• Đề tài Chính sách kinh tế xã hội và vấn đề nghèo đóiĐề tài Chính sách kinh tế xã hội và vấn đề nghèo đói

  Mục lục Lời nói đầu 5 Chương I Cở sở lý luận về chính sách kinh tế xã hội và vấn đề nghèo đói, chính sách xoá đói giảm nghèo đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở nước ta trong giai đoạn hiện nay 7 I Cơ sở lý luân về chính sách kinh tế xã hội 7 1 Các khái niệm ơ bản về chính sách kinh tế xã hội 7 1.1 Khái niệm về chính sách 7 1.2 Khái niệ...

  doc33 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 2522 | Lượt tải: 17

 • Vai trò của công cụ sản xuất đối với tăng năng suất lao động ở Việt NamVai trò của công cụ sản xuất đối với tăng năng suất lao động ở Việt Nam

  Cơ sở lý luận. Khái niệm. Quá trình sản xuất và vai trò của sản xuất. Công cụ lao động.Vai trò và ý nghĩa. Là bộ phận tích cực nhất trong tư liệu lao động.Là biểu hiện cụ thể và tập trung nhất của tiến bộ khoa học kỹ thuật.Là một trong những căn cứ quan trọng nhất để phân biệt giữa các thời đại kinh tế. Tình hình phát triển công cụ lao độn...

  doc17 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 5376 | Lượt tải: 7

 • Xây dựng quan hệ sản xuất theo định hướng XHCN ở nông nghiệp, nông thôn trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa ở nước taXây dựng quan hệ sản xuất theo định hướng XHCN ở nông nghiệp, nông thôn trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa ở nước ta

  Lời mở đầu trang 1 -Chương 1:NHỮNG LÝ LUẬN VỀ XÂY DỰNG QUAN HỆ SẢN XUẤT THEO ĐỊNH HƯỚNG XHCN Ở NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA HIỆN ĐẠI HÓA Ở NƯỚC TAtrang 2 1. Nội dung tổng quát của công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn trang 2 2. Tính tất yếu tồn tại và phát triển kinh tế nhiều thành phần trong nền kinh t...

  doc26 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 2356 | Lượt tải: 7

 • Soạn thảo và thoả thuận hợp đồng ngoại thương - Những phát sinh và cách giải quyếtSoạn thảo và thoả thuận hợp đồng ngoại thương - Những phát sinh và cách giải quyết

  LỜINÓIĐẦU Trong điều kiện hội nhập quốc tế ngày nay, muốn phát triển mỗi quốc gia phải tích cực tham gia mở rộng quan hệ hợp tác Kinh tế – Thương mại. Thực tếđã chứng minh “ Ngoại thương” là con đường tốt nhất đểđưa đất nước hoà nhập với xu thế phát triển chung của thế giới. Hoạt động ngoại thương đã có vai trò quan trọng trong sự phát triển của ...

  docx14 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 2691 | Lượt tải: 8

 • Công nghiệp hóa và kinh tế tri thức ở Việt Nam - thực trạng và giải pháp.Công nghiệp hóa và kinh tế tri thức ở Việt Nam - thực trạng và giải pháp.

  Chương 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ VẤN ĐỀ CÔNG NGHIỆP HÓA VÀ KINH TẾ TRI THỨC Công nghiệp hóa 1 Một số khái niệm về vấn đề công nghiệp hóa 1Những đặc điểm chủ yếu của quá trình công nghiệp hóa 1Vai trò của công nghiệp hóa trong thời đại ngày nay 2Kinh tế tri thức 3 Một số khái niệm về tri thức và kinh tế tri thức 3Đặc điểm chủ yếu của kinh tế tri t...

  doc33 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 5710 | Lượt tải: 33

 • Xu hướng phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn thành phố Hồ Chí MinhXu hướng phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  Lời nói đầu chương i: Sự tồn tại khách quan của kinh tế tư nhân trong nền kinh tế nước ta hiện nay 1.1 tính tất yếu khách quan của cơ cấu kinh tế nhiều thành phần 1.2 kinh tế tư nhân 1.3 thành phố hồ chí minh chương ii: Thực trạng phát triển kttn những năm qua ở tphcm 2.1 thực trạng chung ở việt nam 2.2 thực trạng tại tphcm chương ii...

  doc40 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 2221 | Lượt tải: 10

 • Giảm chi phí xuất khẩu hàng hoá Việt Nam - Khả năng và giải phápGiảm chi phí xuất khẩu hàng hoá Việt Nam - Khả năng và giải pháp

  LỜIMỞĐẦU Việt Nam đang từng bước phát triển và hội nhập với thế giới. Hoạt động ngoại thương là nghiệp vụ cóý nghĩa chiến lược là một bộ phận trọng yếu trong cơ cấu phát triển kinh tế. Trong đó, đối với các doanh nghiệp Việt Nam để có chỗđứng trên thị trường thế giới thì việc giảm chi phí xuất khẩu là một vấn đề hết sức quan trọng, cấp thiết. Do đ...

  docx12 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 1737 | Lượt tải: 1

 • Các biện pháp tăng cường xuất khẩu chè vào thị trường NgaCác biện pháp tăng cường xuất khẩu chè vào thị trường Nga

  LỜINÓIĐẦU Chè là một trong những ngành quan trọng trong chiến lược phát triển xuất khẩu của Việt Nam, thúc đẩy cho nền kinh tế của nước ta trong cơ chế tập trung và cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước như hiện nay.Sự phát triển của nghành chè chiếm vai trò khá quan trọng. Trong những năm gần đây, trong bối cảnh hội nhập kinh tế và tự do h...

  docx15 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 1908 | Lượt tải: 1

 • Việc khởi sự (chuẩn bị), đăng ký, thành lập, tổ chức bộ máy và hoạt động của Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ máy tính Toàn PhươngViệc khởi sự (chuẩn bị), đăng ký, thành lập, tổ chức bộ máy và hoạt động của Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ máy tính Toàn Phương

  A - LỜI MỞ ĐẦU Hoà chung trong sự phát triển của nền kinh tế thị trường hiện nay thì nhiều doanh nghiệp tư nhân, Công ty cổ phần,Công ty hợp danh,đặc biệt là Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH)(có từ 2 thành viên trở lên) cũng đang ngày càng phát triển mạnh mẽ.Nhưng vấn đề đặt ra ở đây là:Các doanh nghiệp phải làm thế nào từ việc khởi sự(chuẩn bị)...

  docx16 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 1668 | Lượt tải: 4

 • Trình bày, phân tích tiến trình cổ phần hoá tại Công ty xuất nhập khẩu và đầu tư xây dựng Hà Nội, ý kiến của sinh viên về những mặt được, chưa được so với lý thuyết đã họcTrình bày, phân tích tiến trình cổ phần hoá tại Công ty xuất nhập khẩu và đầu tư xây dựng Hà Nội, ý kiến của sinh viên về những mặt được, chưa được so với lý thuyết đã học

  A. PHẦNMỞĐẦU B. PHẦNNỘIDUNG I. Giới thiệu về Công ty. 1. Quá trình hình thành và phát triển. 2. Những thuận lợi và khó khăn trước khi cổ phần hoá. II. Phân tích quá trình cổ phần hoá của Công ty. 1. Thủ tục tiến hành cổ phần hoá . 2. Cách bán cổ phần của công ty. 3. Tình hình định giá tài sản doanh nghiệp. 4. Tình hình kinh doanh của công ty cổ ph...

  docx15 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 1538 | Lượt tải: 4