• Phân tích vai trò nhà nước đối với điều tiết kinh tế trong các học thuyết kinh tế và ý nghĩa rút ra đối với Việt NamPhân tích vai trò nhà nước đối với điều tiết kinh tế trong các học thuyết kinh tế và ý nghĩa rút ra đối với Việt Nam

  Đề tài: Phân tích vai trò nhà nước đối với điều tiết kinh tế trong các học thuyết kinh tế và ý nghĩa rút ra đối với Việt Nam (40 trang) MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU I. VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI ĐIỀU TIẾT NỀN KINH TẾ TRONG CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ CHÍNH TRỊ TƯ SẢN 1. Lý luận về vai trò nhà nước trong nền kinh tế của chủ nghĩa trọng thương 2. Vai trò của nh...

  doc42 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 15231 | Lượt tải: 82

 • Quy luật giá trị, vai trò và tác động của nó tới nền kinh tế thị trườngQuy luật giá trị, vai trò và tác động của nó tới nền kinh tế thị trường

  Chúng ta đã biết được quy luật giá trị là quy luật kinh tế quan trọng nhất của sản xuất và trao đổi hàng hoá .Do đó mà ở đâu có sản xuất và trao đổi hàng hoá thì ở đó có sự xuất hiện cuả quy luật giá trị.Mọi hoạt động cuả các chủ thể kinh tế trong sản xuất và lưu thông hàng hoá đều chịu sự tác động cuả quy luật này.Quy luật giá trị là nguyên nhân c...

  pdf21 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 15135 | Lượt tải: 34

 • Quan niệm về KTNN xuất hiện từ bao giờ? KTNN khác với kinh tế quốc doanh như thế nào? Qua sự kiện Vinashin, bạn có nhận xét gì về vai trò chủ đạo của KTNN và thực trạng kinh doanh ngoài ngành của cQuan niệm về KTNN xuất hiện từ bao giờ? KTNN khác với kinh tế quốc doanh như thế nào? Qua sự kiện Vinashin, bạn có nhận xét gì về vai trò chủ đạo của KTNN và thực trạng kinh doanh ngoài ngành của c

  Tập đoàn Kinh tế Vinashin (tên giao dịch tiếng Anh: Vinashin Business Group, viết tắt là VINASHIN) là một tập đoàn kinh doanh của Việt Nam chuyên về hoạt động đóng tàu do Nhà nước Việt Nam nắm quyền sở hữu chi phối. Ngày 15/5/2006 Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 103/QĐ- TTg về việc phê duyệt Đề án thí điểm hình thành Tập đoàn Kinh tế Vinash...

  doc16 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 1554 | Lượt tải: 1

 • Công nghiệp hóa và quá trình xác định mô hình công nghiệp hóaCông nghiệp hóa và quá trình xác định mô hình công nghiệp hóa

  MỤC LỤC I.Khái niệm cơ bản. 2 1.Công nghiệp hóa. 2 2.Mô hình công nghiệp hóa. 5 II.Các nhân tố ảnh hưởng tới quá trình công nghiệp hóa ở Việt Nam5 1.Khoa học công nghệ. 5 2.Hội nhập kinh tế. 6 3.Nguồn vốn. 7 4.Nguồn nhân lực. 9 5.Quản lý của Nhà nước. 10 III.Xác định mô hình công nghiệp hóa ở Việt Nam12 1. Mô hình công nghiệp hóa (CNH...

  doc19 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 5947 | Lượt tải: 11

 • Chuyển đổi kinh tế ở NgaChuyển đổi kinh tế ở Nga

  MỤC LỤC I. Bối cảnh kinh tế nước Nga. 2 1. Bối cảnh lịch sử của công cuộc chuyển đổi kinh tế. 2 2. Đặc điểm kinh tế trước chuyển đổi (xét đặc điểm kinh tế trong giai đoạn 1976-1990)4 3. Nguyên nhân chuyển đổi6 II. Quá trình chuyển đổi7 1. Liệu pháp sốc7 2. Nội dung chuyển đổi8 3. Kết quả. 11 III. Đặc điểm kinh...

  doc20 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 4349 | Lượt tải: 9

 • Nội dung công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn Việt Nam, thực trạng và giải pháp trong nông nghiệp nông thôn của nước ta hiện nayNội dung công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn Việt Nam, thực trạng và giải pháp trong nông nghiệp nông thôn của nước ta hiện nay

  MỤC LỤC CHƯƠNG 1: NỘI DUNG CNH – HĐH NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN VN2 1.Khái niệm CNH - HĐH nông nghiệp nông thôn Việt Nam2 2.Nội dung của CNH - HĐH nông nghiệp nông thôn Việt Nam2 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP TRONG NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN CỦA NƯỚC TA HIỆN NAY10 1.Hiện trạng nông thôn Việt Nam bước vào CNH – HĐH:. 10 2.Thực trạng về nông nghiệp n...

  doc45 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 5747 | Lượt tải: 39

 • Sự chuyển đổi kinh tế ở ĐứcSự chuyển đổi kinh tế ở Đức

  Mục lục LỜI MỞ ĐẦU2 1.Xuất phát điểm của chuyển đổi6 ·Nguyên nhân sụp đổ CNXH ở Đông Đức. 8 2.Mô hình lựa chọn. 11 3.Nội dung chuyển đổi15 a.Thống nhất tiền tệ. 15 b.Quá trình tư hữu hóa. 18 4.Kết quả. 20 a.Hạn chế. 20 b.Thành tựu. 21 3. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam22 Giống nhau. 23 Khác nhau. 23 LỜI MỞ ĐẦU Một số nhà nghiê...

  doc24 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 2329 | Lượt tải: 0

 • Nâng cao năng lực cạnh tranh của Doanh nghiệp nhà nước Việt NamNâng cao năng lực cạnh tranh của Doanh nghiệp nhà nước Việt Nam

  MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1.NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1.Khái niệm và các nhân tố ảnh hưởng của năng lực cạnh tranh 1.1.1.Các khái niệm 1.1.2.Các nhân tố ảnh hưởng tới năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 1.1.2.1.Nhóm nhân tố thuộc môi trường vĩ mô 1.1.2.2.Nhóm nhân tố thuộc môi trường ngành 1.1.2.3.Nhóm nhân tố bên tron...

  doc40 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 4003 | Lượt tải: 32

 • Pháp gia và tư tưởng Pháp gia trong nghiệp trị quốc của Tần Thuỷ HoàngPháp gia và tư tưởng Pháp gia trong nghiệp trị quốc của Tần Thuỷ Hoàng

  GIỚI THIỆU CHUNG 1. Trong mỗi quốc gia, để đảm bảo cho một nền chính trị ổn định, một nền kinh tế phát triển và một xã hội công bằng, thì pháp luật chính là công cụ tối ưu có hiệu quả nhất. Song, chỉ có luật pháp không thì chưa đủ, mà người áp dụng nó, thực hiện nó mới thực sự tạo nên tính hiệu quả của nó. - Pháp gia là trường phái triết học ...

  pdf21 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 2731 | Lượt tải: 10

 • Đề tài Vấn đề công nghiệp hóa hiện đại hóa ở Việt NamĐề tài Vấn đề công nghiệp hóa hiện đại hóa ở Việt Nam

  MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG I: NGUỒN GỐC VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN I. Bản chất con người II. Vai trò của con người trong đời sống xã hội, đặc biệt trong quá trình sản xuất xã hội CHƯƠNG II: VẤN ĐỀ CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ Ở VIỆT NAM I. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá là gì II. Muốn tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá ta phải làm gì III. Con ng...

  pdf25 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 2030 | Lượt tải: 7