• Đề tài xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2006-2010Đề tài xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2006-2010

  MỤC LỤC MỞ ĐẦU . 1 1. Mục tiêu đề tài 1 2. Nội dung thực hiện . 1 3. Phương pháp thực hiện 2 CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG 4 1.1. Tổng quan chất lượng môi trường giai đoạn 1995-2005 4 1.1.1. Chất lượng không khí 4 1.1.2. Tiếng ồn . 5 1.1.3. Chất lượng nước mặt . 6 1.1.4. Chất lượng nước ngầm 8 1.1.5. Chất lượng nước biển ven bờ 10 1.2...

  pdf95 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 10/01/2013 | Lượt xem: 1984 | Lượt tải: 11

 • Đánh giá phân loại rác tại nguồn TP Biên HòaĐánh giá phân loại rác tại nguồn TP Biên Hòa

  I. ĐẶT VẤN ĐỀ 5 II. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 7 2.1 Địa bàn khảo sát: 7 2.1.1 Thành phố Biên Hoà: 7 2.1.2 Phường Quyết Thắng 9 2.2 Chương trình phân loại rác tại nguồn: 11 2.2.1 Một số khái niệm: 11 2.2.2 Chương trình PLRTN trên địa bàn phường Quyết Thắng: 13 III. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN 18 3.1 Phương pháp nghiên cứu tài liệu: 18 3.2 Điều tra xã h...

  doc28 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 10/01/2013 | Lượt xem: 4107 | Lượt tải: 17

 • Đề tài Kết quả triển khai chương trình sản xuất sạch hơn tại nhà máy xuân lập - Dự án p2111Đề tài Kết quả triển khai chương trình sản xuất sạch hơn tại nhà máy xuân lập - Dự án p2111

  CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TỔNG CÔNG TY CAO SU ĐỒNG NAI 1.1. Lịch sử hình thành Tổng Công ty Cao su Đồng Nai Công ty cao su Đồng Nai được thành lập vào ngày 2/6/1975là đơn vị thực thuộc tập đoàn Cao su Việt Nam, trụ sở chính đặt tại xã Xuân Lập-Thị xã Long Khánh-Tỉnh Đồng Nai được thành lập ngày 02/06/1975. Trên cơ sở tiếp quản 12 đồn điền ...

  doc25 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 10/01/2013 | Lượt xem: 1903 | Lượt tải: 3

 • Danh mục chất thải nguy hại do bộ tài nguyên môi trường ban hànhDanh mục chất thải nguy hại do bộ tài nguyên môi trường ban hành

  BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 23/2006/QĐ-BTNMT Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Danh mục chất thải nguy hại BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 91/2002/NĐ-CP ...

  pdf48 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 10/01/2013 | Lượt xem: 2396 | Lượt tải: 4

 • Thiết kế hệ thống cấp nướcThiết kế hệ thống cấp nước

  Cũng như không khí và ánh sáng, nước không thể thiếu được trong cuộc sống của con người. Trong quá trình hình thành sự sống trên trái đất thì nước và môi trường nước đóng vai trò rất quan trọng. Nước tham gia vào quá trình tái sinh thế giới hữu cơ. Nguồn nước của sự hình thành và tích lũy chất hữu cơ sơ sinh là hiện tượng quang hợp được thực hiện d...

  doc45 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 10/01/2013 | Lượt xem: 1958 | Lượt tải: 4

 • Phân tích, đánh giá và đề xuất các biện pháp kỹ thuật công nghệ để giảm tổn thất trong khai thác than các vỉa dày dốc nghiêng chống giữ bằng giá zh 1600-16-24zl giá xdy tại công ty than Quang HanhPhân tích, đánh giá và đề xuất các biện pháp kỹ thuật công nghệ để giảm tổn thất trong khai thác than các vỉa dày dốc nghiêng chống giữ bằng giá zh 1600-16-24zl giá xdy tại công ty than Quang Hanh

  MỤC LỤC Trang TRANG PHỤ BÌA 1 LỜI CAM ĐOAN 2 MỤC LỤC 3 DANH MỤC CÁC BẢNG 8 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ 9 MỞ ĐẦU 11 CHƯƠNG 1 HIỆN TRẠNG KHAI THÁC VÀ TỔN THẤT THAN TRONG KHAI THÁC CÁC VỈA DÀY DỐC NGHIÊNG Ở CÔNG TY THAN QUANG HANH 14 1.1 Đặc điểm điều kiện địa chất - kỹ thuật mỏ 14 1.1.1 Đặc điểm tự nhiên, xã hội 14 1.1.2 Đặc điểm đ...

  doc104 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 10/01/2013 | Lượt xem: 5133 | Lượt tải: 12

 • Quản lý môi trường ven biển Việt NamQuản lý môi trường ven biển Việt Nam

  Vùng ven bờ luôn là nơi được con người quan tâm do nguồn tài nguyên của nó. Đây là nơi có vùng đồng bằng màu mỡ và tài nguyên biển phong phú, vùng ven bờ cũng là nơi dễ dàng cho sự tiếp cận của thị trường quốc tế. Nó tạo ra không gian sống, các tài nguyên sinh vật và phi sinh vật cho các hoạt động của con người và có chức năng điều hoà đối với môi ...

  docx91 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 10/01/2013 | Lượt xem: 5154 | Lượt tải: 25

 • Đánh giá mức độ tổn thương tài nguyên – môi trường tại huyện Côn ĐảoĐánh giá mức độ tổn thương tài nguyên – môi trường tại huyện Côn Đảo

  MỤC LỤC MỤC LỤC i DANH MỤC BẢNG iii DANH MỤC HÌNH iv DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT v MỞ ĐẦU 1 I. CƠ SỞ PHÁP LÝ 1 II. MỤC TIÊU 2 III. NHIỆM VỤ 2 CHƯƠNG I 3 ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN - KINH TẾ XÃ HỘI, NHÂN VĂN HUYỆN CÔN ĐẢO 3 I.1. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ XÃ HỘI HUYỆN ĐẢO CÔN ĐẢO 3 I.1.1. Đặc điểm tự nhiên 3 I.1.3. Địa chất 6 I.1.4. Khí hậu 10 ...

  doc104 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 10/01/2013 | Lượt xem: 2496 | Lượt tải: 10

 • Sản xuất mì tôm tại công ty Vifon Việt NamSản xuất mì tôm tại công ty Vifon Việt Nam

  Hòa nhập vào xu thế chung của thế giới, Việt Nam đã tiến hành công cuộc đổi mới với phương châm đa phương hoá, đa dạng hoá trong quan hệ kinh tế, từng bước hội nhập với nền kinh tế thế giới. Sau hơn 10 năm đổi mới, nền công nghiệp của Việt Nam đã phát triển với tốc độ mạnh mẽ. Trong sự phát triển mạnh mẽ đó, từ một nước nông nghiệp đi lên Công nghi...

  doc84 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 10/01/2013 | Lượt xem: 3880 | Lượt tải: 23

 • Giáo trình đánh giá tác động môi trường (ĐTM)Giáo trình đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

  - Cung cấp đầy đủ kiến thức cần có trong ngành đánh giá tác động môi trường - Được biên soạn chi tiết trong từng khía cạnh, dễ hiểu. - Là tìm liệu tham khảo và học tập rất hữu ích.

  pdf165 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 10/01/2013 | Lượt xem: 3916 | Lượt tải: 23