Bảo quản cá tra philê bằng cách rửa trong dung dịch acid lactic và ướp trong nước đá

Đối với thí nghiệm khảo sát số lần tái sử dụng nước rửa kết hợp với bảo quản lạnh ở nhiệt độ từ 0 ÷ 50C cho thấy: Khi sử dụng nước rửa đến lần thứ 3 thì vẫn đảm bảo được chỉtiêu vi sinh vật sau 12 ngày bảo quản, trong khi đó sửdụng nước rửa ở lần thứ 5 vẫn đảm bảo được chỉ tiêu vi sinh vật sau 12 ngày bảo quản nhưng về mặt cảm quan thì kém. Vì vậy để đảm bảo về mặt cảm quan cũng như chỉ tiêu vi sinh vật ta có thể sử dụng nước rửa đến lẩn thứ 3 và sản phẩm nên sử dụng trước 12 ngày.

pdf76 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 05/11/2013 | Lượt xem: 1991 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bảo quản cá tra philê bằng cách rửa trong dung dịch acid lactic và ướp trong nước đá, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
giảm dần theo thời gian bảo quản. Sau 3 ngày bảo quản mẫu rửa bằng nước sạch khác biệt có ý nghĩa thống kê (P<0,001) so với mẫu rửa bằng dung dịch acid lactic 0,4% và bằng nước chlorine 15ppm. Mẫu rửa trong dung dịch acid lactic 0,4% không khác biệt so với mẫu rửa trong nước chlorine 15ppm ở các lần rửa (lần 3 và lần 5), mặt khác mẫu rửa trong nước sạch ở lần thứ 3 không khác so với mẫu rửa trong dung dịch acid lactic ở lần thứ 5 và nước chlorine ở lần rửa thứ 3 và thứ 5. Tuy nhiên đến ngày thứ 9 thì vi sinh vật của mẫu rửa trong nước sạch ở cả 2 lần rửa (lần 3 và lần 5) điều khác biệt có ý nghĩa thống kê (P<0,001) so với mẫu rửa trong dung dịch acid lactic 0,4% và trong nước chlorine 15ppm. Vì vi sinh vật đã thích nghi được với điều kiện môi trường và bắt đầu phát triển nên mật số vi sinh vật của mẫu rửa trong nước sạch ở lần rửa thứ 5 nhiều hơn so với các mẫu rửa trong dung dịch acid lactic 0,4% và trong nước chlorine15ppm. Mật số vi sinh vật giữa mẫu rửa trong dung dịch acid lactic 0,4% và trong nước chlorine15ppm ở cả 2 lần rửa điều không có sự khác biệt nhưng mẫu rửa trong dung dịch acid lactic 0,4% có mật số vi sinh vật thấp hơn mẫu rửa trong nước chlorine15ppm. Như vậy sau khi rửa cá trong dung dịch acid lactic ở nồng độ 0,4%, nước chlorine ở nồng độ 15ppm và trong nước sạch với lần tái sử dụng nước rửa là ở lần 3 và lần 5 thì mẫu cá rửa trong dung dịch acid lactic 0,4% ức chế vi sinh vật tốt hơn so với mẫu cá rửa trong nước chlorine 15ppm và trong nước sạch. Mặt khác mẫu cá rửa ở lần 3 cho mật số vi sinh vật thấp hơn so với mẫu cá rửa ở lần 5. Mặc dù chlorine là một hóa chất rẽ tiền và dể sử dụng nhưng là một hóa chất 49 độc, có mùi cay nồng khó chịu, khi tiếp xúc lâu dài trong sản xuất sẽ không có lợi cho người sản xuất, dư lượng còn lại của chlorine trong thực phẩm vượt quá giới hạn cho phép sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Chlorine