• Vấn đề cổ phần hoá Doanh nghiệp nhà nước thực trạng và giải phápVấn đề cổ phần hoá Doanh nghiệp nhà nước thực trạng và giải pháp

  MỤC LỤC Lời nói đầu 1 Phần thứ nhất:Lý luận chung về cổ phần hoá và sự cần thiết phải tiến hành cổ phần hoá ở Việt Nam . 4 I. Lý luận chung về cổ phần hoá các DNNN ở Việt Nam và công ty Cổ phần 4 1.1. Khái niệm của Cổ phần hoá và của công ty Cổ phần . 4 1.2. đặc điểm của Cổ phần hoá và công ty Cổ phần 7 1.3. Nội dung của Cổ phần hoá và của c...

  doc59 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 3962 | Lượt tải: 28

 • Phát triển kinh tế tập thể trong thời kỳ quá độ lên CNXHPhát triển kinh tế tập thể trong thời kỳ quá độ lên CNXH

  MỤC LỤC A_ Lời mở đầu. 2 B_ Nội dung. 3 I_ Lí luận. 3 1. Khái niệm kinh tế tập thể. 3 1.1 Định nghĩa. 3 1.2 Đặc điểm3 1.3 Nguyên nhân. 4 1.4 Hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh của kinh tế tập thể. 4 1.5 Vai trò. 4 2. Khái niệm hợp tác xã. 5 2.1 Định nghĩa. 5 2.2. Đặc điểm5 2.3. Vai trò. 6 II_ Thực trạng. 6 1.Trước 1986. 6 1.1 Tìn...

  doc15 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 3361 | Lượt tải: 22

 • Nâng cao khả năng hội nhập của nền kinh tế Việt Nam trong xu thế toàn cầu hoáNâng cao khả năng hội nhập của nền kinh tế Việt Nam trong xu thế toàn cầu hoá

  LỜI MỞ ĐẦU Toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế đã và đang trở thành một trong những xu thế khách quan của sự phát triển kinh tế thế giới. Sự phát triển mạnh mẽ về khoa học, công nghệ cùng với sự ra đời của các thể chế toàn cầu và khu vực đã góp phần thúc đẩy quá trình quốc tế hoá nền kinh tế thế giới. Quá trình toàn cầu hoá không chỉ trong ...

  doc15 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 1732 | Lượt tải: 8

 • Vai trò kinh tế của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta hiện nayVai trò kinh tế của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta hiện nay

  Vai trò kinh tế của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta hiện nay" MỞ ĐẦU Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là mô hình kinh tế tổng quát mà nước ta đã lựa chọn trong thời kì đổi mới. Nó vừa mang tính chất chung của kinh tế thị trường, vừa có những đặc thù, được quyết định bởi các nguyên tắc và bả...

  doc26 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 6509 | Lượt tải: 73

 • Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trong thời kỳ quá độ ở Việt NamKhu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trong thời kỳ quá độ ở Việt Nam

  A. MỞ ĐẦU N gày 24.1.2008, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Trong 20 năm vốn đăng ký đầu tư nước ngoài ở Việt Nam đạt 98 tỉ USD với khoảng 9.500 dự án, vốn đầu tư được thực hiện đạt hơn 43 tỉ USD. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đã có đóng góp to lớn vào sự phát triển ngoạn mục của Việt Na...

  doc17 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 1356 | Lượt tải: 2

 • Lý luận hình thái kinh tế - Xã hội với sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nayLý luận hình thái kinh tế - Xã hội với sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay

  LỜI NÓI ĐẦU 1)Lý do chọn đề tài Thực tế lịch sử đã chứng minh ,phát triển kinh tế là quy luật khách quan của tồn tại và phát triển xã hội loài người , ở bất cứ đâu ,bất kỳ giai đoạn nào ,bất kỳ đất nước nào,suy cho cùng để phát triển kinh tế thì phải bắt đầu từ PTSX mà cốt lõi là LLSX.,sự khác nhau giữa các nước chỉ là mục tiêu ,nội dung ,cách th...

  doc21 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 1312 | Lượt tải: 0

 • Phân phối thu nhập cá nhân trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt NamPhân phối thu nhập cá nhân trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam

  LỜI MỞ ĐẦU Từ năm 1986 đến nay nước ta đang thực hiện chính sách đổi mới để hội nhập quốc tế. Để trở thành một nước phát triển như mong đợi không những chúng ta phải phát triển một nền văn hoá tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, chúng ta còn phải phát triển kinh tế mạnh mẽ, điều đó chỉ có được khi phân phối thu nhập ở nước ta đồng đều. Việt Nam là mộ...

  doc21 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 3409 | Lượt tải: 7

 • Tác động của việc Việt Nam hội nhập WTO đến hoạt động thương mại của các Doanh nghiệp sản xuấtTác động của việc Việt Nam hội nhập WTO đến hoạt động thương mại của các Doanh nghiệp sản xuất

  MỤC LỤC Trang LỜI NÓI ĐẦU1 CHƯƠNG I: HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT VÀ CÁC CAM KẾT CỦA VIỆT NAM KHI GIA NHẬP WTO4 I.Hoạt động thương mại doanh nghiệp4 II.Các cam kết của chính phủ Việt Nam6 III. T¸c ®éng cña viÖc ViÖt Nam gia nhËp WTO ®Õn ho¹t ®éng th­¬ng m¹i cña doanh nghiÖp s¶n xuÊt13 1.C¬ héi khi gia nhËp WTO13 1.1. Mở rộng thị...

  doc38 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 2754 | Lượt tải: 11

 • Vai trò con người trong sự nghiệp xây dựng CNXH ở Việt Nam hiện nayVai trò con người trong sự nghiệp xây dựng CNXH ở Việt Nam hiện nay

  MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU . 1 NỘI DUNG .2 I. Lý luận chung về vấn đề con người . 2 1. Quan niệm về con người trong triết học trước Mac .2 1.1 Quan niệm về con người trong triết học phương Đông . 2 1.2. Quan niêm về con người trong triết học phương Tây . .2 2. Quan niệm của triết học Mac – Lênin về bản chất con người 3 2.1.Con người là một thực thể ...

  doc18 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 7006 | Lượt tải: 37

 • Cổ phần hoá Doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi nền kinh tếCổ phần hoá Doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế

  ĐỀ CƯƠNG KINH TẾ CHÍNH TRỊ Đề tài : Cổ phần hoá doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế Mở đầu : đặt vấn đề về tính tất yếu của vấn đề cổ phần hoá : + Đòi hỏi của lí luận + Đòi hỏi của thực tiễn + Căn cứ vào chủ trương đường lối và chính sách của Đảng và Nhà nước Nội dung: I. Chủ lí luận của nghĩa Marx-Lenin về sở hữu và các th...

  doc20 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 1851 | Lượt tải: 3