• Đề tài Xây dựng tiêu chí đánh giá giáo viên bậc phổ thông trung học (qua dự giờ) tại thành phố Hồ Chí MinhĐề tài Xây dựng tiêu chí đánh giá giáo viên bậc phổ thông trung học (qua dự giờ) tại thành phố Hồ Chí Minh

  Từ những kết quả nghiên cứu trên, nhóm nghiên cứu có một số đề nghị như sau : 1. Các trường sư phạm nghiên cứu cập nhật được những phương pháp giảng dạy nhằm giúp người học tích cực, chủ động trong việc học tập để giảng dạy cho giáo sinh và bồi dưỡng cho những giáo viên đang công tác qua các đợt bồi dưỡng thường xuyên theo chu kỳ. 2. Công việc...

  pdf125 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 30/07/2018 | Lượt xem: 764 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Xây dựng hệ thống thuật ngữ Pháp-Việt về phương pháp dạy học (didactic)Đề tài Xây dựng hệ thống thuật ngữ Pháp-Việt về phương pháp dạy học (didactic)

  {ctx.v} {ngc.v} biết khi hợp tác với giáo viên, được sự hướng dẫn của thầy. Điều cốt lõi trong hoạt động học tập ở trường chính là trẻ em học được những. điều mới lạ. Do vậy, trong vùng phát triển gần, lĩnh vực nơi học sinh có thể chuyển sang những gì em có thể đạt được, có yếu tố quyết định cho việc học tập và phát triển. 2) Distance entre le...

  pdf268 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 30/07/2018 | Lượt xem: 823 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Xây dựng chương trình các học phần Toán học cho ngành Vật lý Trường Đại học Sư phạm Tp.Hồ Chí MinhĐề tài Xây dựng chương trình các học phần Toán học cho ngành Vật lý Trường Đại học Sư phạm Tp.Hồ Chí Minh

  ĐỀ CưƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN: LÝ THUYẾT NHÓM TRONG VẬT LÝ 1. Tên học phần: LÝ THUYẾT NHÓM TRONG VẬT LÝ 2. Số đơn vị học trình: 3 đvht 3. Trình độ: cho sinh viên năm thứ 4 4. Phân bổ thời gian: - Lên lớp: 30 tiết - Bài tập: 15 tiết 5. Điều kiện tiên quyết: Toán cao cấp, song song với học phần cơ lượng tử. 6. Mục tiêu học phần: Trang bị cho sin...

  pdf124 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 30/07/2018 | Lượt xem: 742 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Xây dựng chuẩn kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ sư phạm tại trường Đại học sư phạm TP. Hồ Chí MinhĐề tài Xây dựng chuẩn kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ sư phạm tại trường Đại học sư phạm TP. Hồ Chí Minh

  Mục tiêu chính của đề tài là xây dựng chuẩn kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ sư phạm tại trường ĐHSP TP Hồ Chí Minh. Vì vậy một số nội dung có liên quan ở phân cơ sở lý luận và hiện trạng về đào tạo, rèn luyện nghiệp vụ sư phạm ở trường ĐHSP TP. Hồ Chí Minh, nhóm tác giả chỉ nêu ra những nội dung cơ bản làm cơ sở và xác định vai trò quan trọng của vi...

  pdf31 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 30/07/2018 | Lượt xem: 717 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Về một số khái niệm phạm trù của giáo dục họcĐề tài Về một số khái niệm phạm trù của giáo dục học

  Những đặc trưng cơ bản của giờ học hiện đại: 1. Nhiệm vụ của giờ học hiện đại không chỉ là sự truyền đạt cho học sinh các tri thức được qui định bởi chương trình. Mỗi giờ học phải nhằm vào việc hình thành nhân cách học sinh, phát triển ở họ các năng lực sáng tạo, tính độc lập nhận thức. Nhiệm vụ quan trọng của giờ học hiện đại là hình thành các...