ở nồng độ 1000ppm có khả năng gây tử vong nếu ta hít phải, 30ppm có thể xảy ra ho và nôn mửa… (Mark Winter (The University of Sheffield and WebElements Ltd, UK). Retrieved on 2007-03-17). Do đó để đảm bảo an toàn cho người tham gia sản xuất và người tiêu dùng nên sử dụng dung dịch acid lactic để thay thế chlorine trong các công đoạn rửa ở nhà máy chế biến thủy sản. Bảng 4.8: Nhận xét cảm quan của mẫu rửa trong acid với mẫu rửa trong chlorine 15ppm và trong nước sạch. 50 N S. 5 Cấ u tr úc : Đ àn hồ i tố t, bề m ặt kh ôn g bị bi ến tín h, . M àu sắ c: B ề n ặt kh ôn g bó n g, cơ th ịt cũ n g kh ôn g tr ắn g th ịt tư ơi . M ùi : Ta n h củ a cá Cấ u tr úc : Đ ộ đà n hồ i g iả m so v ới ba n đầ u . M àu sắ c: Th ịt tư ơi . M ùi : M ùi ta n h củ a cá . R ỉ dị ch : kh ôn g rỉ dị ch . N S. 3 Cấ u tr úc : Đ àn hồ i tố t, bề m ặt kh ôn g bị bi ến tín h, . M àu sắ c: B ề n ặt kh ôn g bó n g, cơ th ịt cũ n g kh ôn g tr ắn g th ịt tư ơi . M ùi : Ta n h củ a cá . Cấ u tr úc : Đ ộ đà n hồ i g iả m so v ới ba n đầ u . M àu sắ c: Th ịt tư ơi . M ùi : M ùi ta n h củ a cá . R ỉ dị ch : kh ôn g rỉ dị ch . CL . 5 Cấ u tr úc : Đ àn hồ i tố t, bề m ặt hơ i bị bi ến tín h, . M àu sắ c: Cơ th ịt tr ắn g, th ịt tư ơi . M ùi : Ta n h củ a cá , kh ôn g có m ùi ch lo rin e n hẹ . Cấ u tr úc : Đ ộ đà n hồ i g iả m so v ới ba n đầ u . M àu sắ c: Th ịt tư ơi . M ùi : M ùi ta n h củ a cá . R ỉ dị ch : kh ôn g rỉ dị ch . CL . 3 Cấ u tr úc : Đ àn hồ i tố t, bề m ặt hơ i bị bi ến tín h, . M àu sắ c: Cơ th ịt tr ắn g, th ịt tư ơi . M ùi : Ta n h củ a cá , m ùi ch lo rin e n hẹ . Cấ u tr úc : Đ ộ đà n hồ i g iả m so v ới ba n đầ u . M àu sắ c: Th ịt tư ơi . M ùi : M ùi ta n h củ a cá , kg ôn g cò n m ùi ch lo rin e. R ỉ dị ch : kh ôn g rỉ dị ch . A L. 5 Cấ u tr úc : Đ àn hồ i tố t, bề m ặt hơ i bị bi ến tín h. M àu sắ c: B ề m ặt hơ i bó n g, th ịt tư ơi . M ùi : Ta n h củ a cá . Cấ u tr úc : Đ ộ đà n hồ i g iả m so v ới ba n đầ u . m àu sắ c: Th ịt tư ơi , bề m ặt kh ôn g cò n bó n g. M ùi : M ùi ta n h củ a cá . R ỉ d ịc h: R ỉ d ịc h ít A L. 3 Cấ u tr úc : Đ àn hồ i t ốt , bề m ặt hơ i b ị b iế n tín h. M àu sắ c: B ề m ặt bó n g, th ịt tư ơi . M ùi : Ta n h củ a cá , m ùi ac id Cấ u tr úc : Đ ộ đà n hồ i gi ảm so v ới ba n đầ u . M àu sắ c: Th ịt tư ơi , bề hơ i b ón g. M ùi : M ùi ta n h củ a cá . R ỉ d ịc h: R ỉ d ịc h ít N ướ c rử a N gà y 0 3 51 Cấ u tr úc : Đ àn hồ i gi ảm , th ịt hơ i m ềm . M àu sắ c: Th ịt gi ảm độ tư ơi . M ùi : M ùi ta n h củ a cá . Cấ u tr úc : Đ àn hồ i ké m , th ịt m ềm . M àu sắ c: Th ịt gi ảm độ tư ơi , m àu n hạ t. M ùi : M ất m ùi ta n h củ a cá , có m ùi lạ . Cấ u tr úc : Đ àn hồ i gi ảm , th ịt hơ i m ềm . M àu sắ c: Th ịt gi ảm độ tư ơi . M