• Một số vấn đề về hình học giả EuclideMột số vấn đề về hình học giả Euclide

  Luận văn với đề tài “Một số vấn đề về Hình học giả Euclide” nhằm làm rõ định nghĩa và một số tính chất của các khái niệm cơ bản trong Hình học giả Euclide. Đồng thời, luận văn đi vào tìm hiểu một số bất biến của Hình học giả Euclide, mối liên hệ giữa Hình học giả Euclide với Hình học Euclide và với Hình học xạ ảnh. Ngoài ra, việc thực hiện đề tài c...

  doc65 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 26/01/2013 | Lượt xem: 2278 | Lượt tải: 2

 • Không gian phân thớ và một vài tính chấtKhông gian phân thớ và một vài tính chất

  MỤC LỤC Trang phụ bìa 1 Lời cảm dn 2 Mục lục 3 Danh sách hình 4 Mở đầu 5 0,1 Tính cấp thiết, mục tiêu của đề tài 5 0,1,1 Tính cấp thiết 5 0,1,2 Mục tiêu của đề tài 5 0,2 Tổng quan tài liệu nghiên cứu 5 0,3 Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu, nội dung nghiên cứu 6 0,3,1 Các tiếp cận, phương pháp nghiên cứu 6 0,3,2...

  pdf44 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 26/01/2013 | Lượt xem: 1869 | Lượt tải: 5

 • Dạy khái niệm số phức trong chương trình phổ thông lớp 12Dạy khái niệm số phức trong chương trình phổ thông lớp 12

  Chuyên đề phương pháp giảng dạy: DẠY KHÁI NIỆM SỐ PHỨC TRONG CHƯƠNG TRÌNH PHỔ THÔNG LỚP 12 I.Lý do chọn đề tài : 1. Trong tất cả các tập hợp số, tập số phức là tập lớn nhất và trừu tượng, nên để giảng dạy cho học sinh PTTH người giáo viên phải nắm rõ về nó thì mới có thể giảng dạy một cách hiệu quả. Qua đó giúp học sinh nắm rõ hơn về tập số phức ...

  doc10 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 26/01/2013 | Lượt xem: 6269 | Lượt tải: 11

 • Khái niệm xác suất trong dạy học toán ở trường phổ thôngKhái niệm xác suất trong dạy học toán ở trường phổ thông

  Chuyên đề phương pháp giảng dạy: KHÁI NIỆM XÁC SUẤT TRONG DẠY HỌC TOÁN Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNGMỤC LỤCI. MỞ ĐẦU 1 I.1. Lý do chọn đề tài 1 I.2. Mục đích nghiên cứu 1 I.3. Phương pháp nghiên cứu 1 II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 1 II.1. Sơ lược lịch sử hình thành khái niệm xác suất 1 II.2. Các cách định nghĩa khái niệm xác suất 7 II.3. Phân tích sách giáo khoa t...

  doc17 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 26/01/2013 | Lượt xem: 4003 | Lượt tải: 12

 • Chuyên đề Phương pháp giảng dạy - dạy học thống kêChuyên đề Phương pháp giảng dạy - dạy học thống kê

  Chuyên đề phương pháp giảng dạy môn Thống kê Phần I: MỞ ĐẦU I. Lý do chọn đề tài: Mỗi một mảng kiến thức đều có tầm quan trọng và những ứng dụng nhất định, mỗi người khi chọn cho mình một đề tài nghiên cứu cũng đều xuất phát từ những lý do nào đó. Do đó khi chọn cho mình đề tài này tôi cũng xuất phát từ hai lý do sau: Thứ nhất, Thống kê là một mả...

  doc21 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 26/01/2013 | Lượt xem: 3037 | Lượt tải: 8

 • Mối quan hệ giữa đại số - Hình học qua phép tịnh tiếnMối quan hệ giữa đại số - Hình học qua phép tịnh tiến

