• Các phương pháp giải phương trình vô tỷCác phương pháp giải phương trình vô tỷ

  Cái khéo léo trong việc đặt ẩn phụ đã được thể hiện rõ trong ở phương pháp này và cụ thể là ở ví dụ trên . Ở bài trên nếu chỉ dừng lại với việc chọn ẩn phụ thì không dễ để giải quyết trọn vẹn nó . Vấn đề tiếp theo chính là ở việc kheo léo biến đổi phần còn lại để làm biến mất hệ số tự do , việc gải quyết t theo x được thực hiện dễ dàng hơn .

  doc3 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 26/01/2013 | Lượt xem: 4623 | Lượt tải: 3

 • Các bài giảng bổ sung về đẳng thức lượng giácCác bài giảng bổ sung về đẳng thức lượng giác

  Trong chương trình Toán học ở trung học phổ thông, lượng giác là một trong những mảng kiến thức rất cơ bản và quan trọng. Phần kiến thức này khá đồ sộ với những công thức lượng giác, những mối liên quan ràng buộc giữa góc, cạnh và các yếu tố khác. Chính vì vậy việc giải các bài toán lượng giác thực sự gây nhiều lúng túng và khó khăn cho học...

  pdf147 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 26/01/2013 | Lượt xem: 4169 | Lượt tải: 5

 • Phương pháp bắn ngẫu nhiên định hướng giải một loại bài toán điều khiển ngẫu nhiên tổng hợp và ứng dụngPhương pháp bắn ngẫu nhiên định hướng giải một loại bài toán điều khiển ngẫu nhiên tổng hợp và ứng dụng

  Phương pháp bắn ngẫu nhiên định hướng iải một loại bài toán điều khiển ngẫu nhiên tổng hợp và ứng dụng Issue Date: 2010 Abstract: Chương 1: trình bày một số kiến thức chuẩn bị có liên quan về phương pháp Monte-Carlo như: phân bố đều, phương pháp loại trừ Von Neuman, phương pháp dò tìm ngẫu nhiên. Chương 2: thiết lập bài toán điều khiển ngẫu nhiê...

  pdf60 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 26/01/2013 | Lượt xem: 1914 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu xác suất thống kê.Tài liệu xác suất thống kê.

  Lý thuyết xác suất thống kê là một bộphận của toán học, nghiên cứu các hiện tượng ngẫu nhiên và ứng dụng chúng vào thực tế. Ta có thểhiểu hiện tượng ngẫu nhiên là hiện tượng không thểnói trước nó xảy ra hay không xảy ra khi thực hiện một lần quan sát. Tuy nhiên, nếu tiến hành quan sát khá nhiều lần một hiện tượng ngẫu nhiên trong các phép thử...

  pdf177 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 26/01/2013 | Lượt xem: 2392 | Lượt tải: 7

 • Các kỹ thuật đảm bảo chất lượng dịch vụ trong mạng ipCác kỹ thuật đảm bảo chất lượng dịch vụ trong mạng ip

  ĐẶT VẤN ĐỀ Trong xu hướng phát triển bùng nổ thông tin ngày này, các nhu cầu về thông tin liên lạc ngày càng mở rộng. Nó đi đôi với nhu cầu đòi hỏi cao về chất lượng dịch vụ. Đối với nhà khai thác mạng nâng cao chất lượng dịch vụ đồng nghĩa với khả năng tăng khả năng cạnh tranh. Đó là điều tất yếu mà một nhà khai thác phải làm tốt để tồn tại. V...

  doc105 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 26/01/2013 | Lượt xem: 2214 | Lượt tải: 3

 • Về dạng định lý cơ bản thứ hai kiểu cartan cho các đường cong chỉnh hìnhVề dạng định lý cơ bản thứ hai kiểu cartan cho các đường cong chỉnh hình

  Lý thuyết Nevanlinna cho hàm phân hình 1.1Hàm phân hình . 1.2 Lý thuyết Nevanlinna cho Hàm phân hình 1.2.1Các hàm Nevanlinna cho Hàm phân hình .8 1.2.2Một só ví dụ về các hàm Nevanlinna 1.2.3 Một số tính chất của các hàmNevanlinna 1.2.4 Định lý cơ bản thứ nhất của Nevanlinna .14 1.2.5 Định lý cơ bản thứ 2 .15 2 Định lý cơ bản thứ 2 kiểu N...

  pdf45 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 26/01/2013 | Lượt xem: 2020 | Lượt tải: 0

 • Chiều Noether của Mô đun ArtinChiều Noether của Mô đun Artin

  Công trình được hoàn thành tại Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thị Dung Phản biện 1: . Phản biện 2: . Luận văn sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn họp tại: Trường Đại học sư phạm - ĐHTN

  pdf42 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 26/01/2013 | Lượt xem: 2200 | Lượt tải: 0

 • Một kết quả hữu hạn cho tập iđêan nguyên tố gắn kết của môđun TorMột kết quả hữu hạn cho tập iđêan nguyên tố gắn kết của môđun Tor

  Mục lục Trang Mục lục 1 Lời cảm ơn 2 Mở đầu 3 Chương 1. Kiến thức chuẩn bị . 6 1.1. Môđun Artin và đối ngẫu Matlis . 6 1.2. Biểu diễn thứ cấp . 8 1.3. Chiều Noether của môđun Artin 10 1.4. Hàm tử mở rộng và hàm tử xoắn 12 1.5. Dãy chính quy và độ sâu của môđun . 15 Chương 2. Dãy đối chính quy với chiều > s .17 2.1. Dãy đối ...

  pdf43 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 26/01/2013 | Lượt xem: 1822 | Lượt tải: 0

 • Tập xác định duy nhất các hàm nguyên trên trường đặc số dươngTập xác định duy nhất các hàm nguyên trên trường đặc số dương

  Vấn đề tìm các tập xác dịnh duy nhất hàm trên trờng đặc số dơng là một trong những vấn đề mới của lý thuyết số. Cho đến nay mới chỉ có rất ít công trình theo hớng nghiên cứu này. Luận văn có mục đích giới thiệu những kết quả mới nhất nhằm tìm ra những cách tiếp cận sâu hơn. Nội dung nghiên cứu bao gồm: -Trình bày bài toán đặt ra trên trờng đặc...

  pdf34 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 26/01/2013 | Lượt xem: 1896 | Lượt tải: 0

 • Khai thác các bài toán hình học cơ bản trong sách giáo khoaKhai thác các bài toán hình học cơ bản trong sách giáo khoa

  KHAI THÁC MỘT BÀI TOÁN HÌNH HỌC CƠ BẢN TRONG SÁCH GIÁO KHOA Trong hoạt động dạy và học Toán nói chung, đối với bộ môn hình học nói riêng thì vấn đề khai thác, nhìn nhận một bài toán cơ bản dưới nhiều góc độ khác nhau nhiều khi cho ta những kết quả khá thú vị. Ta biết rằng ở trường phổ thông, việc dạy toán học cho học sinh thực chất là việc dạy cá...

  doc7 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 26/01/2013 | Lượt xem: 4445 | Lượt tải: 12