Báo cáo Thảo luận ứng dụng gis trong quản lý tài nguyên môi trường

Sự xuất hiện của GIS trong năm 1970 và sự phát triển đồng thời trong quy hoạch sinh thái và môi trường. Với số lượng lớn các dữ liệu môi trường mà cần phải được biên dịch để phân tích phù hợp hiệu quả, GIS đã được sử dụng như một công cụ hiệu quả cho tổ chức, lưu trữ, phân tích, hiển thị và báo cáo các thông tin không gian. GIS cho phép tạo và thay đổi các phân tích mà làm cho việc sử dụng dữ liệu tốt nhất có sẵn. GIS cũng được hỗ trợ các phương pháp áp dụng các hướng dẫn và tiêu chuẩn do địa phương.

pptx30 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 19/06/2014 | Lượt xem: 3631 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Thảo luận ứng dụng gis trong quản lý tài nguyên môi trường, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level 3/4/2014 ‹#› V TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH KHOA ĐỊA LÍ BÁO CÁO THẢO LUẬN Ứng dụng GIS trong QLTNMT NHÓM: 7 Nội dung thảo luận Các ứng dụng của GIS trong QLTNMT : Xây dựng mô hình số độ cao Quy hoạch môi trường Nghiên cứu đánh giá xói mòn đất Nghiên cứu tai biến môi trường Đánh giá tác động môi trường Ứng dụng GIS trong QLTNMT Ứng dụng GIS trong QLTNMT I. Thành lập mô hình số độ cao 1.1. Khái niệm Mô hình số độ cao(DEM) là sự thể hiện bằng số sự thay đổi liên tục của độ cao trong không gian đều. 1.2. Các kiểu dữ liệu Raster : một lưới các ô vuông với các giá trị pixel có cùng giá trị f(x,y) Vector : Lưới các tam giác không Ứng dụng GIS trong QLTNMT Đối tượng tượng nhiên (rừng, nhà, sông ) Thể hiện bằng retor Thể hiện bằng Vector Ứng dụng GIS trong QLTNMT Ứng dụng Gis trong QLTNMT 1.3. Cách thức phương pháp xây dựng Cách xây dựng DEM thường được xây dựng bằng cách sử dụng công nghệ viễn thám hơn là việc đi thu thập dữ liệu trực tiếp. Phương pháp xây dựng Phương pháp chụp ảnh lập thể Dùng các dụng cụ chuyên dụng chụp ảnh để thu thập dữ liệu của một vùng với các giá trị X, Y Z của các điểm trên bề mặt quả đất Phương pháp này đòi hỏi kỹ thuật cao trong việc chụp và xử lý ảnh, đòi hỏi số điểm kiểm soát nhiều. Ứng dụng Gis trong QLTNMT Phương pháp xây dựng các dạng đường đồng mức Ứng dụng Gis trong QLTNMT Phương pháp mô hình dạng TIN Ứng dụng Gis trong QLTNMT Mô hình dạng GRIP Ứng dụng Gis trong QLTNMT Mô hình 3D từ DEM Ứng dụng Gis trong QLTNMT DEM là bản đồ đầu vào của các quá trình xử lý số liệu liên quan đến độ cao. DEM phục vụ cho nhiều mục đích ứng dụng sau: Lưu trữ bản đồ số địa hình trong các CSDL của quốc gia. Phục vụ cho mục đích thiết kế và quy hoạch cảnh quan Tính toán độ dốc Tính hướng dốc Tính mức độ lồi lõm của sườn dốc Tính toán khối lượng đào đắp Tính độ dài sườn dốc Phân tích địa mạo của khu vực Xác định lưu vực và kiểu tưới tiêu nước của một khu vực. Ứng dụng của thành lập mô hình số độ cao Ứng dụng Gis trong QLTNMT II. Quy Hoạch Môi Trường Sự xuất hiện của GIS trong năm 1970 và sự phát triển đồng thời trong quy hoạch sinh thái và môi trường. Với số lượng lớn các dữ liệu môi trường mà cần phải được biên dịch để phân tích phù hợp hiệu quả, GIS đã được sử dụng như một công cụ hiệu quả cho tổ chức, lưu trữ, phân tích, hiển thị và báo cáo các thông tin không gian. GIS cho phép tạo và thay đổi