• Các kỹ thuật đảm bảo chất lượng dịch vụ trong mạng ipCác kỹ thuật đảm bảo chất lượng dịch vụ trong mạng ip

  ĐẶT VẤN ĐỀ Trong xu hướng phát triển bùng nổ thông tin ngày này, các nhu cầu về thông tin liên lạc ngày càng mở rộng. Nó đi đôi với nhu cầu đòi hỏi cao về chất lượng dịch vụ. Đối với nhà khai thác mạng nâng cao chất lượng dịch vụ đồng nghĩa với khả năng tăng khả năng cạnh tranh. Đó là điều tất yếu mà một nhà khai thác phải làm tốt để tồn tại. V...

  doc105 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 26/01/2013 | Lượt xem: 2194 | Lượt tải: 3

 • Về dạng định lý cơ bản thứ hai kiểu cartan cho các đường cong chỉnh hìnhVề dạng định lý cơ bản thứ hai kiểu cartan cho các đường cong chỉnh hình

  Lý thuyết Nevanlinna cho hàm phân hình 1.1Hàm phân hình . 1.2 Lý thuyết Nevanlinna cho Hàm phân hình 1.2.1Các hàm Nevanlinna cho Hàm phân hình .8 1.2.2Một só ví dụ về các hàm Nevanlinna 1.2.3 Một số tính chất của các hàmNevanlinna 1.2.4 Định lý cơ bản thứ nhất của Nevanlinna .14 1.2.5 Định lý cơ bản thứ 2 .15 2 Định lý cơ bản thứ 2 kiểu N...

  pdf45 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 26/01/2013 | Lượt xem: 2003 | Lượt tải: 0

 • Chiều Noether của Mô đun ArtinChiều Noether của Mô đun Artin

  Công trình được hoàn thành tại Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thị Dung Phản biện 1: . Phản biện 2: . Luận văn sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn họp tại: Trường Đại học sư phạm - ĐHTN

  pdf42 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 26/01/2013 | Lượt xem: 2181 | Lượt tải: 0

 • Một kết quả hữu hạn cho tập iđêan nguyên tố gắn kết của môđun TorMột kết quả hữu hạn cho tập iđêan nguyên tố gắn kết của môđun Tor

  Mục lục Trang Mục lục 1 Lời cảm ơn 2 Mở đầu 3 Chương 1. Kiến thức chuẩn bị . 6 1.1. Môđun Artin và đối ngẫu Matlis . 6 1.2. Biểu diễn thứ cấp . 8 1.3. Chiều Noether của môđun Artin 10 1.4. Hàm tử mở rộng và hàm tử xoắn 12 1.5. Dãy chính quy và độ sâu của môđun . 15 Chương 2. Dãy đối chính quy với chiều > s .17 2.1. Dãy đối ...

  pdf43 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 26/01/2013 | Lượt xem: 1806 | Lượt tải: 0

 • Tập xác định duy nhất các hàm nguyên trên trường đặc số dươngTập xác định duy nhất các hàm nguyên trên trường đặc số dương

  Vấn đề tìm các tập xác dịnh duy nhất hàm trên trờng đặc số dơng là một trong những vấn đề mới của lý thuyết số. Cho đến nay mới chỉ có rất ít công trình theo hớng nghiên cứu này. Luận văn có mục đích giới thiệu những kết quả mới nhất nhằm tìm ra những cách tiếp cận sâu hơn. Nội dung nghiên cứu bao gồm: -Trình bày bài toán đặt ra trên trờng đặc...

  pdf34 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 26/01/2013 | Lượt xem: 1875 | Lượt tải: 0

 • Khai thác các bài toán hình học cơ bản trong sách giáo khoaKhai thác các bài toán hình học cơ bản trong sách giáo khoa

  KHAI THÁC MỘT BÀI TOÁN HÌNH HỌC CƠ BẢN TRONG SÁCH GIÁO KHOA Trong hoạt động dạy và học Toán nói chung, đối với bộ môn hình học nói riêng thì vấn đề khai thác, nhìn nhận một bài toán cơ bản dưới nhiều góc độ khác nhau nhiều khi cho ta những kết quả khá thú vị. Ta biết rằng ở trường phổ thông, việc dạy toán học cho học sinh thực chất là việc dạy cá...

  doc7 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 26/01/2013 | Lượt xem: 4413 | Lượt tải: 12

 • Lời giải định lí FermatLời giải định lí Fermat

  An elliptic curve over Q is said to be modular if it has a finite covering by a modular curve of the form X0(N ). Any such elliptic curve has the property that its Hasse-Weil zeta function has an analytic continuation and satisfies a functional equation of the standard type. If an elliptic curve over Q with a given j -invariant is modular then ...

  pdf109 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 26/01/2013 | Lượt xem: 2015 | Lượt tải: 0

 • Bồi dưỡng Toán THCS - Đầy đủBồi dưỡng Toán THCS - Đầy đủ

  Rõ ràngmọi chuyện không đơn giản chút nào. Tuy nhiên cólẽ cácbạncũngsẽ nhận rasự tinhtế trong bài tóan, đó là ởbậccủamỗi phương trình. Phương trình đầu tiên bậc 2 cólẽ chứa P. Thể nhưng nó không ởmộtdạng tích thuận tiện nào,trong khi phương trình thứ hailại ởdạng tích vàbậc 4,gấp đôibậc 2.Nếu cácbạn nhìn trong biểu thức S và P,bậccủa Pgấp đ...

  pdf11 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 26/01/2013 | Lượt xem: 2431 | Lượt tải: 5

 • Kết hợp máy tính bỏ túi và Mapple giải gần đúng nghiệm của bài toán Cauchy cho phuơng trình vi phân thườngKết hợp máy tính bỏ túi và Mapple giải gần đúng nghiệm của bài toán Cauchy cho phuơng trình vi phân thường

  Để nghiên cứu phương trình vi phân, người ta thường không giải trực tiếp phương trình, mà sử dụng hai phương pháp: phương pháp định tính và phương pháp giải gần đúng - tìm nghiệm dưới dạng xấp xỉ. Để giải gần đúng phương trình vi phân, người ta thường dùng phương pháp giải tích và phương pháp số - tìm nghiệm xấp xỉ dưới dạng các giá trị số của nghi...

  pdf29 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 26/01/2013 | Lượt xem: 2253 | Lượt tải: 0

 • Chuyên đề Lượng giác một số và ứng dụngChuyên đề Lượng giác một số và ứng dụng

  Cuốn sách “LƯỢNG GIÁC – MỘT SỐ CHUYÊN ĐỀ VÀ ỨNG DỤNG” này được biên soạn với mục đích cung cấp, bổ sung kiến thức cho học sinh THPT và một số bạn đọc quan tâm đến mảng kiến thức này trong quá trình học tập và làm việc. Ở cuốn sách này, ngoài việc đưa ra những khái niệm và dạng bài tập cơ bản, chúng tôi sẽ thêm vào đó lịch sử và ứng dụng của môn học...

  pdf211 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 26/01/2013 | Lượt xem: 2751 | Lượt tải: 8