Báo cáo kết quả thực tập tốt nghiệp - Đơn vị thực tập: Công ty TNHH MTV Nhơn Mỹ

Trong quá trình thực tập tại công ty, em đã được tìm hiểu và làm việc với một khía cạnh đang nổi của công nghệ thông tin là SEO. SEO là chữ viết tắt của cụm từ Search Engine Optimization (dịch theo nghĩa tiếng Việt là Tối ưu hóa máy tìm kiếm). Công việc SEO nghĩa là phân tích phương thức hoạt động và các thuật toán của máy tìm kiếm và sử dụng một số thủ thuật đơn giản hoặc phức tạp để cải thiện thứ hạng của website trên một số từ khóa nhất định. Tuy nhiên bản thân vẫn chưa có kết quả cụ thể về việc áp dụng SEO, nhưng em đã nắm được các yếu tố và các bước cơ bản để SEO hiệu quả, vậy nên sau thời gian thực tập em sẽ thực hành nhiều hơn về mảng này để tích lũy kinh nghiệm bản thân.

pdf49 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 30/07/2018 | Lượt xem: 746 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo kết quả thực tập tốt nghiệp - Đơn vị thực tập: Công ty TNHH MTV Nhơn Mỹ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH - 2016 Đơn vị thực tập : Công ty TNHH MTV NHƠN MỸ Thời gian thực tập : Từ 21/12/2015 đến 20/03/2016 Ngƣời hƣớng dẫn : GĐ Huỳnh Văn Mƣời Sinh viên Thực tập : Nguyễn Xuân Thu MSSV : 3001130044 Lớp : 13CDTH1 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Nguyễn Xuân Thu – 13CDTH1 1 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành bài báo cáo thực tập tốt nghiệp này, em chân thành cảm ơn quý Thầy, Cô trong khoa Công nghệ thông tin, Trƣờng Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TP. Hồ Chí Minh đã tận tình truyền đạt kiến thức trong những năm em học tập. Với vốn kiến thức đƣợc tiếp thu trong quá trình học không chỉ là nền tảng cho quá trình làm bài báo cáo mà còn là hành trang quý báu để em bƣớc vào đời một cách vững chắc và tự tin. Em cũng gửi lời cám ơn sâu sắc đến anh Huỳnh Văn Mƣời giám đốc công ty, đã tận tình chỉ bảo trong công việc, cũng nhƣ những bài học trong suốt quá trình em thực tập tại công ty. Em chân thành cảm ơn công ty TNHH MTV Nhơn Mỹ cho phép và tạo điều kiện thuận lợi để em thực tập tại công ty. Cuối cùng em kính chúc quý Thầy, Cô dồi dào sức khỏe và thành công trong sự nghiệp cao quý. Đồng kính chúc các Anh, Chị trong công ty Nhơn Mỹ luôn dồi dào sức khỏe, đạt đƣợc nhiều thành công tốt đẹp trong công việc. Em xin chân thành cảm ơn! TP.HCM, ngày 20/03/2016 Sinh viên Nguyễn Xuân Thu Báo cáo thực tập tốt nghiệp Nguyễn Xuân Thu – 13CDTH1 2 NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... Báo cáo thực tập tốt nghiệp Nguyễn Xuân Thu – 13CDTH1 3 NHẬN XÉT CỦA NGƢỜI HƢỚNG DẪN .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. Báo cáo thực tập tốt nghiệp Nguyễn Xuân Thu – 13CDTH1 4 MỤC LỤC CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN ..................................................................................................... 7 1.1 GIỚI THIỆU CHUNG ............................................................................................ 7 1.2 MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC THỰC TẬP .................................................................... 8 1.3 GIỚI THIỆU VỀ NƠI LÀM VIỆC ....................................................................... 10 1.3.1 Tổng quan ...................................................................................................... 10 1.3.2 Lĩnh vực hoạt động của công ty ..................................................................... 11 1.3.3 Thời gian thực tập tại công ty ........................................................................ 12 1.3.4 Cơ cấu tổ chức hoạt động của công ty ........................................................... 12 CHƢƠNG 2: CHI TIẾT CÔNG VIỆC .................................................................................... 14 2.1 NỘI DUNG CÁC CÔNG VIỆC VÀ KẾT QUẢ .................................................. 14 2.2 MÔ TẢ VÀ KẾT QUẢ CÔNG VIỆC .................................................................. 16 2.2.1 Tuần 01 .......................................................................................................... 16 2.2.1.1 Hình 1. Giao diện công cụ kiểm tra số liệu thống kê ............................. 17 2.2.1.2 Hình 2. Giao diện sau khi đăng bài ........................................................ 18 2.2.1.3 Hình 3. kết quả chia sẻ ảnh trên mạng XH ............................................. 18 2.2.2 Tuần 02 .......................................................................................................... 19 2.2.3 Tuần 03 .......................................................................................................... 19 2.2.3.1 Hình 4. Giao diện sau khi đăng nhập tài khoản Linkedin ..................... 20 2.2.3.2 Hình 5. Giao diện chính khi đăng bài lên Linkedin ............................... 20 2.2.3.3 Hình 6. Giao diện sau khi đăng bài lên Linkedin ................................... 21 2.2.4 Tuần 04 .......................................................................................................... 22 2.2.4.1 Hình 7 ..................................................................................................... 23 2.2.4.2 Hình 8 ..................................................................................................... 24 2.2.4.3 Hình 9 ..................................................................................................... 