Báo cáo Thực tập nhận thức tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển chi nhánh Bắc An Giang

Việc tiếp xúc với môi trường công sở lúc đầu có thể khá e dè nhưng dần dần tôi đã tự tin, mạnh dạn và thoải mái với với các anh chị trong cùng ngân hàng. Do khéo léo xung phong photo, in hồ sơ giúp vài anh chị mà tôi đã tạo cơ hội tiếp xúc gần gũi hơn với họ. Tạo mối quan hệ thân thiết và cũng tự nhiên hơn khi thắc mắc một vấ đề nào đó trong công việc, chính điều này làm tôi thu thập nhanh được kiến thức từ anh chị rất nhiều. Ngoài ra làm việc ở ngân hàng giúp tôi có nếp sống, có kỷ luật, có tác phong nghiêm chỉnh và làm việc đúng giờ giấc hơn .

pdf31 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 27/02/2014 | Lượt xem: 2134 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Thực tập nhận thức tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển chi nhánh Bắc An Giang, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN KHOA KINH TẾ THƯƠNG MẠI BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC Công ty: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Chi nhánh Bắc An Giang. Bộ phận thực tập: P Tài chính - Kế Toán Thời gian thực tập: 07/01/2013_10/03/2013 N ười ướ dẫ : Cô Đoà T ị Út i o vi ướ dẫ : Cô L T ị Bíc T ảo Si vi t ực iệ : N uyễ Mi T i Lớp: KT1011 T 03 ăm 2013 BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC ĐẠI HỌC HOA SEN Page 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN KHOA KINH TẾ THƯƠNG MẠI BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC Công ty: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Chi nhánh Bắc An Giang. Bộ phận thực tập: P Tài chính - Kế Toán Thời gian thực tập: 07/01/2013_10/03/2013 N ười ướ dẫ : Cô Đoà T ị Út i o vi ướ dẫ : Cô L T ị Bíc T ảo Si vi t ực iệ : N uyễ Mi T i Lớp: KT1011 T 03 ăm 2013 BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC ĐẠI HỌC HOA SEN Page 2 TR CH Ế Đối với một sinh viên còn ngồi trên ghế à trườ ư tôi việc được tiếp xúc với môi trường làm việc mới mẻ ở cơ qua vừa là cơ ội cũ vừa là thử t c . N ư ếu ư k ô được tiếp xúc để t íc i và làm que ay trước k i bước ra khỏi ôi trườ đại học là một điều vô cùng thiếu sót của mỗi ười sinh viên. Vì thế tôi cảm thấy rất t íc t ú k i được trải nghiệm kỳ thực tập nhận thức này. Trườ đã tạo điều kiện cho sinh viên chúng tôi làm quen với môi trường làm việc ở các cô ty và được áp dụng kiến thức đã ọc vào đời sống thực tế. Bên cạ đó tôi c được sự chỉ dẫn nhiệt tình của ười ướng dẫn về những kiến thức công việc không phải sách vở nào cũ i c ép đầy đủ, ngoài ra sau khoảng thời gian thực tập tôi cũ t íc i được cách làm việc, đi đứng, nói chuyện lẫn cách ứng xử tro vă p ư t ế nào là phù hợp. Nhữ ì tôi đúc kết được trong 2 tháng thức tập nhận thức vừa qua là những kiến thức và kinh nghiệm quý b u mà tôi tíc óp đề làm giàu vốn sống cho khoảng thới gian sắp tới của tôi tro tương lai. BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC ĐẠI HỌC HOA SEN Page 3 ỜI C M ƠN ết t úc k óa t ực tập ậ t ức cũ ư au ữ ăm ọc tập tại trườ đại ọc oa Se , ờ có ự dạy dỗ, c ỉ bảo và ự qua t m u ắc của Ba i m iệu à trườ c tập t ể c c T ầy, Cô, đ c biệt là c c T ầy, Cô tro k oa i Tế T ươ Mại đã tậ tì truyề đạt và ướ dẫ iúp tôi ắm được c c k ă mềm và kiế t ức cơ bả ất về c uy à kế to để tôi có t ể iểu được k i đi t ực tập ậ t ức đợt ày cũ ư có t ể oà t à tốt B o c o t ực tập ậ t ức của mì . Tôi xi ửi lời cảm ơ c t à , u ắc ất tới uý T ầy, Cô đã tậ tì ướ dẫ và truyề đạt kiế t ức b íc c o tôi, r luyệ t m c o tôi về đạo đức và t c p o của ười kế to . Đ c biệt là ự c ỉ dẫ của Cô Lê Thị Bích Thảo đã trực tiếp ướ dẫ c o tôi. Với tất cả tinh thần, trách nhiệm và lòng nhiệt tình của một nhà giáo, trong suốt quá trình thực tập tại đơ vị, Cô đã tận tình hỗ trợ, giải đ p mọi vướng mắc cũ ư ững bỡ ngỡ ba đầu iúp tôi vượt qua k ó k ă oà t à tốt đợt t ực tập ậ t ức ày. ua đ y tôi xi tr trọ ởi lời cảm ơ đế c c CBCN của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Chi nhánh Bắc An Giang, đ c biệt là c c , C ị ở p Tài chính - ế To đã quan tâm, tạo mọi điều kiệ t uậ lợi iúp tôi tìm iểu t ực tế, tra bị t m kiế t ức, rút ra ữ bài ọc ki iệm t ực tiễ và cu cấp ữ tài liệu, c ứ từ cầ t iết. B cạ đó, Trong khoảng thời gian thực tập quy định, kiến thức va chạm thực tế còn hạn chế do đó ự thiếu sót trong báo cáo là không thể tránh khỏi. Tôi rất mong Quý Thầy, uý Cô và uý , C ị trong Công ty có thể đó óp, đưa ra ững ý kiến quý báu, thiết thực để tôi sửa chữa, b u và oà t à B o c o t ực tập của mình một cách tốt nhất. Cuối c tôi xi c úc đế Ba i m iệu à trườ , uý T ầy, Cô trườ đại ọc Hoa Se và toà t ể CBCN tro Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Chi