  Chuyên đề phương pháp giảng dạy: Mối quan hệ giữa đại số - hình học phép tịnh tiến - ứng dụng nghiên cứu vẽ đồ thị hàm số PHẦN MỞ ĐẦU I. Lý do chọn đề tài : - Đại số-Giải tích-Hình học là những bộ môn cơ bản cấu thành nên khoa học Toán học. Do đó, việc nghiên cứu mối quan hệ giữa ĐS-GT-HH là một việc làm rất cần thiết. Hơn nữa, khi hiểu rõ mối ...

  doc19 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 26/01/2013 | Lượt xem: 3705 | Lượt tải: 7

 • Phương pháp giảng dạy - dạy học đường thẳng trong 2 bộ sách giáo khoaPhương pháp giảng dạy - dạy học đường thẳng trong 2 bộ sách giáo khoa

  Chuyên đề phương pháp giảng dạy: dạy học đường thẳng trong 2 bộ sách giáo khoa MỤC LỤCA. GIỚI THIỆU I. Lý do chọn đề tài 3 II. Xây dựng đề cương nghiên cứu 3 Mục đích nghiên cứu Định hướng nghiên cứu Phương pháp và tổ chức nghiên cứu B. LỊCH SỬ 4 I. Lịch sử của mối quan hệ giữa đại số và hình học 1. Tổng quan về lịch sử Hình học 4 2. Đại số và...

  doc20 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 26/01/2013 | Lượt xem: 3160 | Lượt tải: 4

 • Dạy học bất phương trình bậc nhất hai ẩn và những ứng dụng trong toán học (môn đại số - Lớp 10)Dạy học bất phương trình bậc nhất hai ẩn và những ứng dụng trong toán học (môn đại số - Lớp 10)

  Bất phương trình bậc nhất hai ẩn DẠY HỌC BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN VÀ NHỮNG ỨNG DỤNG TRONG TOÁN HỌC (Môn ĐẠI SỐ - Lớp 10) 1) Lí do chọn đề tài: - Bất phương trình bậc nhất hai ẩn là một mảng kiến thức hay và quan trọng ở trường phổ thông, có nhiều ứng dụng trong thực tế. - Vấn đề tìm miền nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn có ...

  doc24 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 26/01/2013 | Lượt xem: 7486 | Lượt tải: 6

 • Chuyên đề Tri thức hàm số - Phương pháp giảng dạy - Nghiên cứu trường sinh thái của tri thức khảo sát và vẽ đồ thị của hàm sốChuyên đề Tri thức hàm số - Phương pháp giảng dạy - Nghiên cứu trường sinh thái của tri thức khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số

  Dạy học tri thức hàm số ở phổ thông: Nghiên cứu trường sinh thái của tri thức "khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số" Mục lụcI/ Dẫn nhập 3 1) Lí do chọn đề tài 3 2) Mục đích nghiên cứu 3 3) Hệ câu hỏi nghiên cứu 3 4) Phương pháp nghiên cứu 4 5) Phạm vi của đề tài 4 II/ Lịch sử hình thành và phát triển của tri thức hàm số và việc 4 khảo sát s...

  doc31 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 26/01/2013 | Lượt xem: 3153 | Lượt tải: 4

 • Chuyên đề Tri thức vecto - Phương pháp giảng dạyChuyên đề Tri thức vecto - Phương pháp giảng dạy

  Nghiên cứu trường tri thức vecto LÍ DO Là phương pháp giải toán hiệu quả,và không phụ thuộc vào hình vẽ (Nó khắc phục được hạn chế của phương pháp tổng hợp).Cung cấp công cụ mới để chứng minh định lí,tính chất hình học đơn giản hơn (ví dụ như định lí Thales,Pythagore,hàm số sin;hệ thức lượng trong tam giác,trong hình tròn,tính chất của phép dời ...

  doc25 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 26/01/2013 | Lượt xem: 5933 | Lượt tải: 9