24 2.2.4.4 Hình 10 ................................................................................................... 25 2.2.4.5 Hình 11 ................................................................................................... 26 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Nguyễn Xuân Thu – 13CDTH1 5 2.2.4.6 Hình 12 ................................................................................................... 27 2.2.4.7 Hình 13 ................................................................................................... 28 2.2.4.8 Hình 14 ................................................................................................... 29 2.2.4.9 Hình 15 ................................................................................................... 29 2.2.4.10 Hình 16 ................................................................................................... 30 2.2.4.11 Hình 17. Hình ảnh cắt từ video hƣớng dẫn rename hình ........................ 31 2.2.4.12 Hình 18. Giao diện đăng nhập ................................................................ 32 Hình 19. Giao diện trang cá nhân sau khi đăng nhập và nhập đầy đủ thông tin. .... 32 2.2.4.13 Hình 20. Giao diện sau khi chọn write a new post ................................. 33 2.2.4.14 Hình 21. Kết quả sau khi đăng bài viết .................................................. 33 2.2.5 Tuần 05 .......................................................................................................... 34 2.2.5.1 Hình 22. Kết quả đăng sản phẩm lên Facebook hỏi đáp ........................ 34 2.2.5.2 Hình2 3. Kết quả đăng bài lên diễn đàn rao vặt ..................................... 36 2.2.5.3 Hình 24. Số lƣợt tải WordPress sau hai tháng ........................................ 37 2.2.5.4 Hình 25. Thống kê website làm bằng WordPress .................................. 38 2.2.5.5 Hình 26. Thống kê WordPress đƣợc dịch sang 25 thứ tiếng khác nhau 38 2.2.6 Tuần 06 .......................................................................................................... 39 2.2.6.1 Hình 28. Hình ảnh sửa hoàn chỉnh menu sản phẩm ............................... 40 2.2.7 Tuần 07 .......................................................................................................... 41 2.2.7.1 Hình 28. Kết quả sau khi đăng bài lên weebly ....................................... 42 2.2.7.2 Hình 29. Nhập liệu website .................................................................... 43 2.2.8 Tuần 08 .......................................................................................................... 43 2.2.8.1 Hình 30. Chỉnh sửa menu cho website ................................................... 44 2.2.8.2 Hình 31. Chỉnh sửa LayerSlider ............................................................. 45 2.2.8.3 Hình 32. Chỉnh sửa hình ảnh cho website .............................................. 45 2.2.8.4 Hình 33. Menu của trang thammytunhien.com ...................................... 46 2.2.8.5 Hình 34. Layerslide của website ........................................................... 46 CHƢƠNG 3 TỔNG KẾT ........................................................................................................ 47 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Nguyễn Xuân Thu – 13CDTH1 6 3.1 TRẢI NGHIỆM BẢN THÂN .................................................................................... 47 3.2 ĐỊNH HƢỚNG NGHỀ NGHIỆP BẢN THÂN ........................................................ 48 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Nguyễn Xuân Thu – 13CDTH1 7 CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 GIỚI THIỆU CHUNG Họ Tên: Nguyễn Xuân Thu MSSV: 3001130044 Lớp: 13CDTH1 Hệ đào tạo: Cao đẳng chính quy Lý do chọn đi thực tập: Thực tập tốt nghiệp Tên công ty thực tập: Công ty TNHH Một thành viên Nhơn Mỹ Vị trí công việc tại nơi thực tập: Sinh viên thực tập Công việc đƣợc giao: Tuần Công việc Tuần 01 - Tạo tài khoản Gmail, Facebook - Biên tập từ khóa - Đăng bài lên website công ty - Đăng sản phẩm công ty lên mạng XH - Chia sẻ sản phẩm lên Youtube Tuần 02 - Biên tập từ khóa - Tìm hình ảnh, sửa và đăng lên website công ty - Chia sẻ sản phẩm của công ty lên Facebook Tuần 03 - Biên tập bài viết trên Wordpress - Tìm hiểu mạng xã hội Linkedin - Tạo tk và đăng bài lên Linkedin Báo cáo thực tập tốt nghiệp Nguyễn Xuân Thu – 13CDTH1 8 Tuần 04 - Viết bài hƣớng dẫn resize, rename phần mềm ACDSee - Viết bài hƣớng dẫn sử dụng Linkedin Tuần 05 - Đăng bài lên Facebook hỏi đáp - Tìm hiểu và cài đặt, sử dụng Wordpress - Cài themes, chỉnh sửa nội dung Wordpress - Nhập liệu website của khách hàng Tuần 06 - Sửa bài cho website công ty - Sửa menu trang website của khách hàng Tuần 07 - Đăng sản phẩm lên Weebly - Nhập liệu website Tuần 08 - Chỉnh sửa menu, layerslide, hình ảnh website 1.2 MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC THỰC TẬP Đối với sinh viên, việc tiếp xúc với thực tế là một điều quan trọng tất yếu, thực tiễn sẽ giúp sinh viên: - Thâm nhập vào môi trƣờng thực tế. Nhơn Mỹ là một công ty tuy quy mô làm việc nhỏ, nhƣng khá phát triển. Những trang web mà công ty thiết kế, tuy đơn giản nhƣng mang lại hiệu quả cực kỳ cao, luôn làm hài lòng khách hàng. Chính vì quy mô nhỏ, nên môi trƣờng làm việc đƣợc bao quát. Sinh viên sẽ dễ dàng học