Báo cáo Khoa học: Canh tác nương rẫy và vấn đề an ninh lương thực của các dân tộc miền núi: trường hợp nghiên cứu tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An

Tình trạng thiếu lương thực của người dân miền núi huyện Kỳ Sơn phụ thuộc vào phương thức khai thác các nguồn lợi thiên nhiên của các tộc người địa phương. Điều này được thể hiện rất rõ trong hệ thống sản xuất của người Thái ở Piêng Phô và người Khơ Mú ở Bình Sơn 1. Người Thái ở Piêng Phô giải quyết vấn đề an ninh lương thực tốt hơn người Khơ Mú ở Bình Sơn 1 nhờ vào phương thức khai thác các nguồn lợi thiên nhiên tạo ra sự đa dạng các nguồn thu từ sản xuất nông nghiệp. Canh tác nương rẫy với các qui định trong bản hương ước về sử dụng đất và rừng thể hiện tính cộng đồng và đoàn kết của bản người Thái ở Piêng Phô. Tính cộng đồng là nhân tố quan trọng, giúp đồng bào dân tộc vùng cao sống bằng canh tác nương rẫy có thể khai thác các nguồn lợi thiên nhiên một cách bền vững và vượt qua những trở ngại trong sản xuất cũng như trong cuộc sống hàng ngày, góp phần đảm bảo an ninh lương thực chung cho cả cộng đồng.

pdf12 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 30/12/2013 | Lượt xem: 1673 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Khoa học: Canh tác nương rẫy và vấn đề an ninh lương thực của các dân tộc miền núi: trường hợp nghiên cứu tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf18_7103.pdf
Luận văn liên quan