• Biến tính cao su thiên nhiên và polyme blend trên cơ sở cao su thiên nhiên bằng dầu đậu nànhBiến tính cao su thiên nhiên và polyme blend trên cơ sở cao su thiên nhiên bằng dầu đậu nành

  MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 PHẦN I: TỔNG QUAN 1.1. Cao su thiên nhiên 2 1.1.1. Lịch sử phát triển 2 1.1.2. Tình hình sản xuất và chế biến cao su ở Việt Nam . 2 1.1.2.1. Quá trình phát triển cao su thiên nhiên ở Việt Nam. 2 1.1.2.2. Tình hình sản xuất và chế biến cao su ở Việt Nam . 4 1.1.3. Mủ cao su thiên nhiên 6 1.1.4. Cao su sống 9 1.1.5. Thành phần và cấ...

  doc68 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 28/12/2012 | Lượt xem: 2407 | Lượt tải: 10

 • Khảo sát hàm lượng zearalenone trong bắp bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao - Đầu dò huỳnh quang và sắc ký - đầu dò msKhảo sát hàm lượng zearalenone trong bắp bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao - Đầu dò huỳnh quang và sắc ký - đầu dò ms

  KHẢO SÁT HÀM LƯỢNG ZEARALENONE TRONG BẮP BẰNG SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO - ĐẦU DÒ HUỲNH QUANG VÀ SẮC KÝ - ĐẦU DÒ MS LÂM THỊ MỸ LINH Trang nhan đề Lời cảm ơn Mục lục Các danh mục Lời mở đầu Chương 1: Giới thiệu về Zearalenone Chương 2: Các phương pháp xác định Zearalenone Chương 3: Nguyên lý của sắc ký lỏng ...

  pdf4 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 28/12/2012 | Lượt xem: 2148 | Lượt tải: 3

 • Thiết kế phân xưởng sản xuất Gelatin từ da cá traThiết kế phân xưởng sản xuất Gelatin từ da cá tra

  Đồ án dài 50 trang Giới thiệu Gelatin là sản phẩm thu được từ collagen. Sản phẩm gelatin thương mại đầu tiên xuất hiện ở Hà Lan vào khoảng năm 1685, sau đó xuất hiện ở Anh vào khoảng năm 1700. Cuối thế kỷ 19, ngành công nghiệp sản xuất gelatin xuất hiện, làm tăng thêm ứng dụng và ổn định tính chất sản phẩm. Năm 1850, công nghiệp sản xuất gelatin ...

  doc50 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 28/12/2012 | Lượt xem: 2757 | Lượt tải: 6

 • Nghiên cứu xử lý hợp chất Clo hữu cơ bằng quá trình Hydrodeclo hóa trên xúc tác sử dụng y-Al2O3 làm chất mangNghiên cứu xử lý hợp chất Clo hữu cơ bằng quá trình Hydrodeclo hóa trên xúc tác sử dụng y-Al2O3 làm chất mang

  MỤC LỤC MỞ ĐẦU . . 4 PHẦN 1 . . 6 TỔNG QUAN LÝ THUYẾT . . 6 1.1. HỢP CHẤT CLO HỮU CƠ . . 6 1.1.1. Giới thiệu chung về hợp chất clo hữu cơ . 6 1.1.2. Ứng dụng của một số hợp chất clo hữu cơ . 9 1.1.3. Ảnh hưởng của hợp chất clo hữu cơ đến môi trường và con người . . 11 1.1.4. Hợp chất tetracloetylen (TTCE) . 11 1.2. PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ HỢP CHẤT CLO H...

  pdf55 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 28/12/2012 | Lượt xem: 3457 | Lượt tải: 8

 • Khảo sát thành phần hóa học của lá cây muồng trâu, cassia alatalin, họ vang caesalpiniaceaeKhảo sát thành phần hóa học của lá cây muồng trâu, cassia alatalin, họ vang caesalpiniaceae

  KHẢO SÁT THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA LÁ CÂY MUỒNG TRÂU, CASSIA ALATALIN, HỌ VANG CAESALPINIACEAE HOÀNG ĐÌNH BÌNH Trang nhan đề Lời cảm ơn Mục lục Phần 1: Phần mở đầu Phần 2: Phần tổng quan Phần 3: Phần nghiên cứu Phần 4: Phần kết luận Phần 5: Phần thực nghiệm Tài liệu tham khảo Phụ lục

  pdf8 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 28/12/2012 | Lượt xem: 3159 | Lượt tải: 4