hỏi đƣợc cách xử lý công việc, từ khâu tƣ vấn đến quản lý và quá trình hoàn thành. - Nâng cao nhận thức vai trò và trách nhiệm đối với ngành nghề mình đang theo đuổi. Báo cáo thực tập tốt nghiệp Nguyễn Xuân Thu – 13CDTH1 9 Những trải nghiệm trong môi trƣờng làm việc khác xa so với lúc còn đi học. Cần điều tiết thời gian hợp lý, lịch trình đầy đủ, giải quyết công việc đúng hạn, quản lý, sắp xếp các dữ liệu rõ ràng. Đặt bản thân vào những nguyên tắc chung của giờ giấc nơi công sở, những nội quy của công ty, giữ ý thức bản thân trong môi trƣờng làm việc chung. Nâng cao trách nhiệm với nghề nghiệp của mình, thực hiện tốt công việc đƣợc giao. - Giải quyết điểm yếu của bản thân, rèn luyện sự tự tin trƣớc khi ra trƣờng tiếp xúc với môi trƣờng làm việc Bản thân sinh viên luôn nhận thấy điểm yếu của mình thông qua những đồ án từng thực hiện, bản thân sinh viên luôn trốn tránh điểm yếu đó - Biết tổ chức thực hiện công việc cá nhân và theo nhóm. Bản thân sinh viên cần bỏ qua cái tôi, hòa nhập tốt với môi trƣờng làm việc, luôn hòa đồng vui vẻ và thân thiện. Nâng cao khả năng truyền đạt, giao tiếp, trao đổi với các thành viên làm chung trong công ty. - Đúc kết kinh nghiệm xử lý kỹ năng mềm Kiến thức sách vở và ngoài đời, bản thân sinh viên sẽ phải áp dụng ra sao? Kỹ năng cứng kết hợp cùng với kỹ năng mềm nhƣ thế nào? Đó là điều kiện cho sự trƣởng thành và thành công. Bản thân, ai cũng mang một cái tôi. Vì vậy, sinh viên có nên đề cao cái tôi của mình hay vứt bỏ cái tôi để đạt đƣợc thứ mà bản thân hƣớng tới, cuối cùng là làm hài lòng khách hàng. Đó luôn là vấn đề nhức nhối khiến gây mâu thuẫn trong quá trình làm việc. Thành công hay thất bại, đôi khi chính điều này sẽ khẳng định. Qua quá trình thực tập, sẽ giúp sinh viên học hỏi đƣợc điều này. Cuối cùng, thực tập là môi trƣờng giúp sinh viên học hỏi, đúc kết kinh nghiệm cho bản thân mỗi sinh viên. Là nền tản đầu tiên cho việc bƣớc vào đời, đi làm, trải nghiệm mới mẻ, trong môi trƣờng mới, khả năng thích nghi của bản thân ra sao nhƣ thế nào, điều đó rất cần thiết. Báo cáo thực tập tốt nghiệp Nguyễn Xuân Thu – 13CDTH1 10 1.3 GIỚI THIỆU VỀ NƠI LÀM VIỆC 1.3.1 Tổng quan CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHƠN MỸ Địa chỉ hội sở: 194/16 Khu Phố 8, Đƣờng Chiến Lƣợc, Phƣờng Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam Đ/C văn phòng: 1448 Đƣờng 3/2, Phƣờng 2, Quận 11, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam Điện thoại: 08 36.028.506 - 08 36028508 Fax: 08 39.605.589 Hotline: 84 908 134 772 Email: contact@nhonmy.com Website: Với thông điệp vững bƣớc tiên phong, Cty TNHH MTV Nhơn Mỹ đƣợc thành lập vào tháng 7 năm 2008, hình thành và phát triển cho đến nay. Công ty cổ phẩn Báo cáo thực tập tốt nghiệp Nguyễn Xuân Thu – 13CDTH1 11 TNHH MTV Nhơn Mỹ đã có những bƣớc tiến triển không ngừng trong việc thiết kế, hỗ trợ và phát triển website cho doanh nghiệp. Với tiêu chí “mang lại cho doanh nghiệp của bạn những kênh quảng bá, quảng cáo, định vị thƣơng hiệu hiệu quả và chi phí tối ƣu”. Nhơn Mỹ đồng hành cùng doanh nghiệp bạn để đóng góp sự tăng trƣởng bền vững lên 35% lợi nhuận của doanh nghiệp bạn khi triền khai kế hoạch kinh doanh trên internet. Nhơn Mỹ giúp doanh nghiệp giảm lên đến 50% chi phí đầu tƣ kênh bán hàng truyền thông và tăng trƣởng đạt 200% liên tục trong bán hàng, định vị thƣơng hiệu thông qua internet. 1.3.2 Lĩnh vực hoạt động của công ty SITEMAP QUẢN TRỊ WEB TẠO TRANG WÊB THIẾT KẾ WEBSITE QUẢNG CÁO  Sửa trang web với giá rẻ  Quản trị web cho cty  Dịch vụ quản trị website  Nâng cấp website  Sửa chữa website  Web Wordpress  Xây dựng website  Bảo vệ website  Quảng bá website  Open Source ICMS  Tên miền  Hosting  Doanh nghiệp  Nhà hàng  Khách sạn  Mua bán  Cốc cốc  Google  Facebook  Tìm kiếm  Liên kết  LinkedIn  Tiếp thị trực tuyến  Bán hàng trực tuyến  Kinh doanh trực tuyến  Tiếp thị mạng xã hội Đẹp – Nhanh – Chuyên nghiệp Sáng tạo – Đơn giản – Hiệu quả Giá rẻ - Tiết kiệm – Phát triển bền vững Xây dựng website thƣơng mại điện tử Báo cáo thực tập tốt nghiệp Nguyễn Xuân Thu – 13CDTH1 12 Nhơn Mỹ luôn vững vàng trong chiến lƣợc kinh doanh, hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra trong năm. Khách hàng luôn hài lòng về sản phẩm, chất lƣợng dịch vụ mà công ty cam kết thực hiện với khách hàng. 1.3.3 Thời gian thực tập tại công ty Thời gian làm việc: Thứ Ca (giờ) T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN Sáng 8:00 am – 12.00 am X X X Chiều 1:15pm – 5h15pm X X X Môi trƣờng làm việc chuyên nghiệp, luôn hòa đồng, vui vẻ, giúp đỡ nhau trong công việc, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, nơi để giao lƣu học hỏi tốt. Là nhân viên thực tập của công ty Nhơn Mỹ, khi làm việc với khách hàng đều đƣợc trang bị đầy đủ kiến thức, kỷ năng tƣ vấn, khả năng làm hài lòng khách hàng. Nhơn Mỹ luôn đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho nhân viên của công ty. Văn phòng làm việc máy lạnh có cây xanh bảo vệ sức khỏe, môi trƣờng làm việc vui vẻ và năng động. Giám đôc đối với sinh viên luôn nhiệt tình chỉ dạy và chia sẻ kinh nghiệm học hỏi, làm việc. 1.3.4 Cơ cấu tổ chức hoạt động của công ty GIÁM ĐỐC Nghiên cứu, phát triển Design Lập trình CSDL Kỹ thuật Kinh doanh Tƣ vấn – phân Hành chính Báo cáo thực tập tốt nghiệp Nguyễn Xuân Thu – 13CDTH1 13  Giám đốc: Giám đốc có quyền phân công, bãi nhiệm cấp dƣới, kiểm tra giám sát mọi hoạt động của công ty và quyết định kỷ luật, khen thƣởng tập thể hoặc cá nhân có thành tích xuất sắc, lãnh đạo chung và chỉ đạo các bộ phận, xác định mục tiêu và kế hoạch của công ty. Phân công và giám sát công việc của mỗi nhân viên, nghiên cứu công nghệ và ứng dụng.  