nhánh Bắc An Giang lời c úc ức k ỏe và oà t à xuất ắc ữ iệm vụ được iao và t à đạt tro cuộc ố . Tôi xi c t à cảm ơ BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC ĐẠI HỌC HOA SEN Page 4 MỤC LỤC TR CH Ế -----------------------------------------------------------------------------------------------------2 ỜI C M ƠN ----------------------------------------------------------------------------------------------------3 MỤC LỤC --------------------------------------------------------------------------------------------------------4 DANH MỤC HÌNH NH --------------------------------------------------------------------------------------5 NHẬ ĐỀ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------6 1. GIỚI THIỆU VỀ DOANH NGHIỆP ----------------------------------------------------------------7 1.1 Quá trình hình thành và phát triển ---------------------------------------------------------------- 7 1.2 Sản phẩm dịch vụ ---------------------------------------------------------------------------------------- 8 1.3 Mục tiêu hoạt động -------------------------------------------------------------------------------------- 9 1.4 Thực trạng hoạt động kinh doanh: ---------------------------------------------------------------- 9 1.5 Cơ cấu tổ chức ------------------------------------------------------------------------------------------ 10 1.6 Tổ chức công tác kế toán tại ngân hàng -------------------------------------------------------- 11 1.7 Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng tại ngân hàng ------------------------------------- 12 2. CÔNG VIỆC THỰC TẬP NHẬN THỨC TẠI NGÂN HÀNG ------------------------------- 12 2.1 Công việc văn phòng: --------------------------------------------------------------------------------- 12 2.1.1 In và photo hồ ơ ------------------------------------------------------------------------------------- 12 2.1.2 Nhận fax và gửi fax ---------------------------------------------------------------------------------- 13 2.1.3 Luân chuyển và kiểm soát chứng từ giao dịch: ----------------------------------------------- 14 2.2 Công việc tự tìm hiểu-Kê khai thuế: ------------------------------------------------------------- 20 KINH NGHIỆM ĐÚC KẾT: -------------------------------------------------------------------------------- 22 KẾT LUẬN ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 TÀI LIỆU THAM KH O ----------------------------------------------------------------------------------- 25 NHẬN XÉT CỦA CÔNG TY THỰC TẬP -------------------------------------------------------------------- 26 NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN ------------------------------------------------------------- 27 NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI CHẤM BÁO CÁO ---------------------------------------------------------------- 28 BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC ĐẠI HỌC HOA SEN Page 5 DANH MỤC HÌNH NH Hình 1: Sơ đồ t chức ngân hàng BIDV…………………………………………………….9 ì 2: Sơ đồ t chức phòng kế toán……………………………………………………….10 ì 3: Sơ đồ khái quát việc luân chuyển hồ ơ từ phòng giao dịc đến phòng kế toán…..13 ì 4 Sơ đồ chi tiết luân chuyển hồ ơ từ phòng giao dịc đến phòng kế toán…………...14 Hình 5: Bảng kê t ng hợp chứng từ theo ngày……………………………………………...16 Hình 6: Bìa nhật ký chứng từ………………………………………………………………..17 Hình 7: Bảng kê t ng hợp chứng từ sau 12 tháng…………………………………………...18 BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC ĐẠI HỌC HOA SEN Page 6 NHẬ ĐỀ  Mục t Trườ đại học oa Se đã tạo điều kiện rất nhiều c o i vi ăm 2 và ăm 3 có t ời gian kiến tập ở cô ty. Đ y là cơ ội quý b u để mỗi sinh viên tự trao dồi kiến thức và học hỏi từ nhữ ười đi trước. Việc kiến tập rất có nhiều ích lợi vì nó giúp sinh viên tránh bối rối khi tiếp xúc với môi trường hoàn toàn xa lạ với môi trườ đại học. Ngoài ra việc cọ xát kiến thức được học cũ iúp i vi biết được ă lực thật sự của bả t ư t ế nào và cần trao dồi thêm nhữ điều gì nữa để hoàn thiện bả t ơ . ơ t ế nữa quá trình thực tập nhận thức ở cô ty c iúp i vi ư tôi ọc hỏi được nhiều điều về vă óa công ty, cách ứng xử cũ ư tra p ục thế nào là phù hợp với môi trường làm việc.  hạ v v h ng g n - B o c o được tiế à tại P Tài chính - ế To Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Chi nhánh Bắc An Giang - Địa c ỉ: 19-21 Nguyễn Hữu Cảnh, P ường Châu Phú A, Thị xã C u Đốc, Tỉnh An Giang  hạ v v th g n B o c o được t ực iệ từ ày 07/01/2013_10/03/2013  B c ch 6 ph n - iới t iệu cô ty - ị trí t ực tập - Kinh nghiệm đúc kết - ết luậ - Tài liệu tham khảo - Nhận xét BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC ĐẠI HỌC HOA SEN Page 7 1. GIỚI