• Tăng cường vai trò chủ đạo của thành phần kinh tế nhà nước ở Việt Nam, lý luận thực trạng và giải phápTăng cường vai trò chủ đạo của thành phần kinh tế nhà nước ở Việt Nam, lý luận thực trạng và giải pháp

  LỜINÓIĐẦU Kể từ sau cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần thứ ba (1913 – 1950), sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệđã thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng của lực lượng sản xuất vượt ra khỏi phạm vi biên giới quốc gia, mở rộng trên phạm vi toàn thế giới theo cả chiều rộng và chiều sâu. Do đó, tất cả các quốc gia không phân biệt trình độ...

  docx28 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 1471 | Lượt tải: 1

 • Nhiệm vụ kinh tế cơ bản lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam thực trạng và giải phápNhiệm vụ kinh tế cơ bản lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam thực trạng và giải pháp

  MỤC LỤC A-GIỚITHIỆUCHUNGVỀĐỀTÀI B- NỘIDUNGCHÍNH. 1) Thời Kỳ QuáĐộ Lên Chủ Nghĩa Xã Hội Ở Việt Nam: * Thời kỳ quáđộ lên chủ nghĩa xã hội: * Thời kỳ quáđộ lên Chủ Nghĩa Xã Hội ở Việt Nam 2) Nhiêm Vụ Kinh Tế Cơ Bản Của Thời Kỳ QuáĐộ Lên Chủ Nghĩa Xã Hội b) . Xây dựng quan hệ xản xuất mới theo định hướng XHCN: c) Nâng cao hiệu quả của hoạt động kinh ...

  docx18 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 6614 | Lượt tải: 23

 • Thưc trạng phát triển kinh tế tư nhân và các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam hiện nayThưc trạng phát triển kinh tế tư nhân và các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam hiện nay

  LỜINÓIĐẦU Trong quá trình chuyển sang kinh tế thị trường theo định hướng XHCN vấn đề phát triển cơ cấu kinh tế nhiều thành phần được đặt ra như một yêu cầu tất yếu đối với nềnkinh tế Việt Nam. Kinh tế tư bản tư nhân là một bộ phận trong cơ cấu ấy đã có một thời kỳ bị coi làđối lập với kinh tế XHCN, vì vậy phải nằm trong diện cải tạo xoá bỏ. Song t...

  docx23 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 2056 | Lượt tải: 11

 • Mối quan hệ xây dựng Mâu thuẫn biện chứng trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt NamMối quan hệ xây dựng Mâu thuẫn biện chứng trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

  LỜINÓIĐẦU Mâu thuẫn là hiện tượng có trong tất cả các lĩnh vực: tự nhiên, xã hội và tư duy con người, đặc biệt trong hoạt động kinh tế,chẳng hạn như cung cầu , tích luỹ và tiêu dùng, tính kế hoạch hoá của từng xí nghiệp, từng công ty và tính tự phát vô chính phủ của nền sản xuất hàng hoá .Mâu thuẫn tồ tại khi sự vật xuất hiện đến khi sự vật kết th...

  docx30 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 1721 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Khảo sát việc triển khai áp dụng chính sách sản phẩm của một số công ty dược phẩm nước ngoài tại Việt Nam trong những năm gần đâyĐề tài Khảo sát việc triển khai áp dụng chính sách sản phẩm của một số công ty dược phẩm nước ngoài tại Việt Nam trong những năm gần đây

  Đề tài:Khảo sát việc triển khai áp dụng chính sách sản phẩm của một số công ty dược phẩm nước ngoài tại Việt Nam trong những năm gần đây ĐẶT VẤN ĐỀ Với đường lối mở cửa và khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia vào thị trường dược phẩm Việt Nam đã tạo ra một thị trường thuốc phong phú, đáp ứng nhu cầu thuốc cho công tác chăm sóc và...

  doc18 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 1479 | Lượt tải: 0

 • Kinh tế tri thức 13Kinh tế tri thức 13

  Đề tài:Kinh tế tri thức 13 MỤC LỤC A. PHẦN MỞ ĐẦU Kinh tế tri thức: một sản phẩm mới cực kì quan trọng, có thể nói là hết sức cơ bản của thời đai thông tin.Theo nhận định của Francis Bacon: “Tri thức là sức mạnh”luôn đúng với mọi thời đại tuy nhiên, chưa bao giờ vai trò của tri thức lại nổi bật như hiện nay. Kinh tế mới là động lực quyết định nh...

  doc12 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 1547 | Lượt tải: 0

 • Vốn và vấn đề sử dụng vốn có hiệu quả cua các Doanh nghiệp khi chuyển sang Kinh tế thị trường ở nước taVốn và vấn đề sử dụng vốn có hiệu quả cua các Doanh nghiệp khi chuyển sang Kinh tế thị trường ở nước ta

  Vốn và vấn đề sử dụng vốn có hiệu quả cua các Doanh nghiệp khi chuyển sang KTTT ở nước ta A - LỜI NÓI ĐẦU Từ đại hội Đảng lần thứ VI đến nay, Đảng ta đã thực hiện nhất quán và lâu dài chính sách phát triển nền kinh tế nhiều thành phần, coi đây là một giải pháp chiến lược nhằm giải phóng và khai thác tối đa các tiềm năng hiện có để phát triển lực...

  doc34 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 1987 | Lượt tải: 5

 • Phân tích môi trưòng kinh doanh của công ty thép Nam ĐôPhân tích môi trưòng kinh doanh của công ty thép Nam Đô

  Phân tích môi trưòng kinh doanh của Cty thép Nam Đô Phân tích môi trường kinh doanh của doanh nghiệp nhằm giúp cho doanh nghiệp thấy được mình đang trực diện với những gì để từ đó xác định chiến lược kinh doanh cho phù hợp. Doanh nghiệp không thể là một thực thể cô lập và đóng kín mà nó phải hoạt động trong một môi trường đầy những mâu thuẫn. Mô...

  doc11 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 1671 | Lượt tải: 2

 • Đề tài Trình bày quá trình chỉ đạo chiến lược cách mạng của Đảng trong thời kỳ 1930 - 1945Đề tài Trình bày quá trình chỉ đạo chiến lược cách mạng của Đảng trong thời kỳ 1930 - 1945

  ĐỀ TÀI: TRÌNH BÀY QUÁ TRÌNH CHỈ ĐẠO CHIẾN LƯỢC CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG TRONG THỜI KỲ 1930 - 1945. Ý NGHĨA CỦA SỰ ĐIỀU CHỈNH ĐÓ Trong bối cảnh lịch sử cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX đất nước ta bị thực dân Pháp xâm lược . Dưới ách thống trị của thực dân Pháp đời sống nhân dân ta vô cùng cực khổ .Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là một tất yếu minh chứng ...

  doc12 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 6109 | Lượt tải: 6

 • Vai trò của chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc thành lập đảng cộng sản Việt NamVai trò của chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc thành lập đảng cộng sản Việt Nam

  LỜI TỰA: “Dân tộc ta, nhân dân ta,non sông đất nước tađã sinh ra Hồ Chủ Tịch, người anh hùng dân tộc vĩ đại,và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta”. Trích: “Điêú văn của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam do đồng chí Lê Duẩn, đọc tại lễ truy điệu trọng thể Hồ Chủ tịch”. “ Hồ Chủ tịch hình ảnh dân tộc, người là hiện thân của dân...

  doc29 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 8749 | Lượt tải: 13