Bài giảng Quản trị chiến lược nâng cao

1. Chiến lược cấp doanh nghiệp Chiến lược tăng trưởng Chiến lược ổn định Chiến lược thu hẹp sản xuất 2. Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh (SBU) 3. Chiến lược chức năng

pdf27 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 06/09/2014 | Lượt xem: 1855 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Quản trị chiến lược nâng cao, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1MÔN HỌC : TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐHQGHN  QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC NÂNG CAO NHÓM LÀM VIỆC: NHÓM 1 – Ichuoi GVHD : PGS.TS. Hoàng Văn Hải : ThS. Nguyễn Phương Mai LỚP : QTKD 2_K20 HÀ NỘI, 05/2012 Danh sách nhóm 1 Ichuối Nguyễn Thị Vân Anh Lê Tuấn Anh Trần Ngọc Anh Ngô Quang Đạt Nguyễn Đình Đàn Nghiêm Hoàng Bắc Nguyễn Thanh Bình Nguyễn Văn Công LOGO Tổng quan về quản trị chiến lược Chương mở đầu: Nội dung Vai trò của chiến lược2 Quy trình quản trị chiến lược4 Chiến lược31 Các cấp quản trị chiến lược3 51. CHIẾN LƯỢC Chiến lược có nguồn gốc từ lĩnh vực quân sự. Quan niệm: “Chiến lược là nghệ thuật chiến đấu ở vị trí ưu thế”. “Chiến lược là nghệ thuật phối hợp các phương tiện để chiến thắng”. 1.1. Khái niệm QUAN NIỆM VỀ CHIẾN LƯỢC 6 QUAN ĐIỂM 1: CLKD LÀ KẾ HOẠCH ĐẶC BIỆT - G. Arlleret: “Chiến lược là việc xác định những con đường và những phương tiện để đạt tới các mục tiêu đã được xác định thông qua các chính sách” - D.Bizrell và nhóm tác giả: “Chiến lược là kế hoạch tổng quát dẫn dắt hoặc hướng doanh nghiệp đi đến mục tiêu mong muốn. Nó là cơ sở cho việc định ra các chính sách và các thủ pháp tác nghiệp”. - Gluecl: “Chiến lược là một loại kế hoạch mang tính thống nhất, toàn diện và tổng hợp được thiết kế để đảm bảo rằng các mục tiêu của doanh nghiệp sẽ được thực hiện”. QUAN NIỆM VỀ CHIẾN LƯỢC 7 QUAN ĐIỂM 2: CLKD LÀ NGHỆ THUẬT M.Porter : “Chiến lược là nghệ thuật xây dựng các lợi thế cạnh tranh vững chắc để phòng thủ”. → Như vậy M. Porter coi chiến lược kinh doanh là nghệ thuật để cạnh tranh trên thị trường và phát triển doanh nghiệp. QUAN NIỆM VỀ CHIẾN LƯỢC 8 QUAN ĐIỂM 3: CLKD VỪA LÀ KẾ HOẠCH, VỪA LÀ NGHỆ THUẬT - Chiến lược kinh doanh là nghệ thuật phối hợp các hoạt động và điều khiển chúng nhằm đạt tới mục tiêu dài hạn của doanh nghiệp. - Chiến lược kinh doanh là một nghệ thuật thiết kế tổ chức các phương tiện nhằm đạt tới các mục tiêu dài hạn của doanh nghiệp, đảm bảo phù hợp với sự biến đổi của môi trường kinh doanh “Có chiến lược mà không có chiến thuật là con đường chông gai đi đến thắng lợi. Có chiến thuật mà không có chiến lược thì chỉ là níu kéo trước khi thất trận mà thôi”. Tôn Tử Text in here 1.2. Phân biệt giữa chiến lược & chiến thuật Phân biệt chiến lược và chiến thuật Chiến lược là những kế sách được triển khai trong dài hạn.(vài đến mươi năm, có khi cả vài chục năm) Chiến thuật là thủ thuật thực hiện trong ngắn hạn. Để thực hiện chiến lược, người ta phải phối hợp nhiều chiến thuật khác nhau ở nhiều thời điểm khác nhau để hỗ trợ chiến lược 11 2. VAI TRÒ CỦA CHIẾN LƯỢC KINH DOANH 1. Chiến lược kinh doanh giúp doanh nghiệp nhận rõ mục đích, hướng đi của mình làm cơ sở, kim chỉ nam cho mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 2. Chiến lược kinh doanh giúp doanh nghiệp nắm bắt và tận dụng các cơ hội kinh doanh, đồng thời có biện pháp chủ động vượt qua những nguy cơ và mối đe dọa trên thương trường cạnh tranh. 12 3. CLKD góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực, tăng cường vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp đảm bảo cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. 