• Tối ưu hóa các điều kiện tổng hợp terpin hydrate từ tinh dầu thôngTối ưu hóa các điều kiện tổng hợp terpin hydrate từ tinh dầu thông

  Đề tài: TỐI ƯU HÓA CÁC ĐIỀU KIỆN TỔNG HỢP TERPIN HYDRATE TỪ TINH DẦU THÔNG Luận văn dài 74 trang: MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ii NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN iv LỜI MỞ ĐẦU vi U MỤC LỤC vii DANH SÁCH BẢNG x DANH SÁCH HÌNH xi Chương 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 1 1.1 Sơ lược về nhựa t...

  doc75 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 28/12/2012 | Lượt xem: 5333 | Lượt tải: 3

 • Phân tích đặc trưng và triển vọng sử dụng đá phiến dầuPhân tích đặc trưng và triển vọng sử dụng đá phiến dầu

  0.Lời tựa: 1.Giới thiệu về đá phiến dầu 2.Thực trạng nguồn tài nguyên đá phiến dầu và qui luật hình thành các mỏ đá phiến dầu 3.Thực trạng khai thác,phát triển và sử dụng đá phiến dầu 4.Phân tích mở rộng nguồn tài nguyên 5.Tổng kết đánh giá và những vấn còn gặp phải

  pdf9 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 28/12/2012 | Lượt xem: 2078 | Lượt tải: 2

 • Ly trích tinh dầu của cây rau máLy trích tinh dầu của cây rau má

  Mục lục PHÂN 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1. Sơ lược về cây rau má 4 1.1.1. Rau má lá sen: 5 1.1.2. Rau má mỡ: .6 1.1.3. Rau má dại .7 1.2. Công dụng 8 1.2.1.Trong thực phẩm: 8 1.2.2.Trong y học .8 1.3. Thành phân hóa học của cây rau má .11 1.4. Tinh dầu: .11 1.4.1. Trạng thái thiên nhiên .11 1.4.2.Vai trò tinh dâu đối với thực vật . .12 1.4.3. Công dụ...

  pdf34 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 28/12/2012 | Lượt xem: 6174 | Lượt tải: 49

 • Nghiên cứu cấu trúc hóa học của các ion dương gốc tự do bằng phương pháp tính toán dựa trên lý thuyết robital phân tử và lý thuyết hàm mật độNghiên cứu cấu trúc hóa học của các ion dương gốc tự do bằng phương pháp tính toán dựa trên lý thuyết robital phân tử và lý thuyết hàm mật độ

  LUẬN ÁN TIẾN SỸ KỸ THUẬT NGHIEÂN CÖÙU CAÁU TRUÙC HOÙA HOÏC CUÛA CAÙC ION DÖÔNG GOÁC TÖÏ DO (RADICAL CATION) BAÈNG PHÖÔNG PHAÙP TÍNH TOAÙN DÖÏA TREÂN LYÙ THUYEÁT ORBITAL PHAÂN TÖÛ VAØ LYÙ THUYEÁT HAØM MAÄT ÑOÄ CHUYEÂN NGAØNH : COÂNG NGHEÄ HOÙA HOÏC CAÙC CHAÁT HÖÕU CÔ MỞ ĐẦU 1 Chương 1 TỔNG QUAN 3 1.1 Giới thiệu vấn đề nghiên cứu 3 1.1.1 Ion gốc tự d...

  pdf177 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 28/12/2012 | Lượt xem: 1955 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Tách chiết collagen từ da Cá TraĐề tài Tách chiết collagen từ da Cá Tra

  mình gửi lên, mong các bạn xem và góp ý cho mình nha

  docx19 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 28/12/2012 | Lượt xem: 5457 | Lượt tải: 18

 • Động học của quá trình sấy tầng sôiĐộng học của quá trình sấy tầng sôi

  Đồ án dài 60 trang LỜI NÓI ĐẦU Trong công nghệ hóa chất cũng như thực phẩm, luôn có những yêu cầu về sấy các vật liệu ẩm . Chính vì vậy mà sấy đã đóng một vai trò không thể thiếu trong ngành công nghệ hóa học . Việt Nam là một nước có “Rừng vàng biển bạc” và có ngành nông nghiệp truyền thống lâu đời vì vậy đã tạo điều kiện manh mẽ cho ngành...

  doc64 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 28/12/2012 | Lượt xem: 4730 | Lượt tải: 19

 • Thiết kế dây chuyền công nghệ chế biến khí bằng ngưng tụ ở nhiệt độ thấpThiết kế dây chuyền công nghệ chế biến khí bằng ngưng tụ ở nhiệt độ thấp

  Đề tài: Thiết kế dây chuyền công nghệ chế biến khí bằng ngưng tụ ở nhiệt độ thấp MỤC LỤC Phần I: Mở đầu. Phần II: Tổng quan. - Cơ sở hóa lý của quá trình ngưng tụ nhiệt độ thấp. - Tổng quan về công nghệ. Phần III: Tính toán thiết kế. - Cân bằng vật chất. - Cân bằng nhiệt lượng. Phần IV: Thiết kế công nghệ. Phần V: Kết luận. MỞ ĐẦU ...

  doc62 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 28/12/2012 | Lượt xem: 4544 | Lượt tải: 19

 • Tiểu luận Ăn mòn và bảo vệ kim loại - Tôn mạ kẽmTiểu luận Ăn mòn và bảo vệ kim loại - Tôn mạ kẽm

  Ăn mòn kim loại là vấn đề rất nghiêm trọng gây nên tổn thất rất lớn cho nền kinh tế quốc dân. Trên thế giới có khoảng một phần ba trọng lượng kim loại hàng năm bị ăn mòn, phá hủy. Tác hại do ăn mòn kim loại gây ra là rất lớn, gồm nhiều tác hại trực tiếp và gián tiếp. Vì thế, chống ăn mòn kim loại là một vấn đề đã và đang được áp dụng để làm giảm th...

  doc20 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 28/12/2012 | Lượt xem: 4958 | Lượt tải: 17

 • Báo cáo Thực tập nhà máy supe Long ThànhBáo cáo Thực tập nhà máy supe Long Thành

  MỤC LỤC CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NHÀ MÁY SUPE PHOTPHAT LONG THÀNH1 1.1.Lịch sử thành lập và quá trình phát triển nhà máy Supe Photphat Long Thành1 1.1.1.Lịch sử thành lập1 1.1.2.Quá trình phát triển1 1.1.3.Định hướng và phát triển trong tương lai3 1.2.Cơ cấu tổ chức và các hoạt động của nhà máy3 1.2.1.Cơ cấu tổ chức3 1.2.2.Các hoạt động của n...

  doc78 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 27/12/2012 | Lượt xem: 4296 | Lượt tải: 23

 • Thiết kế nhà máy sản xuất mứt dâuThiết kế nhà máy sản xuất mứt dâu

  Thiết kế nhà máy và cân bằng vật chất trong nhà máy sản xuất mứt dâu.

  doc42 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 27/12/2012 | Lượt xem: 7000 | Lượt tải: 35