ùi : M ùi ta n h củ a cá . Cấ u tr úc : Đ àn hồ i ké m , th ịt m ềm . M àu sắ c: Th ịt gi ảm độ tư ơi , m àu hơ i n hạ t. M ùi : M ất m ùi ta n h củ a cá , hơ i có m ùi lạ . Cấ u tr úc : Đ àn hồ i gi ảm , th ịt hơ i m ềm . M àu s ắ c: Th ịt gi ảm độ tư ơi . M ùi : M ùi ta n h củ a cá . Cấ u tr úc : Đ àn hồ i ké m , th ịt m ềm . M àu sắ c: Th ịt gi ảm độ tư ơi , m àu hơ i n hạ t. M ùi : M ất m ùi ta n h củ a cá , hơ i có m ùi lạ . Cấ u tr úc : Đ àn hồ i gi ảm , th ịt hơ i m ềm . M àu s ắ c: Th ịt gi ảm độ tư ơi , . M ùi : M ùi ta n h củ a cá . Cấ u tr úc : Đ àn hồ i ké m , th ịt m ềm . M àu sắ c: Th ịt gi ảm độ tư ơi , m àu hơ i n hạ t. M ùi : M ất m ùi ta n h củ a cá , ch ưa có m ùi lạ . C ấ u tr úc : Đ àn hồ i gi ảm , th ịt hơ i m ềm . M àu sắ c: Th ịt gi ảm độ tư ơi . M ùi : M ùi ta n h củ a cá . Cấ u tr úc : Đ àn hồ i ké m , th ịt m ềm . M àu sắ c: Th ịt gi ảm độ tư ơi , m àu hơ i n hạ t. M ùi : M ất m ùi ta n h củ a cá , hơ i có m ùi lạ . C ấ u tr úc : Đ àn hồ i gi ảm , th ịt hơ i m ềm . M àu sắ c: Th ịt gi ảm độ tư ơi , bề m ặt kh ôn g cò n bó n g. M ùi : M ùi ta n h củ a cá . Cấ u tr úc : Đ àn hồ i ké m , th ịt m ềm . M àu sắ c: Th ịt gi ảm độ tư ơi , m àu hơ i n hạ t. M ùi : M ất m ùi ta n h củ a cá , ch ưa có m ùi lạ . 6 9 52 CHƯƠNG 5 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Kết quả nghiên cứu khả năng ức chế sự phát triển của vi sinh vật bằng dung dịch acid lactic và số lần tái sử dụng nước rửa như sau: Rửa cá bằng dung dịch acid lactic ở nồng độ 0,4% kết hợp với việc bảo quản lạnh ở nhiệt độ từ 0 ÷ 50C khi bảo quản đến 12 ngày vẫn đảm bảo được chỉ tiêu vi sinh vật mặc dù có vài dấu hiệu của sự hư hỏng sản phẩm, sản phẩm nên sử dụng trước ngày 12. Đối với thí nghiệm khảo sát số lần tái sử dụng nước rửa kết hợp với bảo quản lạnh ở nhiệt độ từ 0 ÷ 50C cho thấy: Khi sử dụng nước rửa đến lần thứ 3 thì vẫn đảm bảo được chỉ tiêu vi sinh vật sau 12 ngày bảo quản, trong khi đó sử dụng nước rửa ở lần thứ 5 vẫn đảm bảo được chỉ tiêu vi sinh vật sau 12 ngày bảo quản nhưng về mặt cảm quan thì kém. Vì vậy để đảm bảo về mặt cảm quan cũng như chỉ tiêu vi sinh vật ta có thể sử dụng nước rửa đến lẩn thứ 3 và sản phẩm nên sử dụng trước 12 ngày. Qua kết quả thí nghiệm cho thấy đối với sản phẩm cá tra philê bảo quản lạnh ở nhiệt độ từ 0 ÷ 50C có thể rửa cá tra philê bằng dung dịch acid lactic ở nồng độ 0,4% thay thế cho phương pháp rửa bằng nước chlorine ở nồng độ 15ppm. Tuy chlorine là một hóa chất rẽ tiền và dễ sử dụng như nếu có dư lượng chlorine trong thực phẩm thì sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe và có khả năng gây ung thư. Vì vậy nên sử dụng acid lactic để thay thế cho chlorine trong các công đoạn rửa cá tra vì acid lactic là acid hữu cơ nên