THIỆU VỀ DOANH NGHIỆP 1.1 Quá trình hình thành và phát triển T ị xã C u Đốc là t ị xã ằm ở p ía Bắc tỉ ia , có vị trí rất t uậ lợi c o việc iao t ươ à óa iữa c c v với au bằ đườ t uỷ và đườ bộ, ơi có iều có iều cửa k ẩu quốc ia tiếp i p với Campuc ia, tạo trục qua trọ để p t triể ki tế, cũ ư iao lưu ki tế t ươ mại iữa iệt Nam và Campuc ia. C với ự p t triể ki tế xã ội của t ị xã C u Đốc, c c uyệ l cậ , đ c biệt là p t triể t ươ mại - du lịc của t ị xã C u Đốc,....ngày 10/06/1996 Phòng giao dịc C u Đốc trực t uộc C i N à Đầu tư và P t triể ia ra đời, đ t vi ạc đầu ti để x y dự ề mó của BID , óp p ầ c o ự ì t à và p t triể tro lĩ vực tiề tệ - tí dụ N à , tr địa bà t ị xã C u Đốc. Để từ bước cao k ả ă p ục vụ và t ể iệ tốt vai tr của mì tro iệm vụ đầu tư p t triể ki tế - xã ội tr điạ bà , vì vậy ày 22/10/1999 T i m đốc N ĐT&PT iệt Nam đã có quyết đị ố 281/ Đ-TCCB cấp P iao dịc t ị xã Ch u Đốc l t à C i cấp 2 trực t uộc C i N à Đầu tư và P t triể An Giang. Được ự qua t m iúp đỡ của c c cấp, c c à , c ự c ỉ đạo t ao của N à Đầu tư và P t triể iệt Nam, c c điều kiệ p p lý, cơ ở vật c ất, uồ lực đã c uẩ bị đầy đủ, oà c ỉ , ày 01/10/2006 C i N à Đầu tư và P t triể t ị xã C u Đốc được cấp c i cấp I - C i C u Đốc - trực t uộc N à Đầu tư và P t triể iệt Nam. Theo Nghị quyết số 206/NQ- Đ T ày 10/4/2008 của Hội đồng quản trị BIDV, chi N à Đầu tư và P t triể C u Đốc (BID C u Đốc) sẽ được đ i tên thành N à Đầu tư và P t triển Bắc An Giang (BIDV Bắc An Giang). Theo Quyết định số 30/ Đ- Đ T ày 01/05/2012 của Hội đồng quản trị BIDV v/v thành lập chi nhánh, sở giao dịch trực thuộc N à t ươ mại C phầ Đầu tư và P t triển Việt Nam tr cơ ở chuyể đ i mô hình hoạt độ , C i N à Đầu tư và Phát triển Bắc An Giang chuyể đ i t à C i N à TMCP Đầu tư và P t triển Bắc An Giang. BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC ĐẠI HỌC HOA SEN Page 8  Hội sở chính N à TMCP Đầu tư và P t triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc An Giang.  Địa chỉ: 19-21 Nguyễn Hữu Cảnh, P ường Châu Phú A, Thị xã C u Đốc, Tỉnh An Giang.  T đầy đủ bằng tiếng việt: N à TMCP Đầu tư và P t triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc An Giang.  Tên đầy đủ tiếng Anh: Joint stock Commercial Bank for Investment and Development of Viet Nam – North An Giang Branch  Điện thoại: (076) 3564656 1.2 Sản phẩm dịch vụ Ngân hàng: cung cấp đầy đủ, trọn gói các dịch vụ ngân hàng truyền thống và hiệ đại Bảo hiểm: bảo hiểm và tái bảo hiểm các loại hình nghiệp vụ bào hiểm phi nhân thọNgoài ra có thể p t eo đối tượng khách hàng về các sản phẩm cụ thể của ngân hàng a. Khách hàng cá nhân - Sản phẩm tiền gửi ngân hàng - Cho vay cá nhân - Sản phẩm thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, thẻ quốc tế - Chuyển tiề tro và oài ước - Dịch vụ nạp tiề điện thoại di động trả trước - Dịch vụ t a to óa đơ cước điện thoại trả sau - Mua bán ngoại tệ - Lưu ký c ứng khoán - Tiền gửi có kỳ hạn online - Tiền gửi tíc lũy kiều hối - Tiết kiệm dành cho trẻ em - Tiết kiệm tíc lũy Bảo An - Tiền gửi Tài lộc b. Đố vớ h ch h ng d nh ngh ệp - Bảo lãnh phát hành BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC ĐẠI HỌC HOA SEN Page 9 - T a to tro ước và quốc tế - Trả lươ vi - Cho vay doanh nghiệp - Kinh doanh ngoại tệ - Phát hành giấy tờ có giá - Tiền gửi th dư - Giấy tờ có giá ngắn hạn - Giấy tờ có giá dài hạn - Tiền gửi ký qu 1.3 Mục tiêu hoạt động: Trở thành ngân hàng chất lượ à đầu tại Việt nam và ngày càng nâng cao uy tín về cung ứng sản phẩm dịch vụ à đồng thời khẳ định giá trị t ường hiệu tro lĩ vực phục vụ dự , c ươ trì lớn của đất ước 1.4 Thực trạng hoạt động kinh doanh: Đối với BID , ăm 2012 là ăm có ý ĩa đ c biệt: đ dấu 55 ăm BID đồ à c ự p t triể của đất ước; oà tất qu trì c p ầ óa và c í t ức c uyể đ i từ 1 à quốc doa a à TMCP; ăm bả lề t ực iệ kế oạc t i cơ cấu BID và iều iệm vụ qua trọ được Đả , N à ước, C í p ủ iao p ó. ết t úc ăm 2012, BID cơ bả oà t à iệm vụ kế oạc ki doa đề ra, oà t à iệm vụ c í trị được N à ước, C í p ủ iao p ó m c d c ịu ả ưở k ô ỏ từ tì ì k ó k ă c u của ề ki tế cũ ư cộ đồ k c hàng. Cụ t ể, đế 31/12/2012, t tài ả tă trưở 15%. uy độ vố cuối kỳ tă trưở 20%, đạt 96.6 tỷ đồ . iểm o t ợ xấu tro iới ạ c o p ép (2,01%) đ p ứ c c c ỉ ố iới ạ a toà t eo quy đị .Lợi uậ trước t uế đạt 732.1 tỷ đồ ; ả ă i lời tr t tài ả (RO ) đạt 0,8%; ả ă i lời tr vố c ủ ở ữu (ROE) đạt 11,39%.