các phân tích mà làm cho việc sử dụng dữ liệu tốt nhất có sẵn. GIS cũng được hỗ trợ các phương pháp áp dụng các hướng dẫn và tiêu chuẩn do địa phương. Ứng dụng GIS trong QLTNMT 2.1. Quy trình tiến hành ứng dụng GIS trong Quy hoạch môi trường Xác định các tiêu chí để phân tích Xác định nhu cầu dữ liệu và bản đồ cơ sở Mua lại và chuẩn bị các dữ liệu như bản đồ chuyên đề Tạo GIS mô hình / lớp Đánh giá kết quả và tinh tế của mô hình Ứng dụng GIS trong QLTNMT Dữ liệu Thông tin Tri thức 2.2. Lộ trình quy hoạch Ứng dụng GIS trong QLTNMT Các dạng bản đồ Bản đồ dự đoán phát triển Ứng dụng GIS trong QLTNMT Tích hợp phối cảnh 3D cho dự đoán phát triển cơ sở hạ tầng trong tương lai Ứng dụng GIS trong QLTNMT Ứng dụng GIS trong Quy hoạch – Xây dựng Quản lý cấp phép xây dựng Khai thác bản đồ web GIS Quản trị hệ thống Tổng hợp báo cáo thống kê Quản lý đồ án quy hoạch Quản lý quy hoạch Cho phép người dùng khai thác bản đồ từ internet Tin học hóa về việc cấp phép quy hoạch Quản lý thông tin quy hoạch đồ án quy hoạch,… Phân hệ cung cấp chức năng cho phép người dùng lưu trữ dữ liệu Cung cấp các công cụ phân tích tạo biểu đồ, bản biểu, đề xuất exel Cung cấp chức năng người dùng, quản lý danh mục và quyền sử dụng Ứng dụng GIS trong QLTNMT 2.1 Vai của GIS trong Quy Hoạch Môi Trường Quy hoạch môi trường cũng giải quyết các rủi ro thiên tai và thảm họa. Lũ lụt là một trong những mối nguy hiểm phổ biến nhất trên thế giới và việc sử dụng các dữ liệu môi trường và GIS để xây dựng một bản đồ nguy cơ lũ lụt đã được thực hiện cho nhiều dự án. Bằng cách kết hợp dữ liệu địa hình,nguồn nước, dòng chảy bề mặt và dữ liệu lượng mưa, nguy cơ lũ lụt có thể trong phạm vi trang web có thể được dự đoán. Ngoài ra, khu vực nguy hiểm như dốc cao, xói mòn đất và lở đất cũng có thể được kết hợp trong quy hoạch môi trường GIS. Phân tích GIS giúp trong việc đánh giá dữ liệu lớn ở cấp độ khu vực cảnh quan và dễ dàng và giúp các nhà sản xuất quyết định trực quan hiểu những hậu quả môi trường của dự án. Quy hoạch môi trường và quy hoạch sinh thái có thể được đưa vào cả hai dự án phát triển quy mô lớn và nhỏ và sẽ giúp trong việc lựa chọn đất tốt nhất có sẵn giúp giảm tác động môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học Trong những thập kỷ gần đây, quy hoạch sinh thái và môi trường GIS đã góp phần vô cùng phát triển bền vững Ứng dụng GIS trong QLTNMT III. Đánh giá xói mòn 3.1. Ứng dụng GIS trong xây dựng bản đồ xói mòn Gis là công cụ mạnh có khả năng ứng dụng để đánh giá xói mòn đất. Sử dụng trực tiếp Gis trong đánh giá, xây dựng bản đồ xói mòn đất được thực hiện qua 2 bước sau: Bước 1: Xây dựng bản đồ hợp phần gồm 4 loại bản đồ sau: -bản đồ thổ nhưỡng -bản đồ lượng mưa -bản đồ địa hình -bản đồ thảm thực vật Bước 2: Sử dụng Gis tính toán để được bản đồ xói mòn đất Ứng dụng GIS trong QLTNMT Bản đồ thổ nhưỡng Bản đồ lượng mưa Bản đồ địa hình Bản đồ thảm thực vật Bản đồ xói mòn đất Ứng dụng GIS trong QLTNMT 3.2. Mô hình hóa tính toán xói mòn đất Mô hình hóa trong tính toán xói mòn bằng hệ thống thông tin địa lý. Các thông số của mô hình ( các hệ số) được tính toán trên Gis từ các dữ liệu đầu vào (các bản đồ). Cuối cùng dựa trên bản đồ số, tính toán bản đồ xói mòn và bản đồ xói mòn tiềm