không gây hại đến sức khỏe. 5.2 Đề nghị Khảo sát thời gian bảo quản cá tra trong nước đá với các loại thùng bảo quản khác nhau khi xử lý bằng dung dịch acid lactic. Khảo sát thời gian bảo quản cá tra trong nước đá với các tỉ lệ đá khác nhau sau khi được xử lý bằng dung dịch acid lactic. Khảo sát thời gian bảo quản cá tra trong nước đá với nhiệt độ nước rửa khác nhau. 53 TÀI LIỆU THAM KHẢO Phan Thị Thanh Quế (2005), Công Nghệ Chế Biến Thủy Hải Sản, Đại Học Cần Thơ. Lê Thị Minh Thủy, Nguyên Liệu Chế Biến Thủy Sản, Đại Học Cần Thơ. Nguyễn Quốc Thịnh (2007), Vi Sinh Thực Phẩm Thủy Sản, Đại Học Cần Thơ. Nguyễn Văn Mười, Công Nghệ Chế Biến Lạnh Thực Phẩm, NXB Giáo Dục. Trần Đức Ba – Nguyễn Văn Tài, Công Nghệ Lạnh Thủy Sản, NXB Đại Học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh. Bộ Thủy Sản – Dự Án Cải Thiện Chất Lượng Và Xuất Khẩu Thủy Sản (2003), Sổ Tay Kiểm Nghiệm Vi Sinh Thực Phẩm Thủy Sản, NXB Nông Nghiệp, Hà Nội. Huỳnh Thị Kiều (2006), Khảo sát ảnh hưởng của điều kiện rửa tôm sú trong dung dịch acid lactic thay thế chlorine đến khả năng ức chế sự phát triển của vi sinh vật và cấu trúc sản phẩm, Luận văn tốt nghiệp kỹ sư – Khoa Nông Nghiệp – ĐHCT. Nguyễn Hoàng lan (2006), Khảo sát khả năng ức chế của một số loại acid hữu cơ (acid acetic, acid lactic, acid citric, E400) thay thế chlorine đối với vi khuẩn Coliforms trên nguyên liệu tôm sú, Luận văn tốt nghiệp kỹ sư – Khoa Nông Nghiệp – ĐHCT. Võ Thái Thanh Phương (2007), Khảo sát thời gian bảo quản tôm sú trong nước đá xử lý bằng dung dịch acid lactic đến sự phát triển tổng số vi khuẩn hiếu khí và chất lượng sản phẩm, Luận văn tốt nghiệp kỹ sư – Khoa Nông Nghiệp – ĐHCT. Tôn Thị Huyền Trân (2007), Khảo sát thời gian bảo quản tôm sú trong nước đá xử lý bằng acid lactic đến sự phát triển Coliforms đến chất lượng sản phẩm, Luận văn tốt nghiệp kỹ sư – Khoa Nông Nghiệp – ĐHCT. 54 PHỤ LỤC A/ Các phương pháp phân tích 1/ Xác định vi sinh vật tổng số Nguyên tắc: Đếm số khuẩn lạc mọc trên môi trường dinh dưỡng từ lượng mẫu xác định trên cơ sở mỗi khuẩn lạc hình thành từ một tế bào duy nhất. Môi trường nuôi cấy: Plate Count Agar (PCA). Cách tiến hành: Lấy ngẫu nhiên mỗi mẫu 1g rồi nghiền nhỏ, sau đó hòa tan trong 9 ml nước muối sinh lý rồi tiến hành đỗ đĩa. Với mỗi mẫu nuôi cấy sử dụng ít nhất 2 nồng độ pha loãng lien tiếp, mỗi nồng độ 2 đĩa. Dùng pipet vô trùng lấy 1 ml mẫu đã được pha loãng cho vào đĩa Petri đã được vô trùng rồi rót khoảng 16 ml môi trường thạch dinh dưỡng. Tiến hành lắc ngược và xuôi theo chiều kim đồng hồ 5 lần rồi đặt trên mặt phẳng ngang cho đông tự nhiên. Sau khi môi trường trong đĩa đông thì tiến hành lật úp đĩa rồi đem vào tủ ủ ở nhiệt độ 300C trong 48 giờ ta tiến hành độc kết quả. Đọc kết quả Đếm số khuẩn