• Khóa luận Quản lý lễ hội đền bắc lệ xã Tân thành, huyện Hữu lũng, tỉnh Lạng SơnKhóa luận Quản lý lễ hội đền bắc lệ xã Tân thành, huyện Hữu lũng, tỉnh Lạng Sơn

  Nhằm đi sâu tìm hiểu thực trạng của công tác quản lý lễ hội đền Bắc Lệ để có một cái nhìn tổng quát về những giá trị văn hóa và thực trạng quản lý sau đó đề xuất một số ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý và phát huy hơn nữa giá trị của lễ hội đền Bắc Lệ hiện nay. Nghiên cứu để đưa ra một số giải pháp tác động vào ý thức của ng...

  pdf8 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 22/04/2019 | Lượt xem: 34 | Lượt tải: 0

 • Khóa luận Phát huy giá trị và bảo quản các sưu tập cổ vật tư nhân tại trung tâm unesco nghiên cứu bảo tồn cổ vật Việt NamKhóa luận Phát huy giá trị và bảo quản các sưu tập cổ vật tư nhân tại trung tâm unesco nghiên cứu bảo tồn cổ vật Việt Nam

  Khóa luận sử dụng phương pháp nghiên cứu truyền thống như: điền dã, phân loại, thống kê, khảo tả, chụp ảnh, phỏng vấn,. Khóa luận sử dụng phương pháp nghiên cứu liên nghành như: bảo tàng học, mỹ thuật học, dân tộc học. Ngoài ra còn sử dụng các phương pháp: duy vật lịch sử, duy vật biện chứng để xem xét, đánh giá sưu tập trong mối tương quan vớ...

  pdf10 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 22/04/2019 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Khóa luận Du lịch cộng đồng của người giáy ở Tả van, Sa pa, Lào CaiKhóa luận Du lịch cộng đồng của người giáy ở Tả van, Sa pa, Lào Cai

  Ngoài phàn mở đầu, phụ lục, mục lục, tài liệu tham khảo, nội dung bài khóa luận được chia làm các chương: Chương I: Khái quát về Tả Van và tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng của người Giáy ở Tả Van - Sa Pa – Lào Cai Chương II: Thực trạng, nguyên nhân và những tác động của hoạt động du lịch cộng đồng người Giáy Tả Van – Sa Pa – Lào Cai Chư...

  pdf12 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 22/04/2019 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • Khóa luận Tìm hiểu di tích đình thanh cù xã Ngọc thanh, huyện Kim động, tỉnh Hưng YênKhóa luận Tìm hiểu di tích đình thanh cù xã Ngọc thanh, huyện Kim động, tỉnh Hưng Yên

  Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục, bài khoá luận được chia làm ba chương: Chương 1: Đình Thanh Cù trong lịch sử Chương 2: Giá trị kiến trúc - nghệ thuật và lễ hội của đình Thanh Cù Chương 3: Bảo tồn và phát huy giá trị di dích đình Thanh Cù Với sự nỗ lực của bản thân, song trình độ và nhận thức của một sinh viên còn h...

  pdf9 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 22/04/2019 | Lượt xem: 62 | Lượt tải: 0

 • Khóa luận Tìm hiểu công tác giáo dục của bảo tàng tỉnh Thanh HóaKhóa luận Tìm hiểu công tác giáo dục của bảo tàng tỉnh Thanh Hóa

  Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, công tác giáo dục của Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa vẫn còn những tồn tại nhất định. Tình trạng vắng khách tham quan đã và đang là mối quan tâm của Ban giám đốc và đội ngũ cán bộ nghiệp vụ của Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa. Đây cũng là vấn đề cấp thiết đặt ra cho các bảo tàng tỉnh, thành phố hiện nay. Là sinh viên ngàn...

  pdf10 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 22/04/2019 | Lượt xem: 41 | Lượt tải: 0

