• Đề tài Thực trạng nhân lực và nhu cầu đào tạo cho cán bộ đang công tác trong hệ thống phòng, chống HIV/AIDS tại 10 tỉnhĐề tài Thực trạng nhân lực và nhu cầu đào tạo cho cán bộ đang công tác trong hệ thống phòng, chống HIV/AIDS tại 10 tỉnh

  KHUYẾN NGHỊ Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu, nhằm bổ sung nguồn nhân lực phòng, chống HIV/AIDS tại các địa phương, chúng tôi đưa ra một số khuyến nghị sau: 1. Các địa phương cần có kế hoạch bổ sung nguồn nhân lực cả về số lượng và chất lượng trên cơ sở chỉ tiêu biên chế được giao. Khẩn trương xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đề ...

  pdf49 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 30/07/2018 | Lượt xem: 720 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Thực trạng dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con tại Quảng Nam 2011-2012Đề tài Thực trạng dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con tại Quảng Nam 2011-2012

  KIẾN NGHỊ - Đề xuất các giải pháp xã hội: Tăng cường các dịch vụ TVXNTN cho PNMT ở các huyện, thành phố. Hàng năm TTYT các huyện, thành phố đề ra các chỉ tiêu cụ thể về tư vấn, xét nghiệm HIV cho PNMT. Trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch hoạt động cho từng quí, từng năm, - Tăng cường quảng bá hoạt động của các phòng tư vấn xét nghiệm tự nguyện để...

  pdf59 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 30/07/2018 | Lượt xem: 625 | Lượt tải: 5

 • Đề tài Thực trạng chăm sóc, điều trị dự phòng và một số yếu tố liên quan đến lây truyền HIV từ mẹ sang con tại Bắc Ninh, giai đoạn 2007 - 2010Đề tài Thực trạng chăm sóc, điều trị dự phòng và một số yếu tố liên quan đến lây truyền HIV từ mẹ sang con tại Bắc Ninh, giai đoạn 2007 - 2010

  CHƯƠNG VI: KIẾN NGHỊ 1. Tỉnh cần có kế hoạch triển khai xét nghiệm sàng lọc HIV cho phụ nữ có thai nhằm phát hiện sớm để quản lý, điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con, bao gồm việc tư vấn, chăm sóc tinh thần, dinh dưỡng và điều trị ARV sớm.  Triển khai công tác tập huấn về chương trình PLTMC cho hệ thống - 44 -y tế cơ sở huyện và x...

  pdf65 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 30/07/2018 | Lượt xem: 548 | Lượt tải: 2

 • Đề tài Xây dựng tiêu chí đánh giá giáo viên bậc phổ thông trung học (qua dự giờ) tại thành phố Hồ Chí MinhĐề tài Xây dựng tiêu chí đánh giá giáo viên bậc phổ thông trung học (qua dự giờ) tại thành phố Hồ Chí Minh

  Từ những kết quả nghiên cứu trên, nhóm nghiên cứu có một số đề nghị như sau : 1. Các trường sư phạm nghiên cứu cập nhật được những phương pháp giảng dạy nhằm giúp người học tích cực, chủ động trong việc học tập để giảng dạy cho giáo sinh và bồi dưỡng cho những giáo viên đang công tác qua các đợt bồi dưỡng thường xuyên theo chu kỳ. 2. Công việc...

  pdf125 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 30/07/2018 | Lượt xem: 725 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Xây dựng hệ thống thuật ngữ Pháp-Việt về phương pháp dạy học (didactic)Đề tài Xây dựng hệ thống thuật ngữ Pháp-Việt về phương pháp dạy học (didactic)

  {ctx.v} {ngc.v} biết khi hợp tác với giáo viên, được sự hướng dẫn của thầy. Điều cốt lõi trong hoạt động học tập ở trường chính là trẻ em học được những. điều mới lạ. Do vậy, trong vùng phát triển gần, lĩnh vực nơi học sinh có thể chuyển sang những gì em có thể đạt được, có yếu tố quyết định cho việc học tập và phát triển. 2) Distance entre le...