lạc trên đĩa. Kết quả được tính bằng công thức sau: Cs = ( ) dvnnn N **...01,01,0 321 +∗+∗+ ∑ Trong đó: Cs : Số khuẩn lạc (tế bào vi sinh vật /1g mẫu hoặc 1 ml). ∑N : Tổng số khuẩn lạc trên các đĩa đếm được. n1: Số đĩa ở nồng độ pha loãng thứ nhất. n2: Số đĩa ở nồng độ pha loãng thứ hai. n3: Số đĩa ở nồng độ pha loãng thứ ba v: Thể tích mẫu sử dụng cho một đĩa. d: Hệ số pha loãng nhỏ nhất. 2/ pH Lấy ngẫu nhiên mỗi mẫu 5g đem nghiền nhỏ rồi pha loãng với 45 ml nước cất để lắng 30 phút rồi tiến hành đo bằng pH kế. 55 B/ SỐ LIỆU THỐNG KÊ TRONG QUÁ TRÌNH THÍ NGHIỆM Thí nghiệm 1: Khảo sát ảnh hưởng của các nồng độ dung dịch acid lactic đến khả năng ức chế vi sinh vật và chất lượng sản phẩm cá tra philê theo thời gian bảo quản trong môi trường lạnh (0 ÷ 50C). Bảng ANOVA về TVKHK General Linear Model: 0 ngay, 3 ngay, ... versus Nong do Factor Type Levels Values Nong do fixed 5 0.00% 0.20% 0.40% 0.60% 0.80% Analysis of Variance for 0 ngay, using Adjusted SS for Tests Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P Nong do 4 876000 876000 219000 19.32 0.000 Error 10 113333 113333 11333 Total 14 989333 Analysis of Variance for 3 ngay, using Adjusted SS for Tests Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P Nong do 4 630266667 630266667 157566667 8.92 0.002 Error 10 176666667 176666667 17666667 Total 14 806933333 Analysis of Variance for 6 ngay, using Adjusted SS for Tests Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P Nong do 4 1.3057E+10 1.3057E+10 3264166667 114.67 0.000 Error 10 284666667 284666667 28466667 Total 14 1.3341E+10 Analysis of Variance for 9 ngay, using Adjusted SS for Tests Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P Nong do 4 2.0449E+10 2.0449E+10 5112266667 9.61 0.002 Error 10 5320666667 5320666667 532066667 Total 14 2.5770E+10 Analysis of Variance for 12 ngay, using Adjusted SS for Tests Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P Nong do 4 9.9303E+12 9.9303E+12 2.4826E+12 124.83 0.000 Error 10 1.9887E+11 1.9887E+11 1.9887E+10 Total 14 1.0129E+13 Analysis of Variance for 15 ngay, using Adjusted SS for Tests Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P Nong do 4 1.8630E+13 1.8630E+13 4.6574E+12 26.13 0.000 Error 10 1.7822E+12 1.7822E+12 1.7822E+11 Total 14 2.0412E+13 Least Squares Means ... 0 ngay ... ... 3 ngay ... ... 6 ngay ... Nong do Mean SE Mean Mean SE Mean Mean SE Mean 56 0.00% 1833 61 33333 2427 106667 3080 0.20% 1667 61 21667 2427 47667 3080 0.40% 1333 61 13667 2427 26333 3080 0.60% 1367 61 18667 2427 28667 3080 0.80% 1167 61 23000 2427 39000 3080 ... 9 ngay ... .. 12 ngay ... .. 