Đó óp c o c tiếp tục tă và đứ t ứ 6 tro 1.000 doa iệp đó t uế t u ập lớ ất iệt Nam... B cạ đó, BID cũ đã đạt được kết quả k ả qua tr iều p ươ diệ ư: C ủ độ tạo triể k ai c c biệ p p t o ỡ k ó k ă c o doa iệp, đị BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC ĐẠI HỌC HOA SEN Page 10 ả xuất ki doa , óp p ầ tạo iệu ứ la tỏa tro toà à c t ực iệ mục ti u của C í p ủ; P t uy tốt vai tr là C ủ tịc iệp ội c c à đầu tư iệt Nam sang Campuchia ( IC), iệp ội c c à đầu tư iệt Nam a Lào ( IL), iệp ội c c à đầu tư iệt Nam a Mya mar ( IM), c c đại diệ t ươ mại của BID ở ước oài cũ đã oà t à xuất ắc iệm vụ c í trị được iao, là cầu ối t a to , là ơi cu cấp c c ả p ẩm dịc vụ tiệ íc tài c í à có c ất lượ c o c c doa iệp iệt Nam đầu tư ở ước oài; T ực iệ tốt cô t c a i xã ội tro và oài ước với iều c ươ trì có iệu quả cao; Triể k ai t ực iệ i m túc N ị quyết Tru ươ 4 (k óa XI) “Một ố vấ đề cấp b c về x y dự Đả iệ ay” ắ với kiệ toà cao c ất lượ oạt độ i oạt Đả , c ất lượ đả vi , cô t c c bộ, t ực iệ tốt quy c ế d c ủ tro doa iệp... 1.5 Cơ cấu tổ chức  Sơ đồ t chức ngân hàng BIDV Bắc An Giang: ì 1: Sơ đồ t chức ngân hàng BIDV BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC ĐẠI HỌC HOA SEN Page 11 - Ba i m đốc: i m đốc, P ó i m đốc. - Khối Quan hệ khách hàng: Phòng QHKH Doanh nghiệp và Phòng QHKH Cá nhân - Khối tác nghiệp: Phòng Giao dịch khách hàng, Phòng Quản trị tín dụng, T Quản lý và Dịch vụ Kho qu - Khối quản lý rủi ro: Phòng Quản lý rủi ro - Khối quản lý nội bộ: Phòng Tài chính kế toán, Phòng kế hoạch t ng hợp, Phòng T chức hành chính, Bộ phậ điện toán - Khối trực thuộc: Phòng Giao dịch Tịnh Biên 1.6 Tổ chức công tác kế toán tại ngân hàng  Cơ cấu t chức phòng kế toán-tài chính       ì 2: Sơ đồ t chức phòng kế toán  Chức ă của từng chức danh - Trưởng phòng TCKT: Trực tiếp quản lý, chỉ đạo và điều hành tất cả mọi hoạt động của Phòng Tài chính Kế to để thực hiện quản lý toàn diện về công tác tài chính kế toán tại đơ vị đảm bảo tuân thủ đú p p luật, quy định của BIDV và thực hiện tốt nhất c c c ươ trình/kế hoạch, nhiệm vụ cô t c được giao. - Phó phòng TCKT: T am mưu, iúp việc c o Trưởng phòng Tài chính Kế toán kiểm soát, quản lý, chỉ đạo, điều hành Phòng Tài chính Kế toán thực hiệ c c c ươ trì /kế hoạch và nhiệm vụ công tác của Phòng - Chuyên viên Hậu Kiểm: Thực hiện hậu kiểm chứng từ kế toán tại Chi nhánh.Chỉnh sửa, khắc phục sai sót. Hàng ngày làm báo cáo t ng hợp các lỗi sai phạm. Việc kiểm tra, đối chiếu chứng từ với các báo cáo của ày ôm trước phải hoàn thành theo tiế độ quy định. ô được phép tham gia vào quy trình nhập, kiểm soát, phê duyệt các giao dịch do mình Kế to trưởng Hậu kiểm Kế toán nội bộ Phó phòng BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC ĐẠI HỌC HOA SEN Page 12 thực hiện hậu kiểm.Đề xuất t am mưu c o lã đạo phòng giải pháp nâng cao chất lượng công tác hậu kiểm. Thực hiện các báo cáo nghiệp vụ có liên quan .Phối hợp với giao dịch viên, kiểm soát viên của các bộ phận nghiệp vụ liên quan trong việc x c định nguyên nhân c c ai ót, t am ia đề xuất các biện pháp khắc phục kịp thời - Kế toán nội bộ: Trực tiếp xử lý hạch toán kế toán các nghiệp vụ phát sinh tại phân hệ kế toán t ng hợp và phân hệ quản lý nội bộ, đề xuất, t am mưu c o lã đạo phòng trong công tác kế toán, quản lý tài chính, tài sản của chi nhánh 1.7 Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng tại ngân hàng Hệ thống kế toán BIDV sử dụng là Hệ thống kế toán Việt Nam (VAS). BIDV thực hiện hạch toán theo hệ thống tài khoản kế to do N à N à Nước quy định. BIDV sử dụ đồng tiền Việt Nam làm đơ vị tiền tệ trong kế toán Các s sách kế to được lập bằng Tiếng Việt t eo quy định của pháp luật, các s sách phải có cập nhật c í x c, đủ chứng minh và giải trình các giao dịch. 2. CÔNG VIỆC THỰC TẬP NHẬN THỨC TẠI NGÂN HÀNG 2.1 Công việc văn phòng: 2.1.1 In và photo hồ ơ Công việc đầu ti tôi được ướng dẫn là các thao tác photocopy, in hồ ơ, tài liệu trong vă p . Cô việc e t ì k đơ iả ư được ướng dẫn những thao tác phải làm và tận tay thực hiện tôi thấy nếu không thành thục và cẩn thậ t ì cũ rất dễ mắc sai sót. Cách photocopy: - Bỏ sẵn giấy 4 vào ă đựng giấy. - Mở nắp máy photo, úp m t giấy cần photo lên trên m t kiếng, chỉnh cho mép giấy nằm thẳng mép khung máy. - Đó ắp máy photo - Bấm số lượng bản cần photocopy. - Bấm START. N oài ra để p oto ai măt iấy, lấy tờ giấy đã i được một m t ra, bỏ ược lại vô khay đựng giấy và thực hiệ c c bước tươ tự ư p oto m t đầu tiên. Cách in - Bỏ giấy sẵn vào máy in. BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC ĐẠI HỌC HOA SEN Page 13 - Trên màn hình máy tính chọ vă bản cầ i , că c ỉnh lề giấy, số bản in, in màu hay trắ đe , i một hay hai m t.. - Bấm nút PRINT. Kinh nghiệm: Tro vă p đ y là một trong những công việc đơ iả ư cũ rất dễ mất sai sót: không kiểm tra đủ số lượng giấy trong khay, bị kẹt giấy, nhầm m t giấy khi photo hai m t…Lầ đầu tiên thực hiện công việc tr tôi cũ đã mất ai ót ư ững lần sau tôi đã rút được kinh nghiệm và làm một cách thành thục ơ . B y iờ khi sử dụng những thiết bị vă p tôi đã bớt bỡ ngỡ ơ iều so với lầ đầu tiếp xúc.Thật sự k i được ướng dẫn và làm thành thục 1 công việc tuy nhỏ tro vă p tôi cảm thấy rất vui vì công việc này có thề giúp tôi tự ti để nhận việc photo giúp các anh chị nhân viên khác. Từ đó iúp tôi cảm thấy gầ ũi và dễ làm quen với mọi ười tro vă p ơ rất nhiều. 