Bài tập cá nhân luật quốc tế

Nottebohm sinh năm 1881 tại Đức và là công dân Đức. Tuy nhiên, ông sống và hoạt động kinh doanh tại Guatemala từ năm 1905 đến năm 1943. mặc dù sinh sống tại Guatemala trong một thời gian dài nhưng Nottebohm chưa bao giờ trở thành công dân Guatemala. Năm 1939, Nottebohm sang Leichtenstein, xin gia nhập quốc tịch quốc gia này và được chấp thuận. Sau đó, Nottebohm quay trở lại Guatemala với hộ chiếu của Leichtenstein và thông báo với chính quyền Guatemala về việc thay đổi quốc tich của mình. Trong một lần quay trở lại Guatemala vào năm 1943, Nottebohm bị quốc gia này từ trối nhập cảnh bởi chính quyền Guatemala không công nhận quốc tịch Leichtenstein của Nottebohm mà vẫn coi ông là công dân Đức – quốc gia thù địch với Guatemala trong Đại chiến thế giới lần thứ hai. Ông cũng bị cơ quan có thẩm quyền của Guatemala bắt giữ và tịch thu hầu hết tài sản ở Guatemala. Hãy cho biết: - Căn cứ để xác định tư cách công dân của Nottebohm trong trường hợp trên? - Quốc gia nào có thẩm quyền bảo hộ ngoại giao đối với Nottebohm? Tại sao?

doc3 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 26/02/2013 | Lượt xem: 3290 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài tập cá nhân luật quốc tế, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề bài số 8: Nottebohm sinh năm 1881 tại Đức và là công dân Đức. Tuy nhiên, ông sống và hoạt động kinh doanh tại Guatemala từ năm 1905 đến năm 1943. mặc dù sinh sống tại Guatemala trong một thời gian dài nhưng Nottebohm chưa bao giờ trở thành công dân Guatemala. Năm 1939, Nottebohm sang Leichtenstein, xin gia nhập quốc tịch quốc gia này và được chấp thuận. Sau đó, Nottebohm quay trở lại Guatemala với hộ chiếu của Leichtenstein và thông báo với chính quyền Guatemala về việc thay đổi quốc tich của mình. Trong một lần quay trở lại Guatemala vào năm 1943, Nottebohm bị quốc gia này từ trối nhập cảnh bởi chính quyền Guatemala không công nhận quốc tịch Leichtenstein của Nottebohm mà vẫn coi ông là công dân Đức – quốc gia thù địch với Guatemala trong Đại chiến thế giới lần thứ hai. Ông cũng bị cơ quan có thẩm quyền của Guatemala bắt giữ và tịch thu hầu hết tài sản ở Guatemala. Hãy cho biết: Căn cứ để xác định tư cách công dân của Nottebohm trong trường hợp trên? Quốc gia nào có thẩm quyền bảo hộ ngoại giao đối với Nottebohm? Tại sao? Bài làm: Theo khoa học luật quốc tế, tư cách công dân được xác định bởi quốc tịch: - căn cứ vào quốc tịch. Quốc tịch của một cá nhân được xác định dựa trên nhiều yếu tố khác nhau phụ thuộc vào quy định của pháp luật của mỗi quốc gia. Trong đó có nhưng căn cứ xác định sau: + xác định theo sự sinh đẻ: + xác định theo sự gia nhập quốc tịch: + xác định theo sự phục hồi quốc tịch: Quốc tịch của một người được xác định cũng có thể bị tước bỏ hoặc đương nhiên bị mất quốc tịch theo một số lí do sau: + do thôi quốc tịch + do bị tước quốc tịch + do đương nhiên mất quốc tịch có thể sảy ra khi: ca nhân đó chết; gia nhập lược lượng quân đội nước ngoài; xin gia nhập quốc tịch nước ngoài; tham gia vào cơ quan công quyền của nước khác. Riêng hành vi xin gia nhập quốc tịch nước khác pháp luật một số nước sẽ cho rằng công dân đó không còn mang quốc tich nước đó nữa. Ví dụ: Mỹ, Việt Nam… Từ những căn cứ trên ta xét thấy trường hợp của Nottebohm có những điểm sau: Ông là được sinh ra tại Đức, và là công dân Đức từ năm 1905 đến năm 1939. ông xin gia nhập quốc tịch Leichtenstein, nếu như pháp luật Đức coi hành vi xin gia nhập quốc tịch nước khác là mất quốc tịch Đức khi đó ông đương nhiên đã mất quốc tịch Đức và không còn là công dân của Đức nữa. Nếu như pháp luật Đức không quy định điều này khi ông được chính quyền Leichtenstein chấp nhận cho gia nhập quốc tịch nước này và khi đó ông có hai quốc tich là leichtenstein và đồng thời có quốc tịch Đức. Vừa là công dân của Leichtenstein và công dân Đức nên thẩm quyền bảo hội ngọai giao đối với Nottebohm thuộc nước Leichtenstein hay Đức. Nếu Nottebohm bị mất quốc tịch Đức mà chỉ mang quốc tịch Leichtenstein thi thẩm quyền bảo hộ ngoại giao đối với ông là cơ quan bảo hộ ngoại giao của Leichtestein. Trường hợp khác, nếu Nottebohm tại thời điểm đó mang hai quốc tich một của Đức và một của Leichtenstein thi theo công ước Lahay 1930, Điều 5 có quy định. Một người mà khi ở một nước thứ ba mà có nhiều hơn một quốc tịch, thi nó chỉ được nước thứ ba đó coi như là chỉ có một quốc tịch mà thôi. Việc lựa chọn quốc tịch sẽ do nước quyết định dựa trên các điểm sau: + Đó là noi công dân đó thường xuyên cư trú; + Là quốc tịch mà trên thực tế công dân đó có quan hệ mật thiết nhất đó có thể là nói công dân đó thực hiện các quyền và nghĩ vụ chủ yêu; Như vậy, Guatemala trong trường hợp này có quyền căn cứ vào điểm này mà công nhân quốc tịch của Nottebohm, xét đề bài có thể thấy từ năm 1981 đến 1905 Nottebohm sinh ra và sống tại Đức khoảng thời gian này là 24 năm. Sau đó ông sống tại Guatemala đến năm 1939 tức là 34 năm, sau đó ông sống ở Leichtenstein khoảng 4 năm. Có thể thấy ông gắn bó nhât với nước Guatemala nhưng ông lại chưa bao giờ là công dân nước này nên nơi mà ông thực hiện quyền và nghĩa vụ nhiều nhất sẽ là Đức theo đó nước Đức sẽ là nước bảo hộ ngoại giao đối với Guatemala.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBài tập cá nhân luật quốc tế.doc