• Bài giảng giải tích 4Bài giảng giải tích 4

  Định nghĩa tích phân 2-lớp: 1.1.1 Khái niệm về miền đo được: Miền đa giác là miền đo được (có diện tích). Giả sử D là một miền phẳng bị chặn, được giới hạn bởi một hay một số hữu hạn đường cong Jordan đóng. Gọi Q là một miền đa giác chứa trong D, S(Q) là diện tích của nó. Gọi Q’ là một miền đa giác chứa D, S(Q’) là diện tích của nó. Giả thiết thêm ...

  pdf50 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 26/01/2013 | Lượt xem: 2095 | Lượt tải: 0

 • Bài 6 - Một số dạng tích phân khácBài 6 - Một số dạng tích phân khác

  Cung cấp cho người học các kiến thức về phép tính vi, tích phân hàm một biến số và các kiến thức của lý thuyết chuỗi : Chuỗi số và chuỗi hàm. Rèn luyện kỹ năng tính toán, phương pháp tư duy toán học cho sinh viên, giúp họ thấy được mối liên hệ chặt chẽ giữa toán học với các lĩnh vực công nghệ thông tin và điện tử viễn thông. Đại học Quốc gia Tp.HCM...

  rarChia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 26/01/2013 | Lượt xem: 2180 | Lượt tải: 2

 • Tích phân hàm tỉ - hàm lượng giácTích phân hàm tỉ - hàm lượng giác

  Cung cấp cho người học các kiến thức về phép tính vi, tích phân hàm một biến số và các kiến thức của lý thuyết chuỗi : Chuỗi số và chuỗi hàm. Rèn luyện kỹ năng tính toán, phương pháp tư duy toán học cho sinh viên, giúp họ thấy được mối liên hệ chặt chẽ giữa toán học với các lĩnh vực công nghệ thông tin và điện tử viễn thông.

  pdf10 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 26/01/2013 | Lượt xem: 2586 | Lượt tải: 2

 • Bài giảng Phương trình vi phânBài giảng Phương trình vi phân

  Phương trình vi phân hay phương trình sai phân là một phương trình toán học nhằm biễu diễn mối quan hệ giữa một hàm chưa được biết (một hoặc nhiều biến) với đạo hàm của nó (có bậc khác nhau). Phương trình sai phân đóng vai trò cực kì quan trọng trong kĩ thuật, vật lí, kinh tế và một số ngành khác. Ví dụ: một phương trình sai phân đơn giản

  pdf32 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 26/01/2013 | Lượt xem: 2216 | Lượt tải: 1

 • Toán học rời rạc - Phần 2Toán học rời rạc - Phần 2

  Toán rời rạc là một lĩnh vực của toán học nghiên cứu các đối tượng rời rạc. Chúng ta sẽ sử dụng công cụ của toán rời rạc khi phải đếm các đối tượng, khi nghiên cứu quan sát giữa các tập rời rạc, khi phân tích các quá trình hữu hạn. Một trong những nguyên nhân chủ yếu làm nâng tầm quan trọng của toán rời rạc là việc cất giữ và xử lý thông tin trên m...

  pdf28 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 26/01/2013 | Lượt xem: 2346 | Lượt tải: 2

 • Toán học rời rạc - Phần 1Toán học rời rạc - Phần 1

  Trình bày các vấn đề của lý thuyết tổ hợp xoay quanh 4 bài toán cơ bản : Bài toán đêm, Bài toán tồn tại, Bài toán liệt kê và Bài toán tới ưu tổ hợp. Nội dung cảu phần I không những giúp nâng cao tư duy toán, mà còn làm quen với tư duy thuật toán trong việc giải quyết các vấn đề thực tế, đồng thời cũng rèn luyện kỹ thuật lập trình các bài toán tổ hợ...

  pdf30 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 26/01/2013 | Lượt xem: 2283 | Lượt tải: 5

 • Xây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập phân hóa khi dạy học hàm số lượng giác và phương trình lượng giác ở lớp 11 trường THPT (chương trình nâng cao)Xây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập phân hóa khi dạy học hàm số lượng giác và phương trình lượng giác ở lớp 11 trường THPT (chương trình nâng cao)

  MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU, NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU (đề tài dài 168 trang) 2.1. Mục đích nghiên cứu Xây dựng được hệ thống câu hỏi và bài tập phân hóa khi dạy học “Hàm số lượng giác và Phương trình lượng giác” ở lớp 11, nhằm nâng cao hiệu quả dạy và học Đạị số và Giải tích (nâng cao) ở trường THPT. 2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu + Hệ thống hóa một số vấn đề lí...

  pdf168 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 26/01/2013 | Lượt xem: 4009 | Lượt tải: 18

 • Vận dụng phương pháp dạy học khám phá có hướng dẫn trong dạy học bất đẳng thứcVận dụng phương pháp dạy học khám phá có hướng dẫn trong dạy học bất đẳng thức

  MỤC LỤC MỞ ĐẦU Trang 1. Lý do chọn đề tài . 1 2. Giả thuyết khoa học . 3 3. Mục đích nghiên cứu . 3 4. Nhiệm vụ nghiên cứu 3 5. Phương pháp nghiên cứu . 4 6. Cấu trúc luận văn . 4 Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN . 6 1.1. Dạy học bằng các hoạt động khám phá có hướng dẫn . 6 1.1.1. Khái quát . 6 1.1.2. Tổ chức các hoạt động học tập kh...

  pdf118 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 26/01/2013 | Lượt xem: 1785 | Lượt tải: 16

 • Tiếp cận khái niệm Giới hạnTiếp cận khái niệm Giới hạn

  Mục đích nghiên cứu 2.1. Xác định cơ sở lý luận cơ bản về phát huy TTCNT của học sinh qua học môn Toán . 2.2. Thiết kế xây dựng những phương thức sư phạm thích hợp cho việc dạy học chủ đề Giới hạn theo hướng phát huy TTCNT của học sinh. 3. Nhiệm vụ nghiên cứu 3.1. Tìm hiểu dạy học chủ đề Giới hạn ở lớp 11-THPT. 3.2. Xác định làm rõ cơ sở lý lu...

  doc100 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 26/01/2013 | Lượt xem: 1900 | Lượt tải: 8

 • Khái niệm xác suất trong dạy - Học toán ở trường THPTKhái niệm xác suất trong dạy - Học toán ở trường THPT

  MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1 §I. Lý do chọn đề tài và những câu hỏi ban đầu .1 §II. Khung lý thuyết tham chiếu .2 §III. Trình bày lại các câu hỏi nghiên cứu – Mục đích nghiên cứu .5 §IV. Phương pháp nghiên cứu và cấu trúc của luận văn 6 Chương 1 : ĐẶC TRƯNG KHOA HỌC LUẬN CỦA KHÁI NIỆM XÁC SUẤT 8 §I. Phân tích khoa học luận lịch sử hình thành khái ni...

  pdf130 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 26/01/2013 | Lượt xem: 2860 | Lượt tải: 6