• Nguồn phóng xạNguồn phóng xạ

  LỜI MỞ ĐẦU Trong vật lý hạt nhân, các nguồn phóng xạ có vai trò đăc biệt quan trọng, chính là cơ sở ban đầu để chúng ta nghiên cứu và phát triển ngành vật lý hạt nhân. Cho đến ngày hôm nay, như chúng ta đã biết, có rất nhiều hạt nhân phát ra tia phóng xạ. Như vậy, sẽ có nhiều loại nguồn phóng xạ. Trong đề tài này, chúng tôi sẽ trình bày về một s...

  doc14 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 28/12/2012 | Lượt xem: 1921 | Lượt tải: 0

 • Máy Radiation Alert InspectorMáy Radiation Alert Inspector

  Mục Lục Mục Lục1 I.Giới thiệu về máy Radiation Alert Inspector:2 II.Ứng dụng của nó :2 III.Làm thế nào đo và phát hiện bức xạ?2 IV.Các chế độ và bộ phận của máy:3 IV.1Màn hình LCD(1) (liquid crystal display)3 IV.2Các công tắc:3 IV.3Total/Timer:3 IV.4Off / On /Audio Switch (3)4 IV.6Indicators: Các chỉ số:4 IV.7Timer Switch (hình 2 (4))5...

  doc8 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 28/12/2012 | Lượt xem: 2431 | Lượt tải: 1

 • Boiling water reactorBoiling water reactor

  Trên phạm vi toàn cầu, năng lượng nguyên tử là vô cùng cần thiết và muốn hay không cũng phải phát triển năng lượng nguyên tử (NLNT) vì sự tồn tại và phát triển của nhân loại. Như chúng ta đã biết, dân số thế giới hiện nay là hơn 6 tỷ người và hàng năm tăng thêm khoảng 80 triệu người, tương đương với dân số Việt Nam hiện nay. Dân số tăng đương nhiên...

  doc20 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 28/12/2012 | Lượt xem: 2703 | Lượt tải: 4

 • Tổng hợp và nghiên cứu hoạt tính hạ huyết áp của atenololTổng hợp và nghiên cứu hoạt tính hạ huyết áp của atenolol

  MỤC LỤC MỞ ĐẦU 4 CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN 6 1.1. Giới thiệu về nhóm thuốc chẹn thụ thể bêta và atenolol 6 1.1.1. Vài nét về nhóm thuốc chẹn thụ thể bêta 6 1.1.2. Giới thiệu về atenolol 8 1.2. Các phương pháp tổng hợp atenolol 13 1.2.1. Tổng hợp atenolol từ p-hydroxyaxetophenon thông qua phản ứng Wilgerodt 13 1.2.2 Tổng hợp atenolol từ este của...

  doc77 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 28/12/2012 | Lượt xem: 2421 | Lượt tải: 0

 • Mô phỏng một chiều hoạt động của một pin mặt trời thế hệ mới loại màng mỏng với lớp hấp thụ CIGS (Cu- In1-x-GaxSe2)Mô phỏng một chiều hoạt động của một pin mặt trời thế hệ mới loại màng mỏng với lớp hấp thụ CIGS (Cu- In1-x-GaxSe2)

  MỤC LỤC MỞ ĐẦU 3 CHƯƠNG 1 - KHÁI QUÁT VỀ PMT MÀNG MỎNG THẾ HỆ MỚI DỰA TRÊN LỚP HẤP THỤ CuIn1-xGaxSe2 (CIGS)5 1.1Lịch sử phát triển5 1.2Những thách thức đặt ra7 1.3Cấu trúc cơ bản và các tham số đặc trưng9 1.3.1 Cấu trúc cơ bản của PMT9 1.3.2 Các đặc trưng về hiệu năng hoạt động của PMT màng mỏng CIGS10 1.4Một số phương pháp chế tạo lớp hấp ...

  doc55 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 28/12/2012 | Lượt xem: 2168 | Lượt tải: 4

 • Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến bột hyđroxyapatit Ca10(PO4)6(OH)2 kích thước nano điều chế từ canxi hyđroxit Ca(OH)2Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến bột hyđroxyapatit Ca10(PO4)6(OH)2 kích thước nano điều chế từ canxi hyđroxit Ca(OH)2

