• Bản thu hoạch về lực lượng phòng không không quânBản thu hoạch về lực lượng phòng không không quân

  Bản thu hoạch về lực lượng phòng không không quân I - MỞ ĐẦU Ngày nay không một nước nào lại không nhận thức được vai trò then chốt của khoa học kỹ thuật đối với sự phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng và an ninh. Trong điều kiện xã hội chủ nghĩa việc đề ra chiến lược phát triển kỹ thuật Quốc Phòng tốt có ý nghĩa quyết định đối với việc ...

  doc8 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 1650 | Lượt tải: 1

 • Các phương pháp quản lý kinh doanh trong quan hệ với nhà nước và sự vận dụng dối với các Doanh nghiệp Việt NamCác phương pháp quản lý kinh doanh trong quan hệ với nhà nước và sự vận dụng dối với các Doanh nghiệp Việt Nam

  Các phương pháp quản lý kinh doanh trong quan hệ với nhà nước và sự vận dụng dối với các Doanh nghiệp VN Phần mở đầu Quản lý là một trong những hoạt động cơ bản nhất của con người, xét từ phạm vi cá nhân, tập đoàn đến quốc gia hoặc nhóm quốc gia. Đây cũng là một hoạt động có ý nghĩa quyết định mang tính chất sống còn của các chủ thể tham dự ...

  doc13 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 3530 | Lượt tải: 7

 • Quá trình đi lên CNXH ở nước ta Thực trạng và Giải phápQuá trình đi lên CNXH ở nước ta Thực trạng và Giải pháp

  Mục lục A, Phần mở đầu: 1 B, Phần nội dung: Chương I: Lý luận hình thái kinh tế - xã hội : 1. Khái niệm hình thái kinh tế xã hội 2 2. Sự phát triển của các hình thái kinh tế xã hội 2 Chương II Sự lựa chon con đường xây dựng CNXH ở Việt Nam 1. Quá độ lên CNXH bỏ qua chế độ TBCN ở nước ta 4 2. Sự lựa chọn con đường xây dựng CNXH ở nước ta 5 ...

  doc14 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 1389 | Lượt tải: 2

 • Nguồn nhân lực trong doanh nghiệp thương mạiNguồn nhân lực trong doanh nghiệp thương mại

  LỜI NÓI ĐẦU Trong thời đại ngày nay, cùng với những tiến bộ khoa hoc kỹ thuật phát triển nhanh chóng và cuộc Cách mạng công nghệ đang từng bước làm thay đổi bộ mặt sản xuất và đời sống xã hội, vấn đề đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong ngành thương mại là một nhu cầu không thể thiếu đối với bất kỳ một quốc gia nào. Nhà kinh tế học James...

  doc8 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 3875 | Lượt tải: 9

 • Chức năng hoạch định và vận dụng trong quản lý doanh nghiệp Việt NamChức năng hoạch định và vận dụng trong quản lý doanh nghiệp Việt Nam

  Chức năng hoạch định và vận dụng trong quản lý doanh nghiệp VN LỜI NÓI ĐẦU Chức năng quản lý kinh doanh là kết quả của quá trình phân công lao động theo hướng chuyên môn hoá lao động quản lý đối với hoạt động kinh doanh. Chức năng là cơ sở để định ra các nhiệm vụ cần thực hiện lâu dài, trách nhiệm phải hoàn thành, quyền hạn được giao, là cơ sở để ...

  doc10 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 5825 | Lượt tải: 14

 • Đề tài Lợi nhuận và một số biện pháp nhằm nâng cao lợi nhuận trong doanh nghiệp tư nhânĐề tài Lợi nhuận và một số biện pháp nhằm nâng cao lợi nhuận trong doanh nghiệp tư nhân

  LỜI NÓI ĐẦU Trải qua hai cuộc kháng chiến, nền kinh tế Việt Nam gặp vô vàn khó khăn, thử thách. Mặt khác, chính sách phát triển nền kinh tế tập trung, kế hoạch hoá trước năm 1986 sau một thời gian đầu tỏ ra có hiệu quả, đã bộc lộ những điểm trầm trọng đó là năng suất lao động thấp, nguồn lực của Nhà nước bị phân tán, thất thoát, lãng phí. Trước đâ...

  doc14 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 8269 | Lượt tải: 11

 • Gia công xuất khẩu hàng may mặc của Việt Nam - đặc trưng và cách thức tiến hànhGia công xuất khẩu hàng may mặc của Việt Nam - đặc trưng và cách thức tiến hành

  Mục lục Lời nói đầu 1 Phần thân bài 2 1. Vấn đề xung quanh việc gia công xuất khẩu 2 1.1. Khái niệm và nội dung gia công xuất khẩu 2 1.2. Mục đích của gia công xuất khẩu 2 1.3. Thực hiện hợp đồng gia công 2 2. Các phương thức gia công xuất khẩu 3 2.1. Phương thức nhận nguyên vật liệu, giao thành phẩm 3 2.2. Phương thức mua đứt, bán đoạn 4 ...

  doc12 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 4750 | Lượt tải: 12

 • Đề tài Vai trò của nhà nước trong nền KTTTĐề tài Vai trò của nhà nước trong nền KTTT

  MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1 PHẦN I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ VAI TRÒ KINH TẾ CỦA NHÀ NƯỚC TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN Ở NƯỚC TA HIỆN NAY 3 I. Tính tất yếu khách quan vai trò quản lý vĩ mô của Nhà nước đối với nền kinh tế thị trường 3 1. Những điều kiện hình thành nền kinh tế hàng hoá và nền kinh tế thị trường 3 2. Các giai đoạn phát triển c...

  doc35 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 1941 | Lượt tải: 5

 • Động lực phát triển của kinh tế thị trường (phân tích từ giác độ quy luật mâu thuẫn của phép biện chứng duy vật)Động lực phát triển của kinh tế thị trường (phân tích từ giác độ quy luật mâu thuẫn của phép biện chứng duy vật)

  ĐẶT VẤN ĐỀ Quy luật mâu thuẫn là một trong ba quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật và phép biện chứng duy vật khẳng định rằng: Mọi sự vật và hiện tượng trong tự nhiên đều tồn tại mâu thuẫn bên trong. Mâu thuẫn tồn tại khách quan trong mọi sự vật và hiện tượng của giới tự nhiên, đời sống xã hội và tư duy con người. Mâu thuẫn tồn tại từ kh...

  doc15 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 2699 | Lượt tải: 6

 • Vai trò của công nghệ thông tin đối với Y tếVai trò của công nghệ thông tin đối với Y tế

  BÀI TẬP MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊ NIN Vai trò của công nghệ thông tin đối với Y tế Thế giới luôn luôn phát triển không ngừng, luôn hướng tới những cái mới, ngày càng tạo ra nhiều tri thức mới để phục vụ cho cuộc sống con người. Tri thức Khoa học Công nghệ là một tri thức khoa học mà sản phẩm của nó là các thành tựu kho...

  doc7 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 3435 | Lượt tải: 15