• Công nghệ sản xuất sữa bộtCông nghệ sản xuất sữa bột

  MỤC LỤCPHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ NGUYÊN LIỆU 3 I. Nguyên liệu chính 3 II. Phụ gia 3 PHẦN 2: QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT SỮA BỘT . 5 A.Quy trình sản công nghệ sản xuất sữa bột nguyên cream 5 I. Quy trình sản xuất 5 II. Thuyết minh quy trình . 6 B. Quy trình sản xuất sữa bột gầy . 7 C. Sản xuất sữa bột tan nhanh . 7 D. Giới thiệu quy trình theo thiết ...

  doc59 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 27/12/2012 | Lượt xem: 16735 | Lượt tải: 86

 • Thiết kế hệ thống sấy thùng quay sáy đườngThiết kế hệ thống sấy thùng quay sáy đường

  Thiết kế hệ thống sấy thùng quay sấy đườngSấy là phương pháp thường dùng trong công nghiệp và đời sống. Kết quả của quá trình sấy làm cho hàm lượng chất khô trong vật liệu tăng lên. Điều đó có ý nghĩa quan trọng trên nhiều phương diện khác nhau. Ví dụ: đối với các nông sản và thực phẩm nhằm tăng cường tính bền vững trong bảo quản, đối với các nhiên...

  doc46 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 27/12/2012 | Lượt xem: 3491 | Lượt tải: 40

 • Thiết kế tháp chưng cát hệ êtanol - NướcThiết kế tháp chưng cát hệ êtanol - Nước

  Chưng cất hệ etanol - nước, đồ án có kèm bản vẽ Cad sử dụng tháp xuyên lỗ, các bạn xem và tham khảo nhé. MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG I : TỔNG QUAN I . LÝù THUYẾT VỀ CHƯNG CẤT 1 . Phương pháp chưng cất 2 . Thiết bị chưng cất: II . GIỚI THIỆU SƠ BỘ NGUYÊN LIỆU 1 . Etanol 2 . Nước 3 . Hỗn hợp Etanol – Nước III . CÔNG NGHỆ CHƯNG CẤT HỆ ETANOL – ...

  doc63 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 27/12/2012 | Lượt xem: 6377 | Lượt tải: 59

 • Thiết kế hệ thống chưng cất benzen - Toluen bằng tháp chópThiết kế hệ thống chưng cất benzen - Toluen bằng tháp chóp

  Đồ án của Đại học Bách khoa TPHCM, có kèm files cad, các bạn xem tham khảo, chúc vui vẻ. Lời mở đầu 3 CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN 4 I. Lý thuyết về chưng cất 5 II. Giới thiệu sơ bộ về nguyên liệu 7 CHƯƠNG 2 : QUY TRÌNH CƠNG NGHỆ 9 CHƯƠNG 3 : CÂN BẰNG VẬT CHẤT 10 I. Các thông số ban đầu 10 II. Xác định suất lượng sản phẩm đỉnh và sản phẩm đáy thu ...

  doc55 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 27/12/2012 | Lượt xem: 9392 | Lượt tải: 69

 • Báo cáo Thực tập tốt nghiệp môn Hóa dược - Dược lý ( CÔNG TY CÔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ)Báo cáo Thực tập tốt nghiệp môn Hóa dược - Dược lý ( CÔNG TY CÔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ)

  BÁO CÁO THỰC TẬP MÔN HOÁ DƯỢC - DƯỢC LÝ Họ tên sinh viên: Chu Thị Thu Thuỷ Lớp DSTH :K2A2 Nơi thực tập : Bênh viện đa khoa tỉnh Hải Dương Địa chỉ: Số 225 Nguyễn Lương Bằng - Phường Thanh Bình – Thành phố Hải Dương - Hải Dương Khoá học : 2007 - 2009 HÀ NỘI - NĂM 2009 MỤC LỤC PHẦN I: CN CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ GIỚI THIỆU CHUNG...

