• Núi lửaNúi lửa

  Sự phun trào của núi lửa là một trong những cảnh tượng đầy khiếp sợ và gây ấn tượng kinh hoàng đối với mỗi chúng ta. Thế giới có 450 – 600 núi lửa đang hoạt động và trên 4000 núi lửa ngừng hoạt động từ lịch sử thượng cổ đến nay. Trên Thế giới, đa số nước nào cũng có núi lửa. Inđônêsia, Nhật Bản và Hoa Kì là ba quốc gia có nhiều núi lửa hoạt độ...

  ppt72 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 10/01/2013 | Lượt xem: 3654 | Lượt tải: 1

 • Thoái hóa và phục hồi đấtThoái hóa và phục hồi đất

  mặn hóa xói mòn do nước

  doc13 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 10/01/2013 | Lượt xem: 4645 | Lượt tải: 10

 • Hệ sinh thái nông nghiệpHệ sinh thái nông nghiệp

  1. Đặt vấn đề Hệ sinh thái nông nghiệp là một tổng thể bao gồm môi trường và những quần thể sinh vật (cây trồng, vật nuôi, cây rừng), các sinh vật gây hại (sâu, bệnh, chuột, cỏ dại, sinh vật gây bệnh cho vật nuôi, vv.), các sinh vật có ích, đất, nước, khí hậu, con người, môi trường này được hình thành và biến đổi đều do hoạt động của con người. ...

  doc15 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 10/01/2013 | Lượt xem: 11943 | Lượt tải: 24

 • Quy hoạch giao thông TP Hà NộiQuy hoạch giao thông TP Hà Nội

  Quy hoạch xây dựng đô thị là bộ môn khoa học kỹ thuật, xã hội, nhân văn, là nghệ thuật về tổ chức không gian sống cho các đô thị và các khu vực đô thị. Nó là nghệ thuật sắp xếp tổ chức các không gian chức năng, khống chế hình thái kiến trúc trong đô thị trên cơ sở các điều tra, dự báo, tính toán sự phát triển, đặc điểm, vai trò, nhu cầu và nguồn lự...

  doc15 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 10/01/2013 | Lượt xem: 2294 | Lượt tải: 22

 • Đề tài Tổng quan về các nghiên cứu, nghiên cứu trong lĩnh vực cấp nước sinh hoạt vùng ven biển và hải đảo tại Việt NamĐề tài Tổng quan về các nghiên cứu, nghiên cứu trong lĩnh vực cấp nước sinh hoạt vùng ven biển và hải đảo tại Việt Nam

  Trang 1. TỔNG QUAN .2 2. TỔNG QUÁT CÁC NGHIÊN CỨU, ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU .3 2.1. Hoàng Minh Quảng. 2009 “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ lọc màng để xử lý nước nhiễm mặn cấp cho sinh hoạt trong điều kiện Việt Nam”. đề tài thạc sỹ kỹ thuật-ĐHXD 3 2.1.1 Các phương pháp xử lý nước nhiễm mặn 3 2.1.2. Đề xuất dây chuyền công nghệ xử lý nước nhiễm mặn tại...

  doc11 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 10/01/2013 | Lượt xem: 3182 | Lượt tải: 9

 • Ghiên cứu định hướng xây dựng, phát triển cấp nước sinh hoạt vùng ven biển và hải đảo Việt Nam thích ứng với sự biến đổi khí hậuGhiên cứu định hướng xây dựng, phát triển cấp nước sinh hoạt vùng ven biển và hải đảo Việt Nam thích ứng với sự biến đổi khí hậu

  Trang 1.TÌNH HÌNH CUNG CẤP NƯỚC SẠCH CÁC VÙNG NÔNG THÔN VEN BIỂN .2 2.CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA VỀ CẤP NƯỚC SẠCH NÔNG THÔN VÙNG VEN BIỂN VÀ HẢI ĐẢO ĐẾN NĂM 2020 7 2.1.Mục tiêu 7 2.2.Phương châm, nguyên tắc và phạm vi thực hiện 7 2.3 Các giải pháp chủ yếu . . 7 TÀI LIỆU THAM KHẢO .11 1.TÌNH HÌNH CUNG CẤP NƯỚC SẠCH CÁC VÙNG NÔNG THÔN VEN BIỂN. -...

  doc12 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 10/01/2013 | Lượt xem: 1817 | Lượt tải: 4

 • Đánh giá hiện trạng chất lượng nước cấp và công nghệ xử lý nước của các cụm dân cư vùng nông thôn ven biển và hải đảo Việt NamĐánh giá hiện trạng chất lượng nước cấp và công nghệ xử lý nước của các cụm dân cư vùng nông thôn ven biển và hải đảo Việt Nam

  1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH CẤP NƯỚC VÙNG VEN BIỂN VN . 2 1.1. Lịch sử phát triển cung cấp nước vùng ven biển .2 1.2. Tình hình cung cấp nước sạch các vùng nông thôn ven biển 3 2. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CÁC CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC .10 2.1. Tình trạng hoạt động của các công trình 10 2.2. Hình thức quản lý vận hành các công trình 10 2.3. Chất lượng nước ....

  doc17 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 10/01/2013 | Lượt xem: 2194 | Lượt tải: 5

 • Hiện trạng ô nhiễm môi trường nông nghiệp nông thônHiện trạng ô nhiễm môi trường nông nghiệp nông thôn

  Giới thiệu -Hiện nay, có khoảng 74% dân số sống ở nông thôn. Sản xuất nông nghiệp tạo việc làm cho hơn 60% lực lượng lao động, đóng góp khoảng 23% GDP về nông nghiệp thì vấn đề ô nhiễm môi trường nông thôn do sản xuất nông nghiệp đang có chiều hướng tăng lên và chưa được kiểm soát. -Tỷ lệ người dân nông thôn được cấp nước an toàn với tiêu chuẩn...

  ppt26 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 10/01/2013 | Lượt xem: 3574 | Lượt tải: 23

 • Ảnh hưởng của phân bón đến môi trườngẢnh hưởng của phân bón đến môi trường

  Giới Thiệu Trong hoạt động sản xuất nông nghiệp phân bón là một trong những vật tư quan trọng và được sử dụng với một lượng khá lớn hàng năm. Phân bón đã góp phần đáng kể làm tăng năng suất cây trồng, chất lượng nông sản. Theo đánh giá của Viện Dinh dưỡng Cây trồng Quốc tế (IPNI), phân bón đóng góp khoảng 30-35% tổng sản lượng cây trồng. Tuy...

  ppt46 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 10/01/2013 | Lượt xem: 19540 | Lượt tải: 55

 • Quản lý môi trường nông nghiệp và nông thôn (chất độc dioxin)Quản lý môi trường nông nghiệp và nông thôn (chất độc dioxin)

  NỘI DUNG CHÍNH 1.Giới thiệu 2.Thành phần 3.Dioxin 4.Nguồn gốc phát sinh 5.Tính chất của Dioxin 6.Phân loại tác hại dioxin 7.Qui trình phân tích dioxin 8.Độc tính của Dioxin 9.Con đường xâm nhiễm của dioxin 10.Tẩy độc đất nhiễm dioxin bằng phân huỷ sinh học KẾT LUẬN Tài liệu tham khảo

  ppt54 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 10/01/2013 | Lượt xem: 2553 | Lượt tải: 4