Bộ phần design: Thể hiện ý tƣởng, tìm kiếm sáng tạo, giải quyết các vấn đề liên quan đến nội dung, thẫm mỹ theo yêu cầu khách hàng. Cung cấp sản phẩm với tính thẫm mỹ cao, giao diện đẹp, nội dung phong phú đáp ứng đúng yêu cầu của khách hàng.  Bộ phận kỹ thuật: Phân tích database. Lập trình web hoạt động. Chỉnh sửa hình thức, giao diện website. Xuất bản website trên internet  Bộ phận kinh doanh: Thực hiện công tác tiếp thị, khai thác nguồn khách hàng có nhu cầu thiết kế website. Tìm đối tác mới. Gặp gỡ khách hàng lấy thông tin, hỗ trợ cho các phòng ban khác trong công tác thiết kế. Hỗ trợ khách hàng, tƣ vấn thiết kế cho khách hàng. Duy trì và phát triển các mối quan hệ với khách hàng.  Bộ phận tƣ vấn và phân tích: Tổng hợp thông tin liên quan đến khách hàng. Phân tích yêu cầu và lên kế hoạch xây dựng website. Xây dựng kế hoạch thời gian đƣa ra giải pháp. Bố trí nhân lực thực hiện.  Bộ phận hành chính: Phụ trách thủ tục hành chính, soạn thảo hợp đồng Thu phí khách hàng, nhắc nhở khách hàng đóng phí bảo trì. Hƣớng dẫn khách hàng sử dụng, nhập nội dung trang web. Chăm sóc hậu mãi. Báo cáo thực tập tốt nghiệp Nguyễn Xuân Thu – 13CDTH1 14 CHƢƠNG 2: CHI TIẾT CÔNG VIỆC 1.4 NỘI DUNG CÁC CÔNG VIỆC VÀ KẾT QUẢ Tuần Công việc Tuần 01  Yêu cầu công việc: - Tạo tài khoản Gmail, Facebook - Tìm hiểu cách tăng like cho Facebook hiệu quả nhất - Đăng bài lên website công ty - Đăng sản phẩm công ty lên mạng XH - Chia sẻ sản phẩm lên Youtube  Kết quả: - Hoàn thành công việc nhƣng chƣa hiểu đƣợc ý nghĩa của việc đang làm Tuần 02  Yêu cầu công việc: - Biên tập nội dung chứa từ khóa - Tìm hình ảnh, sửa và đăng lên website công ty - Chia sẻ sản phẩm của công ty lên Facebook  Kết quả và kinh nghiệm học đƣợc: - Hoàn thành công việc, rút đƣợc kinh nghiệm trong việc biên tập từ khóa chứa nội dung, sao cho hay và không bị trùng lặp ý. Bắt đầu quen với môi trƣờng làm việc Tuần 03  Yêu cầu công việc: - Biên tập bài viết trên Wordpress - Tìm hiểu mạng xã hội Linkedin - Tạo tk và đăng bài lên Linkedin Báo cáo thực tập tốt nghiệp Nguyễn Xuân Thu – 13CDTH1 15  Kết quả và kinh nghiệm học đƣợc: - Làm công việc trên thực tế nên điều quan trọng nhất là phải chú tâm và hoàn thành công việc một cách triệt để. Tuần 04  Yêu cầu công việc: - Viết bài hƣớng dẫn resize, rename phần mềm ACDSee - Viết bài hƣớng dẫn sử dụng Linkedin  Kết quả và kinh nghiệm học đƣợc: - Hoàn thành công việc nhƣng còn sai sót nhiều, học đƣợc kỹ năng viết bài báo cáo và quay video hƣớng dẫn Tuần 05  Yêu cầu công việc: - Đăng bài lên Facebook hỏi đáp - Đăng tin lên diễn đàn và website - Tìm hiểu và cài đặt, sử dụng Wordpress - Cài Themes, chỉnh sửa nội dung Wordpress - Nhập liệu website của khách hàng Tuần 06  Yêu cầu công việc: - Sửa bài cho website công ty - Sửa menu trang website của khách hàng Tuần 07  Yêu cầu công việc: - Đăng sản phẩm lên Weebly - Nhập liệu website Tuần 08  Yêu cầu công việc - Chỉnh sửa menu, layerslide, hình ảnh web Báo cáo thực tập tốt nghiệp Nguyễn Xuân Thu – 13CDTH1 16 1.5 MÔ TẢ VÀ KẾT QUẢ CÔNG VIỆC 1.5.1 Tuần 01  Tạo tài khoảng mạng xã hội nhannguyen9152@gmail.com huynhnhu9152@gmail.com namnguyen9152@gmail.com thuhoai9152@gmail.com nguyenngoc9152@gmail.com minhtran9152@gmail.com thanhtungbailey.com@gmail.com nhonmycty2@gmail.com nhonmycty1@gmail.com ngoccamera789@gmail.com vinasingfood@gmail.com nguyevafnn@gmail.com nhonmy.nhungdieumayman@gmail.com vipseto@gmail.com vipseto4@gmail.com huynh2422@gmail.com nhienan59@gmail.com hoanhkhoa6@gmail.com songdep02@gmail.com lamdep4@gmail.com thichketban09@gmail.com thuy6319@gmail.com huonghoa.nm@gmail.com lanvadiep.nm@gmail.com hungnam.nm@gmail.com thienthanh.nm@gmail.com nhannguyen9152@gmail.com namnguyen9152@gmail.com nguyenngoc9152@gmail.com huynhnhu9152@gmail.com thuhoai9152@gmail.com minhtran9152@gmail.com Báo cáo thực tập tốt nghiệp Nguyễn Xuân Thu – 13CDTH1 17  Tìm hiểu cách tăng like Bạn có một bài viết hay trên website, bạn đăng bài viết ấy lên các mạng xã hội, làm sao để lƣợt like và share tăng? Qua quá trình tìm hiểu, mình thấy rằng, khi bạn like hoặc bình luận, lƣợt like sẽ đƣợc tăng lên 1, khi share bài viết thì bạn có tƣơng đƣơng 2 like. Việc có một số liệu thống kê chính xác sẽ giúp bạn định hƣớng tốt hơn trong việc tìm kiếm thêm nguồn traffic cho website của mình. Mình cũng xin giới thiệu một công cụ có tính năng nhƣ vậy: 1.5.1.1 Hình 1. Giao diện công cụ kiểm tra số liệu thống kê  Đăng bài lên website công ty Viết bài về đông trùng hạ thảo lên website luu.vn của công ty, qua đây em học đƣợc cách biên tập bài viết chứa từ khóa, cách làm bố cục bài viết hài hòa giữa text và hình ảnh. Báo cáo thực tập tốt nghiệp Nguyễn Xuân Thu – 13CDTH1 18 1.5.1.2 Hình 2. Giao diện sau khi đăng bài  Đăng sản phẩm công ty lên mạng XH, chia sẻ sản phẩm lên Youtube Sử dụng những tk Facebook, Gmail, Google+ để quảng bá các sản phẩm của công ty. 1.5.1.3 Hình 3. kết quả chia sẻ ảnh trên mạng XH Báo cáo thực tập tốt nghiệp Nguyễn Xuân Thu – 13CDTH1 19 1.5.2 Tuần 02 Tiếp tục những công việc ở tuần 1 là biên tập từ khóa, có thêm từ khóa mới là: “thiết kế web nội thất” và chia sẻ sản phẩm của công ty lên mạng xã hội. Chỉnh sửa hình ảnh và đăng lên website công ty. 