2.1.2 Nhận fax và gửi fax Tro vă p kế to tài c í ơi tôi làm việc thì việc gửi và nhận fax xảy ra khi khách hàng ho c đối tác yêu cầu thì mới sử dụng. Máy fax là công cụ để gửi bản sao in tài liệu, hồ ơ qua đườ d y điện thoại. Công việc fax cũ k ô qu k ó để thực hiện chỉ cầ được ướng dẫ vài t ao t c tôi đã có t ể sử dụng máy fax. Thao tác gửi fax : - Nhấn số cầ fax đi - Úp m t chữ giấy cần fax cho vào khe fax, theo chiều từ trên xuống - Đợi có tín hiệu fax - Sau đó ấn nút Start - Lấy giấy ra sau khi có tín hiệu Finish là công việc hoàn tất. N oài ra cũ cần chú ý một điều là fax số tro địa bàn tỉnh thì chỉ cần nhấn số cần fax, trường hợp fax ra tỉnh khác thì phải nhấn mã vùng + số cần fax. Thao tác nhận fax: - Cho giấy trắng A4 vào khe giấy nhận fax, - Khi nghe tín hiệu có fax thì giấy sẽ tự độ i và đưa ra oài. - Trường hợp k i có fax mà c ưa có iấy để nhận fax thì máy fax sẽ báo hiệu. i đó cho giấy vào khe nhận fax và nhấn nút start thì máy sẽ tự động in ra. BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC ĐẠI HỌC HOA SEN Page 14 Kinh nghiệm: tuy dễ dà t ao t c ư cũ có t ể mắc ai ót ư ầm m t giấy khi fax nên khi sử dụ lúc ào cũ p ải nhớ t ao t c ày trước đề tránh mắc sai lầm. Tôi thấy được rằng những nghiệp vụ vă p ày tuy đơ iả ư rất cần thiết và quan trọ để hỗ trợ phòng ban, các anh chị nhân viên kịp thời trong công việc. Nó cũ iúp tôi mạnh dạn, xông xáo với công việc ơ vào k oảng thời ia đầu k i tui c ưa biết làm công việc nào cụ thể. 2.1.3 Luân chuyển và kiểm soát chứng từ giao dịch: a. Khái niệm t ng quát về việc luân chuyển chứng từ từ Phòng giao dịc đến Phòng Tài chính – Kế toán: ì 3: Sơ đồ khái quát việc luân chuyển hồ ơ từ phòng giao dịc đến phòng kế toán Phòng giao dịch: Khi có khách hàng yêu cầu thực hiện giao dịch, giao dịch viên sẽ là ười ghi nhậ và ướng dẫn giao dịch theo đú quy đị . Sau đó c c c ứng từ giao dịch tro ày được sắp xếp thành tập Chứng từ sau khi sắp xếp thành từng tập sẽ chuyể đến cho Bộ phận Hậu Kiểm thuộc Phòng Tài chính – Kế toán kiểm tra số lượng và tính chính xác của các thông tin giao dịch. Chú thích thêm: việc tìm hiểu về 1 phần quy trình của phòng giao dịch giúp tôi hiểu rõ BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC ĐẠI HỌC HOA SEN Page 15 được nguồn gốc chứng từ xuất phát từ đâu, trước khi đến bộ phận Hậu Kiểm chứng từ phải đạt điều kiện như thế nào. Từ đó khi có vấn đề sai sót phát sinh sẽ biết được cần tìm ai có trách nhiệm và liên quan để giải quyết sai sót kịp thời. Phòng Tài chính – Kế toán, Bộ phận Hậu Kiểm: Ở vị trí thực tập tôi được quan sát và thực hiện thao tác kiểm tra các hồ ơ iao dịch trong ngày của giao dịch viên. Xem tất cả giao dịch có chính x c t ô ti và đú quy định ngân hàng. Cuối cùng tất cả chứng từ giao dịch trong ngày của tất cả giao dịch viên sẽ được đó t à quyển nhật ký chứng từ theo ngày. Kinh nghiệm: đ y là bước đầu quan trọ để tôi có cái nhìn bao quát cho công việc luân chuyển chứng từ từ phòng giao dịc đến bộ phân hậu kiểm của phòng kế toán tài chính. Tuy phần lớn khoảng thời ia ày tôi được ướng dẫn chủ yếu về lý thuyết và quan sát: chứng từ là ư t ế ào? Đi từ ai đến ai? Chứng từ phải đạt điều kiện nào khi giao nhận? ... N ư điều này làm tôi mở mang kiến thức chuyên ngành của mì ơ rất nhiều- những kiến thức tôi c ưa được học trên ghế à trường. Ngoài ra tôi nhận ra rằng tuy chỉ đơ iản là chuyển chứng từ từ p ày đế p kia ư c ú ta p ải luôn có nhữ quy định rõ rệt về hình thức, nội dung và cả thời gian giao nhậ để tránh việc thất thoát, thiếu o t k ô đ có. Đ y là một quy trình rất ch t chẽ và tuy qua nhiều iai đoạ ư ma lại tính hiệu quả, khả thi và minh bạch trong công việc. Hình 4 Sơ đồ chi tiết luân chuyển chứng từ từ Phòng giao dịch đến Phòng Tài chính - Kế toán BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC ĐẠI HỌC HOA SEN Page 15 b. Tiến hành việc kiểm soát hồ ơ từ phòng giao dịc đến phòng Tài chính – Kế toán Ở phần này tôi sẽ nói về quy trình luân chuyển và kiểm soát hồ ơ từ phòng giao dịch đến phòng kế toán tài chính theo hình 4 ở tra trước. Tro đó c ủ yếu c c bước 11, 12, 13, 14 và 15 là những việc tôi được quan sát, học hỏi và được thực hiệ dưới sự ướng dẫn của nhân viên 1. Kết thúc ngày giao dịch, giao dịch viên sẽ in báo cáo kết thúc t ng hợp các giao dịc tro ày ôm đó đã xảy ra 2. Giao dịch viên sẽ kiểm tra, kiểm soát tất cả giao dịch xem có thiếu sót, nhầm lẫn thông tin hạch toán hay thông tin khách hàng hay không? 