Bai tap hinh su module 2

TÌNH HUỐNG: A (là công dân Việt Nam) là một phóng viên của tờ báo ra hằng ngày nhưng bất mãn vì không được đề bạt vào vị trí lãnh đạo. A thường tâm sự với B và C (Là thành viên của một tổ chức chính trị nước ngoài). Biết rõ thái độ của A, B và C đề nghị A sưu tầm những thông tin đăng tải trong nước về những tồn tại, bất cập, khiếm khuyết của đất nước. B đã trả cho A 20 triệu đồng và A biết được rằng B và C đã gửi số tài liệu sưu tầm cho tổ chức nước ngoài để sử dụng chống lại Việt Nam. 1. Có hai quan điểm về tội danh của A như sau: a. A phạm tội phản bội tổ quốc. b. A phạm tội gián điệp. Anh, chị theo quan điểm nào? Hãy lập luận để chứng minh cho quan điểm của mình và phản bác quan điểm mà anh (chị) cho là sai. 2. Tội phạm do A thực hiện ở giai đoạn phạm tội nào?

doc4 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 09/03/2013 | Lượt xem: 2878 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bai tap hinh su module 2, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TÌNH HUỐNG: A (là công dân Việt Nam) là một phóng viên của tờ báo ra hằng ngày nhưng bất mãn vì không được đề bạt vào vị trí lãnh đạo. A thường tâm sự với B và C (Là thành viên của một tổ chức chính trị nước ngoài). Biết rõ thái độ của A, B và C đề nghị A sưu tầm những thông tin đăng tải trong nước về những tồn tại, bất cập, khiếm khuyết của đất nước. B đã trả cho A 20 triệu đồng và A biết được rằng B và C đã gửi số tài liệu sưu tầm cho tổ chức nước ngoài để sử dụng chống lại Việt Nam. 1. Có hai quan điểm về tội danh của A như sau: a. A phạm tội phản bội tổ quốc. b. A phạm tội gián điệp. Anh, chị theo quan điểm nào? Hãy lập luận để chứng minh cho quan điểm của mình và phản bác quan điểm mà anh (chị) cho là sai. 2. Tội phạm do A thực hiện ở giai đoạn phạm tội nào? BÀI LÀM 1. A phạm tội gián điệp. Tội phản bội tổ quốc được quy định tại điều 78 BLHS 1999: “Công dân Việt Nam nào câu kết với nước ngoài nhằm gây nguy hại cho độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, lực lượng quốc phòng, chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình.....” Dấu hiệu pháp lý của tội phản bội Tổ quốc: Mặt khách quan của tội phản bội Tổ quốc được đặc trưng bởi dấu hiệu hành vi khách quan. Hành vi khách quan của tội phản bội Tổ quốc là hành vi của công dân Việt Nam cấu kết với nước ngoài (có thể là cá nhân nước ngoài, tổ chức nước ngoài hoặc Nhà nước nước ngoài). Như vậy, hành vi khách quan của tội phản bội Tổ quốc luôn thể hiện mối quan hệ giữa hai bên đó là phía công dân Việt Nam và phía nước ngoài. Tính chất của mối quan hệ này là cấu kết giữa hai chủ thể đó với nhau. Cấu kết được hiểu là hai bên có mối quan hệ qua lại chặt chẽ với nhau, hai bên đều thể hiện ý chí của mình trong việc hướng tới thực hiện mưu đồ chính trị. Thực tế được thể hiện ở các dạng sau: - Có sự bàn bạc với nước ngoài về mưu đồchính trị. - Nhận sự giúp đỡ của nước ngoài như tiền bạc, vũ khí, phục vụ cho hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. - Trong quá trình hoạt động, dựa vào thế lực nước ngoài hoặc tiếp tay cho nước ngoài hoạt động. Về mặt chủ quan thì mục đích phải là nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Tội gián điệp được quy định tại điều 80 BLHS 1999: “Người nào có một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình: a) Hoạt động tình báo, phá hoại hoặc gây cơ sở để hoạt động tình báo, phá hoại chống nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; b) Gây cơ sở để hoạt động tình báo, phá hoại theo sự chỉ đạo của nước ngoài; hoạt