• Vai trò của nhân tố con người đối với công nghiệp hóa, hiện đại hóaVai trò của nhân tố con người đối với công nghiệp hóa, hiện đại hóa

  Chương I: Lý luận chung về nhân tố con người trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam 1.1 Công nghiệp hóa, hiện đại hóa và các tiền đề của công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam 1 1.2 Vai trò của con người trong quá trình sản xuầt và phát triển khoa học – công nghệ 3 1.3 Vai trò quyết định của nhân tố con người trong công nghiệ...

  doc19 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 23444 | Lượt tải: 49

 • Công nghiệp hóa một số nước trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt NamCông nghiệp hóa một số nước trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

  Chương I _CƠ SỞ CỦA VẤN ĐỀ CÔNG NGHIỆP HÓA. 1 1.1 Khái niệm Công Nghiệp Hóa. 1 1.2 Tính tất yếu và tác dụng của công nghiệp hóa.2 Chương II _MỘT SỐ MÔ HÌNH CNH VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM4 2.1 Một số mô hình Công Nghiệp Hóa. 4 2.1.1 Công Nghiệp Hóa ở các nước NIES và ASEAN4 2.2 Các bài học kinh nghiệm về công nghiệp hóa. 7 2.2.1 Các bài học thà...

  doc24 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 15360 | Lượt tải: 43

 • Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp – nông thôn. Thực trạng, xu hướng và giải phápChuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp – nông thôn. Thực trạng, xu hướng và giải pháp

  Chương I: Cơ sở lí luận về chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn 3 I. Cơ cấu kinh tế nông nghiệp . 3 1. Khái niệm về cơ cấu kinh tế nông nghiệp . 3 2. Các bộ phận cấu thành kinh tế nông nghiệp . 4 II. Cơ cấu kinh tế nông thôn . 4 1. Khái niệm cơ cấu kinh tế nông thôn 4 2. Các bộ phận cấu thành kinh tế nông thôn 4 III. Chuy...

  doc35 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 18393 | Lượt tải: 91

 • Các nhân tố tác động đến năng suất lao động - Lý luận và thực tiễnCác nhân tố tác động đến năng suất lao động - Lý luận và thực tiễn

  Phát triển nguồn nhân lực về thực chất là ngày càng phải làm tốt hơn việc giải phóng con người. Đòi hỏi này đặt ra hai yêu cầu cùng một lúc: Phải tập trung trí tuệ và nguồn lực cho phát triển nguồn nhân lực, mặt khác phải đồng thời thường xuyên cải thiện và đổi mới môi trường kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, gìn giữ môi trường tự nhiên của quốc...

  doc25 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 13672 | Lượt tải: 35

 • Những khuyết tật của nền kinh tế hàng hóa và giải pháp khắc phục qua thực tiễn kinh tế ở nước taNhững khuyết tật của nền kinh tế hàng hóa và giải pháp khắc phục qua thực tiễn kinh tế ở nước ta

  CHƯƠNG I :CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA KINH TẾ HÀNG HÓA . 1 1.1 Kinh tế hàng hóa và ưu điểm to lớn của sự phát triển kinh tế hàng hóa 1 a, Kinh tế hàng hóa .1 b) Tác dụng to lớn của sự phát triển hàng hóa. . .1 1.2 Những khuyết tật của kinh tế hàng hóa 3 a, Kinh tế hàng hóa và cơ chế thị trường. . .3 b, Những khuyết tật của cơ chế thị trường hay nền ...

  doc22 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 32780 | Lượt tải: 39

 • Công nghiệp hóa – hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn đối với phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩaCông nghiệp hóa – hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn đối với phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

  Chương 1: Lý luận chung. 3 Khái niệm công nghiệp hóa-hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 3 1.1. Khái niệm công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghệp, nông thôn 3 1.2. Khái niệm kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. 4 2 Nội dung cơ bản và tác dụng công nghiệp hóa, hiệ đại hóa. 5...

  doc29 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 4330 | Lượt tải: 11

 • Quy luật giá trị thặng dư và sự biểu hiện của nó trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩaQuy luật giá trị thặng dư và sự biểu hiện của nó trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

  CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG trang5-12 Quy Luật Giá Trị Thặng Dư Giá trị thặng dư Giá trị thặng dưTư bản bất biếnTư bản khả biếnTư bảnGiá trị thặng dư tuyệt đốiGiá trị thặng dư tương đốiGiá trị thặng dư siêu ngạch Sản xuất giá trị thặng dư – Quy luật giá trị thặng dư Sản xuất giá trị thặng dưQuy luật giá trị thặng dư Kinh Tế Thị Trườ...

  doc26 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 10282 | Lượt tải: 22

 • Quá trình hình thành nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt NamQuá trình hình thành nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam

  CHƯƠNG I: Lý luận chung về kinh tế thị trường I.1. Quan niệm về kinh tế thị trường và kinh tế hàng hóa 5 I.2. Ưu, nhược điểm của kinh tế thị trường 5 I.3. Quan niệm về kinh tế thị trường theo định hướng XHCN6 I.4. Sự tồn tại kinh tế thị trường ở nước ta là một tất yếu khách quan 8 CHƯƠNG II: Các giai đoạn hình thành kinh tế thị trường ở Việ...

  doc28 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 4347 | Lượt tải: 6

 • Sự phát triển của yếu tố hàng hoá trong thực tiễn nền kinh tế thị trường nước ta hiện naySự phát triển của yếu tố hàng hoá trong thực tiễn nền kinh tế thị trường nước ta hiện nay

  CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA Trang YẾU TỐ HÀNG HÓA TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG QUA THỰC TIỄN NƯỚC TA Khái niệm hàng hóa và hai thuộc tính của hàng hóa 1 1. Khái niệm hàng hoá 1 2. Hai thuộc tính của hàng hoá 1 Lưọng giá trị hàng 2 1. Thời gian lao dộng xã hội cần thiết 2 2. Các nhân tố ảnh hưởng đến lượng giá trị của ...

  doc23 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 7778 | Lượt tải: 12

 • Nguyên nhân của khủng hoảng kinh tế và ảnh hưởng của nó tới Việt NamNguyên nhân của khủng hoảng kinh tế và ảnh hưởng của nó tới Việt Nam

  Khủng hoảng kinh tế là 1 phạm trù khá rộng , cuộc khủng hoảng đầu tiên là cuộc khủng khoảng thừa đã được C.Mac nghiên cứu và Lenin dựa vào đó mà phát triển khái niệm và đi sâu vào nghiên cứu nó. Đây là bài nghiên cứu và khủng hoảng kinh tế hiện nay ,ảnh hưởng của nó tới việt nam và các biện pháp khắc phục. Chúc bạn thành công trong bài tiểu luận củ...

  doc4 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 4824 | Lượt tải: 4