Ảnh hưởng của tdz và glutathione trên sự tái sinh từ trục hạ diệp bắp cải (brassica oleracea var. Capitata l.)

ẢNH HƯỞNG CỦA TDZ VÀ GLUTATHIONE TRÊN SỰ TÁI SINH TỪ TRỤC HẠ DIỆP BẮP CẢI (BRASSICA OLERACEA VAR. CAPITATA L.) LƯU THỊ THANH TÚ Trang nhan đề Lời cảm ơn Mục lục Các chữ viết tắt Các danh mục Lời nói đầu Chương 1: Tổng quan tài liệu Chương 2: Vật liệu và phương pháp Chương 3: Kết quả và biện luận Chương 4: Kết luận và đề nghị Tài liệu tham khảo Phụ lục

pdf27 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 21/08/2013 | Lượt xem: 1896 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Ảnh hưởng của tdz và glutathione trên sự tái sinh từ trục hạ diệp bắp cải (brassica oleracea var. Capitata l.), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf6.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1.PDF
 • pdf10.PDF
 • pdf11.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4.PDF
 • pdf5.PDF
 • pdf7.PDF
 • pdf8.PDF
 • pdf9.PDF
 • jpgLuuThiThanhTu.jpg
Luận văn liên quan