4. CLKD tạo ra các căn cứ vững chắc cho việc đề ra các chính sách và quyết định về sản xuất kinh doanh phù hợp với những biến động của thị trường. 2. VAI TRÒ CỦA CHIẾN LƯỢC KINH DOANH 13 1. Chiến lược cấp doanh nghiệp Chiến lược tăng trưởng Chiến lược ổn định Chiến lược thu hẹp sản xuất 2. Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh (SBU) 3. Chiến lược chức năng 3. CÁC CẤP XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC Các cấp chiến lược trong DN 14 Chiến lược cấp chức năng Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh Chiến lược cấp doanh nghiệp Ban lãnh đạo doanh nghiệp SBU 1 SBU 2 SBU 3 Marke- ting Nhân sự Tài chính Sản xuất Nghiên cứu và phát triển Các chiến lược trên hợp thành hệ thống chiến lược của một DN đa ngành. Doanh nghiệp đơn ngành có hai cấp chiến lược: cấp doanh nghiệp và cấp chức năng. Nhà quản trị chung (Chịu trách nhiệm về kết quả chung của tổ chức và các bộ phận độc lập) Nhà QT chức năng (Chịu trách nhiệm về các chức năng riêng biệt) 15 4. CÁC GIAI ĐOẠN QTCL HOẠCH ĐỊNH CL XÁC ĐỊNH NHIỆM VỤ & MỤC TIÊU CL PHÂN TÍCH MTKD PHÂN TÍCH NỘI BỘ DOANH NGHIỆP HÌNH THÀNH & LỰA CHỌN PA CL CÁC GIAI ĐOẠN QTCLGiai đoạn 1 THỰC THI CHIẾN LƯỢC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN TRONG CÁC LĨNH VỰC GIAI ĐOẠN II 1. Tái cấu trúc tổ chức phù hợp với chiến lược 2. Phân bổ nguồn lực chiến lược 3. Thiết lập hệ thống trợ lực và khuyến khích thực thi chiến lược 4. Cải biến văn hóa hướng theo chiến lược 5. Lãnh đạo thực thi chiến lược CÁC GIAI ĐOẠN QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC CÁC GIAI ĐOẠN QTCL KIỂM SOÁT CHIẾN LƯỢC Kiểm soát quá trình thực thi chiến lược Kiểm soát chiến lược đã hoạch đinh GIAI ĐOẠN III MÔ HÌNH CÁC GIAI ĐOẠN QTCL 18 XÁC ĐỊNH NHIỆM VỤ & MỤC TIÊU CL PHÂN TÍCH MTKD PHÂN TÍCH NỘI BỘ DN HÌNH THÀNH & LỰA CHỌN PACL TỔ CHỨC THỰC HIỆN CL KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ & ĐCHỈNH CL MH 1 MÔ HÌNH CÁC GIAI ĐOẠN QTCL XÁC ĐỊNH NHIỆM VỤ & MỤC TIÊU CL PHÂN TÍCH MTKD PHÂN TÍCH NỘI BỘ DN HÌNH THÀNH & LỰA CHỌN PACL TỔ CHỨC THỰC HIỆN CL KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ & ĐCHỈNH CL MH 2 MÔ HÌNH CÁC GIAI ĐOẠN QTCL 20 XĐ N.VỤ & M.TIÊU P.TÍCH MTKD P.TÍCH N.BỘ DN HÌNH THÀNH & LỰA CHỌN PACL TỔ CHỨC THỰC HIỆN CL KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ & ĐCHỈNH CL MH 3 21 QUAN ĐIỂM TRONG HOẠCH ĐỊNH CL TỪ TRÊN XUỐNG HAY TỪ DƯỚI LÊN ĐỊNH VỊ DỰA TRÊN LỢI THẾ CẠNH TRANH 22 CÁC GIAI ĐOẠN QTCL TỔ CHỨC THỰC HIỆN CL ĐỀ RA CÁC QUYẾT ĐỊNH QUẢN TRỊ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN TRONG CÁC LĨNH VỰC GIAI ĐOẠN II 23 CÁC GIAI ĐOẠN QTCL KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ, ĐIỀU CHỈNH CL XEM XÉT LẠI CL SỬA ĐỔI NẾU CẦN THIẾT ĐÁNH GIÁ LẠI CL GIAI ĐOẠN III 24 MÔ HÌNH CÁC GIAI ĐOẠN QTCL XÁC ĐỊNH NHIỆM VỤ & MỤC TIÊU CL PHÂN TÍCH MTKD PHÂN TÍCH NỘI BỘ DN HÌNH THÀNH & LỰA CHỌN PACL TỔ CHỨC THỰC HIỆN CL KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ & ĐCHỈNH CL MH 1 XÁC ĐỊNH NHIỆM VỤ & MỤC TIÊU CL PHÂN TÍCH MTKD PHÂN TÍCH NỘI BỘ DN HÌNH THÀNH & LỰA CHỌN PACL TỔ CHỨC THỰC HIỆN CL KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ & ĐCHỈNH CL MÔ HÌNH CÁC GIAI ĐOẠN QTCL MH 2 26 XĐ N.VỤ & M.TIÊU P.TÍCH MTKD P.TÍCH N.BỘ DN HÌNH THÀNH & LỰA CHỌN PACL TỔ CHỨC THỰC HIỆN CL KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ & ĐCHỈNH CL MÔ HÌNH CÁC GIAI ĐOẠN QTCL MH 3 LOGO

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbegining_of_stategy_managenent_3691.pdf
Luận văn liên quan