• Khảo sát tỉ lệ nhiễm Staphylococcus aureus và Escherichia coli trong thực phẩm tại khu vực chợ Thị NghèKhảo sát tỉ lệ nhiễm Staphylococcus aureus và Escherichia coli trong thực phẩm tại khu vực chợ Thị Nghè

  MỤC LỤC CHưƠNG TRANG Trang tựa Lời cảm ơn iv Tóm tắt .v Mục lục .vi Danh sách các chữ viết tắt ix Danh sách các hình x Danh sách các bảng xi Danh sách các biểu đồ .xii 1. MỞ ĐẦU 1 1.1. Đặt vấn đề .1 1.2. Mục đích .2 1.3. Nội dung .2 1.3.1. Khảo sát tỉ lệ nhiễm S. aureus và E. coli trong cá...

  pdf66 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 25/01/2013 | Lượt xem: 3083 | Lượt tải: 11

 • Nghiên cứu lên men giấm trái cây theo phương pháp hồi lưu cố định vi khuẩn trên giá thểNghiên cứu lên men giấm trái cây theo phương pháp hồi lưu cố định vi khuẩn trên giá thể

  TRANG Lời cảm ơn .i Tóm tắt ii Mục lục iv Danh sách các bảng .viii Danh sách các hình và sơ đồ .ix Chương 1: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề . 1 1.2 Mục đích và yêu cầu .2 1.2.1 Mục đích 2 1.2.2 Yêu cầu 2 Chương 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Tổng quan về vi khuẩn acetic .3 2.1.1 Đặc điểm sinh học của vi khuẩ...

  pdf60 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 25/01/2013 | Lượt xem: 2756 | Lượt tải: 11

 • Công nghệ sản xuất nước giải khát từ mítCông nghệ sản xuất nước giải khát từ mít

  MỤC LỤC Lời cảm ơn .i Tóm tắt iii Mục lục iv Danh sách các chữ viết tắt . vii Danh sách các hình viii Danh sách các bảng ix LỜI MỞ ĐẦU .1 Chương I: TỔNG QUAN 2 I. Tổng quan về mít .3 ̀ ́ ́ I.1. Nguôn gôc va phân bô .3̀ I.2. Phân loai 3 ̣ I.3. Đặc đỉm .5 I.4. Đặc đỉm sinh thái .6 ...

  pdf84 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 25/01/2013 | Lượt xem: 4637 | Lượt tải: 23

 • Nghiên cứu thử nghiệm chế biến rượu vang SabôchêNghiên cứu thử nghiệm chế biến rượu vang Sabôchê

  MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i TÓM TẮT .ii MỤC LỤC iv DANH SÁCH CÁC HÌNH – SƠ ĐỒ - ĐỒ THỊ .vii DANH SÁCH CÁC BẢNG .viii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT .ix Phần 1. GIỚI THIỆU . 1 1.1. Đặt vấn đề 1 1.2. Mục đích và yêu cầu thực hiện 2 1.2.1. Mục đích 2 1.2.2. Yêu cầu thực hiện .2 1.2.3. Giới hạn đề tài .2 Ph...

  pdf84 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 25/01/2013 | Lượt xem: 3264 | Lượt tải: 16

 • Khảo sát hoạt tính hệ enzyme amylase từ 3 chủng nấm Trichoderma spKhảo sát hoạt tính hệ enzyme amylase từ 3 chủng nấm Trichoderma sp

  MỤC LỤC NỘI DUNG TRANG Trang tựa Lời cảm tạ .2 Tóm tắt .3 Mục lục .4 Danh sách các hình 6 . Danh sách các bảng 7 Danh sách các biểu đồ 8 I. MỞ ĐẦU 9 II. Tổng quan tài liệu. 10 2.1. Giới thiệu về tinh bột 10 2.2. Quá trình thuỷ phân tinh bột .10 2.3. Giới thiệu về nấm Trichoderma 17 2.3.1....

