Bài tập lớn học kỳ môn Luật đất đai trường đại học luật Hà Nội

Ông A đứng tên chủ sử dụng 500m2 đất từ năm 1970. Khu đất này có nguồn gốc là đất nông nghiệp, ông A mua của ông B năm 1968 ( có xác nhận của UBND xã H ). Năm 1990, ông A xây dựng nhà ở trên khu đất này. Năm 2008, UBND huyện X ra quyết định thu hồi 100m2 đất của hộ ông A để làm đường; Tuy nhiên, ông A chỉ được bồi thường theo giá đất nông nghiệp, với lý do khu đất này chưa có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp thành đất ở. Ông A không đồng ý với việc bồi thường theo giá đất nông nghiệp, với lý do, khu đất này gia đình ông đã sử dụng để làm nhà ở từ năm 1990 và đã nộp thuế nhà đất từ đó đến nay. Hỏi :1. Việc bồi thường diện tích đất thu hồi của gia đình ông A theo giá đất nông nghiệp đúng hay sai? Vì sao ? Văn bản pháp luật nào quy định về vấn đề này ?2. Trong trường hợp ông A không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của UBND Huyện X thì ông sẽ đề nghị cơ quan nhà nước nào có thẩm quyền giải quyết vụ việc này ? Vì sao ?3. Hãy giúp ông A soạn thảo nội dung đơn khởi kiện ?4. Hộ ông A có được giao đất tái định cư không ? Vì sao ?5. Vụ việc này cần được giải quyết như thế nào theo đúng quy định của pháp luật hiện hành ?

doc8 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 07/02/2013 | Lượt xem: 5302 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài tập lớn học kỳ môn Luật đất đai trường đại học luật Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MỤC LỤC Trang MỤC LỤC 1 CÂU HỎI TÌNH HUỐNG 2 A. ĐẶT VẤN ĐỀ 3 B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 3 1. Việc bồi thường diện tích đất thu hồi của gia đình ông A theo giá đất nông nghiệp đúng hay sai? 3 - Vì sao? 3 -Văn bản pháp luật nào quy định vấn đề này? 3 2. Trong trường hợp ông A không đồng ý giải quyết khiếu nại của huyện X ông sẽ đề nghị cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết? Vì sao? 4 3. Giúp ông A soạn thảo nội dung đơn kiện 5 4. Hộ ông A có được giao đất tái định cư không? Vì sao? 6 5. Vụ việc này cần được giải quyết như thế nào theo đúng quy định của pháp luật hiện hành 7 C. KẾT THÚC VẤN ĐỀ 7 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 8 CÂU HỎI TÌNH HUỐNG SỐ 8 Ông A đứng tên chủ sử dụng 500m2 đất từ năm 1970. Khu đất này có nguồn gốc là đất nông nghiệp, ông A mua của ông B năm 1968 ( có xác nhận của UBND xã H ). Năm 1990, ông A xây dựng nhà ở trên khu đất này. Năm 2008, UBND huyện X ra quyết định thu hồi 100m2 đất của hộ ông A để làm đường; Tuy nhiên, ông A chỉ được bồi thường theo giá đất nông nghiệp, với lý do khu đất này chưa có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp thành đất ở. Ông A không đồng ý với việc bồi thường theo giá đất nông nghiệp, với lý do, khu đất này gia đình ông đã sử dụng để làm nhà ở từ năm 1990 và đã nộp thuế nhà đất từ đó đến nay. Hỏi : Việc bồi thường diện tích đất thu hồi của gia đình ông A theo giá đất nông nghiệp đúng hay sai? Vì sao ? Văn bản pháp luật nào quy định về vấn đề này ? Trong trường hợp ông A không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của UBND Huyện X thì ông sẽ đề nghị cơ quan nhà nước nào có thẩm quyền giải quyết vụ việc này ? Vì sao ? Hãy giúp ông A soạn thảo nội dung đơn khởi kiện ? Hộ ông A có được giao đất tái định cư không ? Vì sao ? Vụ việc này cần được giải quyết như thế nào theo đúng quy định của pháp luật hiện hành ? A. ĐẶT VẤN ĐỀ Hiện nay nhu cầu sử dụng đất ngày càng tăng cao trong khi phạm vi không gian đất lại có hạn. Mỗi chủ thể sử dụng đất đều có mục đich khác nhau, có thể là nhu cầu ở, nhu cầu kinh doanh, nhu cầu sử