  doc81 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 27/12/2012 | Lượt xem: 5854 | Lượt tải: 18

 • Báo cáo Thực tập tại ximăng Hà TiênBáo cáo Thực tập tại ximăng Hà Tiên

  Đây là tài liệu Báo cáo thực tập nhà máy xin măng Hà Tiên. Gồm bảng báo cáo files word, các bản vẽ chi tiết (files cad) của nhà máy. Các bạn quan tâm có thể download link bên dưới. Nếu ai quan tâm đến các quá trình cơ học như đập, nghiền, sàn ., cũng có thể tải về tham khảo qui trình và các công thức tính toán.

  doc51 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 27/12/2012 | Lượt xem: 2173 | Lượt tải: 5

 • Cô đặc mía đường một nồi liên tụcCô đặc mía đường một nồi liên tục

  Cô đặc mía đường một nồi liên tục.Nguyeân taéc hoaït ñoäng cuûa heä thoáng coâ ñaëc: Dung dòch töø beå chöùa nguyeân lieäu ñöôïc bôm leân boàn cao vò, töø boàn cao vò dung dòch chaûy qua löu löôïng keá xuoáng thieát bò gia nhieät vaø ñöôïc gia nhieät ñeán nhieät ñoä soâi roài ñi vaøo thieát bò coâ ñaëc thöïc hieän quaù trình boác hôi. Dung dòch sau...

  doc42 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 27/12/2012 | Lượt xem: 2569 | Lượt tải: 17

 • Thuyết trình tổng hợp NH3Thuyết trình tổng hợp NH3

  Biết được amoniac là hoá chất quan trọng đặc biệt là trong nông nghiệp • Nắm được nguồn nguyên liệu sản xuất amoniac • Mô tả được các giai đoạn sản xuất amoniac • Hiểu được các điều kiện nhiệt độ , áp suất , xúc trong phản ứng điều chế amoniac

  pdf18 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 27/12/2012 | Lượt xem: 6513 | Lượt tải: 8

 • Phân tích chất lượng xăng dầu. Tìm hiểu công nghệ kho xăng dầu, dầu mỡ bôi trơn và phụ gia, LPG tại Tổng Công ty xăng dầu khu vực 3Phân tích chất lượng xăng dầu. Tìm hiểu công nghệ kho xăng dầu, dầu mỡ bôi trơn và phụ gia, LPG tại Tổng Công ty xăng dầu khu vực 3

  51 trang MỤC LỤC: MỞ ĐẦU:3 Phần I: AN TOÀN LAO ĐỘNG4 Phần II: TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ KHO XĂNG DẦU5 II.1/ Nguyên tắc các bồn bể chứa:5 II.1.1.Yêu cầu đối với bể chứa xăng dầu:5 II.1.2. Phân loại bể chứa xăng dầu: 5 II.1.3. Một số bể chứa xăng dầu thường dùng6 II.1.4. Các thiết bị của bể chứa7 II.2/ Vấn đề hao hụt, nguyên nhân và biện pháp phòn...

  doc50 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 27/12/2012 | Lượt xem: 2389 | Lượt tải: 13

 • Luận văn Tốt nghiệp Phụ gia thực phẩmLuận văn Tốt nghiệp Phụ gia thực phẩm

  MỤC LỤC Trang Phần 1. Mở Đầu 3 Phần 2. Nội dung Chương 1. Phụ gia thực phẩm 1.1 Định nghĩa phụ gia 4 1.2 Sự phát triển của phụ gia trong bảo quản thực phẩm . 4 1.3 Tầm quan trọng của việc sử dụng phụ gia 5 1.4 Hợp thức hóa của việc sử dụng phụ gia 6 1.5 Bất hợp pháp việc sử dụng phụ gia 6 1.6 Độc tính phụ gia 6 1.7 Vai trò và chức năng ...

  doc57 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 27/12/2012 | Lượt xem: 10580 | Lượt tải: 60