1.5.3 Tuần 03  Tìm hiểu mạng xã hội Linkedin Có thể nói Linkedin là một công cụ cực kỳ hữu ích không chỉ cho ngƣời đi làm mà còn đối với ngƣời đang tìm việc hay với sinh viên. Tuy nhiên, không phải ai cũng nhận ra điều này, đặc biệt là ở Việt Nam khi số lƣợng ngƣời sử dụng Linkedin vẫn còn khá nhỏ. Trƣớc hết, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem Linkedin là gì? Linkedin là một mạng xã hội và ngƣời sử dụng chủ yếu là những thành viên chuyên nghiệp về tuyển dụng và việc làm. Khác với MySpace và Facebook, Linkedin chỉ tập trung vào đối tƣợng là các doanh nghiệp, hoặc các cá nhân chuyên nghiệp có nhu cầu kết nối tìm việc, tuyển dụng và tìm kiếm cơ hội. Nền tảng của Linkedin cũng tƣơng tự nhƣ Facebook: bạn đăng ký tài khoản và xây dựng hồ sơ các nhân bao gồm một bản tóm tắt ngắn gọn hay một đoạn tiểu sử, kinh nghiệm làm việc và bằng cấp học thuật. Tuy nhiên, nếu điều duy nhất bạn làm trên Linkedin là cập nhật profile thƣờng xuyên và chờ đợi các headhunter tìm đến bạn, có thể bạn đã nhầm. Linkedin là một kho dữ liệu khổng lồ với hàng “tá” thông tin quan trọng cho các kế hoạch tìm việc của bạn. Hãy thử tƣởng tƣợng bạn vô tình biết đến một dự án đang phát triển trong thành phố và tự hỏi liệu họ có cần ngƣời nhƣ bạn hay không. Trƣớc khi có Linkedin, hẳn bạn sẽ phải gọi điện hay gửi email trực tiếp, hoặc tìm trong danh bạ của mình xem có ai có mối liên hệ với công ty đó không. Tuy nhiên, tất cả những việc này đều tốn khá nhiều thời gian cũng nhƣ có hiệu quả không cao. Còn giờ đây, bạn chỉ việc đăng nhập vào Linkedin và gõ tên công ty đó ra trong mục search, tất cả những ai trong contact của bạn có liên hệ với công ty đó sẽ lần lƣợt hiện ra. Báo cáo thực tập tốt nghiệp Nguyễn Xuân Thu – 13CDTH1 20  Tạo tk và đăng bài lên Linkedin Sau khi tìm hiểu về Linkedin, em tạo một tài khoản để sử dụng với tên Nhơn Mỹ 1.5.3.1 Hình 4. Giao diện sau khi đăng nhập tài khoản Linkedin Kết quả sau khi đăng bài lên Linkedin : 1.5.3.2 Hình 5. Giao diện chính khi đăng bài lên Linkedin Báo cáo thực tập tốt nghiệp Nguyễn Xuân Thu – 13CDTH1 21 Xem chi tiết tại: https://www.linkedin.com/pulse/dong-trung-ha-thao-gia-re-nhon-my 1.5.3.3 Hình 6. Giao diện sau khi đăng bài lên Linkedin Xem chi tiết tại: https://www.linkedin.com/pulse/lap-trang-web-gia-re-nhon-my?trk=mp-reader-card Báo cáo thực tập tốt nghiệp Nguyễn Xuân Thu – 13CDTH1 22 1.5.4 Tuần 04  Viết bài hƣớng dẫn resize, rename phần mềm ACDSee ACDSee là gì? ACDsee 17 Full là một trong những phần mềm chỉnh sửa và quản lý ảnh chuyên nghiệp hiện nay, chạy đƣợc trên hầu hết tất các cấu hình. Một số điểm nổi bật của ACDSee: - Chế độ Manager giúp bạn quản lý, sắp xếp, tìm kiếm ảnh tối ƣu nhất. - Upload hình ảnh lên Flirck. - Tạo Slide trình diễn ảnh Power Point. - Chế độ View cho phép xem ảnh với nhiều hiệu ứng. - Tính năng chia sẻ và back up tối ƣu hơn. - Chế độ Edit giúp bạn chỉnh sửa ảnh với nhiều hiệu ứng đa dạng, chuyên nghiệp. - ACDSee cung cấp cho bạn tất cả những tính năng quản lý và chỉnh sửa ảnh trên một giao diện trực quan, xử lý ảnh theo những cách đơn giản mà vẫn nhanh chóng và đạt hiệu quả cao. Ƣu điểm của phần mềm là khả năng duyệt hàng chục ngàn bức ảnh theo một quy trình quản lý dữ liệu kỹ thuật số nhƣ trên trình duyệt và thƣ mục. - Một ƣu điểm của ACDSee đó là khả năng chỉnh sửa ảnh toàn diện với các công cụ chỉnh sửa mạnh mẽ và chuẩn xác nhƣ: cân bằng độ sáng của hình ảnh quá sáng hoặc quá tối, thay đổi phạm vi tông màu, cân bằng màu cho hình, làm mờ các khu vực khác nhau trong ảnh, ACDSee còn hỗ trợ công cụ Pencil để thực hiện vẽ tự do, thêm dòng, đƣờng cong, hiệu ứng vẽ để tạo nên sự hấp dẫn và khác biệt của hình ảnh. Sau khi tìm hiểu và sử dụng phần mềm để quản lý hình ảnh, em đã viết hai bài hƣớng dẫn về cách rename và resize, để mọi ngƣời có thể dễ dàng sử dụng mà không mất nhiều thời gian. Xem chi tiết tại: https://www.youtube.com/watch?v=QlBDykQGWrU Báo cáo thực tập tốt nghiệp Nguyễn Xuân Thu – 13CDTH1 23 Bài hƣớng dẫn resize nhiều hình ảnh cùng lúc B1: Chọn những tấm hình bạn muốn resize bằng cách nhấn Ctrl và click chọn từng hỉnh, hoặc dùng Shift để chọn một nhóm hình nào đó. Nếu bạn muốn resize toàn bộ ảnh, hãy nhấn Ctrl + A. 1.5.4.1 Hình 7 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Nguyễn Xuân Thu – 13CDTH1 24 1.5.4.2 Hình 8 B2: Bạn nhấp chuột phải vào hình và chọn Batch -> Resize, hoặc bạn cũng có thể nhấn tổ hợp phím Ctrl + R 1.5.4.3 Hình 9 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Nguyễn Xuân Thu – 13CDTH1 25 B3: Bạn điền thông số dài rộng mà mình muốn Resize vào khung Width và Height  Lƣu ý: 2 số đó không phải là chiều dài và chiều rộng của hình sau khi Resize. Nó chỉ là chiều dài và chiều rộng tối đa cho phép thôi. Nghĩa là những hình của bạn sau khi Resize kích cỡ ko đƣợc vƣợt quá 2 số đó  Ví dụ: Bạn chọn hai thông số resize là dài 800 px, rộng 600 px, bạn có tấm hình dài 1200 px và rộng 1200 px, sau khi resize nó ko ra tấm hình dài 800 px và rộng 600 px đâu, nhƣ vậy hình sẽ bị móp méo vì từ hình gốc là hình vuông sao lại ra hình chữ nhật đƣợc. Kết quả sẽ ra 1 tấm hình là dài 600 px và rộng 600 px, cũng là hình vuông, giống y đúc tấm hình ban đầu, ko móp méo, chỉ nhỏ hơn thôi.  