• Hướng dẫn quản lý chất nguy hại theo pháp luậtHướng dẫn quản lý chất nguy hại theo pháp luật

  LỜI NÓI ĐẦU Công tác quản lý chất nguy hại là vấn đề thời sự khi các tai nạn liên quan đến chất nguy hại thường xuyên xảy ra, gây hậu quả lớn hơn hẳn so với các vấn đề ô nhiễm môi trường. Hầu hết các hoạt động sản xuất đều liên quan đến chất nguy hại. Vấn đề càng trở nên bức thiết, khi thực tế vẫn còn nhiều doanh nghiệp chưa chấp hành nghiêm túc cá...

  pdf12 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/01/2013 | Lượt xem: 2107 | Lượt tải: 3

 • Nghiên cứu đánh giá hiện trạng chất thải rắn sinh hoạt và giải pháp quản lý tại thị xã Tây NinhNghiên cứu đánh giá hiện trạng chất thải rắn sinh hoạt và giải pháp quản lý tại thị xã Tây Ninh

  1.Giới thiệu 2.Phương pháp nghiên cứu 2.1 Điều tra trực tiếp và khảo sát thực địa 2.2 Tính toán dự báo lượng chất thải phát sinh 3.Hiện trạng quản lý CTR sinh hoạt tại thĩ xã Tây Ninh 4.Thành phần chất thải rắn sinh hoạt 5.Kết quả khảo sát thực tế 6.Dự báo lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên địa bàn xã Tây Ninh năm 2008-2030 7.Đề xuất gi...

  pdf14 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/01/2013 | Lượt xem: 3978 | Lượt tải: 14

 • Xử lí nước thải bằng phương pháp sinh họcXử lí nước thải bằng phương pháp sinh học

  Nước là nguồn tài nguyên vô cùng quan trọng cho tất cả các sinh vật trên trái ñất. Nếu không có nước thì chắc chắn không có sự sống xuất hiện, thiếu nước thì cả nền văn minh hiện nay cũng không tồn tại ñược. Từ xưa, con người ñã biết ñến vai trò quan trọng của nước; các nhà khoa học cổ ñại ñã coi nước là thành phần cơ bản của vật chất và trong quá ...

  pdf325 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/01/2013 | Lượt xem: 18787 | Lượt tải: 130

 • Đánh giá DTM Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ – Tỉnh Điện BiênĐánh giá DTM Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ – Tỉnh Điện Biên

  MỤC LỤCTrang MỤC LỤC 1 MỞ ĐẦU 6 1. XUẤT XỨ CỦA DỰ ÁN 6 2.CƠ SỞ PHÁP LÝ LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 7 2.1. Cơ sở tài liệu pháp lý. 7 2.2 Cơ sở tài liệu kỹ thuật. 8 3. PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH ĐTM . 10 * Phương pháp tham vấn cộng đồng. 10 * Phương pháp thống kê:. 11 * Phương pháp lấy mẫu ngoài hiện trường và phân tích trong ph...

  doc144 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/01/2013 | Lượt xem: 3468 | Lượt tải: 20

 • Đánh giá tác động môi trường xí nghiệp chế biến hải sản xuất khẩu 1, Bà Rịa Vũng TàuĐánh giá tác động môi trường xí nghiệp chế biến hải sản xuất khẩu 1, Bà Rịa Vũng Tàu

  ?MỤC LỤC MỤC LỤC . .1 Chương một . .4 ĐẶT VẤN ĐỀ 4 1.1 LỜI NÓI ĐẦU . .4 1.2 NỘI DUNG CỦA BÁO CÁO . .4 1.3 CƠ SỞ ĐỂ LẬP BÁO CÁO . 5 1.4 PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG BÁO CÁO . .6 1.5 TỔ CHỨC THỰC HIỆN . 6 Chương hai . 6 GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CƠ SỞ 6 2.1 TỔNG QUAN VỀ XÍ NGHIỆP . .7 2.2 HOẠT ĐỘNG CỦA XÍ NGHIỆP . .7 2.2.1 Quy trình công nghệ . .7 2.2.2 Nguyên l...

  pdf60 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/01/2013 | Lượt xem: 1990 | Lượt tải: 2

