Bài thuyết trình khoa học trái đất và sự sống

Sự phát sinh và phát triển của đất diễn ra từ rất lâu, trước khi con người xuất hiện trên trái đất vì thế không thể cho rằng con người là nhân tố hình thành tất cả các loại đất nói chung. Tác động của xã hôi loại người tới đất ngày càng mạnh mẽ và rộng khắp. Tuy nhiên, chỉ có một số rất ít loại đất, nhân tố con người có vai trò cực kì quan trọng trong sự hình thành của chúng. Đại đa số các loại đất khác, tác động của con người chỉ ở mức hạn chế hoặc tăng cường các quá trình và hiện tượng xảy ra trong đất

pptx17 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 25/02/2014 | Lượt xem: 2138 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài thuyết trình khoa học trái đất và sự sống, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level 11/25/2013 ‹#› BÀI THUYẾT TRÌNH KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ SỰ SỐNG NHÓM BÃO BIỂN ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN – ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NHÓM BÃO BIỂN Bùi Thị Ngọc Anh Lê Thị Hà Nguyễn Thị Hương Anh Trần Thị Huyền Vũ Thị Thu Hiền CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI SỰ HÌNH THÀNH ĐẤT MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ CÁC LOẠI ĐẤT CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI SỰ HÌNH THÀNH ĐẤT ĐÁ MẸ 1 ĐÁ MẸ 1 Tất cả các loại đất đều được hình thành từ những sản phẩm phong hoá của đá gốc. Những sản phẩm phong hoá đó được gọi là đá mẹ. ĐÁ MẸ 1 Đá mẹ có vai trò quan trọng trong việc hình thành đất: tạo nên bộ khung của đất thông qua việc cung cấp các khoáng vật cho đất, đá mẹ có tác dụng chi phối các tính chất lí hoá của đất. Đá mẹ quyết định nên màu đất ĐỊA HÌNH 2 Trong quá trình hình thành đất, nhân tố địa hình có tác dụng chủ yếu tới sự phân phối lại lượng nhiệt và độ ẩm không khí. Nhiệt độ và độ ẩm không khí thay đổi theo độ cao địa hình. ĐỊA HÌNH 2 Khí hậu thay đổi theo độ cao địa hình  thực vật thay đổi  đất có những đặc điểm khác biệt Nước chảy trên sườn đồi, núi  xói mòn đất  tích đọng vật liệu ở nơi trũng thấp  tầng đất dày hơn ở sườn  quá trình hình thành thay đổi về cường độ và chiều hướng Lượng bức xạ mặt trời nhận được do hướng sườn nhận được khác nhau  nhiệt độ đất khác nhau KHÍ HẬU 3 Là nhân tố giữ vai trò tiên phong trong quá trình hình thành đất KHÍ HẬU 3 Nhiệt độ, mưa và các chất khí (oxi, cácbônic, nitơ) đã phá huỷ đá gốc thành các sản phẩm phong hoá – vật liệu cơ bản, từ đó đất được hình thành  tác động trực tiếp Khí hậu đã ảnh hưởng gián tiếp tới sự hình thành đất qua yếu tố địa hình SINH VẬT 4 Nhân tố sinh vật đóng vai trò hết sức quan trọng trong sự hình thành đất bởi vì trong tiểu tuần hoàn sinh vật, chính sinh vật đã thực hiện sự trao đổi năng lượng và vật chất SINH VẬT 4 Thực vật: Thực vật xanh cung cấp đại bộ phận chất hữu cơ cho đất Lớp phủ thực vật quyết định chiều hướng của quá trình hình thành đất Hạn chế xói mòn của nước, đồng thời điều hoà nhiệt độ ở lớp không khí sát mặt đất, điều hoà lại lượng nước thấm vào đất SINH VẬT 4 Vi sinh vật: Đóng vai trò quan trọng trong sự hình thành đất, thể hiện qua vai trò phân hủy và tổng hợp các chất hữu cơ SINH VẬT 4 Động vật: Đất là môi trường sống của nhiều loại côn trùng (dê, kiến, mối…) và nhiều loại động vật sống trong đất như chuột chũi, dúi, giun.. và nhiều nguyên sinh động vật. Nhờ hoạt dộng đào bới mà đất được xáo trộn và do có những hang hốc động vật trong đất mà đất trở nên dễ thấm nước và khí hơn, làm tăng tốc hình thành kết cấu đất. Động vật còn góp phần phân huỷ các tàn tích hữu cơ thông qua việc sử dụng các tàn tích này làm nguồn dinh dưỡng khi tiêu hoá, chính những tàn tích này lại trở thành các chất hữu cơ đơn giản và trả về cho đất, làm cho đất ngày càng giàu các chất dinh dưỡng THỜI GIAN – CON NGƯỜI 5 Tuổi của đất được tính từ khi một loại đất được hình thành cho tới ngày nay. Đây là độ tuổi tuyệt đối của đất. Toàn bộ quá trình và hiện tượng xảy ra trong đất đều cần đến thời gian. Ngay cả ảnh hưởng của ngoại cảnh cũng cần có thời gian để biểu lộ tác động của chúng tới sự hình thành đất. Đất còn có tuổi tương đối. Mặc dù có cùng tuổi tuyệt đối như nhau nhưng do tác động khác nhau của các điều kiện ngoại cảnh mà các loại đất đó có những giai đoạn phát triển khác nhau THỜI GIAN – CON NGƯỜI 5 Sự phát sinh và phát triển của đất diễn ra từ rất lâu, trước khi con người xuất hiện trên trái đất vì thế không thể cho rằng con người là nhân tố hình thành tất cả các loại đất nói chung. Tác động của xã hôi loại người tới đất ngày càng mạnh mẽ và rộng khắp. Tuy nhiên, chỉ có một số rất ít loại đất, nhân tố con người có vai trò cực kì quan trọng trong sự hình thành của chúng. Đại đa số các loại đất khác, tác động của con người chỉ ở mức hạn chế hoặc tăng cường các quá trình và hiện tượng xảy ra trong đất

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptxkhoa_hoc_trai_dat_va_su_song_bai_thuyet_trinh_5102.pptx
Luận văn liên quan