Dòng Resize bạn chọn Reduce only. Chỗ này nếu bạn chọn Enlarge and Reduce thì có nghĩa là tấm ảnh của bạn lớn hơn 800×600 thì sẽ bịResize nhỏ lại, còn tấm ảnh nhỏ hơn 800×600 sẽ phóng to lên. Do đó dẫn đến trƣờng hợp hình bị vỡ Reduce only có nghĩa là chỉ thu nhỏ hình to, còn hình nào nhỏ hơn thì để nguyên, bạn nên chọn chế độ này 1.5.4.4 Hình 10 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Nguyễn Xuân Thu – 13CDTH1 26 B4: Sau đó bạn click vào chữ Option  Dòng Remove/replace original files có nghĩa là Resize xong và xóa hình gốc đi, bạn nên cẩn thận và backup ra 1 phiên bản khác rồi hãy Resize.  Dòng Rename modified images and place in source folder nghĩa là Resize xong hình sẽ đƣợc lƣu với tên mới và đƣợc lƣu chung thƣ mục gốc.  Dòng thứ 3 là do bạn chọn đƣờng dẫn. 1.5.4.5 Hình 11 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Nguyễn Xuân Thu – 13CDTH1 27 B5: Chọn JPEG Compression Options và kéo thanh trƣợt để điều chỉnh chất lƣợng hình ảnh mà bạn mong muốn (nên chọn 100 để chất lƣợng ảnh đƣợc tốt nhất) 1.5.4.6 Hình 12 B6: Sau khi tùy chỉnh, bạn quay về hộp thoại Batch Resize Images, chọn Start Resizevà chờ kết quả là xong. Chúc các bạn thành công! Báo cáo thực tập tốt nghiệp Nguyễn Xuân Thu – 13CDTH1 28 Bài hƣớng dẫn rename nhiều hình ảnh cùng lúc B1: Chọn những tấm hình bạn muốn rename bằng cách nhấn Ctrl và click chọn từng tấm, hoặc dùng Shift để chọn một nhóm hình nào đó. Nếu bạn muốn rename toàn bộ ảnh, hãy nhấn Ctrl + A. 1.5.4.7 Hình 13 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Nguyễn Xuân Thu – 13CDTH1 29 1.5.4.8 Hình 14 B2: Nhấp chuột phải vào hình và chọn Rename, hoặc bạn cũng có thể nhấn phím F2 1.5.4.9 Hình 15 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Nguyễn Xuân Thu – 13CDTH1 30  Lƣu ý: Dấu # đƣợc dùng để tƣợng trƣng cho số thứ tự của file. Số lƣợng dấu # cho thấy số thứ tự của tên file có bao nhiêu chữ số. Thí dụ ## là 2 chữ số. Phần mềm ACDSee 17 cho phép bạn chọn số thứ tự của hình là số hay chữ. Ở mục Start at, bạn chọn bộ ảnh của mình có số thứ tự hoặc chữ cái bắt đầu từ chữ, số nào. Mặc định số là 1, chữ là A. B3: Sửa tên bạn muốn đặt,chọn Start Rename và chờ kết quả. 1.5.4.10 Hình 16 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Nguyễn Xuân Thu – 13CDTH1 31 1.5.4.11 Hình 17. Hình ảnh cắt từ video hướng dẫn rename hình Xem chi tiết tại: https://www.youtube.com/watch?v=QlBDykQGWrU  Viết bài hƣớng dẫn sử dụng Linkedin Sau quá trình sử dụng linkedin em viết bài hƣớng dẫn này để các bạn có thể sử dụng dễ dàng hơn: Xem chi tiết tại: Báo cáo thực tập tốt nghiệp Nguyễn Xuân Thu – 13CDTH1 32 1.5.4.12 Hình 18. Giao diện đăng nhập Hình 19. Giao diện trang cá nhân sau khi đăng nhập và nhập đầy đủ thông tin. Báo cáo thực tập tốt nghiệp Nguyễn Xuân Thu – 13CDTH1 33 1.5.4.13 Hình 20. Giao diện sau khi chọn write a new post 1.5.4.14 Hình 21. Kết quả sau khi đăng bài viết Báo cáo thực tập tốt nghiệp Nguyễn Xuân Thu – 13CDTH1 34 1.5.5 Tuần 05  Đăng bài lên facebook hỏi đáp Yêu cầu: đăng tin hoặc bình luận dƣới mỗi bài viết có liên quan đến từ khóa “làm đẹp”, “giảm cân” vv để giới thiệu về sản phẩm của công ty. 1.5.5.1 Hình 22. Kết quả đăng sản phẩm lên Facebook hỏi đáp  Đăng tin diễn đàn và website Đăng tin rao vặt hiệu quả là giải pháp marketing online tuyệt vời giúp bạn tiết kiệm đƣợc thời gian và chi phí để tin đăng của bạn xuất hiện tại TOP 10 Google và truyền tải đầy đủ thông tin tới đúng đối tƣợng khách hàng. Diễn đàn và các trang web rao vặt có uy tín thƣờng có thứ hạng cao, thông tin đƣợc Báo cáo thực tập tốt nghiệp Nguyễn Xuân Thu – 13CDTH1 35 cập nhật liên tục, có nhiều ngƣời ghé thăm do vậy khả năng thông tin đƣợc ƣu tiên cập nhật lên đầu công cụ tìm kiếm là rất cao. Thuận lợi: Bạn không cần có website, ngƣời ta đã nghiên cứu và tối ƣu cơ bản, website đã có uy tín với Google nên nội dung sớm đƣợc index và đƣợc đánh giá cao. Hạn chế: Phải cạnh tranh với nhiều tin rao vặt khác, đầu tƣ tiền của, công sức vào website ngƣời khác, không chủ động, chịu thiệt thòi vì bị các tin quảng cáo xếp trên. Để đăng tin rao vặt hiệu quả chúng ta cần chú ý đến một số vấn đề chính sau: Tiêu đề là yếu tố gây sự chú ý đầu tiên: Cần phải dùng thẻ H1 đối với tiêu đề. Vai trò của câu tiêu đề là thu hút sự chú ý của ngƣời đọc bằng cách hứa hẹn một kết quả nào đó. Chỉ khi ngƣời đọc có hứng thú với câu tiêu đề thì mới có những nhu cầu mà doanh nghiệp đang muốn đáp ứng. Tiêu đề phải có vẻ giống một mẩu tin: Khách hàng luôn bị thu hút bởi những cái mới lạ, có tính thời sự. Nhƣng tiêu đề không nhất thiết phải nói lên điều gì đó mới mẻ, mà chỉ cần tạo ra một ấn tƣợng, kích thích sự tò mò của khách hàng. Sử dụng một số từ ngữ lôi cuốn: Đó là những từ khơi dậy sự tò mò của khách hàng nhƣ “làm thế nào”, “tại sao”. Những từ khác có sức hấp dẫn không kém là “miễn phí”, “mới”. Sử dụng các từ khóa trong tiêu đề: Đó là những từ then chốt và thƣờng nằm trong phạm vi bốn từ đầu của một tiêu đề. Việc chọn ra những từ “đắt” để mở đầu tiêu đề sẽ làm cho nó dễ dàng xuất hiện và xuất hiện thƣờng xuyên hơn khi khách hàng muốn tìm thông tin từ các trang web tìm kiếm (search engine). Nếu website đó cho phép bạn thiết lập các thẻ meta description, meta keywords thì bạn cần thiết lập nhƣ sau: Description: Viết một đoạn giới thiệu ngắn về chủ đề chính của tin rao vặt, khoảng tầm 150 ký tự. (Đoạn tóm tắt) Keywords: Đơn giản và hiệu quả nhất bạn thiết lập nhƣ sau: cho, vay, tín, chấp, prudential. Báo cáo thực tập tốt nghiệp Nguyễn Xuân Thu – 13CDTH1 36 Nội dung tin đăng: Nội dung cực kỳ quan trọng, vì vậy bạn cần đầu tƣ công phu, không nên soạn nội dung cẩu thả, nó vừa giúp máy tìm kiếm