• Nước mưa và chúng taNước mưa và chúng ta

  MỤC LỤC Chương 1 : Tìm hiểu chung về nước mưa 2 - 5 1.1 Khái niệm 2 1.2 Đặc trưng 2 1.3 Phân loại 3 1.4 Công dụng 5 Chương 2 : Cơ sở của việc tận dụng nước mưa 7 - 9 2.1 Các bể chứa nước mưa có thể cung cấp 29% nhu cầu nước 7 2.2 Cải thiện môi trường bằng cách cho nước thấm xuống đất 7 2.3 Sử dụng nước mưa để bảo tồn nguồn nước ngầm 8 2....

  doc28 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 11/01/2013 | Lượt xem: 3436 | Lượt tải: 6

 • Tổng quan về AmiangTổng quan về Amiang

  MỤC LỤC: A Mở đầu 1 B Nội dung 2 I Tổng quan về amiang 1 1. Khái niệm . 1 2. Tính chất và phân loại 1 2.1 Tính chất . 2 2.2 Phân loại . 3 2.3 Phân bố . 6 3. Môi trường chứa amiang . 7 3.1 Môi trường nước . 7 3.2 Môi trường không khí . 8 3.3 Môi trường đất . 9 II Tính nguy hại của amiang . 9 1. Bệnh bụi amiang . 9 1.1 Dịch tể học . 9 ...

  doc30 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 11/01/2013 | Lượt xem: 7623 | Lượt tải: 22

 • Biến đổi khí hậu và du lịch sinh thái biển vũng tàuBiến đổi khí hậu và du lịch sinh thái biển vũng tàu

  Thực vật và động vật rất nhạy cảm với thời tiết. Khi thời tiết biến đổi, các loài không thể sống sót được ở một số vùng và sẽ di cư đến các vùng mới . Nếu không có vị trí nào thích hợp, loài sẽ bị tuyệt chủng khi không thể thích nghi kịp. Khí hậu trong quá khứ đã có những thay đổi rất đột ngột. Những phản ứng của các quần xã sinh vật trước những b...

  doc34 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 11/01/2013 | Lượt xem: 2434 | Lượt tải: 10

 • Biến đổi khí hậu và du lịch sinh tháiBiến đổi khí hậu và du lịch sinh thái

  Mục Lục A. Lời nói đầu 1 B. Nội Dung 2 I. Khái niệm 2 1. Khí hậu 2 2. Biến đổi khí hậu 2 3. Dao động khí hậu 2 4. Thời tiết 2 5. Những yếu tố ảnh hưởng đến khí hậu 2 II. Nguyên nhân gây ra biến đổi khí hậu 6 1. Hiệu ứng nhà kính 6 2. Các dòng nước đại dương 7 3. Chu kỳ mặt trời 7 4. Sự phun trao núi lửa 7 5. Sự trôi dạt của các ...

  doc33 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 11/01/2013 | Lượt xem: 1911 | Lượt tải: 3

 • Mối quan hệ giữa thành phần đất, nước và thảm thực vật trong hệ sinh tháiMối quan hệ giữa thành phần đất, nước và thảm thực vật trong hệ sinh thái

  MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU 1 1. KHÁI NIỆM HỆ SINH THÁI VÀ CẤU TRÚC CỦA HỆ SINH THÁI . 1 1.1. Định nghĩa 1 1.2. Cấu trúc của hệ sinh thái 1 2. SƠ LƯỢC VỀ THÀNH PHẦN ĐẤT, NƯỚC VÀ THẢM THỰC VẬTTRONG HỆ SINH THÁI 4 2.1. Thành phần đất 4 2.2. Thành phần nước . 4 2.3. Thảm thực vật 5 3. MỐI QUAN HỆ GIỮA THÀNH PHẦN ĐẤT, NƯỚC VÀ THẢM THỰC VẬT TRO...

  doc26 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 11/01/2013 | Lượt xem: 4757 | Lượt tải: 8

 • Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và thích nghi ở thành phố Hồ Chí MinhẢnh hưởng của biến đổi khí hậu và thích nghi ở thành phố Hồ Chí Minh

  MỤC LỤC I.Mở Đầu 1 1.Đặt vấn đề . 1 2.Các định nghĩa về Biến Đổi Khí Hậu . 2 II. Nội Dung: 3 1. Biểu Hiện Của Biến Đổi Khí Hậu và Thiên tai ở Thành Phố Hồ Chí Minh . 3 1.1. Nhiệt độ tăng cao 3 1.2. Mưa thay đổi bất thường 4 1.3. Nước biển dâng 6 1.4. Gió Bão . 11 2.Ảnh Hưởng của Biến Đổi khí Hậu Ở Thành Phố Hồ Chí Minh 11 2.1 Thời tiết . ...

  doc37 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 10/01/2013 | Lượt xem: 3245 | Lượt tải: 18

 • Biến đổi và thich ứng biến đổi khí hậu ở Việt NamBiến đổi và thich ứng biến đổi khí hậu ở Việt Nam

  MỤC LỤC A. MỞ ĐẦU 1. Đặt vấn đề Trang 1 2. Mục đích, yêu cầu . Trang 1 3. Đối tượng nghiên cứu . Trang1 4. Phương pháp nghiên cứu Trang 1 B. NỘI DUNG 1. Biến đổi khí hậu Trang 2 1.1. Định nghĩa về khí hậu . Trang 2 1.2. Khái niệm biến đổi khí hậu Trang 2 1.3. Nguyên nhân biến đổi khí hậu . Trang 3 1.4. Các biểu hiện...

  doc45 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 10/01/2013 | Lượt xem: 2216 | Lượt tải: 11

 • Biến đổi khí hậu ảnh hưởng và thích ứng của vùng duyên hải Nam Trung BộBiến đổi khí hậu ảnh hưởng và thích ứng của vùng duyên hải Nam Trung Bộ

  Trải qua những giai đoạn phát triển của trái đất, từ thời đại khủng long đến kỉ băng hà, lịch sử loài người cũng đi đến những giai đoạn mới trong chặn đường phát triển của mình. Trong suốt chặn đường đó, con người không ngừng lao động, không ngừng hoàn thiện, và không ngừng sáng tạo để đưa con người đến đỉnh cao văn minh. Trong sự sáng tạo đó, con ...

  doc32 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 10/01/2013 | Lượt xem: 4517 | Lượt tải: 23

 • H1n1 và những ảnh hưởng đến môi trườngH1n1 và những ảnh hưởng đến môi trường

  MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU . trang 1 PHẦN NỘI DUNG CHÍNH trang 2 1. Tổng quan về cúm H1N1 trang 2 1.1 Tìm hiểu về cúm H1N1 . trang 2 1.2 Cấu trúc của virus cúm trang 4 1.3 Sự lây nhiễm của cúm A/H1N1 . trang 6 2. Tình hình nhiễm cúm A/H1N1 trang 9 2.1 Tình hình nhiễm cúm A/H1N1 trên thế giới trang 9 2.2 Tình hình nhiễm cúm A/H1N1 ở Việt Nam trang ...

  doc23 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 10/01/2013 | Lượt xem: 2050 | Lượt tải: 0

 • Cải tạo đất phèn phục vụ phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bằng sông Cửu LongCải tạo đất phèn phục vụ phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long

  MỤC LỤC Trang LỜI MỞ ĐẦU 1 CẢI TẠO ĐẤT PHÈN PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 3 1. Đất phèn: . 3 1.1. Đất phèn là gì ? 3 1.2. Sự hình thành và phát triển của đất phèn . 3 1.2.1. Sự hình thành khoáng Pyrit 4 1.2.2. Tiến trình ôxi hóa . 6 1.2.3. Tiến trình khử . 10 1.3. Phân loại đất phèn 11 1.3....

  doc38 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 10/01/2013 | Lượt xem: 4205 | Lượt tải: 23