• Thiết kế phân xưởng sản xuất Vinyl Axetat (VA) từ Axetylen với Axit axetic trên xúc tác Axetat kẽm trên than hoạt tính với năng suất 80.000 tấn/năm (ĐH BK HN)Thiết kế phân xưởng sản xuất Vinyl Axetat (VA) từ Axetylen với Axit axetic trên xúc tác Axetat kẽm trên than hoạt tính với năng suất 80.000 tấn/năm (ĐH BK HN)

  MỤC LỤC Mở đầu 4 Phần I: Tổng quan lý thuyết 6 A. Tính chất lý – hóa của nguyên liệu và sản phẩm . 6 I. Tính chất lý- hóa của axetylen 6 I.1. Tính chất vật lý 6 I.2. Tính chất hóa học . 7 I.3. Sản xuất axetylen . 9 II. Tính chất lý – hóa học của axit axetic 10 II.1. Tính chất vật lý . 10 II.2. Tính chất hóa học 11 II.3. Ứng dụng ...

  pdf124 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 28/12/2012 | Lượt xem: 2732 | Lượt tải: 8

 • Điều khiển tự động trong điều hoà không khíĐiều khiển tự động trong điều hoà không khí

  MỤC LỤC . Lời mở đầu Chương 1: Giới thiệu chung về nguyên tắc hoạt động của thông điều khiển tự động trong điều hoà không khí Chương 2: Hệ thông điều khiển tự động trong điều hoà không khí 2.1. Nhiệm vụ và chức năng của hệ thống điều khiển 2.2. Sơ đồ điều khiển và các thiết bị chính của hệ thống điều khiển 2.2.1. Sơ đồ điều khiển tự độ...

  docx21 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 28/12/2012 | Lượt xem: 1999 | Lượt tải: 7

 • Thiết kế tháp chưng cất hệ benzen - Toluen hoạt động liên tục với năng suất nhập liệu là 2500 kg/hThiết kế tháp chưng cất hệ benzen - Toluen hoạt động liên tục với năng suất nhập liệu là 2500 kg/h

  MỤC LỤC MỤC LỤC i DANH MỤC BẢNG iii DANH MỤC HÌNH iv LỜI MỞ ĐẦU v CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ QUÁ TRÌNH CHƯNG CẤT 1 1.1 Lý thuyết về chưng cất 1 1.1.1 Khái niệm 1 1.1.2 Phương pháp chưng cất 1 1.1.3 Thiết bị chưng cất 2 1.2 Giới thiệu về nguyên liệu 3 1.2.1 Benzen & Toluen 3 1.2.2 Các phương thức điều chế 4 1.2.3 Hỗn hợp benzen – toluen...

  doc73 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 28/12/2012 | Lượt xem: 10465 | Lượt tải: 79

 • Thiết kế hệ thống chưng cất methanol bằng tháp đệm có năng suất 4000kg/hThiết kế hệ thống chưng cất methanol bằng tháp đệm có năng suất 4000kg/h

  MỤC LỤC A. GIỚI THIỆU 4 I. SƠ BỘ VỀ QUÁ TRÌNH CHƯNG CẤT 4 II. SƠ LƯỢC VỀ NGUYÊN LIỆU 5 2.1. Methanol 5 2.2. Nước 5 2.3. Ứng dụng của methanol 5 B. QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ 5 C. TÍNH TOÁN THIẾT BỊ CHÍNH 7 I. CÂN BẰNG VẬT CHẤT 7 II. PHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA THÁP 8 III. CÂN BẰNG NĂNG LƯỢNG 10 3.1. Cân bằng nhiệt lượng của thiết bị đun nóng...

  pdf38 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 28/12/2012 | Lượt xem: 2265 | Lượt tải: 4

 • Thiết kế hệ thống cô đặc ba nồi dung dịch muối ănThiết kế hệ thống cô đặc ba nồi dung dịch muối ăn

  MUC LỤC LỜI NÓI ĐẦU i MỤC LỤC ii DANH SÁCH BẢNG iv QUY ƯỚC K‎Ý‎ HIỆU v CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU 1 1.1 Yêu cầu 1 1.2 Tổng quan về muối ăn 1 1.3 Giới thiệu sơ lược về quá trình và thiết bị cô đặc 1 1.3.1 Giới thiệu chung về quá trình cô đặc 1 1.3.2 Phân loại 3 CHƯƠNG 2. THIẾT BỊ CHÍNH 4 2.1 Cân bằng vật liệu 4 2.1.1 Lượng nước bốc hơi của cả hệ t...

  doc60 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 28/12/2012 | Lượt xem: 1800 | Lượt tải: 4

