• Xử lý Nitơ trong khí thảiXử lý Nitơ trong khí thải

  1. MỞ ĐẦU Tốc độ đô thị hóa ở Việt Nam rất nhanh cùng với sự phát triển của công nghiệp. Tỉ lệ dân số tại các thành thị tăng cùng với tốc độ đô thị hóa. Nước thải từ các thành phố, khu dân cư tập trung, khu công nghiệp cũng tăng theo mức tăng dân số với lượng thải lớn. Lưu lượng nước thải của thành phố 20 vạn dân khoảng 40.000 - 60.000 m3/ngày. Hi...

  docx32 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 27/12/2012 | Lượt xem: 3903 | Lượt tải: 32

 • Đồ án Về máy và thiết bị hóa chất trong tách hai cấu tửĐồ án Về máy và thiết bị hóa chất trong tách hai cấu tử

  Đồ án này gồm có: Trang I. Tính toán thiết bị trao đổi nhiệt ống lồng ống Giới thiệu chung 2 1.tính toán chung 3 2. tính toán cho ống trong là ống tròn trơn 6 3. tính toán cho ống trong là ống có gân dọc 10 II. Tính toán tháp chưng cất hai cấu tử Giới thiệu chung 16 1. Tính toán nồng độ phần mol và lưu lượng (kmol/h) của nguyên liệu,sả...

  pdf38 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 27/12/2012 | Lượt xem: 2646 | Lượt tải: 4

 • Chuyên đề Báo cáo hóa hữu cơ Cao học Phản ứng Cracking, dehidro hoa, refominh, phân hủyChuyên đề Báo cáo hóa hữu cơ Cao học Phản ứng Cracking, dehidro hoa, refominh, phân hủy

  Bài báo cáo về Phản ứng cracking, dehidro hoa, refominh- Nghiên cứu về khái niệm, cơ chế, ứng dụng các loại phản ứng này trong công nghiệp và đời sống. bài viết phù hợp cho giáo viên và học sinh trong việc nghiên cứu và học tập.

  ppt31 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 27/12/2012 | Lượt xem: 6759 | Lượt tải: 17

 • Bài tập dài Mô Hình Hoá số 2Bài tập dài Mô Hình Hoá số 2

  Bài Tập Dài Mô Hình Hoá Số 2 Nội dung bài báo cáo : + Đặt vấn đề và xây dựng bài toán. +Phân tích yêu cầu bài toán,tóm tắt phương pháp mô hình hóa hệ ngẫu nhiên. +Phân tích biến ngẫu nhiên. + Phân tích thuật giải. +Xây dựng lưu đồ. +Xác định điều kiện đầu,điều kiện mô phỏng và điều kiện ngừng mô phỏng. +Viết ch¬ơng trình mô phỏng trê...

  doc13 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 27/12/2012 | Lượt xem: 2139 | Lượt tải: 0

 • Xây dựng quy trình sản xuất barbitalXây dựng quy trình sản xuất barbital

  MỤC LỤC Trang Mở đầu3 Phần I: Tổng quan4 1.1.Tên, tính chất lý, hoá, tác dụng dược lý của barbital4 1.1.1. Các loại tên và công thức của barbital4 1.1.2.Tính chất vật lý của barbital4 1.1.3.Tính chất hoá học của barbital5 1.1.4.Ứng dụng của barbital5 1.1.5.Tác dụng dược lý của barbital5 1.2. Các phương pháp tổng hợp barbital8 1.2....

  doc32 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 27/12/2012 | Lượt xem: 2029 | Lượt tải: 0

 • Xây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập một số chương trong phân tích lí hoáXây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập một số chương trong phân tích lí hoá

  PHẦN MỞ ĐẦU I – Lý do chọn đề tài: Trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, nền kinh tế nước ta đang chuyển đổi từ cơ chế kế hoạch hóa tập trung sang cơ chế thị trường có sự quản lí của Nhà nước. Công cuộc đổi mới này đề ra những yêu cầu mới đối với hệ thống giáo dục. Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, thông t...

  pdf155 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 27/12/2012 | Lượt xem: 3644 | Lượt tải: 6

 • Kỹ thuật tính toán trong công nghệ hóa họcKỹ thuật tính toán trong công nghệ hóa học

  Mục Lục Lời nói đầu. 3 Phần I: Cơ sở về Matlab. 4 Chương I:Bắt đầu với Matlab. 5 1.1 Nhập dữ liệu qua dòng lệnh. 5 1.2 Sử dụng help trực tuyến. 6 1.3 Đường dẫn. 6 1.4 Lưu và tải dữ liệu. 7 Chương 2: Các cấu trúc cơ bản và biến. 7 2.1 tính toán với Matlab. 7 2.2 Giới thiệu dạng dữ liệu. 8 Chương 3: Tính toán với ma trận và vec tơ. 9 3.1 ...

  doc125 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 27/12/2012 | Lượt xem: 2156 | Lượt tải: 2

 • Quy trình công nghệ sản xuất kẹoQuy trình công nghệ sản xuất kẹo

  Sơ lược: I. Mở đầu II.Nguyên liệu sản xuất kẹo II.1. Nguyên liệu chính II.2. Nguyên liệu phụ III. Quy trình công nghệ III.1. Quy trình sản xuất kẹo cứng III.2. Quy trình sản xuất kẹo mềm III.3. Quy trình sản xuất kẹo dẻo IV. Thuyết minh quy trình IV.1. Công nghệ sản xuất kẹo cứng IV.2. Công nghệ sản xuất kẹo mềm V. Máy sản xuất một công đoạn của kẹ...

  pdf23 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 27/12/2012 | Lượt xem: 21364 | Lượt tải: 93

 • Đề tài Nghiên cứu, sản xuất phân hữu cơ từ phế thải thuỷ sảnĐề tài Nghiên cứu, sản xuất phân hữu cơ từ phế thải thuỷ sản

  MỞ ĐẦU Đà Nẵng là trung tâm kinh tế của khu vực miền Trung, là địa phương khá thành công trong mô hình lấy khu công nghiệp làm động lực phát triển kinh tế với nhiều ngành nghề khác nhau. Chế biến thuỷ sản là một trong năm ngành mũi nhọn của chiến lược phát triển kinh tế Thành phố Đà Nẵng với giá trị xuất khẩu đạt 38 triệu USD (năm 2004) và đã giải...

  pdf27 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 27/12/2012 | Lượt xem: 1813 | Lượt tải: 4

 • Tiểu luận Sản xuất chất kháng sinh penicillin từ vi sinh vậtTiểu luận Sản xuất chất kháng sinh penicillin từ vi sinh vật

  PHẦN I - MỞ ĐẦU PHẦN II - NỘI DUNG I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHẤT KHÁNG SINH 1.1.Lịch sử phát hiện chất kháng sinh 1.2. Định nghĩa kháng sinh: 1.3. Cơ chế tác dụng: 1.4. Đơn vị kháng sinh: II. CHẤT KHÁNG SINH PENICILLIN 2.1. Lịch sử phát hiện và sản xuất penicillin 2.2. Công thức cấu tạo của penicillin 2.3. Cơ sở công nghệ sinh tổng hợp penicillin...

  doc24 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 27/12/2012 | Lượt xem: 8455 | Lượt tải: 28