3. Nếu bước 2 sai, sẽ xử lý ai ót trước khi kết thúc ngày làm việc 4. Nếu bước 2 đú , ắp xếp đ ố chứng từ t eo quy đị để dễ dàng kiểm soát Các chứng từ giao dịc tro ày được sắp xếp thành tập theo từng mã số của giao dịch viên, theo thứ tự từ trên xuống. Giao dịch viên sau khi sắp xếp chứng từ và báo cáo thành tập phải đ ố theo thứ tự 1, 2, 3....ở góc phía trên, bên phải từng trang chứng từ bằng bút bi đỏ từ trang số một đến trang cuối cùng. Tại tra đầu tiên, Giao dịch viên phải ghi rõ t ng số tờ chứng từ trong tập. 5. Mỗi giao dịch viên giao nộp chứng từ cho cán bộ tập hợp chứng từ của phòng Giao dịch. 6. Cán bộ tập hợp chứng từ của phòng Giao dịch nhận các tập chứng từ và bắt đầu tiến hành công việc của mình. 7. Kiểm tra số lượng chứng từ có đú với bảng t ng hợp của mỗi giao dịch viên, đầy đủ t eo quy định 8. Nếu bước 7 sai, yêu cầu giao dịch viên kiểm tra và b sung lại cho phù hợp 9. Nếu bước 7 đú , ắp xếp các tập chứng từ theo thứ tự.Toàn bộ các tập chứng từ của Giao dịch viên phải sắp xếp thành từng tập theo từng phân hệ nghiệp vụ, trong từng phân hệ nghiệp vụ phải sắp xếp theo từng Giao dịch viên theo thứ tự từ nhỏ đến lớn của mã Giao dịch viên (User ID) trong phòng (Ví dụ: 12021001, 12021002 … 120021999) 10. Chứng từ sau khi sắp xếp thành từng tập sẽ chuyể đến cho bộ phận Hậu Kiểm thuộc Phòng Tài chính - Kế toán kiểm tra số lượng và tính chính xác của thông tin giao dịch. BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC ĐẠI HỌC HOA SEN Page 16 11. Bộ phân hậu kiểm-vị trí tôi thực tập sẽ nhận các tập chứng từ trước 10 giờ sáng của ngày làm việc hôm sau. 12. Ngoài ra ngân hàng BIDV Bắc An Giang còn có Phòng Giao dịch trực thuộc chi nhánh là Phòng Giao dịch Tị Bi , c c à 30km ư cô việc hậu kiểm chứng từ vẫn thuộc bộ phận Hậu kiểm ở Hội sở chính Chi nhánh, tất cả chứng từ của giao dịch viên tại Phòng Giao dịch Tị Bi được nộp về Phòng Tài Chính – Kế toán trước 17 15” của ngày làm việc hôm sau. Khi kiểm soát các tập chứng từ, đầu tiên tôi xem số lượng chứng từ trên trang báo cáo đầu tiên của giao dịch viên trong tập chứng từ có khớp đú với bảng kê giao nhận chứng từ của Phòng Giao dịch với Phòng Tài chính – Kế toán. 13. Kiểm tra, kiểm soát theo từng mảng nghiệp vụ là bắt đầu đếm số lượng chứng từ giao dịc tươ ứng với t ng số chứng từ của từng giao dịch viên. Tôi đếm xem giao dịch vi có đ đú t ứ tự hay không và số giao dịch có trùng với tờ t ng kết của mỗi ười. Sau đó tôi xem đến nội dung từng giao dịch trong ngày của giao dịch viên. Xem thông tin khách hàng, số tiền gửi, chuyển hay rút, có trùng với nội dung hạch toán do giao dịch viên thực hiện hay không. Bên cạ đó, tôi ẽ xem xét việc sử dụng loại chứng từ có phù hợp với yêu cầu khách hàng, số tiến bằng chữ có khớp với số tiền bằng số, có đầy đủ chữ ký pháp lý t eo quy định hay không? N oài ra tôi được quan sát các loại chứng từ ngân hàng sử dụng và biết được khái quát hình thức ghi nhận chứng từ của giao dịc vi là ư t ế nào. 14. Nếu bước 13 sai, bộ phận hậu kiểm của phòng Tài chính - Kế toán sẽ thông báo cho Phòng giao dịc để kịp thời chỉnh sửa sai ho c b sung những thông tin còn thiếu sót. Đối với việc sai sót trong chứng từ ở bộ phận hậu kiểm sẽ có bảng kê sai sót theo từng ngày (trong đó t ể hiện các nội dung tên giao dịch viên, mã giao dịch viên, ngày tháng, số loại chứng từ, nội du ai ót…) Dựa vào đó bộ phận hậu kiểm sẽ t ng hợp được những sai sót và kiểm tra việc xử lý sai sót. 15. Nếu bước 13 đú , tôi được ướng dẫn sẽ t ng hợp tất cả chứng từ giao dịch của từng giao dịc vi và đó t à quyển nhật ký chứng từ theo ngày. Trong mỗi quyển nhật ký chứng từ, xếp theo thứ tự mã số của từng giao dịch viên. Bảng liệt kê t ng giao dịch của toà c i tro ày được đ t ở tra đầu tiên ngay sau tờ bìa của quyển nhật ký chứng từ BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC ĐẠI HỌC HOA SEN Page 17 Hình 5: Bảng kê t ng hợp chứng từ theo ngày BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC ĐẠI HỌC HOA SEN Page 18 Hình 6: Bìa nhật ký chứng từ Từng quyển nhật ký chứng từ phải có bìa cứng ở cả hai m t trước và m t sau. Bìa m t trước mỗi quyển nhận ký chứng từ phải i rõ: T c i , ày t ăm c ứng từ, số lượng chứng từ trong từng quyển, số lượng chứng từ của từng giao dịch viên trong quyển. Tập quyển chứng từ được đó óc b tr i c ứng từ cách lề trên, góc ít nhất 4cm. đảm bảo không che khuất thông tin khi cần tra cứu. D y đó c ứng từ là loại dây sợi, dây gai. Nếu trong ngày có nhiều giao dịch có thể đó t à 2 tập và ghi số thứ tự. BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC ĐẠI HỌC HOA SEN Page 19 Từng quyển nhật ký chứng từ sẽ được bàn giao vào k o lưu trữ cho bộ phậ lưu trữ theo quy định: MẪU CHỨNG TỪ BÀN I O ÀO O LƯU TRỮ STT Tên, ký hiệu tập chứng từ Ngày chứng từ Số lượng T ười đó quyển nhật ký chứng từ Hiện trạng tập chứng từ Ghi chú Ngày T Năm Bên Giao Bên nhận Kinh nghiệm: Đ y là cô việc tôi đ i i ự tỉ mỉ, cẩn thận và tập tru cao độ trong công việc. Qua quá trình kiểm tra hồ ơ được lưu c uyể đến phòng kế to tôi rút ra được những yếu tố chủ yếu trong việc kiểm soát phải đầy đủ nhữ điều sau: o Kiểm tra việc sử dụng mẫu chứng từ; o Kiểm tra tí đầy đủ của các yếu tố trên chứng từ; o Kiểm tra cách thức ghi các nội dung, yếu tố trên chứng từ; o Kiểm tra tính hợp lệ và hợp pháp của các chứng từ theo từng loại nghiệp vụ, đảm bảo đầy đủ că cứ để thực hiện ghi s kế toán; o Kiểm tra nội dung chứng từ có đú với nội dung hạch toán và phù hợp với quy định Ngân hàng hay không o Kiểm tra tính chính xác của chữ ký pháp lý trên chứng từ. Đ y là cô việc liên quan chuyên ngành kế to đầu ti mà tôi được ướng dẫn và thực tập. Bên cạnh việc được học hỏi kiến thức mới về cách thức kiểm soát chứng từ, thông BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC ĐẠI HỌC HOA SEN Page 20 suốt việc luân chuyển hồ ơ từ phòng giao dịc đến bộ phận hậu kiểm tôi c được tiếp xúc các loại chứng từ thông dụng của ngân hàng và tôi còn ghi nhậ t m được việc đ ố thứ tự bằ bút đỏ của giao dịc vi là để phân biệt với bút mực xanh của khách hàng. Được làm việc chung với chị ướng dẫn tôi còn học hỏi được tác phong nghiêm túc, chuẩn mực khi làm việc, đ c biệt công việc li qua đến nhiều con số để tránh sai sót ngoài ý muốn xảy ra. Trong quá trình làm theo chị, tôi ư bị cuốn vào công việc đến nỗi không c ú ý đã t ời gian nhanh chóng. 2.2 Công việc tự tìm hiểu-Kê khai thuế: Ngoài ra bên cạnh việc kiểm tra, kiểm soát và t ng hợp chứng từ, phòng Tài chính - Kế to ơi tôi t ực tập còn đảm nhận rất nhiều công việc ư: kiểm soát các giao dịch kinh doanh ngoại tệ, kiểm soát các giao dịch nội bộ, lưu trữ, bảo quản chứng từ kế toán, hạch toán c i lươ , b o c o t uế….. Vì thế trong quá trình thực tập tôi đã có dịp quan sát chị ướng dẫn kê khai thuế trên phần mềm Kê Khai Thuế của T ng cục thuế. Đ y là p ần mềm t eo quy định chung của T ng cục thuế và áp dụng cho tất cả doanh nghiệp, cô ty, à và c . T eo ư tìm iểu dựa tr quy định của ngân hàng, mỗi tháng cán bộ Phòng Tài chính - Kế toán sẽ kê khai và nộp 2 loại thuế là thuế giá trị gia tă t eo p ươ p p k ấu trừ và thuế thu nhập cá nhân. Thuế thu nhập cá nhân bao gồm thuế thu nhập của cán bộ công nhân viên và thuế của k c à trú t ưở c c c ươ trình khuyến mãi. Bên cạ đó định kỳ à ăm à p ải nộp thuế môn bài, thuế sử sụ đất phi nông nghiệp và các loại thuế k c t eo quy định. Kê khai và nộp thuế phải đú t ời gian t eo quy định của T ng cục thuế. Thuế môn bài đó mỗi ăm 1 lần và chậm nhất là vào ngày 31-1 hà ăm. Đối với thuế giá trị gia tă và t uế thu nhập của mỗi tháng thì chậm nhất là vào ngày 23 của tháng sau. Nếu không đảm bảo sẽ bị phạt t eo quy định: * T ng quan về kê khai thuế trên phần mềm BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC ĐẠI HỌC HOA SEN Page 21 Bước 1: Đă ập vào phần mềm, nhập mã số thuế vào khoảng trống. Nếu là lầ đầu khai báo sẽ hiện thông tin cần khai báo về doanh nghiệp, còn nếu đã k ai b o t ì ẽ hiện giao diện chính của phần mềm. Bước 2: Chọn tháng cần kê khai thuế và chọn phụ lục. PL 01-1/ T T: Bả k óa đơ , c ứ từ à óa, dịc vụ b ra. PL 01-2/ T T: Bả k óa đơ , c ứ từ à óa, dịc vụ mua vào. Bước 3: Kiểm tra số liệu để đảm bảo số liệu trong phần mềm trùng khớp với số liệu trong file i (F5): Nếu đã c ắc chắn với số liệu khai báo Bước 4: In tờ khai và kết xuất các phụ lục k k ai đí k m. Bước 5: Nộp tờ khai và các phụ lục kết xuất thông qua trang web: Kinh nghiệm: Sau k i qua t cô việc, tôi biết được việc kê khai thuế qua mạng có rất nhiều ích lợi không chỉ cho doanh nghiệp mà c c o N à ước, vì t ế c c doa iệp đa được k uyế k íc tiế à k ai b o t uế qua mạ để tiết kiệm t ời ia , cô ức và c i p í p t i . Tuy c ỉ được quan sát chị ướng dẫn kê khai thuế qua mạng theo tuần tự c c bước ư đối với tôi cảm thấy rất thú vị vì khi còn ngồi trên ghế à trường, tôi chỉ học lý thuyết về thuế chứ c ưa từng tiếp xúc qua phần mềm kê khai thuế bao giờ. Vì thế việc qua t đã iúp tôi mở ma được thêm kiến thức thực tế của mình rất nhiều. B cạ đó, tôi c biết t m về chữ ký điện tử - thông ti được mã hóa bằng khóa ri (tươ ứng với một khóa công khai) của ười gửi, được đí k m t eo vă bản nhằm đảm bảo tính xác thực về nguồn gốc, tính an toàn cho dữ liệu và iúp ười nhậ x c định c í x c ười gửi là ai. Cuối cùng , tôi học