• Một số dự đoán về mặt định tính đối với lưu vực sông vàm cỏ đông thông qua việc tìm hiểu khả năng chịu tải và khả năng tự làm sạch của lưu vực sôngMột số dự đoán về mặt định tính đối với lưu vực sông vàm cỏ đông thông qua việc tìm hiểu khả năng chịu tải và khả năng tự làm sạch của lưu vực sông

  MỤC LỤC NỘI DUNG . 3 1.Bước đầu tìm hiểu khả năng chịu tải và khả năng tự làm sạch của lưu vực sông. 3 1.1.Khả năng chịu tải (Carrying capacity). 3 1.2.Khả năng tự làm sạch. 6 1.2.1.Khái niệm khả năng tự làm sạch (Self purification). 6 1.2.2.Khả năng tự phục hồi ( Recovery ability). 9 2.Khái quát về điều kiện tự nhiên và hiện trạng lưu vực sô...

  doc34 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 11/01/2013 | Lượt xem: 2879 | Lượt tải: 4

 • Ô nhiễm môi trường không khí đô thị trên thế giớiÔ nhiễm môi trường không khí đô thị trên thế giới

  MỤC LỤC I. MỞ ĐẦU2 Không khí cần cho con người như thế nào?. 2 Lao động nhẹ : 40400 lít / ngày hay 98,5 lbs / ngày. 2 II. NỘI DUNG:3 II.1Ô nhiễm không khí , các nguồn gây ô nhiễm không khí :3 II.1.1Ô nhiễm không khí là gì ?. 3 II.1.2Các nguồn gây ô nhiễm không khí:3 II.1.2.1Nguồn tự nhiên. 4 II.1.2.2Nguồn nhân tạo. 5 II.1.3CÁC TÁC NHÂN GÂY...

  doc27 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 11/01/2013 | Lượt xem: 5243 | Lượt tải: 15

 • Vấn đề khai thác tài nguyên và ô nhiễm vùng đới bờVấn đề khai thác tài nguyên và ô nhiễm vùng đới bờ

  MỤC LỤC Trang 1. MỞ ĐẦU . 3 2. ĐỚI BỜ BIỂN LÀ GÌ? 4 3. ĐẶC TÍNH CỦA ĐỚI BỜ BIỂN 5 4. CÁC YẾU TỐ SINH THÁI MÔI TRƯỜNG ĐỚI BỜ BIỂN 6 5. CÁC VẤN ĐỀ VỀ TÀI NGUYÊN VÙNG ĐỚI BỜ 8 6. QUẢN LÝ ĐƠN NGÀNH 12 7. QUẢN LÝ TỔNG HỢP ĐỚI BỜ . 13 8. KẾT LUẬN . 16 9. TÀI LIỆU THAM KHẢO . 17

  doc18 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 11/01/2013 | Lượt xem: 3270 | Lượt tải: 7

 • Nước mưa và chúng taNước mưa và chúng ta

  MỤC LỤC Chương 1 : Tìm hiểu chung về nước mưa 2 - 5 1.1 Khái niệm 2 1.2 Đặc trưng 2 1.3 Phân loại 3 1.4 Công dụng 5 Chương 2 : Cơ sở của việc tận dụng nước mưa 7 - 9 2.1 Các bể chứa nước mưa có thể cung cấp 29% nhu cầu nước 7 2.2 Cải thiện môi trường bằng cách cho nước thấm xuống đất 7 2.3 Sử dụng nước mưa để bảo tồn nguồn nước ngầm 8 2....

  doc28 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 11/01/2013 | Lượt xem: 3650 | Lượt tải: 6

 • Tổng quan về AmiangTổng quan về Amiang

  MỤC LỤC: A Mở đầu 1 B Nội dung 2 I Tổng quan về amiang 1 1. Khái niệm . 1 2. Tính chất và phân loại 1 2.1 Tính chất . 2 2.2 Phân loại . 3 2.3 Phân bố . 6 3. Môi trường chứa amiang . 7 3.1 Môi trường nước . 7 3.2 Môi trường không khí . 8 3.3 Môi trường đất . 9 II Tính nguy hại của amiang . 9 1. Bệnh bụi amiang . 9 1.1 Dịch tể học . 9 ...

