Công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2009

  THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BẢO VỆ, CHĂM SÓC VÀ GIÁO DỤC TRẺ EM Ở HUYỆN ĐÔNG HẢI TRONG THỜI GIAN QUA : I/ Đặc điểm tình hình chung của Huyện Đông Hải : 1. Vị trí địa lí : Đông Hải là một vùng ven biển nằm hướng Tây Nam của Tỉnh Bạc Liêu, là Huyện mới thành lập ngày 01 tháng 03 năm 2002, được chia tách từ Huyện Giá Rai, theo tinh thần nghị định số 98/20...

  doc10 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 1872 | Lượt tải: 4

 • Đề cương ôn tập thi tốt nghiệp môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác - Lê nin và môn kinh tế chính trịĐề cương ôn tập thi tốt nghiệp môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác - Lê nin và môn kinh tế chính trị

  Vấn đề 1 Hàng hóa là gì? Phân tích hai thuộc tính của hàng hóa. Phân biệt hàng hóa thông thường với hàng hóa sức lao động. Hướng dẫn trả lời Trước tiên phải trình bày định nghĩa “hàng hóa” là gì, từ định nghĩa nói trên giải trình ra khi nào thí sản phẩm trở thành hàng hóa, hoặc sản phẩm của lao động chỉ trở thành hàng hóa khi bản thân nó phải h...

  doc1 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 3475 | Lượt tải: 8

 • Kết quả nghiên cứu về nhu cầu sử dụng các sản phẩm hỗ trợ an toàn tình dục của tầng lớp lao động trí thức trẻKết quả nghiên cứu về nhu cầu sử dụng các sản phẩm hỗ trợ an toàn tình dục của tầng lớp lao động trí thức trẻ

  Công ty X Địa chỉ Y Ngày 05/11/2008 Kính gửi ông A Giám đốc Marketing VỀ VIỆC: TRÌNH BÀY BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ NHU CẦU SỬ DỤNG CÁC SẢN PHẨM HỖ TRỢ AN TOÀN TÌNH DỤC CỦA TẦNG LỚP LAO ĐỘNG TRÍ THỨC TRẺ Thưa ông, Đây là bản báo cáo kết quả nghiên cứu về nhu cầu sử dụng nhóm sản phẩm hỗ trợ an toàn tình dục (bao cao su và thuốc trán...

  doc57 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 1559 | Lượt tải: 0