• Khảo sát thành phần hóa học của lá cây muồng trâu, cassia alatalin, họ vang caesalpiniaceaeKhảo sát thành phần hóa học của lá cây muồng trâu, cassia alatalin, họ vang caesalpiniaceae

  KHẢO SÁT THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA LÁ CÂY MUỒNG TRÂU, CASSIA ALATALIN, HỌ VANG CAESALPINIACEAE HOÀNG ĐÌNH BÌNH Trang nhan đề Lời cảm ơn Mục lục Phần 1: Phần mở đầu Phần 2: Phần tổng quan Phần 3: Phần nghiên cứu Phần 4: Phần kết luận Phần 5: Phần thực nghiệm Tài liệu tham khảo Phụ lục

  pdf8 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 28/12/2012 | Lượt xem: 2909 | Lượt tải: 4

 • Thiết kế phân xưởng Hydrodealkyl hóa Toluen sản xuất Benzen năng suất 100.000 tấn Benzen/nămThiết kế phân xưởng Hydrodealkyl hóa Toluen sản xuất Benzen năng suất 100.000 tấn Benzen/năm

  Đồ án tốt nghiệp Thiết kế phân xưởng THDA sản xuất Benzen MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU . 7 Phần I TỔNG QUAN A. .Nguyên liệu và sản phẩm của quá trình hydrodealkyl hóa toluen I. Nguyên liệu hydro . 9 1. Tính chất vật lý . . 9 2. Tính chất hóa học . 9 3. Ứng dụng của hydro . . 10 4. Tồn chứa . 11 II. .Nguyên liệu toluen . . 11 1. Tính chất vật lý của toluen...

  pdf119 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 28/12/2012 | Lượt xem: 3384 | Lượt tải: 20

 • Nghiên cứu quá trình cracking xúc tác dầu thực vật thải trên xúc tác zeolit tạo nhiên liệu sinh họcNghiên cứu quá trình cracking xúc tác dầu thực vật thải trên xúc tác zeolit tạo nhiên liệu sinh học

  MỤC LỤC MỞ ĐẦU . . 1 CHƯƠNG I. TỔNG QUAN TÀI LIỆU . . 3 1.1. Tổng quan về vật liệu zeolit . 3 1.1.1. Giới thiệu về Zeolite . 3 1.1.2. Phân loại Zeolite . 3 1.1.3. Sự hình thành cấu trúc Zeolit . . 4 1.1.4. Một số vật liệu Zeolit . . 6 1.1.5. Một số tính chất hóa lý cơ bản của Zeolit . . 8 1.2. Phản ứng Cracking . . 11 1.2.1. Giới thiệu về phản ứng...

  pdf53 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 28/12/2012 | Lượt xem: 2531 | Lượt tải: 8

 • Khảo sát hóa học cao eter dầu hỏa và cao diclorometan của cây cỏ lào, eupatorium, odoratum, compositaeKhảo sát hóa học cao eter dầu hỏa và cao diclorometan của cây cỏ lào, eupatorium, odoratum, compositae

  KHẢO SÁT HÓA HỌC CAO ETER DẦU HỎA VÀ CAO DICLOROMETAN CỦA CÂY CỎ LÀO, EUPATORIUM, ODORATUM, COMPOSITAE ĐỖ THỊ HOÀNG HẠNH Trang nhan đề Lời cảm ơn Mục lục Mở đầu Phần tổng quan Phần nghiên cứu Phần kết luận Phần thực nghiệm Tài liệu tham khảo Phụ lục

  pdf4 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 28/12/2012 | Lượt xem: 1918 | Lượt tải: 1

 • Nghiên cứu ứng dụng của dung môi sinh học để tẩy sơn và mực inNghiên cứu ứng dụng của dung môi sinh học để tẩy sơn và mực in

  MỤC LỤC CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN LÝ THUYẾT 4 1.1GIỚI THIỆU CHUNG . 4 1.2. TỔNG QUAN VỀ DUNG MÔI HỮU CƠ . 5 1.2.1. Khái niệm . 5 1.2.2. Phân loại dung môi . 5 1.2.3. Tính chất vật lý của dung môi hữu cơ 7 1.2.4. Tính chất hoá học của dung môi 11 1.2.5. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng dung môi hữu cơ . 11 1.3. Một số dung môi có nguồn gốc từ d...

  pdf68 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 28/12/2012 | Lượt xem: 2944 | Lượt tải: 13

 • Thiết Kế Phân Xưởng sản xuất Aromatic Từ LPGThiết Kế Phân Xưởng sản xuất Aromatic Từ LPG

