• Tìm hiểu vai trò của người phụ nữ Việt Nam trong gia đình và xã hộiTìm hiểu vai trò của người phụ nữ Việt Nam trong gia đình và xã hội

  I Mở đầu. Đời sống của mỗi cá nhân trong xã hội luôn được bắt đầu trước hết từ phạm vi gia đình và trong suốt cuộc đời của họ, gia đình là môi trường sống hết sức quan trọng. Mỗi gia đình luôn là một tế bào của xã hội, vì vậy mà người phụ nữ trong gia đình cũng được ví như những hạt nhân của tế bào đó. Đồng thời, gia đình cũng là nơi thể hiện thự...

  doc18 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 16355 | Lượt tải: 39

 • Vấn đề bình đẳng giới của gia đình nông thôn ven đô thành phố Mỹ Tho – tỉnh Tiền Giang trong bối cảnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa.Vấn đề bình đẳng giới của gia đình nông thôn ven đô thành phố Mỹ Tho – tỉnh Tiền Giang trong bối cảnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa.

  PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Lý do chọn đề tài. 1.2 Đối tượng, khách thể, phạm vi nghiên cứu. 1.3 Mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu. 1.4 Mô tả về mẫu. . 1.5. Sơ lược địa bàn nghiên cứu 1.6 Phương pháp nghiên cứu. 1.7 Ý nghĩa lý luận và ý nghĩa thực tiễn của đề tài. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Chương I: Cơ sở lý luận: 2.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu ...

  doc49 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 3046 | Lượt tải: 21

 • Động lực thúc đẩy sự phát triển của kinh tế tri thứcĐộng lực thúc đẩy sự phát triển của kinh tế tri thức

  MỤC LỤC Mở đầu Kinh tế tri thức - một sản phẩm mới cực kì quan trọng, có thể nói là hết sức cơ bản của thời đai thông tin.Theo nhận định của Francis Bacon: “Tri thức là sức mạnh”luôn đúng với mọi thời đại tuy nhiên, chưa bao giờ vai trò của tri thức lại nổi bật như hiện nay. Kinh tế mới là động lực quyết định nhất thúc đẩy sự phát triển của nhâ...

  doc23 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 2752 | Lượt tải: 9

 • Tình trạng bạo lực gia đình đối với phụ nữ ở tỉnh Sơn La - Thực trạng và giải phápTình trạng bạo lực gia đình đối với phụ nữ ở tỉnh Sơn La - Thực trạng và giải pháp

  1. Lý do chọn đề tài Thời đại ngày nay là thời đại quá độ lên chủ nghĩa xã hội, lực lượng sản xuất mang tính xã hội hoá ngày càng cao, các lĩnh vực của đời sống xã hội đều rất phát triển như kinh tế, chính trị, văn hoá, khoa học- kỹ thuật Sự phát triển đó đều xuất phát từ việc thoả mãn nhu cầu của con người, hay nói cách khác con người là trung tâ...

  doc70 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 7301 | Lượt tải: 58

 • Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩaHoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

  TÓM TẮT Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một vấn đề phức tạp cả về lý thuyết lẫn thực tiễn và chưa có tiền lệ trong lịch sử. Việc nhận thức về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một quátrình nghiên cứu lý luận và đúc kết từ thực tiễn. Bài viết này thông qua việc phân tích một số hoạt đ...

  pdf14 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 4763 | Lượt tải: 22

 • Vấn đề nhà nước nói chung và nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt NamVấn đề nhà nước nói chung và nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  Mục Lục Trang Lời cảm ơn .4 Danh mục tài liệu tham khảo .5. Phần A: Lời mở đầu 6 Phần B: Nội dung 8 1: Lý luận chung về nhà nước 9 1: Quan điểm về nhà nước trước Mác 10 2: Quan điểm chủ nghĩa Mác về nhà nước .13 3: Nguồn gốc của nhà nước 15 3.1: Bản chất của nhà nước 17 3.2: Khái niệm-Đặc trưng của nhà nước 18 3.3: Chức năng ...

  doc42 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 2709 | Lượt tải: 14

 • Tính tất yếu khách quan và con đường hình thành công ty mẹ - Công ty con ở Việt NamTính tất yếu khách quan và con đường hình thành công ty mẹ - Công ty con ở Việt Nam

  MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC HÌNH THÀNH MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ - CÔNG TY CON Ở VIỆT NAM 1.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY MẸ - CÔNG TY CON 1.1.1. Khái niệm 1.1.2. Đặc điểm 1.1.3. Cơ chế hoạt động 1.1.4. Vai trò 1.2. TÍNH TẤT YẾU KHÁCH QUAN CỦA VIỆC HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ - CÔNG TY CON Ở VIỆT NAM 1.2...

  docChia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 1727 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Quyền lực chính trị của nhân dân lao động trong tiến trình đổi mới hệ thống chính trị ở nước ta hiện nayĐề tài Quyền lực chính trị của nhân dân lao động trong tiến trình đổi mới hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay

  Tiểu luận dài 28 trang MỞ ĐẦU Đề cập tới chức năng của hệ thống chính trị trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở nước ta, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH của Đảng ta năm 1991 đã khẳng định: Toàn bộ hệ thống chính trị ở nước ta trong giai đoạn mới là nhằm xây dựng và hoàn thiện từng bước nền dân chủ XHCN, bảo đảm quyền lực thuộ...

  doc32 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 9761 | Lượt tải: 80

 • Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về giải quyết vấn đề tôn giáo trong Chủ nghĩa xã hộiQuan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về giải quyết vấn đề tôn giáo trong Chủ nghĩa xã hội

  Tất cả các nhà triết học trước chủ nghĩa Mác, kể cả những nhà duy vật, đều là những người theo chủ nghĩa duy tâm trong quan niệm về đời sống xã hội, vì họ mới dừng lại ở chỗ xác nhận một sự thật là: khác với tự nhiên - nơi mà những lực lượng vô tri vô giác đang hoạt động, thì trong xã hội, con người lại là một trong những thực thể có ý thức, có khả...

  doc8 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 18568 | Lượt tải: 37

 • Đề tài Thời đại ngày nay và các giai đoạn chính của nóĐề tài Thời đại ngày nay và các giai đoạn chính của nó

  Đề tài: Thời đại ngày nay và các giai đoạn chính của nó MỤC LỤC TÀI LIỆU Lời nói đầu A. Khái niệm về thời đại và thời đại ngày nay I.Quan niệm về thời đại và cơ sở phân chia thời đại lịch sử II. Cơ sở phân chia thời đại lịch sử B. Thời đại ngày nay và các giai đoạn chính của nó I. Quan niệm về thời đại ngày nay II. Tại sao lại chọn c...

  pdf51 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 2522 | Lượt tải: 4