 • Thiết kế hệ thống cô đặc một nồi có ống tuần hoàn trung tâmThiết kế hệ thống cô đặc một nồi có ống tuần hoàn trung tâm

  Mục Lục Lời Mở Đầu . Trang 5. NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN . Trang 7. PHẦN 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT . Trang 8. 1.1. Định nghĩa Trang 8. 1.2. Các phương pháp cô đặc Trang 8. 1.3. Cô đặc một nồi có ống tuần hoàn trung tâm Trang 9. 2. Thuyết minh về sơ đồ công nghệ . Trang 11. 3. Dung dịch cô đặc CaCl2 . Trang 12. 3.1. Giới thiệu về dung dịch C...

  pdf65 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 28/12/2012 | Lượt xem: 9405 | Lượt tải: 57

 • Thiết kế nhà máy sản xuất PCB40- Hệ lò quay bằng phương pháp khô- Năng suất 1.6 triệu tấn/nămThiết kế nhà máy sản xuất PCB40- Hệ lò quay bằng phương pháp khô- Năng suất 1.6 triệu tấn/năm

  MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 4 PHẦN 1: LUẬN CHỨNG KINH TẾ - KỸ THUẬT 5 1.1. Biện luận đề tài 5 1.1.1. Điều kiện kinh tế- xã hội 5 1.1.2. Điều kiện giao thông vận tải 6 1.1.3. Điều kiện điện nước 6 1.1.4. Điều kiện địa lí 6 1.1.5. Nguồn vốn xây dựng 6 1.1.6. Nguồn lao động, đội ngũ cán bộ kỹ thuật cho nhà máy 6 1.1.7. Nguồn nguyên liệu 7 1.1.8. Tiêu thụ sản...

  doc144 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 28/12/2012 | Lượt xem: 5934 | Lượt tải: 65

 • Đề tài Xử lý khí tại giàn nén khí trung tâm (kèm ppt )Đề tài Xử lý khí tại giàn nén khí trung tâm (kèm ppt )

  BÀI 1:TÌNH HÌNH CÔNG NGHIỆP KHÍ Ở VIỆT NAM BÀI 2:GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT GIÀN NÉN KHÍ TRUNG TÂM 1) Vị trí và chức năng 2) Cấu tạo giàn NKTT 3) Giàn NKTT nối kết với càc giàn hiện có bởi các đường ống sau : 4) khí sau khi xử lý 5) Khí đầu vào giàn NKTT BÀI 3 :CÁC KHÁI NIỆM VỀ KHÍ 1) Khí thiên nhiên 2) Khí đồng hành 3) Condensate BÀI 4: BÌNH TÁCH A....

  doc31 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 28/12/2012 | Lượt xem: 1939 | Lượt tải: 0

 • Tính toán lựa chọn máy bơm vận chuyển dầu SulzerTính toán lựa chọn máy bơm vận chuyển dầu Sulzer

  LỜI NÓI ĐẦU Trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, ngành công nghiệp dầu khí hiện nay trở thành một ngành công nghiệp trọng điểm của đất nước. Hiện nay các công ty, xí nghiệp trực thuộc Tập đoàn Dầu Khí Việt Nam đã và đang hợp tác với các công ty nước ngoài, thực hiện các dự án đầu tư của tập đoàn, khẳng định tiềm năng phát triển...

  doc10 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 28/12/2012 | Lượt xem: 2087 | Lượt tải: 3

 • Nghiên cứu bơm Sulzer MSD-D-4-8-10 ½ sử dụng trong công tác vận chuyển dầu từ giàn MSP8 đến tàu chứa.Tính toán lựa chọn bơmNghiên cứu bơm Sulzer MSD-D-4-8-10 ½ sử dụng trong công tác vận chuyển dầu từ giàn MSP8 đến tàu chứa.Tính toán lựa chọn bơm

  MỤC LỤC CHƯƠNG 1.TỐNG QUAN VỀ VIỆC SỬ DỤNG BƠM VẬN CHUYỂN DẦU Ở VIETSOPETRO 3 1.1.2.Sơ đồ hệ thống thu gom vận chuyển dầu khí 3 1.2.Các loại bơm được sử dụng 4 1.2.1. Máy bơm ly tâm НПС 65 ÷35-500 4 1.2.2. Bơm ly tâm НПС 40-400: 5 1.2.3. Máy bơm ly tâm SULZER - ký hiệu MSD 4 x 8x10 1/2: 5 1.2.4. Máy bơm ly tâm НК -200/120: 5 1.2.5. Máy bơm ly tâm ...

  doc52 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 28/12/2012 | Lượt xem: 1882 | Lượt tải: 2