• Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải chăn nuôi heo công suất 500m3/ngày đêmTính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải chăn nuôi heo công suất 500m3/ngày đêm

  MỤC LỤCCHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU1 1.1. Giới thiệu. 1 1.2. Tính cấp thiết của đề tài1 1.3. Mục tiêu nghiên cứu. 2 1.4. Nội dung nghiên cứu. 2 1.5. Phạm vi nghiên cứu. 2 CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN3 2.1. Thành phần, tính chất của nước thải chăn nuôi3 2.1.1. Các chất hữu cơ và vô cơ. 3 2.1.2. N và P3 2.1.3. Vi sinh vật gây bệnh. 3 2.2. Các nghiên cứu trong và ngoài nư...

  doc2 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 07/01/2013 | Lượt xem: 2597 | Lượt tải: 6

 • Đồ án Thiết kế hệ thống xử lỹ nước ngầmĐồ án Thiết kế hệ thống xử lỹ nước ngầm

  Hiện nay, một số nơi như các cơ quan, xí nghiệp, nhà trường, vẫn sử dụng nước dùng trong sinh hoạt và sản xuất là khai thác các nguồn nước ngầm bằng cách khoan các giếng công nghiệp, nước giếng khoan có trữ lượng ổn định và chất lượng tốt nhất. Tuy nhiên trở ngại cho việc dùng nước ngầm hiện nay là trong thành phần nước ngầm thường bị nhiễm các hợp...

  doc38 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 07/01/2013 | Lượt xem: 5219 | Lượt tải: 32

 • Ô nhiễm môi trường nông thôn do sử dụng thuốc bảo vệ thực vậtÔ nhiễm môi trường nông thôn do sử dụng thuốc bảo vệ thực vật

  Đảm bảo thỡ việc bảo vệ mụi trường chỉ là thứ yếu. Cỏc nguồn chủ yếu gõy ra hiện tượng ụ nhiễm mụi trờng ở nụng thụn đầu tiờn phải kẻ đến việc xử lý chất thải của cỏc làng nghề thủ cụng truyền thống cha triệt để, việc lạm dụng thuốc trừ sõu, sử dụng khụng hợp lý cỏc loại húa chất trong sản xuất nụng nghiệp, . Việc ý thức, nhận thực của người dõn về...

  doc11 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 07/01/2013 | Lượt xem: 2200 | Lượt tải: 11

 • Tính toán thiết kế hệ thống hấp thụ khí SO2 - Đại học Bách Khoa Hà NộiTính toán thiết kế hệ thống hấp thụ khí SO2 - Đại học Bách Khoa Hà Nội

  I. Đầu đề thiết kế: Thiết kế hệ thống hấp thụ khí SO2 II. Các số liệu ban đầu: - Hỗn hợp khí cần tách: SO2 trong không khí - Dung môi: nước - Lưu lượng khí vào tháp: 25000 m3/h - Nồng độ SO2: yđ = 0,028( mol/mol) - Hiệu suất yêu cầu: h=84% - Nhiệt độ áp suất và lượng dung môi: mô phỏng theo một số điều kiện - Loại thiêt bị: Tháp đệm III. Các phần...

  doc40 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 07/01/2013 | Lượt xem: 11057 | Lượt tải: 43

 • Đồ án Thiết kế hệ thống xử lý bụi nhà máy xi măngĐồ án Thiết kế hệ thống xử lý bụi nhà máy xi măng

  Đồ án: Thiết kế hệ thống xử lý bụi nhà máy xi măng

  pdf75 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 07/01/2013 | Lượt xem: 3004 | Lượt tải: 22

 • Bước đầu nghiên cứu đánh giá tác động đến môi trường của việc phát triển công nghiệp ở thành phố Hà NộiBước đầu nghiên cứu đánh giá tác động đến môi trường của việc phát triển công nghiệp ở thành phố Hà Nội

  104 trang Tài liệu tham khảo 1. Báo cáo hiện trạng thành phố Hà Nội năm 2001, 2002 – UBND thành phố Hà Nội – Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường. 2. Báo cáo tổng thể tình trạng ô nhiễm công nghiệp, đề xuất các biện pháp cải thiện, kiểm soát và khống chế ô nhiễm trong quá trình phát triển công nghiệp ở Hà Nội – UBND Thành phố Hà Nội – Sở Khoa học Cô...

  doc100 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 07/01/2013 | Lượt xem: 1642 | Lượt tải: 0

 • Một số giải pháp xây dựng hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 ở Xí nghiệp môi trường đô thị huyện Thanh TrìMột số giải pháp xây dựng hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 ở Xí nghiệp môi trường đô thị huyện Thanh Trì

  77 trang Lời mở đầu Cùng với quá trình mở cửa phát triển kinh tế, nền kinh tế Việt Nam đã đạt được những kết quả tiến bộ đáng khích lệ, đời sống người dân đã được cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên, việc phát triển kinh tế với tốc độ nhanh cũng như những thiếu sót khi bưước vào nền kinh tế thị trường cũng đã để lại những hậu quả nhất định, nhất là vấn đ...

  doc77 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 07/01/2013 | Lượt xem: 1704 | Lượt tải: 4

 • Hiện trạng tài nguyên rừng Việt NamHiện trạng tài nguyên rừng Việt Nam

  Đề tài: Hiện trạng tài nguyên rừng Việt Nam (31 trang) MỤC LỤC Chương I: Tổng quan I.Tài nguyên rừng 1. Khái niệm chung 2. Tầm quan trọng của rừng II. Hiện trạng rừng trên thế giới Chương II: Tài nguyên rừng Việt Nam I. Hiện trạng rừng Việt Nam II.Nguyên nhân chính làm suy thoái rừng Việt Nam Chương III: Giải pháp quản lý và sử dụng bền...

  doc27 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 07/01/2013 | Lượt xem: 5478 | Lượt tải: 25

 • Bước đầu nghiên cứu hiện trạng ô nhiễm môi trường ở làng sắt thép Đa Hội – Bắc Ninh, Đề xuất việc xây dựng một mô hình phát triển bền vững cho làng nghề Đồ HọaBước đầu nghiên cứu hiện trạng ô nhiễm môi trường ở làng sắt thép Đa Hội – Bắc Ninh, Đề xuất việc xây dựng một mô hình phát triển bền vững cho làng nghề Đồ Họa

  Lời nói đầu Là một trong những quốc gia cam kết thực hiện phát triển bền vững , Việt Nam đã tích cực thực hiện những công việc nhằm tạo tiền đề cho phát triển bền vững . Phát triển bền vững của Việt Nam đã trở thành quan điểm của Đảng lãnh đạo và được khẳng định trong nghị quyết Đại hội đảng toàn quốc lần thứ 9, trong chiến lược phát triển kin...

  doc76 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 07/01/2013 | Lượt xem: 2058 | Lượt tải: 9

 • Phân tích chi phí, lợi ích việc phân loại rác thải sinh hoạt ngay tại nguồnPhân tích chi phí, lợi ích việc phân loại rác thải sinh hoạt ngay tại nguồn

  90 trang Mục lục Mở đầu Trang Chương I: Cơ sở lý luận I. Tổng quan về chất thải, chất thải rắn, rác thải sinh hoạt 1. Chất thải 11 Khái niệm 12 Các thuộc tính chất thải 13 Quản lý chất thải 2. Chất thải rắn 21. Khái niệm 22 Nguồn thải rắn 3. Chất thải sinh hoạt 31 Khái niệm 32 Thành phần của rác thải sinh hoạt 33 Các phươ...

  doc88 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 07/01/2013 | Lượt xem: 2740 | Lượt tải: 6