  pdf129 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 30/07/2018 | Lượt xem: 788 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Về cách dạy và cách dịch ý nghĩa thời gian giữa hai ngôn ngữ Nga – ViệtĐề tài Về cách dạy và cách dịch ý nghĩa thời gian giữa hai ngôn ngữ Nga – Việt

  Kết quả miêu tả, phân tích, đối sánh hai ngôn ngữ đã cho thấy: ý nghĩa thời gian là ý nghĩa có trong tất cả các ngôn ngữ nhưng cách diễn đạt nó bằng THÌ lại chỉ có ở một số ngôn ngữ, trong đó có loại ngôn ngữ biến hình như tiếng Nga. Khi nói tới ý nghĩa thời gian, một mặt ta thấy nó có thể được diễn đạt bằng phương tiện từ vựng như tiếng Việt, m...

  pdf112 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 30/07/2018 | Lượt xem: 609 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Văn học Trung Quốc thời kỳ mới (1976 -1986)Đề tài Văn học Trung Quốc thời kỳ mới (1976 -1986)

  Sở dĩ lý luận văn nghệ những năm 50 của Liên Xô giành được quyền làm bá chủ ở Trung Quốc trong thời gian dài đến thế là do nguyên nhân của tự thân Trung Quốc. Trong gần 30 năm trước khi "cách mạng văn hóa" kết thúc, đường lối tả "lấy đấu tranh giai cấp làm cương lĩnh" đã chiếm địa vị chủ đạo. Trong đầu óc người Trung Quốc rất tự nhiên cũng hình ...

  pdf180 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 30/07/2018 | Lượt xem: 440 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Vấn đề nhập cư ở thành phố Hồ Chí Minh và hậu quả kinh tế xã hội của nóĐề tài Vấn đề nhập cư ở thành phố Hồ Chí Minh và hậu quả kinh tế xã hội của nó

  Kết quả nghiên cứu đề tài đã đạt được: - Đề tài đã tổng quan có chọn lọc vấn đề lí luận về di cư, đặc biệt chú ý đến vấn đề di cư tự do, di cư nông thôn- đô thị. Đề tài đã phân tích các nguyên nhân và các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình di cư, phân tích sự khác biệt về di cư theo thời gian và không gian, theo các hình thức tổ chức di cư khác nh...

  pdf109 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 30/07/2018 | Lượt xem: 1040 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Vai trò của phân tích khoa học luận lịch sử toán học trong nghiên cứu và thực hành dạy - học môn toánĐề tài Vai trò của phân tích khoa học luận lịch sử toán học trong nghiên cứu và thực hành dạy - học môn toán

  Do đối tượng nghiên cứu của mình, các công trình thuộc lĩnh vực khoa học lý luận dạy-học thường mang tính thực nghiệm. Tuy nhiên, những việc như quan sát, phân tích sản phẩm của học sinh, phân tích và xây dựng các tình huống dạy-học, v.v. đều phải được đặt dưới ánh sáng của một nghiên cứu quan trọng về tri thức đang bàn đến, bởi vì, khoa học này...

  pdf90 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 30/07/2018 | Lượt xem: 425 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Vai trò của nhà trường trong sự hình thành và phát triển nhân cách con người Việt Nam bằng con đường giáo dục và đào tạoĐề tài Vai trò của nhà trường trong sự hình thành và phát triển nhân cách con người Việt Nam bằng con đường giáo dục và đào tạo

  1. Trong những thập kỉ cuối thế kỉ 20, tính văn hóa và tính kinh tế - kĩ thuật ngày càng xâm nhập vào giáo dục. Một nền giáo dục phổ biến, hiện đại là một nhân tố chính của sự đổi thay, trong đó nhà trường, đơn vị cơ sở của giáo dục, đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc hình thành và phát triển nhân cách của con người bằng con đường giáo d...

  pdf78 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 30/07/2018 | Lượt xem: 440 | Lượt tải: 0