đánh giá cao, vừa giúp ngƣời đọc cảm thấy đƣợc tôn trọng. Đoạn đầu tiên của nội dung rất quan trọng, bạn cần khéo léo cho từ khóa vào. Trong nội dung trang, bạn nên lặp lại cụm từ khóa ít nhất 4-5 lần (Mật độ từ khóa khoảng 3-5% nội dung page). Mật độ từ khóa phải đều (Không nền dồn từ khóa xếp gần nhau quá). Bạn cần bôi đậm hoặc in nghiêng từ khóa xuất hiện trong nội dung. Nếu page có hình ảnh, bạn cần phải tạo thẻ alt cho hình ảnh với nội dung chứa từ khóa và chèn link vào hình ảnh. (Khách hàng thƣờng để ý đến hình ảnh nhiều hơn, và thƣờng click chuột vào các ảnh gây hứng thú). Trong phần nội dung, những nơi có từ khóa bạn cần tạo link nội bộ cho url bạn làm SEO. 1.5.5.2 Hình23. Kết quả đăng bài lên diễn đàn rao vặt  Tìm hiểu, cài đặt và sử dụng Wordpress WordPress là gì? WordPress là một phần mềm nguồn mở (Open Source Software) đƣợc viết bằng Báo cáo thực tập tốt nghiệp Nguyễn Xuân Thu – 13CDTH1 37 ngôn ngữ lập trình website PHP (Hypertext Preprocessor) và sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL. WordPress đƣợc ra mắt lần đầu tiên vào ngày 27/5/2003 bởi tác giả Matt Mullenweg và Mike Little. Hiện nay WordPress đƣợc sở hữu và phát triển bởi công ty Automattic có trụ sở tại San Francisco, California thuộc hợp chủng quốc Hoa Kỳ. WordPress là một mã nguồn mở bằng ngôn ngữ PHP để hỗ trợ tạo blog cá nhân, và nó đƣợc rất nhiều ngƣời sử dụng ủng hộ về tính dễ sử dụng, nhiều tính năng hữu ích. Qua thời gian, số lƣợng ngƣời sử dụng tăng lên, các cộng tác viên là những lập trình viên cũng tham gia đông đảo để phát triển mã nguồn WordPress có thêm những tính năng tuyệt vời. Và cho đến thời điểm viết bài này là 2015, WordPress đã đƣợc xem nhƣ là một hệ quản trị nội dung (CMS – Content Management System) vƣợt trội để hỗ trợ ngƣời dùng tạo ra nhiều thể loại website khác nhau nhƣ blog, website tin tức/tạp chí, giới thiệu doanh nghiệp, bán hàng – thƣơng mại điện tử, thậm chí với các loại website có độ phức tạp cao nhƣ đặt phòng khách sạn, thuê xe, đăng dự án bất động sản vvHầu nhƣ mọi hình thức website với quy mô nhỏ và vừa đều có thể triển khai trên nền tảng WordPress. Trên thế giới, có khoảng 25 bài viết đƣợc đăng lên các website sử dụng WordPress mỗi giây. Số lƣợng website làm bằng WordPress chiếm 23% tổng số lƣợng website trên thế giới. Trong số 100% các website sử dụng mã nguồn CMS, WordPress chiếm 60%. Phiên bản WordPress 4.0 đạt hơn 16 triệu lƣợt tải chỉ sau khoảng hai tháng. 1.5.5.3 Hình 24. Số lượt tải WordPress sau hai tháng Báo cáo thực tập tốt nghiệp Nguyễn Xuân Thu – 13CDTH1 38 1.5.5.4 Hình 25. Thống kê website làm bằng WordPress WordPress đã đƣợc dịch sang 52 ngôn ngữ khác nhau. Tuy nhiên lại chƣa có phiên bản tiếng Việt chính thức, nhƣng bạn có thể Việt hóa dễ dàng bằng cách tìm bài trên blog với từ khóa “Việt hóa WordPress“. 1.5.5.5 Hình 26. Thống kê WordPress được dịch sang 25 thứ tiếng khác nhau Có hơn 80 chƣơng trình họp mặt về WordPress đƣợc tổ chức vào năm 2014. Mã nguồn WordPress hiện đang có khoảng 785 lập trình viên cùng hợp tác phát triển. Báo cáo thực tập tốt nghiệp Nguyễn Xuân Thu – 13CDTH1 39 Chỉ tính các giao diện (hay còn gọi là theme) miễn phí trên thƣ viện WordPress.org thì đã có hơn 2.700 themes khác nhau. Những lý do mà bạn nên chọn wordpress: + Dễ sử dụng + Cộng đồng hổ trợ đông đảo + Nhiều gói giao diện có sẵn + Nhiều plugin hỗ trợ + Dễ phát triển cho lập trình viên + Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ + Có thể làm nhiều loại website 1.5.6 Tuần 06  Sửa menu trang website của khách hàng Menu nghĩa là thanh trình đơn hiển thị các liên kết trên theme, tùy vào mỗi theme mà bạn sẽ có bao nhiêu menu, hiển thị ở trên hay ở dƣới, bên trái hay bên phải. Trƣớc khi tìm hiểu về cách sử dụng menu, mình có hai thuật ngữ rất quan trọng mà cần các bạn phân biệt trong khi sử dụng menu là: Menu: Mỗi menu sẽ chứa các liên kết trên đó, bạn có thể tạo ra bao nhiêu menu cũng đƣợc. Menu Location: Vị trí hiển thị một trong các Menu mà bạn đang có. Điều này có nghĩa là, chúng ta có thể tạo ra nhiều menu nhƣng chúng ta chỉ có thể chỉ định một menu đƣợc hiển thị ra trên mỗi Menu Location. Có nhiều theme hỗ trợ nhiều Menu Location khác nhau nhƣng ở theme mặc định thì thƣờng chỉ có một location. Báo cáo thực tập tốt nghiệp Nguyễn Xuân Thu – 13CDTH1 40 Hình 27. Chỉnh sửa menu trang 1.5.6.1 Hình 28. Hình ảnh sửa hoàn chỉnh menu sản phẩm Báo cáo thực tập tốt nghiệp Nguyễn Xuân Thu – 13CDTH1 41 1.5.7 Tuần 07  Đăng sản phẩm lên Weebly Weebbly là một website về dịch vụ web hosting cho phép chúng ta tạo web, blog cá nhân hoàn toàn miễn phí. Weebly không những hỗ trợ các tính năng, công cụ cần thiết để thiết kế, cài đặt, triển khai và duy trì website hay blog của chúng ta, mà còn cho hỗ trợ thêm subdomain miễn phí có dạng Webbly là một chƣơng trình tạo web miễn phí rất thân thiện mạnh mẽ và đáng tin với mọi ngƣời. Tạo web dễ dàng với công cụ kéo thả, mọi thứ hầu nhƣ "dọn sẵn" để chúng ta có thể tự tạo website cho riêng mình: chúng ta sẽ có ngay một website trong tíc tắc. Chúng ta có thể tạo một website tuyệt đẹp mà không cần phải viết lên mã code nào. Đơn giản, chỉ cần di trỏ chuột đến đúng đối tƣợng, kép và thả, hầu nhƣ không liên quan đến ngôn ngữ lập trình. Vì thế, nếu bạn đang tìm một chƣơng trình để thiết kế website cho doanh nghiệp hoặc một website cá nhân để chia sẽ những sở thích của mình, thì Weebly có thể là chƣơng trình mà bạn cần đến, hầu nhƣ không cần biết đến ngôn ngữ lập trình. Mình sẽ chia sẽ với các bạn những tính năng mạnh mẽ cần thiết để phục vụ cho chúng ta khi làm website bằng Weebly. Rất nhiều ngƣời dùng chƣơng trình Weebly thỏa mãn với những công cụ có sẵn trên Weebly, đơn giản, dễ hiểu, và dễ dàng sử dụng để làm đẹp cho website của họ. Đến thời điểm hiện tại, Weebly có hơn 30 triệu website, tƣơng đƣơng hơn 2% tổng số website có mặt trên internet. Có rất nhiều chƣơng trình giúp bạn tạo website tốt. Nhƣng nếu bạn muốn một chƣơng trình dễ sử dụng và thân thiện với hết mọi ngƣời, lại có thể giúp bạn thiết kết một website đẹp và nhanh chóng, thì có lẽ Weebly là sự lựa chọn tốt nhất cho bạn. Weebly là chƣơng trình tạo web dễ sử dụng nhất hiện nay. Dù bạn không cần biết ngôn ngữ lập trình hay code là gì thì bạn vẫn có thể tạo một website. Weebly đã thiết kế sẵn tất cả cho bạn, và cho những ai không học lập trình web. Tuy nhiên, nếu bạn biết ít nhiều về code lập trình web HTML và CSS, thì đó là thế Báo cáo thực tập tốt nghiệp Nguyễn Xuân Thu – 13CDTH1 42 mạnh để bạn có thể truy cập vào dữ liệu website để chỉnh sửa và có nhiều tùy chọn để làm website năng động và sáng tạo hơn. 1.5.7.1 Hình 28. Kết quả sau khi đăng bài lên weebly  Nhập liệu website thammytunhien Website hiện nay đều đƣợc thiết kế động, giao diện đẹp mắt, với các ứng dụng tích hợp hiện đại nhƣng vẫn chƣa đủ ấn tƣợng thu hút ngƣời xem. Nguyên nhân chủ yếu phụ thuộc vào phần nội dung hiển thị trên website. Chính nội dung trên website là phần cốt lõi thúc đẩy mọi hoạt động giao dịch, giúp website đƣợc xếp hạng ƣu tiên trong các kết quả tìm kiếm và quan trọng hơn hết là làm tăng lƣợng ngƣời truy cập vào website. Thammytunhien là trang website chuyên về phẫu thuật thẩm mỹ mà công ty nhận hợp đồng làm cho khách hàng, thông qua các yêu cầu của khách hàng, em cũng nhƣ các bạn đã nhập liệu hoàn chỉnh nội dung của toàn bộ website thammytunhien bao gồm các nội dung lớn là “thẩm mỹ không phẫu thuật” và “thẫm mỹ phẩu thuật”. Báo cáo thực tập tốt nghiệp Nguyễn Xuân Thu – 13CDTH1 43 1.5.7.2 Hình 29. Nhập liệu website 1.5.8 Tuần 08 Tiếp tục công việc tuần 07 là làm về website thammytunhien, em tiếp tục làm chỉnh sửa hình, sửa menu, layerslide của website Báo cáo thực tập tốt nghiệp Nguyễn Xuân Thu – 13CDTH1 44 1.5.8.1 Hình 30. Chỉnh sửa menu cho website Báo cáo thực tập tốt nghiệp Nguyễn Xuân Thu – 13CDTH1 45 1.5.8.2 Hình 31. Chỉnh sửa LayerSlider 1.5.8.3 Hình 32. Chỉnh sửa hình ảnh cho website Báo cáo thực tập tốt nghiệp Nguyễn Xuân Thu – 13CDTH1 46 1.5.8.4 Hình 33. Menu của trang thammytunhien.com 1.5.8.5 Hình 34. Layerslide của website Báo cáo thực tập tốt nghiệp Nguyễn Xuân Thu – 13CDTH1 47 CHƢƠNG 3 TỔNG KẾT 3.1 TRẢI NGHIỆM BẢN THÂN Thời gian thực tập tại công ty vừa qua, bản thân đƣợc trải nghiệm thực tế, tham gia môi trƣờng làm việc mới, em cũng rút ra cho mình đƣợc những bài học và kinh nghiệm. Kiến thức thầy cô truyền đạt ở trƣờng áp dụng đƣợc vào thực tế không nhiều, vì vậy muốn phát triển bản thân, điều quan trọng nhất là phải học hỏi qua những công việc thực tế. Trong quá trình thực tập tại công ty, em đã đƣợc tìm hiểu và làm việc với một khía cạnh đang nổi của công nghệ thông tin là SEO. SEO là chữ viết tắt của cụm từ Search Engine Optimization (dịch theo nghĩa tiếng Việt là Tối ƣu hóa máy tìm kiếm). Công việc SEO nghĩa là phân tích phƣơng thức hoạt động và các thuật toán của máy tìm kiếm và sử dụng một số thủ thuật đơn giản hoặc phức tạp để cải thiện thứ hạng của website trên một số từ khóa nhất định. Tuy nhiên bản thân vẫn chƣa có kết quả cụ thể về việc áp dụng SEO, nhƣng em đã nắm đƣợc các yếu tố và các bƣớc cơ bản để SEO hiệu quả, vậy nên sau thời gian thực tập em sẽ thực hành nhiều hơn về mảng này để tích lũy kinh nghiệm bản thân. Bên cạnh đó, em cũng đƣợc học về Wordpress, nó là một ngôn ngữ nguồn mở miễn phí nhƣng rất ổn định và phổ biến nhất trên thế giới. Hiện nay ở Việt Nam cũng nhƣ trên toàn thế giới rất nhiều Công ty, Doanh nghiệp và cá nhân đang sử dụng nó, năm 2013 có tới gần 20% trong top 10 triệu website sử dụng ngôn ngữ WordPress. Và hiện nay WordPress là một CMS miễn phí, dễ sử dụng và quan trọng hơn nó dễ SEO với các website dạng Blog hoặc tin tức. Tại công ty không chỉ có kiến thức suông, em đã đƣợc làm việc thực tế trên website của công ty và của khách hàng (thammytunhien.com). Em cảm thấy rất thích khi làm việc trên wordpress vì vậy sau thời gian thực tập em sẽ giành nhiều thời gian để tìm hiểu về nó sâu hơn. Không chỉ bổ sung đƣợc về kiến thức mà em còn tích lũy đƣợc những kỹ năng nhƣ làm việc nhóm, thái độ ứng xử trong môi trƣờng làm việc vv. Những điều này giúp em tự tin hơn khi ứng tuyển vào các công ty sau khi ra trƣờng. Báo cáo thực tập tốt nghiệp Nguyễn Xuân Thu – 13CDTH1 48 3.2 ĐỊNH HƢỚNG NGHỀ NGHIỆP BẢN THÂN Sau quá trình thực tập, bản thân em nhận thấy thời gian đầu còn bỡ ngỡ nên không hào hứng với công việc, càng về sau, quen dần với môi trƣờng và cách làm việc, hiệu quả công việc của bản thân đƣợc cải thiện rõ rệt và cảm thấy khá phù hợp với công việc thực tập. Thời gian tới em sẽ cố gắng trau dồi thêm về ngoại ngữ để bổ trợ cho công việc thiết kế website bằng wordpress cũng nhƣ seo, và một số kỹ năng mềm để tự tin tham gia vào môi trƣờng làm việc chuyên nghiệp. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. 2. 3.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbao_cao_ket_qua_thuc_tap_tot_nghiep_8981.pdf