• Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa thiên Huế trong quá trình Công nghiệp hoá, hiện đại hoáChuyển dịch cơ cấu kinh tế ở huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa thiên Huế trong quá trình Công nghiệp hoá, hiện đại hoá

  MỤC LỤC Lời cảm ơn i Lời cam đoan ii Danh mục các chữ viết tắt iii Danh mục các bảng và biểu đồ iv Mục lục vii Phần mở đầu 1 Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá 4 1.1. Nhữmg vấn đề cơ bản quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá 4 1.1.1. Cơ cấu kinh tế 4 1.1.1...

  doc63 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 5684 | Lượt tải: 31

 • Phân tích nguồn gốc và bản chất của ý thức, Cho biết sự giống và khác nhau cơ bản giữa vật chất và ý thứcPhân tích nguồn gốc và bản chất của ý thức, Cho biết sự giống và khác nhau cơ bản giữa vật chất và ý thức

  MỤCLỤC Lời nói đầu 2 Nội dung 3 I. nguồn gốc và bản chất của ý thức 3 1. Kết cấu của ý thức 3 2. Nguồn gốc của ý thức 4 3. Bản chất của ý thức 5 II. Sự giống và khác nhau giữa vật chất vàý thức 6 Kết luận 9 Tài liệu tham khảo 10 LỜINÓIĐẦU Những thành tựu trong công cuộc đổi mới trong thời gian qua đã vàđang tạo ra một thế lực mới để nước ta bướ...

  docx12 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 6989 | Lượt tải: 12

 • Hãy trình bày quan điểm duy vật biện chứng về những phương thức tồn tại của vật chấtHãy trình bày quan điểm duy vật biện chứng về những phương thức tồn tại của vật chất

  PHẦN I: MỞĐẦU Trong lịch sử triết học Mác - Lênin khái niệm vật chất được hiểu là tất cả những gì tồn tại khách quan tức là những sự tồn tại của nó không phụ thuộc vào ý thức của con người, không phụ thuộc vào quan niệm của con người. Theo đó thì vật chất là vô cùng vô tận, là không có giới hạn, nó tồn tại giữa vô lượng các hình thức khác nhau, có...

  docx10 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 4293 | Lượt tải: 2

 • Một số biện pháp nhằm đấu tranh hàng giả - Hàng kém chất lượngMột số biện pháp nhằm đấu tranh hàng giả - Hàng kém chất lượng

  LỜIMỞĐẦU Trong nền kinh tế thị trường cung cầu là trung tâm, giá cả là hạt nhân và cạnh tranh là linh hồn của thị trường. Bởi vì trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh được chấp nhận và coi đây làđộng lực của sự phát triển. Nhờ có cạnh tranh mà hàng hoá luôn luôn được nâng cao chất lượng, giá cả rẻ, các dịch vụ trước trong và sau khi bán hàng ng...

  docx11 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 2732 | Lượt tải: 15

 • Một số vấn đề cơ bản của đàm phán trong hoạt động ngoại thươngMột số vấn đề cơ bản của đàm phán trong hoạt động ngoại thương

  LỜIMỞĐẦU Từ khi đất nước ta chuyển từ nền kinh tế tập trung sang nền kinh tế thị trường, các quan hệ thương mại giữa nước ta với các nước trên thế giới ngày càng phong phú vàđa dạng. Các hợp đồng mua bán quốc tế hàng hoá giữa các thương nhân Việt nam với các thương nhân nước ngoài ngày càng nhiều hơn về số lượng và lớn hơn về giá trị hợp đồng. Khi...

  docx13 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 5165 | Lượt tải: 7

 • Hoạt động bán hàng của doanh nghiệp thương mại và những giải pháp để đẩy mạnh bán hàngHoạt động bán hàng của doanh nghiệp thương mại và những giải pháp để đẩy mạnh bán hàng

  LỜIMỞĐẦU Trong nền kinh tế thị trường nước ta hiện nay hoạt động bán hàng không chỉ là một chức năng, mà còn là một nhiệm vụ rất quan trong đối với mỗi doanh nghiệp.Đó là một nhân tốđể mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp. Khi con người biết sản xuất ra của cải vật chất thì cũng là lúc diễn ra hoạt động trao đổi hàng hoá,dùng hàng đổi lấy hàng.Nh...

  docx13 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 9666 | Lượt tải: 37

 • Huy động vốn và sử dụng vốn ở ngân hàng Đầu tư và phát triển Lạng sơnHuy động vốn và sử dụng vốn ở ngân hàng Đầu tư và phát triển Lạng sơn

  LỜIMỞĐẦU Đất nước ta đang trong thời kỳđổi mới, thời kỳ thay da đổi thịt, chính vì vậy nhiệm vụ hàng đầu là phát triển kinh tế, ổn định chính trị xã hội. Từ một nước có nền kinh tế kém phát triển, thu nhập bình quân đầu người thấp, cơ sở hạ tầng còn thấp kém. Chính vì vậy để thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội chúng ta cần có vốn.Hiện nay khi t...

  docx12 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 3070 | Lượt tải: 7

 • Biện pháp tác động đến động cơ theo hướng có lợi cho mục tiêu chung của Doanh nghiệpBiện pháp tác động đến động cơ theo hướng có lợi cho mục tiêu chung của Doanh nghiệp

  LỜIMỞĐẦU Từ cơ chế tập trung bao cấp sang cơ chế thị trường có sự quản lí của nhà nước là sựđổi mới sáng suốt của đảng ta.Thực tế gần hai mươi năm qua cho thấy nền kinh tếđã có những bước khởi sắc đáng ghi nhận. Các doanh nghiệp Việt Nam đang đứng lên tự khẳng định mình trong cơ chế mới, chủđộng và sáng tạo hơn trong những bước phát triển của mìn...

  docx16 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 2332 | Lượt tải: 3

 • Tình hình thực hiện năng suất lao động trong ngành thương mại ở nước ta hiện nayTình hình thực hiện năng suất lao động trong ngành thương mại ở nước ta hiện nay

  PHẦNMỞĐẦU Trong quá trình hoạt động sản xuất cũng như¬ trong quá trình phát triển nền kinh tế, một trong những công việc quan trọng là làm thế nào để nâng cao được năng suất lao động, vấn đề này không chỉ làđiều kiện quan trọng của riêng một công ty một xí nghiệp mà là vấn đề chung liên quan đến toàn xã hội. Đối với mọi hoạt động kinh doanh, năng ...

  docx12 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 2212 | Lượt tải: 2

 • Nội dung huy động vốn của ngân hàng thương mạiNội dung huy động vốn của ngân hàng thương mại

  LỜINÓIĐẦU Trong thời đại hiện nay, việc kinh doanh, dịch vụ tiền tệ không còn làđộc quyền của các ngân hàng. Bên cạnh ngân hàng và cùng với ngân hàng kinh doanh và làm dịch vụ tiền tệ còn có rất nhiều tổ chức có tên rất khác nhau như các công ty bảo hiểm các loại, hiệp hội tiết kiệm và cho vay, các quỹ hưu trí, các quỹ tín dụng, hợp tác xã tín dụ...

  docx14 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 10743 | Lượt tải: 43