được tính cẩn thận và tác phong tỉ mỉ trong làm việc với từng con số, dữ liệu của vi vì k i đã k k ai ộp qua mạng thì không thể sửa đ i và ười kê khai cũ ư doa iệp sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn cho sai sót khi bị thanh tra. Một điều cần phải lưu ý là p ải nộp báo cáo thuế trước ngày 23 hàng tháng. BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC ĐẠI HỌC HOA SEN Page 22 KINH NGHIỆM ĐÚC KẾT: Dù thời gian thực tập ngắn ngủi ư tôi đã ọc được rất nhiều điều và trải nghiệm cảm giác là một vi đi làm t ì ư t ế nào? Sau đợt thực tập tôi đã oà toà xóa bỏ ý ĩ cô việc thực tập nhận thức chỉ là tiếp khách, pha trà, ngồi xem mọi ười làm việc mà đó là khoảng thời gian thực tập rất quý b u và đ ớ với những gì trao dồi được.  Tôi đã biết sử dụng thiết bị vă p để hỗ trợ cho công việc  Biết cách kiểm soát chứng từ  Quan sát và tìm hiểu được quy trình luân chuyển chứng từ đến bộ phận hậu kiểm của phòng kế toán tài chính  Quan sát cách báo cáo thuế  Biết được phần mềm kê khai thuế, chữ ký điện tử  Học tính cẩn thận trong kiểm soát chứng từ, tính nhanh nhẹn, việc ghi nhớ các con số, các yếu tố cần thiết của mỗi công việc Việc tiếp xúc với môi trường công sở lúc đầu có thể k e d ư dần dầ tôi đã tự tin, mạnh dạn và thoải m i ơ với các anh chị trong cùng ngân hàng. Do khéo léo xung phong photo, in hồ ơ iúp vài a c ị mà tôi đã tạo cơ ội tiếp xúc gầ ũi ơ với họ. Tạo mối quan hệ thân thiết và cũ tự i ơ k i t ắc mắc một vấ đề ào đó tro cô việc, c í điều này làm tôi thu thập a được kiến thức từ anh chị rất nhiều. Ngoài ra làm việc ở ngân hàng giúp tôi có nếp sống, có kỷ luật, có tác phong nghiêm chỉnh và làm việc đú iờ giấc ơ . Bên cạ đó tôi cũ ậ ra được nhữ ưu, k uyết điểm của mì để từ đó biết cách phát huy và khắc phục. Ưu điểm: Nhờ những môn học từ ghế à trườ ư ă iao tiếp, Nguyên lý kế to …mà k oảng thời ia đầu tuy ơi bỡ ngỡ ư tôi vẫn có thể phát huy khả ă iao tiếp và vốn kiến thức cơ bả để học hỏi nhiều ơ từ những anh chị nhân viên lớ ơ . Ngoài ra tôi phải tập tính cẩn thậ ơ ữa trong công việc để tr ai ót k ô đ có: do lúc đếm số lượng chứng từ tôi đã có lầ đếm nhầm số chứng từ, làm mất thời gian và phải đếm lại từ đầu. Từ sự việc đó tôi đã rút ki iệm nhiều ơ c o ững ngày làm việc BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC ĐẠI HỌC HOA SEN Page 23 sau. Và do kiến thức chuyên môn còn hạn chế nên khi thực hành công việc tôi c ơi c ậm và mất một khoảng thời ia để tự tìm hiểu thêm khi về nhà. BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC ĐẠI HỌC HOA SEN Page 24 KẾT LUẬN Qua khoảng thời gian thực tập tuy c ưa đủ để thành thạo hoàn toàn công việc được giao và tìm hiểu u ơ về nghề nghiệp chuyên nghiệp của bả t ư đ y là k oảng thời ia quý b u đề tôi nhậ ra ưu và k uyết điểm của mình trong công việc. Được đi t ực tập tôi mới biết nhiều điều về hoạt động của ngân hàng, phong thái làm việc nghiêm túc, trách nhiệm cao và cả những áp lực trong công việc. Từ đó tôi có c i ì rộ ơ về ngành nghề mì đa c ọn. Nếu chỉ được học trên giả đường nhữ điều trên t ì tôi ĩ rất k ó để ì du ư k i được đi t ực tập ư t ế này. Tuy chỉ là thực tập nhận thức ư tôi có t ể mở mang thêm rất nhiều kiến thức không chỉ về chuyên ngành mà còn có cả k ă mềm trong công việc. Những công việc được nhận tuy nhỏ ư được làm việc và quan sát nhiều làm tôi cảm thấy mình nhanh nhẹn dần dầ ơ tro cô việc.Vì thế tôi chân thành cảm ơ môi trường làm việc ở ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Chi nhánh Bắc ia đã c o tôi ững kinh nghiệm thực tế quý báu này! BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC ĐẠI HỌC HOA SEN Page 25 TÀI LIỆU THAM KH O hang la-gi.92100.html BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC ĐẠI HỌC HOA SEN Page 26 NHẬN XÉT CỦA CÔNG T THỰC TẬ Nhận xét của Trưởng phòng Tài chính – Kế toán: ……………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… C u Đốc, N ày T Năm 2013 TP. Tài Chính - Kế toán Nhận xét cùa Lã đạo C i N à TMCP Đầu tư và P t triển Bắc An Giang: ……………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… C u Đốc, N ày T Năm 2013 i m Đốc BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC ĐẠI HỌC HOA SEN Page 27 NHẬN XÉT CỦA GI NG VIÊN HƯỚNG DẪN .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... Ngày .......... tháng ............ ăm ............ BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC ĐẠI HỌC HOA SEN Page 28 NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI CHẤM BÁO CÁO .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... Ngày .......... tháng ............ ăm ............

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf101543_nguyen_minh_thi_0259.pdf
Luận văn liên quan