• 20 câu hỏi ôn tập môn đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam20 câu hỏi ôn tập môn đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

  20 câu hỏi ôn tập môn đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam Dành cho lớp k49 ĐH CNTT.ĐH Tây Bắc Câu 1: hoàn cảnh lịch sử dẫn đế sự ra đời Đảng cộng sản Việt Nam. a. Sự chuyển biến của chủ nghĩa tư bản và hậu quả của nó Từ cuối thế kỷ thứ XIX, chủ nghĩa tư bản đã chuyển từ tự do cạnh tranh sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa. Các nước tư...

  doc73 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 6075 | Lượt tải: 41

 • Đề thi triết 2 trường đại học thương mạiĐề thi triết 2 trường đại học thương mại

  Đề 20 1.(3đ) Tại sao nói tiền tệ là hàng hóa đặc biệt. Tại sao khi thực hiện chức năng là phương tiện lưu thông và phương tiện thanh toán, tiền tệ càng làm cho mâu thuẫn của kinh tế hàng hóa càng gay gắt. 2. (2đ) Mô hình nhà nước CNXH đầu tiên trên thế giới. 3. (3đ): Phân tích bản chất của địa tô TBCN. Phân biệt địa tô TBCN và địa tô phong kiến 4. ...

  doc3 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 3834 | Lượt tải: 2

 • Hạn chế văn hóa ViệtHạn chế văn hóa Việt

  Các nhân tố cơ bản tác động đến sự biến đổi của con người và văn hoá Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và hội nhập được phân thành hai nhóm: nhân tố bên trong và nhân tố toàn cầu hoá. Nhóm các nhân tố bên trong bao gồm: nhân tố chính trị - tác động của sự đổi mới hệ thống chính trị và sự đổi mới về quan hệ nhà nước - công dân đến con người và văn hoá ...

  doc17 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 8302 | Lượt tải: 10

 • Mô hình phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩaMô hình phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

  MỤC LỤC Phần 1: MỞ ĐẦU2 1. Đường lối kinh tế Việt Nam thời kỳ trước đổi mới6 1.1Cơ chế kế hoạch hóa tập trung quan liêu, bao cấp.6 1.2. Đặc trưng của cơ chế kế hoạch hóa tập trung quan liêu, bao cấp.8 1.3. Kết quả và nguyên nhân của sự sai lầm trong quản lý kinh tế theo cơ chế tập trung quan liêu bao cấp.10 1.4. Nhu cầu đổi mới cơ chế quản l...

  doc22 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 2467 | Lượt tải: 9

 • Tiểu luận Xây dựng đời sống văn hóa huyện Buôn ĐônTiểu luận Xây dựng đời sống văn hóa huyện Buôn Đôn

  Phương pháp nghiên cứu: Sử dụng phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, và một số phương pháp cụ thể như: thống kê, so sánh, điều tra, khảo sát, phân tích và tổng hợp . 5. Kết cấu của bản tiểu luận: Ngoài phần mở đầu, kết luận và kiến nghị, nội dung của tiểu luận bao gồm: 1. Cơ sở lý luận của vấn đề gia đình và xây dựng gia đình văn hoá. 2....

  doc28 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 19062 | Lượt tải: 125

 • Ngân hàng chính sách Xã hội Việt NamNgân hàng chính sách Xã hội Việt Nam

  Ngân hàng chính sách Xã hội Việt Nam Tín dụng cho người nghèo là một trong những chính sách quan trọng đối với người nghèo trong chương trình mục tiêu xóa đói giảm nghèo giai đoạn 2001- 2010. Viêt Nam là một nước đi lên từ sản xuất nông nghiệp, nền kinh tế đang trong giai đoạn phát triển nên mục tiêu xóa đói giảm nghèo được Đảng và Nhà nước ta c...

  doc34 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 2312 | Lượt tải: 8

 • Thực trạng hoạt động bảo hiểm ở Việt NamThực trạng hoạt động bảo hiểm ở Việt Nam

  I. PHẦN MỞ ĐẦU KHÁI NIỆM BẢO HIỂM: Bảo hiểm là một sự thoả thuận hợp pháp thông qua đó một cá nhân hay tổ chức (người tham gia bảo hiểm) chấp nhận đóng góp một khoản tiền nhất định (phí bảo hiểm) cho một tổ chức khác (người bảo hiểm) để đổi lấy những cam kết về những khoản bồi thường hoặc chi trả khi có sự kiện quy định trong hợp đồng xảy ra. ...

  doc28 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 3251 | Lượt tải: 10

 • Đề tài Thực tập tốt nghiệp về công ty sản xuất và thương mại TMCĐề tài Thực tập tốt nghiệp về công ty sản xuất và thương mại TMC

  Báo cáo thực tập tốt nghiệp về Cty sản xuất và TM TMC MỤC LỤC Danh mục các từ viết tắt 4 Danh mục các hình vẽ . 5 Lời nói đầu . 7 Chương I Giới thiệu tổng quan về công ty sản xuất và thương mại TMC và bài toán quản lý bán hàng 8 1.1 Giới thiệu về Công ty sản xuất và thương mại TMC 8 1.1.1 Chức năng nhiệm vụ của công ty . 8 1.1. 2 Sơ đồ...

  doc82 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 1406 | Lượt tải: 0

 • Mục tiêu và những thách thức của cuộc Công nghiệp hoá hiện đại hoá ở Việt NamMục tiêu và những thách thức của cuộc Công nghiệp hoá hiện đại hoá ở Việt Nam

  Chúng ta đang từng bước tiên vào thế kỉ 21 – thế kỉ văn minh của công nghệ mới. Vì vậy, nước ta đang chuyển sang hoạt động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước. Nhiệm vụ trọng tâm của thời kì này là tiến hành công nghiệp hoá hiện đại hoá ( CNH – HDH ), đòi hỏi phảI nhanh chóng tiếp cận lý luận và thực tiễn của các nước đI trước trên th...

  doc7 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 2054 | Lượt tải: 0

 • Qua lịch sử 3 phương thức sản xuất trước TBCN chứng minh quy luật quan hệ sản xuất phải phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuấtQua lịch sử 3 phương thức sản xuất trước TBCN chứng minh quy luật quan hệ sản xuất phải phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất

  Trải qua các hình thái kinh tế xã hội từ trước đến nay quy luật của sự phù hợp của quan hệ sản xuất (QHSX)phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất(LLSX) luôn là quy luật cơ bản nhất trong cả lĩnh vực kinh tế và trong lịch sử phát triển của xã hội loài người. Chủ nghĩa duy vật lịch sử đã khẳng định: LLSX và QHSX là hai m...

  doc10 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 1530 | Lượt tải: 1