• Thử nghiệm dùng hormon đực ở giáp xác thuộc bộ mười chân decapoda để đựcThử nghiệm dùng hormon đực ở giáp xác thuộc bộ mười chân decapoda để đực

  Mục Lục Trang phụ bìa i Lời cảm tạ . ii Mục luc . iii Mở đầu 1 Chương I: tổng quan tài liệu 3 1.1 Phân loại và phân bố tôm càng xanh . 4 1.2 Đặc điểm hình thái sinh học, và chu kỳ sống của tôm càng xanh 5 1.3 Đặc điểm sinh sản của tôm càng xanh 8 1.4 Phụ bộ đực . 13 1.5 Tuyến đực 13 1.6 Hormon tuyến đực 15 1.7 Một số thí nghiệm liên q...

  pdf23 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 24/01/2013 | Lượt xem: 2010 | Lượt tải: 3

 • Phân lập và tạo dòng nguyên bào sợi (fibroblast) người từ bánh nhauPhân lập và tạo dòng nguyên bào sợi (fibroblast) người từ bánh nhau

  Phần i : Giới thiệu về đề tài i. đặt vấn đề . 1 ii. Mục tiêu đề tài 5 ii.1 mục tiêu tổng quát . 5 ii.2 mục tiêu cụ thể 5 phần ii : Tổng quan tài liệu i. Sự hình thành và phát triển của nhau . 6 i.1 vị trí làm tổ của phôi 6 i.2 các thành phần cấu tạo của nhau 6 i.2.1 bánh nhau 6 i.2.2 màng ối 7 i.2.3 màng đệm 7 i.2.4 hồ máu hay ...

  pdf82 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 24/01/2013 | Lượt xem: 1587 | Lượt tải: 0

 • Nghiên cứu tác dụng giải độc trên chuột của chế phẩm từ nguồn gốc thiên nhiênNghiên cứu tác dụng giải độc trên chuột của chế phẩm từ nguồn gốc thiên nhiên

  MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC HÌNH ẢNH DANH MỤC BẢNG BIỂU Đặt vấn đề 1 Chương 1: Tổng quan 3 1. Gan 3 1.1. Đại cương . 3 1.2. Vị trí và cấu tạo 3 1.3. Chức năng 4 1.3.1. Chuyển hóa các chất 4 1.3.1.1. Chuyển hóa glucid . 5 1.3.1.2. Chuyển hóa lipid 5 1.3.1.3. Chuyển hóa protein 6 1.3.2. Khử độc 6...

  pdf52 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 24/01/2013 | Lượt xem: 1602 | Lượt tải: 3

 • Ảnh hưởng của nồng độ bsa (bovine serum albumin) trong môi trường nuôi cấy lên khả năng phát triển của phôi chuột giai đoạn trước làm tổẢnh hưởng của nồng độ bsa (bovine serum albumin) trong môi trường nuôi cấy lên khả năng phát triển của phôi chuột giai đoạn trước làm tổ

  Đặt vấn đề 1 Tổng quan tài liệu I. SINH SẢN TRÊN CHUỘT 2 I.1. Nội tiết sinh sản 2 I.2. Sự phát triển và trưởng thành của trứng 2 I.3. Sự rụng trứng 2 I.4. Sự thụ tinh 3 I.5. Sự phát triển của phôi chuột giai đoạn sau làm tổ 3 I.6. Các giai đoạn phát triển chính của phôi chuột 5 II. QUY TRÌNH TẠO PHÔI - THU NHẬN VÀ NUÔI CẤY . 6 II.1. Quy t...

  pdf51 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 24/01/2013 | Lượt xem: 1731 | Lượt tải: 2

 • Khảo sát ảnh hưởng của thời gian cấy đến sự thụ tinh và quá trình phát triển của phôi in vitro trên chuột nhắt trắngKhảo sát ảnh hưởng của thời gian cấy đến sự thụ tinh và quá trình phát triển của phôi in vitro trên chuột nhắt trắng

  Trong bước đầu tiếp cận với quy trình thụ tinh trong ống nghiệm ở chuột nhắt trắng,chúng tôi đã gặp không ít khó nhăn do điều kiện của chúng ta còn nhiều hạn chế. Nhưng thông qua đó, chúng tôi dần hoàn thiện thao tác của mình nhằm phù hợp với điều kiện hiện có. Và thông qua đó, chúng tôi nhận thấy rằng: “Nếu như chúng ta gia tăng thời gian cấy trứ...

