Ảnh hưởng của phương pháp không bón lót đến chất khô tích lũy và năng suất hạt của một số giống lúa lai và lúa thuần

Khi xét chung các giống lúa thí nghiệm ở tất cả các công thức, năng suất thực thu không t-ơng quan với cả số bông/m2 hay số hạt/bông. Năng suất hạt t-ơng quan chặt với tỷ lệ hạt chắc (r = 0,74) và khối l-ợng 1000 (r = 0,68). Điều này cho thấy bón đạm nuôi hạt đã làm tăng LAI, tăng hàm l-ợng chlorophyll, tăng tích lũy sản phẩm quang hợp thời kỳ sau trỗ vào hạt

pdf10 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 21/10/2013 | Lượt xem: 1844 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Ảnh hưởng của phương pháp không bón lót đến chất khô tích lũy và năng suất hạt của một số giống lúa lai và lúa thuần, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfBáo cáo khoa học- Ảnh hưởng của phương pháp không bón lót đến chất khô tích lũy và năng suất hạt của một số giống lúa lai và lúa thuần.pdf
Luận văn liên quan