• Đồ án Thiết kế hệ thống xử lý bụi nhà máy xi măngĐồ án Thiết kế hệ thống xử lý bụi nhà máy xi măng

  Đồ án: Thiết kế hệ thống xử lý bụi nhà máy xi măng

  pdf75 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 07/01/2013 | Lượt xem: 2944 | Lượt tải: 22

 • Bước đầu nghiên cứu đánh giá tác động đến môi trường của việc phát triển công nghiệp ở thành phố Hà NộiBước đầu nghiên cứu đánh giá tác động đến môi trường của việc phát triển công nghiệp ở thành phố Hà Nội

  104 trang Tài liệu tham khảo 1. Báo cáo hiện trạng thành phố Hà Nội năm 2001, 2002 – UBND thành phố Hà Nội – Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường. 2. Báo cáo tổng thể tình trạng ô nhiễm công nghiệp, đề xuất các biện pháp cải thiện, kiểm soát và khống chế ô nhiễm trong quá trình phát triển công nghiệp ở Hà Nội – UBND Thành phố Hà Nội – Sở Khoa học Cô...

  doc100 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 07/01/2013 | Lượt xem: 1603 | Lượt tải: 0

 • Một số giải pháp xây dựng hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 ở Xí nghiệp môi trường đô thị huyện Thanh TrìMột số giải pháp xây dựng hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 ở Xí nghiệp môi trường đô thị huyện Thanh Trì

  77 trang Lời mở đầu Cùng với quá trình mở cửa phát triển kinh tế, nền kinh tế Việt Nam đã đạt được những kết quả tiến bộ đáng khích lệ, đời sống người dân đã được cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên, việc phát triển kinh tế với tốc độ nhanh cũng như những thiếu sót khi bưước vào nền kinh tế thị trường cũng đã để lại những hậu quả nhất định, nhất là vấn đ...

  doc77 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 07/01/2013 | Lượt xem: 1664 | Lượt tải: 3

 • Hiện trạng tài nguyên rừng Việt NamHiện trạng tài nguyên rừng Việt Nam

  Đề tài: Hiện trạng tài nguyên rừng Việt Nam (31 trang) MỤC LỤC Chương I: Tổng quan I.Tài nguyên rừng 1. Khái niệm chung 2. Tầm quan trọng của rừng II. Hiện trạng rừng trên thế giới Chương II: Tài nguyên rừng Việt Nam I. Hiện trạng rừng Việt Nam II.Nguyên nhân chính làm suy thoái rừng Việt Nam Chương III: Giải pháp quản lý và sử dụng bền...

  doc27 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 07/01/2013 | Lượt xem: 5409 | Lượt tải: 25

 • Bước đầu nghiên cứu hiện trạng ô nhiễm môi trường ở làng sắt thép Đa Hội – Bắc Ninh, Đề xuất việc xây dựng một mô hình phát triển bền vững cho làng nghề Đồ HọaBước đầu nghiên cứu hiện trạng ô nhiễm môi trường ở làng sắt thép Đa Hội – Bắc Ninh, Đề xuất việc xây dựng một mô hình phát triển bền vững cho làng nghề Đồ Họa

  Lời nói đầu Là một trong những quốc gia cam kết thực hiện phát triển bền vững , Việt Nam đã tích cực thực hiện những công việc nhằm tạo tiền đề cho phát triển bền vững . Phát triển bền vững của Việt Nam đã trở thành quan điểm của Đảng lãnh đạo và được khẳng định trong nghị quyết Đại hội đảng toàn quốc lần thứ 9, trong chiến lược phát triển kin...

  doc76 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 07/01/2013 | Lượt xem: 2024 | Lượt tải: 9

 • Phân tích chi phí, lợi ích việc phân loại rác thải sinh hoạt ngay tại nguồnPhân tích chi phí, lợi ích việc phân loại rác thải sinh hoạt ngay tại nguồn

  90 trang Mục lục Mở đầu Trang Chương I: Cơ sở lý luận I. Tổng quan về chất thải, chất thải rắn, rác thải sinh hoạt 1. Chất thải 11 Khái niệm 12 Các thuộc tính chất thải 13 Quản lý chất thải 2. Chất thải rắn 21. Khái niệm 22 Nguồn thải rắn 3. Chất thải sinh hoạt 31 Khái niệm 32 Thành phần của rác thải sinh hoạt 33 Các phươ...

  doc88 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 07/01/2013 | Lượt xem: 2697 | Lượt tải: 6

 • Tác hại của khói thuốc lá và môi trường sốngTác hại của khói thuốc lá và môi trường sống

  Định nghĩa Thuốc lá là tên gọi của một loại sản phẩm được làm chủ yếu từ nguyên liệu lá thuốc lá đã thái sợi, được cuốn hay nhồi định hình bằng giấy, có dạng hình tròn (thường có độ dài dưới 120 mm, đường kính khoảng 10 mm). Thuốc lá điếu thường được đốt cháy ở một đầu, để cháy âm ỉ nhằm mục đích tạo khói và khói này theo dòng khí vào miệng người...

  doc14 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 07/01/2013 | Lượt xem: 5240 | Lượt tải: 9

 • Thiết kế tháp đệm hấp thu khí SO2Thiết kế tháp đệm hấp thu khí SO2

  Thiết kế tháp đệm hấp thu khí SO2 đã giải quyết được vấn đề khí thải từ lò đốt theo công nghệ nhiệt phân được ứng dụng khá phổ biến trên thế giới.

  doc67 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 07/01/2013 | Lượt xem: 2293 | Lượt tải: 15

 • Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải quy mô 1000 hộ dânTính toán thiết kế trạm xử lý nước thải quy mô 1000 hộ dân

  CHƯƠNG 1MỞ ĐẦU1.1 Sự cần thiết của đề tài1.2 Mục tiêu của đề tài1.3 Đối tượng nghiên cứu1.4 Phạm vi nghiên cứu của đề tài1.5 Nội dung nghiên cứu1.6 Phương pháp nghiên cứu1.7 Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễnCHƯƠNG 2GIỚI THIỆU HIỆN TRẠNG KHU TÁI ĐỊNH CƯ QUI MÔ 1000 HỘ DÂN2.1 Địa điểm dự án khu tái địn...

  doc76 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 07/01/2013 | Lượt xem: 4202 | Lượt tải: 37

 • Vấn đề ô nhiễm môi trường trong các khu công nghiệp TP Hồ Chí Minh - Thực trạng và các giải pháp kinh tếVấn đề ô nhiễm môi trường trong các khu công nghiệp TP Hồ Chí Minh - Thực trạng và các giải pháp kinh tế

  TÓM TẮT ĐỀ TÀI 1. Lý do chọn đề tài Với vai trò khởi động quá trình phát triển công nghiệp tại một số địa điểm chọn lọc, tạo điều kiện phát triển công nghiệp rộng rãi trên phạm vi cả nước, góp phần quan trọng thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của Đảng và Nhà nước, càng ngày các khu công nghiệp, khu chế xuất (KCN, KCX) càng khẳng...

  doc1 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 07/01/2013 | Lượt xem: 3503 | Lượt tải: 20