  doc30 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 11/01/2013 | Lượt xem: 7984 | Lượt tải: 23

 • Biến đổi khí hậu và du lịch sinh thái biển vũng tàuBiến đổi khí hậu và du lịch sinh thái biển vũng tàu

  Thực vật và động vật rất nhạy cảm với thời tiết. Khi thời tiết biến đổi, các loài không thể sống sót được ở một số vùng và sẽ di cư đến các vùng mới . Nếu không có vị trí nào thích hợp, loài sẽ bị tuyệt chủng khi không thể thích nghi kịp. Khí hậu trong quá khứ đã có những thay đổi rất đột ngột. Những phản ứng của các quần xã sinh vật trước những b...

  doc34 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 11/01/2013 | Lượt xem: 2642 | Lượt tải: 11

 • Biến đổi khí hậu và du lịch sinh tháiBiến đổi khí hậu và du lịch sinh thái

  Mục Lục A. Lời nói đầu 1 B. Nội Dung 2 I. Khái niệm 2 1. Khí hậu 2 2. Biến đổi khí hậu 2 3. Dao động khí hậu 2 4. Thời tiết 2 5. Những yếu tố ảnh hưởng đến khí hậu 2 II. Nguyên nhân gây ra biến đổi khí hậu 6 1. Hiệu ứng nhà kính 6 2. Các dòng nước đại dương 7 3. Chu kỳ mặt trời 7 4. Sự phun trao núi lửa 7 5. Sự trôi dạt của các ...

  doc33 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 11/01/2013 | Lượt xem: 2120 | Lượt tải: 3

 • Mối quan hệ giữa thành phần đất, nước và thảm thực vật trong hệ sinh tháiMối quan hệ giữa thành phần đất, nước và thảm thực vật trong hệ sinh thái

  MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU 1 1. KHÁI NIỆM HỆ SINH THÁI VÀ CẤU TRÚC CỦA HỆ SINH THÁI . 1 1.1. Định nghĩa 1 1.2. Cấu trúc của hệ sinh thái 1 2. SƠ LƯỢC VỀ THÀNH PHẦN ĐẤT, NƯỚC VÀ THẢM THỰC VẬTTRONG HỆ SINH THÁI 4 2.1. Thành phần đất 4 2.2. Thành phần nước . 4 2.3. Thảm thực vật 5 3. MỐI QUAN HỆ GIỮA THÀNH PHẦN ĐẤT, NƯỚC VÀ THẢM THỰC VẬT TRO...

  doc26 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 11/01/2013 | Lượt xem: 5222 | Lượt tải: 8

 • Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và thích nghi ở thành phố Hồ Chí MinhẢnh hưởng của biến đổi khí hậu và thích nghi ở thành phố Hồ Chí Minh

  MỤC LỤC I.Mở Đầu 1 1.Đặt vấn đề . 1 2.Các định nghĩa về Biến Đổi Khí Hậu . 2 II. Nội Dung: 3 1. Biểu Hiện Của Biến Đổi Khí Hậu và Thiên tai ở Thành Phố Hồ Chí Minh . 3 1.1. Nhiệt độ tăng cao 3 1.2. Mưa thay đổi bất thường 4 1.3. Nước biển dâng 6 1.4. Gió Bão . 11 2.Ảnh Hưởng của Biến Đổi khí Hậu Ở Thành Phố Hồ Chí Minh 11 2.1 Thời tiết . ...

  doc37 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 10/01/2013 | Lượt xem: 3676 | Lượt tải: 18

 • Biến đổi và thich ứng biến đổi khí hậu ở Việt NamBiến đổi và thich ứng biến đổi khí hậu ở Việt Nam

  MỤC LỤC A. MỞ ĐẦU 1. Đặt vấn đề Trang 1 2. Mục đích, yêu cầu . Trang 1 3. Đối tượng nghiên cứu . Trang1 4. Phương pháp nghiên cứu Trang 1 B. NỘI DUNG 1. Biến đổi khí hậu Trang 2 1.1. Định nghĩa về khí hậu . Trang 2 1.2. Khái niệm biến đổi khí hậu Trang 2 1.3. Nguyên nhân biến đổi khí hậu . Trang 3 1.4. Các biểu hiện...

  doc45 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 10/01/2013 | Lượt xem: 2401 | Lượt tải: 11