 • Thiết kế phân xưởng Hydrodealkyl hóa Toluen sản xuất Benzen năng suất 100.000 tấn Benzen/nămThiết kế phân xưởng Hydrodealkyl hóa Toluen sản xuất Benzen năng suất 100.000 tấn Benzen/năm

  Đồ án tốt nghiệp Thiết kế phân xưởng THDA sản xuất Benzen MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU . 7 Phần I TỔNG QUAN A. .Nguyên liệu và sản phẩm của quá trình hydrodealkyl hóa toluen I. Nguyên liệu hydro . 9 1. Tính chất vật lý . . 9 2. Tính chất hóa học . 9 3. Ứng dụng của hydro . . 10 4. Tồn chứa . 11 II. .Nguyên liệu toluen . . 11 1. Tính chất vật lý của toluen...

  pdf119 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 28/12/2012 | Lượt xem: 3714 | Lượt tải: 20

 • Nghiên cứu quá trình cracking xúc tác dầu thực vật thải trên xúc tác zeolit tạo nhiên liệu sinh họcNghiên cứu quá trình cracking xúc tác dầu thực vật thải trên xúc tác zeolit tạo nhiên liệu sinh học

  MỤC LỤC MỞ ĐẦU . . 1 CHƯƠNG I. TỔNG QUAN TÀI LIỆU . . 3 1.1. Tổng quan về vật liệu zeolit . 3 1.1.1. Giới thiệu về Zeolite . 3 1.1.2. Phân loại Zeolite . 3 1.1.3. Sự hình thành cấu trúc Zeolit . . 4 1.1.4. Một số vật liệu Zeolit . . 6 1.1.5. Một số tính chất hóa lý cơ bản của Zeolit . . 8 1.2. Phản ứng Cracking . . 11 1.2.1. Giới thiệu về phản ứng...

  pdf53 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 28/12/2012 | Lượt xem: 2710 | Lượt tải: 8

 • Khảo sát hóa học cao eter dầu hỏa và cao diclorometan của cây cỏ lào, eupatorium, odoratum, compositaeKhảo sát hóa học cao eter dầu hỏa và cao diclorometan của cây cỏ lào, eupatorium, odoratum, compositae

  KHẢO SÁT HÓA HỌC CAO ETER DẦU HỎA VÀ CAO DICLOROMETAN CỦA CÂY CỎ LÀO, EUPATORIUM, ODORATUM, COMPOSITAE ĐỖ THỊ HOÀNG HẠNH Trang nhan đề Lời cảm ơn Mục lục Mở đầu Phần tổng quan Phần nghiên cứu Phần kết luận Phần thực nghiệm Tài liệu tham khảo Phụ lục

  pdf4 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 28/12/2012 | Lượt xem: 2093 | Lượt tải: 1

 • Nghiên cứu ứng dụng của dung môi sinh học để tẩy sơn và mực inNghiên cứu ứng dụng của dung môi sinh học để tẩy sơn và mực in

  MỤC LỤC CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN LÝ THUYẾT 4 1.1GIỚI THIỆU CHUNG . 4 1.2. TỔNG QUAN VỀ DUNG MÔI HỮU CƠ . 5 1.2.1. Khái niệm . 5 1.2.2. Phân loại dung môi . 5 1.2.3. Tính chất vật lý của dung môi hữu cơ 7 1.2.4. Tính chất hoá học của dung môi 11 1.2.5. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng dung môi hữu cơ . 11 1.3. Một số dung môi có nguồn gốc từ d...

  pdf68 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 28/12/2012 | Lượt xem: 3130 | Lượt tải: 13

 • Thiết Kế Phân Xưởng sản xuất Aromatic Từ LPGThiết Kế Phân Xưởng sản xuất Aromatic Từ LPG

  Mở Đầu Năm 1859 ngành công nghiệp Dầu mỏ ra đời, đánh dấu bước nhảy vọt trong công nghệ nguyên liệu và nhiên liệu năng lượng. Công nghiệp dầu mỏ có sự tăng trưởng rất nhanh đã trở thành ngành công nghiệp mũi nhọn của thế kỷ 20. Hoá dầu đã thay thế dần hoá than đá và vượt lên trên ngành công nghiệp chế biến than. Những sản phẩm của ngành công nghiệ...

  pdf123 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 28/12/2012 | Lượt xem: 3054 | Lượt tải: 13