  pdf268 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 30/07/2018 | Lượt xem: 773 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Xây dựng chương trình các học phần Toán học cho ngành Vật lý Trường Đại học Sư phạm Tp.Hồ Chí MinhĐề tài Xây dựng chương trình các học phần Toán học cho ngành Vật lý Trường Đại học Sư phạm Tp.Hồ Chí Minh

  ĐỀ CưƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN: LÝ THUYẾT NHÓM TRONG VẬT LÝ 1. Tên học phần: LÝ THUYẾT NHÓM TRONG VẬT LÝ 2. Số đơn vị học trình: 3 đvht 3. Trình độ: cho sinh viên năm thứ 4 4. Phân bổ thời gian: - Lên lớp: 30 tiết - Bài tập: 15 tiết 5. Điều kiện tiên quyết: Toán cao cấp, song song với học phần cơ lượng tử. 6. Mục tiêu học phần: Trang bị cho sin...

  pdf124 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 30/07/2018 | Lượt xem: 696 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Xây dựng chuẩn kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ sư phạm tại trường Đại học sư phạm TP. Hồ Chí MinhĐề tài Xây dựng chuẩn kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ sư phạm tại trường Đại học sư phạm TP. Hồ Chí Minh

  Mục tiêu chính của đề tài là xây dựng chuẩn kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ sư phạm tại trường ĐHSP TP Hồ Chí Minh. Vì vậy một số nội dung có liên quan ở phân cơ sở lý luận và hiện trạng về đào tạo, rèn luyện nghiệp vụ sư phạm ở trường ĐHSP TP. Hồ Chí Minh, nhóm tác giả chỉ nêu ra những nội dung cơ bản làm cơ sở và xác định vai trò quan trọng của vi...

  pdf31 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 30/07/2018 | Lượt xem: 680 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Về một số khái niệm phạm trù của giáo dục họcĐề tài Về một số khái niệm phạm trù của giáo dục học

  Những đặc trưng cơ bản của giờ học hiện đại: 1. Nhiệm vụ của giờ học hiện đại không chỉ là sự truyền đạt cho học sinh các tri thức được qui định bởi chương trình. Mỗi giờ học phải nhằm vào việc hình thành nhân cách học sinh, phát triển ở họ các năng lực sáng tạo, tính độc lập nhận thức. Nhiệm vụ quan trọng của giờ học hiện đại là hình thành các...

  pdf129 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 30/07/2018 | Lượt xem: 736 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Về cách dạy và cách dịch ý nghĩa thời gian giữa hai ngôn ngữ Nga – ViệtĐề tài Về cách dạy và cách dịch ý nghĩa thời gian giữa hai ngôn ngữ Nga – Việt

  Kết quả miêu tả, phân tích, đối sánh hai ngôn ngữ đã cho thấy: ý nghĩa thời gian là ý nghĩa có trong tất cả các ngôn ngữ nhưng cách diễn đạt nó bằng THÌ lại chỉ có ở một số ngôn ngữ, trong đó có loại ngôn ngữ biến hình như tiếng Nga. Khi nói tới ý nghĩa thời gian, một mặt ta thấy nó có thể được diễn đạt bằng phương tiện từ vựng như tiếng Việt, m...

  pdf112 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 30/07/2018 | Lượt xem: 567 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Văn học Trung Quốc thời kỳ mới (1976 -1986)Đề tài Văn học Trung Quốc thời kỳ mới (1976 -1986)

  Sở dĩ lý luận văn nghệ những năm 50 của Liên Xô giành được quyền làm bá chủ ở Trung Quốc trong thời gian dài đến thế là do nguyên nhân của tự thân Trung Quốc. Trong gần 30 năm trước khi "cách mạng văn hóa" kết thúc, đường lối tả "lấy đấu tranh giai cấp làm cương lĩnh" đã chiếm địa vị chủ đạo. Trong đầu óc người Trung Quốc rất tự nhiên cũng hình ...

  pdf180 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 30/07/2018 | Lượt xem: 401 | Lượt tải: 0