• Luận văn Quy hoạch nguyên với mô hình tuyến tính bất kỳLuận văn Quy hoạch nguyên với mô hình tuyến tính bất kỳ

  Luận văn đã trình bày chi tiết một số kết quả đã có của quy hoạch tuyến tính nguyên và cũng thu được một số kết quả mới trong việc nghiên cứu quy hoạch nguyên với mô hình tuyến tính bất kỳ. Bài toán quy hoạch nguyên với mô hình tuyến tính bất kỳ chưa được giải quyết một cách trọn vẹn. Như các ví dụ 4.8,4.9 cho thấy thuật toán nhánh cận đã khảo ...

  pdf66 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 03/08/2018 | Lượt xem: 215 | Lượt tải: 0

 • Luận án Quản trị thương hiệu trường Đại học thể dục thể thao thành phố Hồ Chí MinhLuận án Quản trị thương hiệu trường Đại học thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh

  KIẾN NGHỊ - Đề nghị Ban Giám hiệu Trường Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM cần thành lập Ban quản trị thương hiệu, đồng thời xây dựng Bảng mô tả công việc cùng với các chỉ tiêu đánh giá thành tích công tác của Ban này cụ thể; cần cung cấp ngân sách để Ban này triển khai các giải pháp quản trị thương hiệu (sau khi được Ban Giám hiệu duyệt kế ...

  pdf210 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 03/08/2018 | Lượt xem: 45 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Quan sát vết đen mặt trời bằng kính thiên văn TakahashiLuận văn Quan sát vết đen mặt trời bằng kính thiên văn Takahashi

  Cùng với sự phát triển của khoa học thì việc quan sát, nghiên cứu bầu trời không còn quá khó khăn nữa. Tầm nhìn con người không còn bị hạn chế như khi nhìn bằng đôi mắt trần mà đã rộng mở ra vũ trụ bao la bên ngoài. Khi xưa, những gì về bầu trời, về vũ trụ vượt quá sức quan sát, nghiên cứu của con người. Nên họ chỉ cảm nhận bằng cảm tính và mọi...

  pdf55 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 03/08/2018 | Lượt xem: 49 | Lượt tải: 0

 • [Tóm tắt] Luận án Quan niệm về nhà nước và xã hội dân sự trong triết học pháp quyền của G.W.F. Hegel[Tóm tắt] Luận án Quan niệm về nhà nước và xã hội dân sự trong triết học pháp quyền của G.W.F. Hegel

  Xã hội dân sự trong quan niệm của Hegel không phải là lĩnh vực kinh tế thuần túy giống như quan điểm của các nhà kinh tế chính trị cổ điển Anh và cũng không phải đơn thuần là lĩnh vực chính trị hay pháp lý. Trong học thuyết về xã hội dân sự, Hegel đã bàn đến một lĩnh vực rộng lớn bao gồm những yếu tố của thị trường, lao động, phân công lao động, cá...

  doc27 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 03/08/2018 | Lượt xem: 43 | Lượt tải: 0

 • Luận án Quan niệm về chân lý trong triết học thực dụng MỹLuận án Quan niệm về chân lý trong triết học thực dụng Mỹ

  Nghiên cứu quan niệm của triết học thực dụng về chân lý giúp chúng ta có cơ sở để so sánh, đối chiếu với quan niệm về chân lý của các trào lƣu triết học phƣơng Tây hiện đại và các trào lƣu triết học khác. Qua nghiên cứu vấn đề chân lý trong triết học thực dụng Mỹ, tác giả luận án đã cố gắng đƣa ra một cách nhìn khách quan, với mong muốn tìm thấ...

  pdf165 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 03/08/2018 | Lượt xem: 49 | Lượt tải: 0

 • [Tóm tắt] Luận án Quản lý rủi ro thanh khoản của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam[Tóm tắt] Luận án Quản lý rủi ro thanh khoản của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam

  Đối chiếu với mục đích nghiên cứu được nêu trong phần mở đầu, luận án về “Quản lý rủi ro thanh khoản của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam” đã hướng tới các kết quả sau: 1. Luận án tổng hợp lý luận về công tác quản lý RRTK, nghiên cứu kinh nghiệm của NHTM, NHTW một số nước về quản lý RRTK qua đó rút ra bài học mà NHTM và NHNN VN có thể nghiên...

  docx27 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 03/08/2018 | Lượt xem: 46 | Lượt tải: 0

 • [Tóm tắt] Luận án Quản lý phát triển trung tâm học tập cộng đồng theo định hướng xã hội học tập[Tóm tắt] Luận án Quản lý phát triển trung tâm học tập cộng đồng theo định hướng xã hội học tập

  1. Kết luận 1.1. Luận án khẳng định những điểm mới cơ bản đó là: Quản lý phát triển TT HTCĐ là quá trình tăng cường việc cung cấp các cơ hội và điều kiện học tập trong cộng đồng cùng với việc cải thiện chất lượng học tập đáp ứng sự tiến bộ của mỗi cá nhân và của cả cộng đồng theo định hướng xây dựng XHHT. Mục tiêu cơ bản của quản lý phát triển...

  pdf204 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 03/08/2018 | Lượt xem: 50 | Lượt tải: 0

 • [Tóm tắt] Luận án Quản lý nhà nước về báo chí ở Việt Nam hiện nay[Tóm tắt] Luận án Quản lý nhà nước về báo chí ở Việt Nam hiện nay

  Hệ thống lại, hoạt động QLNN về báo chí trong thời gian qua bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những hạn chế, bất cập cần sớm được khắc phục. Để đề ra và thực hiện được những chính sách quản lý báo chí phù hợp, hiệu quả trong thời gian tới, không thể không dựa vào những cơ sở lý luận cần thiết cũng như các căn cứ thực tiễn. Chính vì vậy, n...

  pdf24 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 03/08/2018 | Lượt xem: 46 | Lượt tải: 0

 • Luận án Quản lý nhà nước đối với hoạt động truyền hình trả tiền tại Việt NamLuận án Quản lý nhà nước đối với hoạt động truyền hình trả tiền tại Việt Nam

  Hiện nay, khán giả màn ảnh nhỏ đã quen với khái niệm THTT và loại hình này cũng bắt đầu được ưa chuộng vì những đặc tính và giá trị tối ưu của nó. Lắp đặt một mạng THTT trong nhà, khán giả có thể xem được cùng một lúc các đài truyền hình trong nước và nước ngoài; nhiều chương trình bóng đá quốc tế đỉnh cao; nhiều bộ phim cùng những chương trình...

  pdf247 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 03/08/2018 | Lượt xem: 57 | Lượt tải: 0

 • [Tóm tắt] Luận án Quản lý nhà nước đối với hoạt động truyền hình trả tiền tại Việt Nam[Tóm tắt] Luận án Quản lý nhà nước đối với hoạt động truyền hình trả tiền tại Việt Nam

  5.4. Một số kiến nghị 5.4.1. Các kiến nghị chung Thứ nhất, Nhà nước cần ban hành cơ chế, chính sách nhằm đổi mới, bổ sung cơ chế, chính sách liên quan đến sự phát triển của THTT sao cho phù hợp với quy định của pháp luật và sự phát triển của THTT trong nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Chế độ, chính sách đối với những tổ...

  pdf12 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 03/08/2018 | Lượt xem: 45 | Lượt tải: 0