• Luận văn Nghiên cứu tính chất hấp phụ một số hợp chất hữu cơ trên vật liệu MCM - 41Luận văn Nghiên cứu tính chất hấp phụ một số hợp chất hữu cơ trên vật liệu MCM - 41

  Ảnh hưởng của pH ñến dung lượng hấp phụ cũng ñược khảo sát và các kết quả ñược trình bày trên hình 3.34. Chúng ta dễ dàng nhận thấy rằng dung lượng hấp phụ tăng theo pH. Khi pH có giá trị 3 ñến 4, dung lượng hấp phụ tăng mạnh. Trong lúc ñó, dung lượng tăng nhẹ trong khoảng pH từ 4 ñến 8. Sau ñó, dung lượng lại tăng mạnh theo pH. Điều này có th...

  pdf13 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 17/04/2019 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Quảng BìnhLuận văn Huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Quảng Bình

  Nhiệm vụ của hoạt động ngân hàng là thu hút được một khối lượng khách hàng lớn thuộc mỗi thành phần kinh tế với thu nhập, tâm lý và sở thích khác nhau, nên việc ứng dụng các nguyên tắc của marketing trong quản lý quan hệ khách hàng có một ý nghĩa quan trọng. Đó là một chiến lược kinh doanh để liên kết, phối hợp những người có kỹ năng giao tiếp ...

  pdf128 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 17/04/2019 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Huy động và sử dụng các nguồn lực tài chính cho xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hà TĩnhLuận văn Huy động và sử dụng các nguồn lực tài chính cho xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

  Xây dựng nông thôn mới là vấn đề có ý nghĩa chiến lược trong quá trình phát triển nông thôn của Việt Nam nói chung và của Hà Tĩnh nói riêng. Một trong những yếu tố quan trọng góp phần thực hiện thành công quá trình xây dựng nông thôn mới là huy động đủ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính. Với mục tiêu nghiên cứu đặt ra là hệ thống hó...

  pdf202 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 17/04/2019 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Nghiên cứu ảnh hƣởng của cấu trúc vốn đến hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp du lịch dịch vụ tại Việt NamLuận văn Nghiên cứu ảnh hƣởng của cấu trúc vốn đến hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp du lịch dịch vụ tại Việt Nam

  Mô hình cho thấy biến tỷ suất nợ có quan hệ cùng chiều với biến ROE, biến tỷ suất nợ dài hạn có quan hệ nghịch chiều với biến ROE. Điều này cho thấy, đối với ngành Du lịch dịch vụ, việc vay nợ sẽ giúp doanh nghiệp tận dụng được tối đa đòn bẩy tài chính, nhằm tăng lợi nhuận cho mình, do đó khuyến khích doanh nghiệp vay nợ. Mặt khác, đặc tính củ...

  pdf26 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 17/04/2019 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất trong hoạt động kinh doanh, qua thực tiễn tại tỉnh Quảng TrịLuận văn Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất trong hoạt động kinh doanh, qua thực tiễn tại tỉnh Quảng Trị

  Thứ nhất, quy định rõ thế nào là đất không có tranh chấp. Việc này sẽ giúp cho các cơ quan có thẩm quyền áp dụng một cách thống nhất cách hiểu, các điều kiện xác định đất không có tranh chấp, cũng giúp cho ngƣời dân có thể chủ động trong việc xin các loại giấy tờ xác nhận tình trạng đất. Thứ hai, bổ sung quy định về quyền ưu tiên tiếp tục thuê...

  pdf30 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 17/04/2019 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất trong kinh doanh bất động sản theo pháp luật Việt NamLuận văn Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất trong kinh doanh bất động sản theo pháp luật Việt Nam

  Một là, đảm bảo tính công bằng, quyền tự định đoạt, quyền tự do kinh doanh trong hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Hai là, đảm bảo tính an toàn, nhanh gọn và hiệu quả trong các giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Ba là, cần xác định QSDĐ là một loại bất động sản thuộc quyền sở hữu của người sử dụng đất; xác định lại điều kiện c...

  pdf25 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 17/04/2019 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Hợp đồng thuê mua nhà ở xã hội theo pháp luật Việt NamLuận văn Hợp đồng thuê mua nhà ở xã hội theo pháp luật Việt Nam

  Hiện nay, ở Việt Nam, giá nhà ở xã hội vẫn ở mức cao so với thu nhập của ngƣời dân. Trung bình vẫn là 10-12 triệu đồng/m2 với các dự án nhà ở xã hội ở rất xa trung tâm thành phố, đi lại không thuận tiện, điều kiện sinh hoạt chƣa mấy thuận tiện. Tuy Nhà nƣớc khống chế mức lãi suất tối đa cho các chủ dự án nhà ở xã hội chỉ là 10% nhƣng việc thực...

  pdf29 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 17/04/2019 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Hợp đồng mua bán hàng hóa theo pháp luật Việt NamLuận văn Hợp đồng mua bán hàng hóa theo pháp luật Việt Nam

  Về trường hợp được miễn trách nhiệm do hành vi vi phạm hợp đồng của một bên là lo tuân thủ quyết định của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền mà các bên không thể biết vào thời điểm giao kết hợp đồng (Điều 294 khoản 2 LTM 2005). Lại thêm một lần nữa thương nhân gặp nhiều lúng túng khi gặp phải khái niệm cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyề...

  pdf27 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 17/04/2019 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ theo quy định pháp luật Việt NamLuận văn Hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ theo quy định pháp luật Việt Nam

  Thứ nhất, xây dựng hệ thống cơ chế, chính sách pháp luật hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ đầy đủ đồng bộ, minh bạch, bình đẳng, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của thị trường và phù hợp với các chu n mực cũng như các cam kết quốc tế của Việt Nam. Thứ hai, xây dựng môi trường pháp luật hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân ...

  pdf31 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 17/04/2019 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Hoạt động công chứng hợp đồng vay vốn trong sản xuất kinh doanh qua thực tiễn tại tỉnh Quảng TrịLuận văn Hoạt động công chứng hợp đồng vay vốn trong sản xuất kinh doanh qua thực tiễn tại tỉnh Quảng Trị

  Quy hoạch tổ chức hành nghề công chứng, Luật Công chứng 2014 đã bổ sung quy định về trách nhiệm của Bộ Tƣ pháp trong việc xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng trong cả nƣớc tại điểm b, khoản 2, Điều 69, tạo cơ sở pháp lý cho việc xây dựng quy hoạch: "Xây dựng, trình Chính phủ ban hành chính sách phát triển nghề cô...

  pdf30 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 17/04/2019 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0