dụng cho vấn đề an ninh,nhà nước,…dẫn đến nảy sinh những mâu thuẫn hoặc các tranh chấp giữa các bên chủ thể sử dụng đất.Trên thực tế các tranh chấp, bồi thường đất về đất còn phức tạp nên các tranh chấp ấy cần có sự can thiệp của Pháp luật và Nhà nước, cụ thể là Luật đất đai và các biện pháp mang tính quyền lực Nhà nước.Qua một vụ việc cụ thể, em xin lấy làm ví dụ để nghiên cứu vấn đề, đồng thời cho thấy được vai trò của Pháp luật trong việc quy định và giải quyết các tranh chấp, bồi thường về đất đai trên thực tế. B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 1. Việc bồi thường diện tích đất thu hồi của gia đình ông A theo giá đất nông nghiệp là sai. Bởi vì : + Thứ nhất, trên thực tế gia đình ông A đã hoàn thiện các khoản thu tài chính đối với Nhà nước, cụ thể là Thuế nhà đất đã được ông A nộp từ năm 1990 đến nay. Điều này phù hợp với khoảng thời gian mà Pháp lệnh về thuế nhà đất có hiệu lực pháp luật thi hành ngày 1/10/1992. + Thứ hai, Theo khoản 2, Điều 48 Luật đất đai 2003 ( được sửa đổi bổ sung năm 2009 ) Quy đinh : “ Khi chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở , tài sản khác gắn liền với đất thì người nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của luật này”. Trong trường hợp này, ông A đã được ông B chuyển quyền sử dụng đất và đã được UBND xã H xác nhận quyền sử dụng đất của ông A là hợp pháp. Văn bản pháp luật quy định về vấn đề này là: “ Theo Điều 8 Nghị định số 197/2004/NĐ-CP của Chính Phủ, người bị Nhà nước thu hồi đất có một trong các điều kiện sau thì được bồi thường Có giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai. …3. Nhứng giấy tờ về quyền sử dụng đất trước ngày 15/10/1993 do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. …Giấy tờ chuyển nhượng Quyền sử dụng đất, mua bán nhà gắn liền với đất ở trước ngày 15/10/1993, nay được UBND cấp xã xác nhận là đất sử dụng ổn định trước ngày 15/10/1993. … 5.Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không đất không có các loại Giấy tờ quy định tại Khoản 1,2,3 Điều này, nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 15/10/1993 nay được UBND cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp.” Theo văn bản pháp luật này thì gia đình ông A đã mua của ông B năm 1968, nhưng năm 1990 ông làm nhà trên khu đất này có giấy chúng nhận của Ủy ban nhân dân xã H, và ông đã sử dụng lâu dài trước ngày 15/10/1993 và nộp thuế đúng pháp luật cho nên việc bồi thường theo giá đất nông nghiệp cho ông A là sai. 2.Trong trường hợp ông A không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của UBND huyện X ông sẽ đề nghị cơ quan nhà nước nào có thẩm quyền giải quyết? Vì sao? “ Theo Khoản 2, Điều 138. Giải quyết khiếu nại về đất đai : 2. Việc giải quyết khiếu nại được thực hiện như sau: a. Trường hợp khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh giải quyết lần đầu mà người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết thì có quyền khởi kiện tại Tòa án nhân dân hoặc tiếp tục khiếu nại đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Trong trường hợp khiếu nại đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là quyết định giải quyết cuối cùng. b.Trường hợp khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giải quyết lần đầu mà người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết thì có quyền khởi kiện tại Tòa án nhân dân. c. Thời hiệu khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai là ba mươi ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được có hành vi hành chính đó. Trong thời hạn bốn mươi lăm ngày kể từ ngày nhận được đơn quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu mà người khiếu nại không đồng ý thì có quyền khiếu nại đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc khởi kiện tại Tòa án nhân dân.” Như vậy, căn cứ vào nội dung trên, thì ông A có quyền gửi đơn khiếu nại lên cơ quan nhà nước cùng cấp đó là Tòa án nhân dân huyện H có thẩm quyền giải quyết. Nếu không giải quyết được sẽ được chuyển lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết cao hơn. Khi đó lợi ích của ông A sẽ được bảo đảm quyền và lợi ích từ việc khiếu kiện của mình và được các cơ quan có thẩm quyền giải quyết một cách có lợi nhất cho ông A. 3. Giúp ông A soạn thảo nội dung đơn kiện. Luật đất đai năm 1993, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai không có quy định về trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực đất đai. Việc khiếu nại, tố cáo về đất đai được thực hiện theo quy định của luật Khiếu nại tố cáo hiện hành, Người sử dụng đất có thể thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo của mình bằng cách đến khiếu nại, tố cáo trực tiếp hoặc gửi đơn khiếu nại tố cáo đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền. mặc dù việc khiếu nại tố cáo bằng miệng trực tiếp đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền vẫn có giá trị nhưng việc làm đơn khiếu nại, tố cáo là việc làm cần thiết. Đơn khiếu nại tố cáo là căn cứ làm phát sinh việc khiếu nại, tố cáo trước cơ quan có thẩm quyền của nhà nước ( quản lý về đất đai). Thông thường khi làm đơn khiếu nại, tố cáo, người đi khiếu nại, tố cáo sẽ tự mình hệ thống lại sự việc sự việc để ghi vào đơn, có tác dụng tạo thuận lợi cho cơ quan nhà nước xem xét, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo người khiếu nại, tố cáo cần có những nội dung : - Đơn khiếu nại, tố cáo phải nêu rõ ràng, trung thực sự việc mà họ định khiếu nại, tố cáo, vấn đề nêu ra phải có dẫn chứng cụ thể. - Cách viết đơn phải ngắn gọn, đủ ý, dễ hiểu tránh viết dài dòng mà không có trọng tâm. - Đơn khiếu nại, tố cáo phải ghi rõ họ tên, địa chỉ người khiếu nại, tố cáo; nội dung khiếu nại, tố cáo; họ tên, địa chỉ của người bị khiếu nại tố cáo phải ký tên. Trong trường hợp người khiếu nại, tố cáo đến khiếu nại, tố cáo trực tiếp thì cán bộ có trách nhiệm hướng dẫn họ làm đơn khiếu nại, tố cáo hoặc ghi lại nội dung khiếu nại, tố cáo; họ tên, địa chỉ người khiếu nại, tố cáo và có chữ ký của người khiếu nại, tố cáo ( Điều 33- Luật khiếu nại tố cáo ). Với những quy định của luật khiếu nại tố cáo trên ta có thể viết giúp ông A nội dung đơn khởi kiện như sau: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN KHỞI KIỆN Kính gửi : Ủy ban nhân dân huyện …. Tên tôi là: ……… Chứng minh thư số:…………. Hộ khẩu thường trú tại………. Lý do mà tôi viết đơn khởi kiện này có nội dung như sau: Tôi là chủ sở hữu 500m2 đất từ năm 1970. Khu đất này có nguồn gốc là đất nông nghiệp, tôi ( ông A) mua của ông B năm 1968 ( có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã H). Năm 1990, ông A làm nhà ở trên khu đất này. Năm 2008, UBND huyện X ra quyết định thu hồi 100m2 đất của hộ gia đình ông A làm đường. Tuy nhiên ông A chỉ được bồi thường theo giá đất nông nghiệp, với lý do khu đất này chưa có quyết định của cơ quan nhà nước có thảm quyền cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp thành đất ở. Ông A không đồng ý với việc bồi thường theo giá đất nông nghiệp.Vì ông đã sử dụng khu đất này làm nhà ở từ năm 1990 và đã nộp thuế theo quy định từ trước đến nay. - Ông A đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các giấy tờ khác có liên quan về quyền sử dụng đất, các giấy tờ liên quan đến