  pdf26 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 24/01/2013 | Lượt xem: 1582 | Lượt tải: 1

 • Khảo sát sự tăng trưởng của tế bào sừng người trong điều kiện in vitroKhảo sát sự tăng trưởng của tế bào sừng người trong điều kiện in vitro

  Lời cảm ơn i Mục lục ii Danh mục hình .iii Danh mục bảng iv Danh mục biểu đồ v Các chữ viết tắt .vi Chương I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Chương II: TỔNG QUAN TÀI LIỆU . 2 II.1. Đại cương về da . 2 II.1.1. Giới thiệu 2 II.1.2. Cấu trúc da 4 II.1.2.1 Lớp biểu bì . 5 a Lớp gốc 5 b Lớp sợi . 5 c Lớp hạt . 6 d Lớp bóng . 6 e Lớp sừng 6 f C...

  pdf99 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 24/01/2013 | Lượt xem: 1876 | Lượt tải: 0

 • Thiết kế và cố định tế bào tuỷ xương lên màngThiết kế và cố định tế bào tuỷ xương lên màng

  KẾT LUẬN 1. Thiết kế thành công màng cố định tế bào từ nguồn nguyên liệu: chitosan, gelatin, axit hyaluronic, EDC. 2. Phân lập thành công tế bào tủy xương chuột nhắt trắng nhằm mục đích cố định lên màng. 3. Cố định tế bào tủy xương chuột vào trong cấu trúc xốp của màng. ĐỀ NGHỊ 1. Khảo sát các tính chất hoá, lý, sinh của màng chitosan, gelat...

  pdf62 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 24/01/2013 | Lượt xem: 1497 | Lượt tải: 1

 • Giới thiệu về các hormon thực vậtGiới thiệu về các hormon thực vật

  Hormon thực vật(HMTV) l một chất hữu cơ ,do tế bo tạo ra tại 1 nơi no đĩ trong cơ thể thực vật v được chuyển tới 1 nơi khc.Ở đĩ, với 1 nồng độ thấp, chng ảnh hưởng trn cc bước của qu trình pht triển của thực vật.Chng khơng phải l chất dinh dưỡng, cc vitamin hay những nguyn tố khống thiết yếu cho thực vật. Người ta thường phn biệt hormon tăng trưở...

  doc25 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 24/01/2013 | Lượt xem: 2220 | Lượt tải: 4

 • Phụ gia tạo đặc gumPhụ gia tạo đặc gum

  MỤC LỤC PHẦN 1 – TỔNG QUAN VỀ PHỤ GIA TẠO ĐẶC THỰC PHẨM 1 I. GIỚI THIỆU 1 II. TỔNG QUAN VỀ GUM 1 II.1. Gum là gi? 1 II.2. Phân loại gum 1 II.3. Tính chất chung 3 II.4. Khả năng tạo đặc của gum 4 II.5. Cách sử dụng phụ gia đặc 5 PHẦN 2 – MỘT SỐ GUM QUAN TRỌNG ĐƯỢC SỬ DỤNG LÀM PHỤ GIA TẠO ĐẶC 7 I. XANTHAN GUM 7 I.1. Giới thiệu 7 I.2. Cấ...

  doc2 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 24/01/2013 | Lượt xem: 5629 | Lượt tải: 40

 • Qui trình chế biến nước xốt từ nguyên liệu rau, củ, quảQui trình chế biến nước xốt từ nguyên liệu rau, củ, quả

  MỤC LỤC I. Tổng Quan Về Nước Xốt 1 II. Những Sản Phẩm Nước Xốt Có Trên Thị Trường 1 1. Sản phẩm nước xốt của công ty Cholimex 1 2. Một số sản phẩm nước xốt của nước ngoài 2 3. Sản phẩm nước xốt của công ty Thuận Phát 3 4. Sản phẩm xốt của công ty Yilin Việt Nam 5 5. Các sản phẩm nước xốt bán tại các siêu thị 10 III. Nguyên Liệu Rau, Củ, Quả Dùng Tr...

  doc1 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 24/01/2013 | Lượt xem: 2142 | Lượt tải: 10