động thám báo, chỉ điểm, chứa chấp, dẫn đường hoặc thực hiện hành vi khác giúp người nước ngoài hoạt động tình báo, phá hoại; c) Cung cấp hoặc thu thập nhằm cung cấp bí mật Nhà nước cho nước ngoài; thu thập, cung cấp tin tức, tài liệu khác nhằm mục đích để nước ngoài sử dụng chống nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam....” Đối với tội gián điệp thì ta cần phải xem xét nhiều yếu tố. Tuy nhiên phải chú ý chủ yếu ở mặt khách quan. Hành vi khách quan của tội hoạt động gián điệp được quy định căn cứ vào đặc điểm chủ thể. Chủ thể ở đây bao gồm người nước ngoài, người không quốc tịch và người công dân Việt Nam. Đối với người là công dân VN thì hành vi khách quan được thể hiện ở một trong ba dạng sau: - Gây cơ sở hoạt động tình báo phá hoại. Loại hành vi này giống hành vi của người nước ngoài. - Hành vi hoạt động thám báo chỉ điểm chứa chấp, dẫn đường. (Chỉ điểm: Là việc dùng ám hiệu báo cho người khác biết nơi cần hoạt động tình báo). - Hành vi cung cấp hoặc thu thập nhằm cung cấp những tin tức tài liệu của Nhà nước Việt Nam để người nước ngoài sử dụng chống lại Nhà nước CHCN Việt Nam. Theo như đề bài thì A là công dân Việt Nam và thường có thái độ bất mãn với đất nước. Vì thế khi được B, C đề nghị mua lại những thông tin mà A đã thu thập được về sự khiếm khuyết, bất cập của nước Việt Nam thì A đã bán lại cho B, C mặc dù biết B và C sẽ gửi số tài liệu đó cho tổ chức nước ngoài để sử dụng chống lại Việt Nam. Như vậy, trước hết ta khẳng định hành vi của A là hành vi xâm phạm đến an ninh quốc gia. Xét về chủ thể thì A là một công dân của nước Việt nam. Nhưng xét về mặt khách quan thì hành vi của A là điều tra, thu thập tin tức tài liệu bí mật liên quan đến sự tồn tại, bất cập, khiếm khuyết của nhà nước cho tổ chức của nước ngoài để họ chống lại nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hành vi của A là hành vi gây nguy hiểm cho xã hội, nhà nước, chính quyền Việt Nam. - Mặt chủ quan: A đã cố ý trực tiếp hoạt động thu thập thông tin, tin tức liên quan đến công việc nội bộ của quốc gia cho tổ chức nước ngoài. Mặc dù A biết mục đích của tổ chức đó là lật đổ chính quyền nhưng A vẫn thực hiện. Động cơ của A là vụ lợi vì A đã làm để lấy 20 triệu từ tổ chức chính trị nước ngoài. A đã cố tình làm lộ bí mật quốc gia. Như vậy, căn cứ vào điều 78 và điều 80 BLHS, ta có thể khẳng định tội của A là tội gián điệp. Lí do: Thứ nhất, hành vi của A là cung cấp, thu thập các tin tức cho tổ chức nước ngoài để họ sử dụng chống lại nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chứ không phải A có hành vi câu kết với người nước ngoài như: bàn bạc với nước ngoài về mưu đồ chính trị, hoạt động dựa vào thế lực người nước ngoài.... Thứ hai, A thu thập thông tin và thông qua B để chuộc lợi lấy 20 triệu đồng chứ không có liên kết chặt chẽ với tổ chức nước ngoài và A không có mục đích nhằm lật đổ chính quyền chống phá nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt. Vậy, A phạm tội gián điệp. 2.Tội phạm do A thực hiện ở giai đoạn phạm tội hoàn thành. Tội gián điệp là tội có cấu thành hình thức mà tội có cấu thành hình thức được xem là hoàn thành khi người phạm tội thực hiện hành vi phạm tội trong mặt khách quan. Trong trường hợp này, A đã thực hiện hành vi thu thập thông tin về nội bộ quốc gia và bán tài liệu cho tổ chức nước ngoài để chống phá chính quyền nhà nước. Mặc dù chưa có hậu quả nhưng tội phạm do A thực hiện vẫn được xem là đã hoàn thành.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBai tap hinh su module 2.doc
Luận văn liên quan