năng. Các bước tiến hành gồm 3 bước : Bước 1: Xây dựng các bản đồ hợp phần Bước 2: Từ các bản đồ đơn tính, ứng dụng Gis xây dựng các bản đồ hệ số xói mòn của phương trình USLE Bước 3: Từ các bản đồ hệ số xói mòn, ứng dụng Gis xây dựng bản đồ tiềm năng xói mòn và xói mòn hiện tại của khu vực nghiên cứu Ứng dụng GIS trong QLTNMT Ứng dụng GIS trong QLTNMT IV. Nghiên cứu tai biến môi trường 4.1. khái niệm Tai biến môi trường là quá trình gây hại vận hành trong hệ thống môi trường. Quá trình tai biến phán ánh nhiễu loạn, tính bất ổn định của hệ thống và thường gồm 3 giai đoạn: Giai đoạn nguy cơ (hay hiểm họa): Đã tồn tại các yếu tố gây hại nhưng chua gây mất ổn định cho hệ thống. Giai đoạn phát triển: Tập trung và gia tăng các yếu tố tai biến, xuất hiện trạng thái mất ổn định, nhưng chưa vượt qua ngưỡng an toàn của hệ thống môi trường. Giai đoạn sự cố: Trạng thái mất ổn định đã vượt qua ngưỡng an toàn của hệ thống, gây ra các thiệt hại không mong đợi cho con người (về sức khỏe, tính mạng, sản nghiệp) được gọi là thiên tai hoặc sự cố môi trường. Ứng dụng GIS trong QLTNMT Ứng dụng GIS trong QLTNMT 4.2. Các ứng dụng GIS trong nghiên cứu tai biến môi trường Phá hủy của lũ: Dự báo được những vùng sẽ chịu ảnh hưởng của lũ, ngoài ra GIS còn được dùng để tính toán, ước tính thiệt hại tài chính. Trượt đất: Dùng các khả năng của GIS để phân tích độ dốc, địa chất và độ ổn định đất, có thể định danh được những vùng gặp sự cố do trượt đất. Khi những vùng này đã được định danh, những thông tin này sẽ giúp hiệu chỉnh kế hoạch phát triển và xây dựng củng cố các công trình, cấu trúc để bảo vệ những vùng có nguy cơ cao. Sự cố địa chấn: dự báo các sự có của các mảng Ứng dụng trong dự báo bão : công nghệ GIS đã được sử dụng trong nghiên cứu về bão, mô hình hoá, dự báo và đặc biệt trong việc giải quyết hậu quả sau cơn bão Ứng dụng GIS trong QLTNMT Ứng dụng GIS trong QLTNMT V. Ứng dụng GIS trong đánh giá tác động môi trường ( DTM) 5.1. Khái niệm Đánh giá tác động môi trường hay viết tắt là ĐTM (hoặc tiếng Anh là EIA: Environmental Impact Assessment) : là quá trình phân tích, đánh giá, dự báo ảnh hưởng đến môi trường của các dự án, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, của các cơ quan sản xuất, kinh doanh, công trình kinh tế, khoa học , kỹ thuật, y tế, văn hóa , xã hội ….. Và các công trình khác , đề xuất các giải pháp thích hợp nhất để bảo vệ môi trường. Lược duyệt các DTM Đánh giá sơ bộ ĐTM Đánh giá đầy đủ DTM Ứng dụng GIS trong QLTNMT Nguồn dữ liệu đầu vào của hệ thống GIS cho việc đánh giá tác độc môi trường Bản đồ nền Sơ đồ khu dân cư Không ảnh Bản đồ quy hoạch Phiếu thông tin 5.2. Nguồn dữ liệu GIS trong DMT Ứng dụng GIS trong QLTNMT 5.3. Vai trò của GIS trong DTM Xác định các tác động không gian của các tác nhân gây hại lien quan đến các thực thể. Xác định vị trí để thiết lập một nhân tố hoặc một cơ sở hạ tầng nào đó Xác định đường đi ngắn nhất của quá trình chất thải lỏng dọc kênh dẫn nước . Chồng xếp bản đồ lên bản đồ thực tế và đánh giá các tác động , thực thể nào sẽ chịu tác động. Giám sát và dự báo các sự cố môi trường Ứng dụng GIS trong QLTNMT The End

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptxung_dung_gis_685.pptx
Luận văn liên quan