• Tiểu luận 50 môn kinh tế chính trị cho lớp cao học đêm - Tài liệu kinh tế chính trịTiểu luận 50 môn kinh tế chính trị cho lớp cao học đêm - Tài liệu kinh tế chính trị

  50 ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN MÔN KINH TẾ CHÍNH TRỊ CHO LỚP CAO HỌC ĐÊM 1. Các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam 2. Các biện pháp để Việt Nam trở thành nước phát triển 3. Vai trò và khuyết tật của nền kinh tế thị trường 4. Vận dụng sự hoạt động của quy luật giá trị trong việc xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam, .

  doc14 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 1525 | Lượt tải: 4

 • Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt NamĐầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam

  A. LỜI MỞ ĐẦU Hiện nay trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động trên thị trường quốc tế, tốc độ toàn cầu hoá và tự do hoá thương mại diễn ra nhanh chóng, nhiều quốc gia và nhiều công ty đang nắm trong tay lượng vốn dự trữ khổng lồ có nhu cầu đầu tư nước ngoài. Đây là điều kiện thuận lợi đối với các nước thiếu vốn có nhu cầu đầu tư lớn....

  doc31 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 2496 | Lượt tải: 4

 • Thị trường chứng khoán Việt NamThị trường chứng khoán Việt Nam

  I/LỜI MỞ ĐẦU Hệ thống thị trường tài chính luôn được xem là trung tâm của nền kinh tế quốc dân. Nó được ví như một trái tim hoạt động không mệt mỏi để bơm vốn từ nơi dư thừa đến nơi thiếu, giúp các hoạt động kinh tế trong toàn xã hội diễn ra một cách suôn sẻ với hiệu suất cao nhất. Hệ thống thị trường tài chínhlà một cơ cấu hết sức phức tạp, bao ...

  doc21 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 1526 | Lượt tải: 3

 • Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nayCổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

  Lời nói đầu Từ sau đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI nước ta chuyển sang phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng XHCN nhằm khai thác mọi tiềm năng sản xuất xã hội, nâng cao hiệu quả toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Trong bối cảnh ấy, khu vực doanh nghiệp nhà nước, bộ phậ...

  doc28 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 2725 | Lượt tải: 10

 • Những giải pháp của nhà nước về phát triển nông thônNhững giải pháp của nhà nước về phát triển nông thôn

  MỞ ĐẦU Những năm gần đây, Việt Nam tiếp tục và tăng cường công cuộc Đổi mới kinh tế trên nhiều lĩnh vực và đã đạt được những thành tựu quan trọng về phát triển kinh tế. Tuy giành lại được độc lập từ ngày 2/9/1945, nhưng Việt Nam phải trải qua 30 năm kháng chiến, đến năm 1975 đất nước mới hoàn toàn thống nhất. Tuy nhiên, do xuất phát điểm của nền ...

  doc34 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 2881 | Lượt tải: 9

 • Toàn cảnh thị trường chứng khoánToàn cảnh thị trường chứng khoán

  Ý nghĩa đề tài nghiên cứu:  Từ thời xa xưa thị trường chứng khoán đã ra đời. Đầu tiên là những cổ phiếu nguyên thủy thường là các vận đơn đường biển của các ngân hàng trên các đầu tàu buôn nước ngoài. Không có việc trao đổi tiền giấy. Đơn vị quốc tế của nó là bạc rời thì vàng, những thổi bạc được cắt thành từng miếng 1/8, để khi cần thì dùng mua c...

  doc40 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 1438 | Lượt tải: 3

 • Quá trình công nghiệp hóa của VIệt Nam trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa Xã hộiQuá trình công nghiệp hóa của VIệt Nam trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa Xã hội

  LỜI MỞ ĐẦU Để giành được thắng lợi vẻ vang trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ , đặc biệt là cuộc tổng khởi nghĩa vĩ đại mùa xuân năm 1975 , nhân dân ta đã đổ biết bao xương máu để giành quyền độc lập dân tộc . Sau hai cuộc kháng chiến trường kì gian khổ ấy đất nước ta rơi vào tình trạng vô cùng khó khăn về nhiều mặt : kinh tế,chính t...

  doc30 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 1649 | Lượt tải: 0

 • Những vấn đề xung quanh việc phát triển ngành du lịch ở nước ta hiện nayNhững vấn đề xung quanh việc phát triển ngành du lịch ở nước ta hiện nay

  Lời nói đầu Nguồn lực để phát triển kinh tế –xã hội (KT-XH) ở nước ta bao gồm vị trí địa lý ,tài nguyên thiên nhiên ,các đường lối phát triển xã hội , .,và cả con người.Nước ta vốn đi lên từ một nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, lại bị chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh .Nền kinh tế mang đậm tính chất tự cung tự cấp . Sau 1975 chúng ta bắt tay và...

  doc23 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 1687 | Lượt tải: 2

 • Những phương hướng phát triển kinh tế nông nghiệp và nông thôn ở Việt NamNhững phương hướng phát triển kinh tế nông nghiệp và nông thôn ở Việt Nam

  Lời nói đầu Nông nghiệp là ngành sản xuất kinh tế ra đời sớm nhất trong lịch sử loài người. Nông nghiệp không chỉ là một cơ sở cho sự phát triển công nghiệp và cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (cung cấp lương thực, thực phẩm, nguyên liệu, đất đai, lao động, tiền vốn, thị trường cho công nghiệp nhẹ và dịch vụ). Trái lại, nông ng...

  doc49 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 2067 | Lượt tải: 7

 • Sự phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt NamSự phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

  LỜI GIỚI THIỆU Hiện nay việc chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, quan liêu, bao cấp sang nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa là một nhiệm vụ trung tâm của các nước xã hội chủ nghĩa trong lĩnh vực kinh tế. Đây là một vấn đề không đơn giản đòi hỏi phải nghiên cứu để giải quyết một cách sáng tạo hàng loạt vấn đề. Tuy nhiên trong thời đạ...

  doc51 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 1413 | Lượt tải: 0