 • Quản lý xây dựng tập thể sư phạm trường phổ thông hermann gmeiner Đà nẵng theo hướng tổ chức biết học hỏiQuản lý xây dựng tập thể sư phạm trường phổ thông hermann gmeiner Đà nẵng theo hướng tổ chức biết học hỏi

  Từ nghiên cứu lý luận và thực tiễn, đề tài đã đề xuất được 4 nhóm biện pháp xây dựng TTSP trường PT Hermann Gmeiner Đà Nẵng theo hướng tổ chức biết học hỏi. Các biện pháp trên đã được khảo sát giá trị bằng phương pháp chuyên gia và kết quả cho thấy các biện pháp đó là cần thiết và khả thi, đáp ứng được giả thuyết khoa học đã nêu ra trong đề tà...

  pdf26 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 20/04/2019 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 1

 • Khóa luận Tìm hiểu sưu tập tem bưu chính cách mạng Việt Nam giai đoạn 1945 – 1954 tại bảo tàng cách mạng Việt NamKhóa luận Tìm hiểu sưu tập tem bưu chính cách mạng Việt Nam giai đoạn 1945 – 1954 tại bảo tàng cách mạng Việt Nam

  Sưu tập tem Bưu chính Cách mạng Việt Nam giai đoạn 1945 – 1954 chứa đựng rất nhiều giá trị như giá trị lịch sử, giá trị văn hóa, giá trị mỹ thuật. Sưu tập tem này có những con tem sơ khai nhất của Bưu chính Việt Nam, từ những con tem Đông Dương in đè, đến những con tem đầu tiên của nền Bưu chính nước ta, do chúng ta tự thiết kế và in. Đây là mộ...

  pdf10 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 20/04/2019 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Khóa luận Lẩu then của người Nùng thành phố Lạng sơn, tỉnh Lạng SơnKhóa luận Lẩu then của người Nùng thành phố Lạng sơn, tỉnh Lạng Sơn

  Đây là công trình nghiên cứu một cách hệ thống, toàn diện về nghi lễ của một bộ phận tầng lớp đóng vai trò quan trọng trong đời sống và tín ngưỡng tôn giáo của người Nùng ở thành phố Lạng Sơn mà ít khi và khó tiếp cận, từ đó thấy được nét tương đồng trong văn hoá của dân tộc Nùng với các dân tộc khác trong cùng tỉnh. Thông qua đề tài này, tôi ...

  pdf14 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 20/04/2019 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Khóa luận Xây dựng cơ sở dữ liệu tại thư viện học viện kỹ thuật quân sựKhóa luận Xây dựng cơ sở dữ liệu tại thư viện học viện kỹ thuật quân sự

  Mục đích nghiên cứu: Nâng cao chất lượng và hiệu quả cơ sở dữ liệu tại Thư viện Học viện Kỹ thuật Quân sự. Nhiệm vụ nghiên cứu:  Hệ thống hoá các vấn đề cơ sở lý luận về cơ sở dữ liệu.  Nghiên cứu việc xây dựng cơ sở dữ liệu tại Thư viện Học viện Kỹ thuật Quân sự, đưa ra những đánh giá khách quan mặt mạnh, hạn chế, nguyên nhân của những hạ...

  pdf11 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 20/04/2019 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Khóa luận Tổ chức hoạt động văn hóa – du lịch ở sông Hồng trên địa phận thành phố Hà nội hiện nayKhóa luận Tổ chức hoạt động văn hóa – du lịch ở sông Hồng trên địa phận thành phố Hà nội hiện nay

  Đối tượng nghiên cứu: Tìm hiểu tiềm năng, hoạt động văn hóa – du lịch ở sông Hồng trên địa bàn thành phố Hà Nội. - Phạm vi nghiên cứu: Đời sống con người, các hoạt động văn hóa – du lịch trên sông và ven sông Hồng tại địa phận Hà Nội. Các di tích lịch sử, giá trị văn hóa và tài nguyên trên sông và ven sông Hồng cũng như diện mạo thủ đô Hà Nội ...

  pdf7 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 20/04/2019 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0