  ĐẶT VẤN ĐỀ Apatit là họ khoáng photphat của canxi có công thức chung là Ca10(PO4)6M2, gồm bốn dạng thường được nhắc đến là hyđroxyapatit, floro apatit, cloro apatit và bromo apatit với M = OH, F, Cl, Br tương ứng. Trong bốn dạng này, hyđroxyapatit (viết tắt là HA) đang được tập trung nghiên cứu do các đặc tính quý giá như có hoạt tính và độ tươn...

  doc89 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 28/12/2012 | Lượt xem: 6434 | Lượt tải: 34

 • Nghiên cứu các điều kiện xác định lượng vết một số halogenua bằng phương pháp đo quangNghiên cứu các điều kiện xác định lượng vết một số halogenua bằng phương pháp đo quang

  MỞ ĐẦU Halogen là những nguyên tố rất hoạt động, trong thiên nhiên chúng không tồn tại ở trạng thái tự do, flo và clo là những nguyên tố tương đối phổ biến, trữ lượng của mỗi nguyên tố đó ở trong vỏ trái đất vào khoảng 0,02% tổng số khối lượng nguyên tử. Brom và iot kém phổ biến hơn, trữ lượng của brom là 3.10-5% và của iot là 4.10-6%. Trong nước ...

  doc85 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 28/12/2012 | Lượt xem: 5188 | Lượt tải: 8

 • Nghiên cứu ảnh hưởng của sét hữu cơ đến các tính chất của epoxyNghiên cứu ảnh hưởng của sét hữu cơ đến các tính chất của epoxy

  MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU1 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN3 1.1. GIỚI THIỆU BENTONITE, SÉT HỮU CƠ, EPOXY3 1.1.1. Giới thiệu về bentonite3 1.1.1.1. Cấu tạo3 1.1.1.2. Tính chất5 1.1.1.3. Ứng dụng6 1.1.1.4. Nguồn bentonite ở nước ta hiện nay7 1.1.2. Giới thiệu về sét hữu cơ 8 1.1.2.1. Cấu tạo9 1.1.2.2. Biến tính sét hữu cơ10 1.1.3. Giới thiệu về epoxy15...

  doc75 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 28/12/2012 | Lượt xem: 1833 | Lượt tải: 8

 • Đặc điểm thạch học tầng mioxen sớm bồn trầm tích Cửu LongĐặc điểm thạch học tầng mioxen sớm bồn trầm tích Cửu Long

  MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU5 PHẦN MỘT. KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM BỒN TRẦM TÍCH CỬU LONG6 Chương I. LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU BỒN TRẦM TÍCH CỬU LONG7 I.1. Giai đoạn trước năm 1975.7 I.2. Giai đoạn sau năm 1975.8 Chương II. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA TẦNG CỦA BỒN TRẦM TÍCH CỬU LONG11 II.1. Đặc điểm địa tầng trước Kainozoi:11 II.2. Đặc điểm địa tầng trầm tích Kainozoi12 ...

  doc97 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 28/12/2012 | Lượt xem: 1955 | Lượt tải: 0

 • Sinh địa tầng và môi trường trầm tích mioxen sớm – oligoxen muộn bồn trũng cửu long qua 2 giếng khoan 1tk và 2tkSinh địa tầng và môi trường trầm tích mioxen sớm – oligoxen muộn bồn trũng cửu long qua 2 giếng khoan 1tk và 2tk

  MỤC LỤC Trang Lời mở đầu2 Phần A: Đặc điểm chung của bồn trũng Cửu Long4 ?Chương I: Vị trí địa lý và lịch sử nghiên cứu bồn trũng Cửu Long I. Vị trí địa lý bồn trũng Cửu Long5 II.Lịch sử nghiên cứu bồn trũng Cửu Long7 ?Chương II: Đặc điểm cấu kiến tạo bể Cửu Long I.Cấu trúc địa chất vùng trũng Cửu Long10 II.Lịch sử phát triển kiế...

  doc67 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 28/12/2012 | Lượt xem: 1737 | Lượt tải: 1