Bài tập lớn cơ kết cấu

Biểu đồ lực cắt được vẽ theo biểu đồ momen uốn trên cơ sở các liên hệ vi phân. - Biểu đồ lực dọc được vẽ theo biểu đồ lực cắt bằng biện pháp tách nút để khảo sát cân bằng. Kiểm tra biểu đồ lực cắt (QP) và biểu đồ lực dọc (NP) bằng cách khảo sát cân bằng của một phần hệ tách ra: (H.10)

docx19 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 18/06/2013 | Lượt xem: 4923 | Lượt tải: 14download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài tập lớn cơ kết cấu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bảng số liệu: l1 (m) l2 (m) k1 k2 q (KN/m) P (KN) M (KN.m) 10 8 2,0 1,5 40 100 150 Môđun đàn hồi của vật liệu: Moomen quán tính trung tâm của tiết diện: Diện tích tiết diện thanh khi chịu kéo (nén): Xác định số ẩn số và chọn hệ cơ bản, viết hệ phương trình chính tắc: Bậc siêu tĩnh: Chọn hệ cơ bản: (H.2) Phương trình chính tắc: Vẽ các biểu đồ momen uốn thành phần, xác định các hệ số và số hạng tự do của hệ phương trình Phương trình chính tắc dạng số và giải hệ phương trình chính tắc: Vẽ biểu đồ momen uốn (MP): (H.7) Kiểm tra biểu đồ momen uốn (MP) bằng cách xét cân bằng momen các nút Vẽ biểu đồ lực cắt (QP) và lực dọc (NP): (H8,H.9) - Biểu đồ lực cắt được vẽ theo biểu đồ momen uốn trên cơ sở các liên hệ vi phân. - Biểu đồ lực dọc được vẽ theo biểu đồ lực cắt bằng biện pháp tách nút để khảo sát cân bằng. Kiểm tra biểu đồ lực cắt (QP) và biểu đồ lực dọc (NP) bằng cách khảo sát cân bằng của một phần hệ tách ra: (H.10) (thỏa) Xác định chuyển vị ngang tại B: Trạng thái khả dĩ “k” trong hệ cơ bản tĩnh định và biểu đồ momen uốn tương ứng trên hình vẽ (H.11) thay (hướng về bên trái)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxco ket cau (le).docx
  • dwgbai tap co ket cau.dwg
  • pdfCKC.pdf