  pdf51 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 25/01/2013 | Lượt xem: 6667 | Lượt tải: 14

 • Nghiên cứu quy trình sấy men bánh mì bằng phương pháp sấy tầng sôiNghiên cứu quy trình sấy men bánh mì bằng phương pháp sấy tầng sôi

  Nấm men sử dụng trong sản xuất bánh mì là nấm men Saccharomyces cerevisiae. Hàng năm trên thế giới có 2,5 triệu tấn men các loại đƣợc sản xuất. Lo ài ngƣời đã biết sử dụng nấm men để làm nở bột bánh mì từ trƣớc khi biết đƣợc hình thái cấu tạo, đặc tính sinh lý, sinh hóa của chúng. Từ đó con ngƣời luôn tìm cách cải thiện chất lƣợng nấm men đ...

  pdf66 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 25/01/2013 | Lượt xem: 2663 | Lượt tải: 9

 • Bước đầu nghiên cứu tận dụng bã men bia để sản xuất nước chấm lên menBước đầu nghiên cứu tận dụng bã men bia để sản xuất nước chấm lên men

  MỤC LỤC CHưƠNG TRANG Trang tựa Lời cảm ơn i Tóm tắt . ii Mục lục .iv Danh sách các bảng vii Danh sách các hình và biểu đồ .viii 1- MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề . 1 1.2 Mục tiêu 2 1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 2 1.4 Nội dung thực hiện . 2 2- TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1 Công nghệ sản xuất nước chấm...

  pdf73 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 25/01/2013 | Lượt xem: 2718 | Lượt tải: 9

 • Nghiên cứu thử nghiệm chế biến nước ép thanh long lên menNghiên cứu thử nghiệm chế biến nước ép thanh long lên men

  Trang bìa Lời cảm ơn .i Tóm tắt ii Mục lục .iv Danh sách các hình .ix Danh sách các sơ đồ, đồ thị .x Danh sách các bảng xi PHẦN 1: MỞ ĐẦU . 1 1.1. Đặt vấn đề . 1 1.2. Mục đích và yêu cầu 1 1.2.1. Mục đích 1 1.2.2. Yêu cầu 1 PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU .2 2.1. Giới thiệu về cây thanh long 2 Format...

  pdf152 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 25/01/2013 | Lượt xem: 5028 | Lượt tải: 20

 • Ly trích sắt từ cây rau ngót làm vi lượng bổ sung thực phẩmLy trích sắt từ cây rau ngót làm vi lượng bổ sung thực phẩm

  Bệnh thiếu máu do thiếu Fe là một trong những loại bệnh thiếu vi chất dinh dưỡng ảnh hưởng nhiều đến sức khoẻ cộng đồng. Chương trình phòng chống thiếu máu do thiếu Fe của Bộ Y Tế hiện nay ngoài việc cung cấp viên Fe cho phụ nữ có thai còn đề nghị bổ sung Fe vào một số loại thực phẩm thường dùng. Trong đề tài này chúng tôi thử nghiệ...

  pdf78 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 25/01/2013 | Lượt xem: 2358 | Lượt tải: 7

 • Đề tài Nghiên cứu quy trình chế biến chè hòa tan bằng phương pháp sấy thăng hoaĐề tài Nghiên cứu quy trình chế biến chè hòa tan bằng phương pháp sấy thăng hoa

  Đề tài thực hiện trên đối tượng là lá chè tươi. Hiện nay, diện tích trồng chè ở nước ta tăng rất nhanh do nhu cầu chế biến chè tăng. Bên cạnh những sản phẩm chè truyền thống như chè xanh, chè đen, chè oolong Những nhà chế biến chè đã cho ra đời sản phẩm chè bột hòa tan sử dụng thuận tiện phù hợp với xã hội hiện đại. Sản phẩm chè...

  pdf46 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 25/01/2013 | Lượt xem: 4802 | Lượt tải: 25