việc ông đã nộp tiền thuế nhà đất theo quy định của pháp luật Do vậy ông A viết đơn kiện này lên Ủy nhân dân …. Có thẩm quyền yêu cầu giải quyết giúp ông A đòi lại quyền lợi chính đáng cho mình. Yêu cầu UBND huyện X bồi thường theo giá đất ở cho ông A. Trên đây là giải trình vụ việc của đơn khiếu nại tố cáo, tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. Tôi xin chân than cảm ơn! Người làm đơn ( chữ ký ) ……… 4. Hộ gia đình ông A có được giao đất tái định cư không? Vì sao? Hộ gia đình ông A sẽ được giao đất tái định cư.Vì : Gia đình ông A đã sử dụng mảnh đất này làm nhà ở và vẫn nộp thuế nhà đất theo quy định của Chính phủ từ năm 1990 đến nay. Gia đình ông sử dụng khu đất này trong thời gian lâu dài trước ngày 15/10/1993 nên gia đình ông A sẽ được giao đất tái định cư phù hợp với giá trị quyền sử dụng đất tại thời điểm có quyết định thu hồi. Theo Khoản 3, Điều 42.Bồi thường, tái định cư cho người có đất bị thu hồi : “ Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương lập và thực hiện các dự án tái định cư trước khi thu hồi đất để bồi thường bằng nhà ở, đất ở cho người bị thu hồi đất ở mà phải di chuyển chỗ ở. Khu tái định cư được quy hoạch chung cho nhiều dự án trên cùng một địa bàn và phải có điêù kiện phát triển bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ…” 5. Vụ việc này giải quyết như thế nào theo pháp luật hiện hành. Vì ông A mua đất của ông B năm 1968 ( có xác nhận của UBND xã), nguồn gốc là đất nông nghiệp, năm 1990 ông A làm nhà trên khu đất này và đã nộp thuế nhà đất cho đến nay. Nên năm 2008,UBND huyện X có quyết định thu hồi đất và bồi thường theo giá đất nông nghiệp là không đúng.Theo Khoản 1,Điều 1 Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất đã quy định rõ phạm vi bồi thường thiệt hại. Theo đó nhà nước thu hẹp phạm vi thu hồi đất tạo điều kiện cho quan hệ chuyển nhượng,quyền sử dụng đất. Đối tượng được bồi thường thiệt hại, Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 7/12/2004 hướng dẫn Nghị định số 197/2004/NĐ-CP quy định cụ thể như sau: Tổ chức, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, hộ gia đình, cá nhân trong nước; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài đang sử dụng đất bị nhà nước thu hồi đất và có đủ điều kiện để bồi thường đất, tài sản thì được bồi thường theo quy định, trường hợp sau khi bị thu hồi đất mà không còn chỗ ở thì được bố trí tái định cư. Do vậy gia đình ông A được bồi thường đất ở và được giao đất tái định cư. C. KẾT THÚC VẤN ĐỀ Đất đai là một vấn đề nóng bỏng được quan tâm nhiều hiện nay, cho nên đất đai rất có giá trị.Việc thu hồi và bồi thường đất đai phải được giải quyết một cách khoa học, đúng lợi ích và nhu cầu của người sử dụng đất là vấn đề các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cần quan tâm nhiều hơn,làm cho đất đai phù hợp với giá trị sử dụng trên thực tế. Trên đây là bài tiểu luận của em, do kinh nghiệm và hiểu biết còn nhiều hạn chế,mong thầy cô và các bạn đóng góp ý kiến để bài viết được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn! DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.Giáo trình Luật Đất đai ( Trường Đại học Luật Hà Nội, NXB Tư Pháp, năm 2005). 2. Luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2003 . 3.Website : Thư viện pháp luật 4. Pháp luật về bồi thường thiệt hại về đất và tài sản gắn liền với đất Khi nhà nhà nước thu hồi đất ( Khóa luận tốt nghiệp – Đỗ Thị Ngọc Hương – NXB Tư pháp, Hà Nội 05/ 2006).

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBài tập lớn học kỳ môn Luật đất đai trường đại học luật hà nội ( 9 điểm đó!).doc