  Mở Đầu Năm 1859 ngành công nghiệp Dầu mỏ ra đời, đánh dấu bước nhảy vọt trong công nghệ nguyên liệu và nhiên liệu năng lượng. Công nghiệp dầu mỏ có sự tăng trưởng rất nhanh đã trở thành ngành công nghiệp mũi nhọn của thế kỷ 20. Hoá dầu đã thay thế dần hoá than đá và vượt lên trên ngành công nghiệp chế biến than. Những sản phẩm của ngành công nghiệ...

  pdf123 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 28/12/2012 | Lượt xem: 2848 | Lượt tải: 13

 • Nghiên cứu các phương pháp tách cặn dầu ra khỏi dung dịch chất tẩy rửa từ bồn bể chứaNghiên cứu các phương pháp tách cặn dầu ra khỏi dung dịch chất tẩy rửa từ bồn bể chứa

   MỤC LỤC MỞ ĐẦU . 4 CHƯƠNG I: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT . . 5 I.Tổng quan về chất tẩy rửa. 5 I.1. Thành phần chất tẩy rửa. . 5 I.1.1. Thành phần của các chất tẩy rửa thông thường. . 5 I.2. Thành phần chất tẩy rửa cặn xăng dầu. . 17 I.2.1. Tinh dầu thông. . 17 I.2.2. Axit dicacboxylic. . 19 I.2.3. Chất hoạt động bề mặt. . 22 II. Tổng quan về cặn dầu. . ...

  pdf55 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 28/12/2012 | Lượt xem: 1932 | Lượt tải: 10

 • Nghiên cứu chế tạo xúc tác cho phản ứng tổng hợp phụ gia bảo quản BiodiezelNghiên cứu chế tạo xúc tác cho phản ứng tổng hợp phụ gia bảo quản Biodiezel

  MỤC LỤC MỞ ĐẦU .3 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT .4 1.1. Tổng quan về nhiên liệu diezel .4 1.1.1. Tiềm năng và nhu cầu sử dụng nhiên liệu hoá thạch .4 1.1.2. Nhiên liệu diezel khoáng 5 1.1.3. Thành phần hoá học của nhiên liệu diezel .6 1.1.4. Yêu cầu chất lượng của nhiên liệu diezel 6 1.1.5. Khí thải của nhiên liệu diezel .9 1.1.6. Xu hướng hoàn thi...

  pdf58 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 28/12/2012 | Lượt xem: 1844 | Lượt tải: 2

 • Nghiên cứu tổng hợp dung môi sinh học từ nguyên liệu mỡ cá trên cơ sở xúc tác MgSiO3Nghiên cứu tổng hợp dung môi sinh học từ nguyên liệu mỡ cá trên cơ sở xúc tác MgSiO3

   MỞ ĐẦU Ngày nay, dung môi ngày càng có nhiều ứng dụng quan trọng trong công nghiệp và trong đời sống hằng ngày. Tại Châu Âu, mỗi năm sử dụng đến hơn 5 triệu tấn dung môi/năm. Tại Việt Nam mỗi năm cũng tiêu thụ từ 300.000 ÷ 500.000 tấn/năm và tất cả dung môi này chủ yếu đều được nhập ngoại. Dung môi được dùng chủ yếu để pha sơn, tẩy mực in, keo d...

  pdf83 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 28/12/2012 | Lượt xem: 1977 | Lượt tải: 2

 • Tổng hợp các mẫu xúc tác Ni/C* với hàm lượng Ni thay đổi nghiên cứu hoạt tính các mẫu xúc tác cho quá trình HDC pha khí thông qua phản ứng chuyển hóa TetracloetylenTổng hợp các mẫu xúc tác Ni/C* với hàm lượng Ni thay đổi nghiên cứu hoạt tính các mẫu xúc tác cho quá trình HDC pha khí thông qua phản ứng chuyển hóa Tetracloetylen

  LỜI MỞ ĐẦU Các hợp chất hữu cơ chứa clo được sử dụng rất rộng rãi trong công nghiệp như là: sản xuất thuốc bảo vệ thực vật, làm dung môi cho các quá trình hóa học, làm sạch kim loại, dùng trong công nghiệp thuốc nhuộm Tuy nhiên, các chất này sau khi qua sử dụng và được thải vào môi trường đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng như: ô nhiễm nguồn nước...

  pdf47 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 28/12/2012 | Lượt xem: 1808 | Lượt tải: 2