 • Đề tài ĐTM dự án Đầu tư nâng cấp mở rộng kho phân bón và thuốc bảo vệ thực vậtĐề tài ĐTM dự án Đầu tư nâng cấp mở rộng kho phân bón và thuốc bảo vệ thực vật

  MỤC LỤC MỤC LỤC 1 DANH MỤC CÁC BẢNG 4 DANH MỤC CÁC HÌNH 5 MỞ ĐẦU 1 XUẤT XỨ DỰ ÁN 7 2. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ KỸ THUẬT CỦA VIỆC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 8 2.1. CĂN CỨ PHÁP LÝ 8 2.2. CĂN CỨ TÀI LIỆU KỸ THUẬT 10 3 PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH ĐTM . 10 4 TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐTM . 11 CHƯƠNG 1 MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN 1.1. TÊN DỰ ÁN 12 1.2. CHỦ...

  doc87 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/01/2013 | Lượt xem: 4322 | Lượt tải: 35

 • Xử lý chất thải nguy hại bằng phương pháp nhiệtXử lý chất thải nguy hại bằng phương pháp nhiệt

  MỤC LỤC CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU 3 CHƯƠNG II: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VỀ CÔNG NGHỆ 4 2.1.Nguyên lý hoạt động chung. 4 2.1.1.Nhiệt độ. 4 2.1.2.Độ xáo trộn: 4 2.1.3.Thời gian: 4 2.2. Phân loại các phương pháp nhiệt 4 2.2.1.Nhiệt phân: 4 2.2.2.Thiêu đốt. 10 2.3.Nhiên liệu cho quá trình đốt 12 2.3.1.Nhiên liệu bổ sung cho quá trình đốt 12 2.3.2.Dùng chất thải nguy...

  doc38 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/01/2013 | Lượt xem: 4962 | Lượt tải: 45

 • Tìm hiểu hoạt động thu gom chất thải rắn của xí nghiệp môi trường Bắc sông HươngTìm hiểu hoạt động thu gom chất thải rắn của xí nghiệp môi trường Bắc sông Hương

  CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU. Đặt vấn đề Hiện nay các hoạt động để phát triển kinh tế – xã hội của loài người là nguyên nhân chủ yếu gây ra những vấn đề ô nhiễm môi trường. Các hoạt động này, một mặt tạo ra nguồn của cải vật chất phục vụ cho đời sống của con người, mặt khác phát sinh các phế thải làm thay đổi tính chất trong lành của môi trường, ảnh hưởng tới...

  doc25 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/01/2013 | Lượt xem: 2583 | Lượt tải: 3

 • Ô nhiễm không khí từ quá trình đốt nhiên liệu và biện pháp xử líÔ nhiễm không khí từ quá trình đốt nhiên liệu và biện pháp xử lí

  MỤC LỤC DANH BẢNG BIỂU MỤC 4 CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU 5 1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ 5 1.2. MỤC TIÊU 5 1.3. PHẠM VI. 5 1.4. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 5 CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN CÁC QUÁ TRÌNH ĐỐT. 6 2.1. ĐỊNH NGHĨA NHIÊN LIỆU 6 2.2. PHÂN LOẠI NHIÊN LIỆU 6 2.2.1. Nhiên liệu lỏng: 6 2.2.2. Nhiên liệu rắn: 8 2.2.3. Nhiên liệu dạng khí: 9 2.2.4. Nhiên liệu sinh học: 9 2.3. THÀNH PHẦN ...

  doc34 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/01/2013 | Lượt xem: 11672 | Lượt tải: 48

 • Đề tài ĐTM dự án Đầu tư xây dựng khu xử lý CTR huyện Can Lộc giai đoạn I tại Thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà TĩnhĐề tài ĐTM dự án Đầu tư xây dựng khu xử lý CTR huyện Can Lộc giai đoạn I tại Thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

  TÓM TẮT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG I. Thụng tin chung về Dự án 1.1. Tên Dự án Đầu tư xây dựng khu xử lý CTR huyện Can Lộc giai đoạn I tại Thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. 1.2. Cơ quan chủ Dự án UBND huyện Can Lộc - Đại diện: Ông: Bùi Huy Tam Chức vụ: Chủ tịch UBND - Địa chỉ liên hệ: huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh - Điện thoại: ...

  doc114 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/01/2013 | Lượt xem: 2709 | Lượt tải: 13