15 ngay ... Nong do Mean SE Mean Mean SE Mean Mean SE Mean 0.00% 190000 13317 2233333 81420 3633333 243735 0.20% 124667 13317 346667 81420 1400000 243735 0.40% 83667 13317 98000 81420 263333 243735 0.60% 102667 13317 166667 81420 1733333 243735 0.80% 103333 13317 226667 81420 2400000 243735 Tukey Simultaneous Tests Response Variable 0 ngay All Pairwise Comparisons among Levels of Nong do Nong do = 0.00% subtracted from: Level Difference SE of Adjusted Nong do of Means Difference T-Value P-Value 0.20% -166.7 86.92 -1.917 0.3680 0.40% -500.0 86.92 -5.752 0.0013 0.60% -466.7 86.92 -5.369 0.0023 0.80% -666.7 86.92 -7.670 0.0001 Nong do = 0.20% subtracted from: Level Difference SE of Adjusted Nong do of Means Difference T-Value P-Value 0.40% -333.3 86.92 -3.835 0.0215 0.60% -300.0 86.92 -3.451 0.0390 0.80% -500.0 86.92 -5.752 0.0013 Nong do = 0.40% subtracted from: Level Difference SE of Adjusted Nong do of Means Difference T-Value P-Value 0.60% 33.3 86.92 0.383 0.9947 0.80% -166.7 86.92 -1.917 0.3680 Nong do = 0.60% subtracted from: Level Difference SE of Adjusted Nong do of Means Difference T-Value P-Value 0.80% -200.0 86.92 -2.301 0.2213 Tukey Simultaneous Tests Response Variable 3 ngay All Pairwise Comparisons among Levels of Nong do Nong do = 0.00% subtracted from: Level Difference SE of Adjusted Nong do of Means Difference T-Value P-Value 0.20% -11667 3432 -3.400 0.0423 0.40% -19667 3432 -5.731 0.0014 0.60% -14667 3432 -4.274 0.0110 0.80% -10333 3432 -3.011 0.0771 Nong do = 0.20% subtracted from: 57 Level Difference SE of Adjusted Nong do of Means Difference T-Value P-Value 0.40% -8000 3432 -2.331 0.2121 0.60% -3000 3432 -0.874 0.9000 0.80% 1333 3432 0.389 0.9944 Nong do = 0.40% subtracted from: Level Difference SE of Adjusted Nong do of Means Difference T-Value P-Value 0.60% 5000 3432 1.457 0.6089 0.80% 9333 3432 2.720 0.1202 Nong do = 0.60% subtracted from: Level Difference SE of Adjusted Nong do of Means Difference T-Value P-Value 0.80% 4333 3432 1.263 0.7179 Tukey Simultaneous Tests Response Variable 6 ngay All Pairwise Comparisons among Levels of Nong do Nong do = 0.00% subtracted from: Level Difference SE of Adjusted Nong do of Means Difference T-Value P-Value 0.20% -59000 4356 -13.54 0.0000 0.40% -80333 4356 -18.44 0.0000 0.60% -78000 4356 -17.90 0.0000 0.80% -67667 4356 -15.53 0.0000 Nong do = 0.20% subtracted from: Level Difference SE of Adjusted Nong do of Means Difference T-Value P-Value 0.40% -21333 4356 -4.897 0.0044 0.60% -19000 4356 -4.361 0.0097 0.80% -8667 4356 -1.989 0.3361 Nong do = 0.40% subtracted from: Level Difference SE of Adjusted Nong do of Means Difference T-Value P-Value 0.60% 2333 4356 0.5356 0.9813 0.80% 12667 4356 2.9076 0.0904 Nong do = 0.60% subtracted from: Level Difference SE of Adjusted Nong do of Means Difference T-Value P-Value 0.80% 10333 4356 2.372 0.2002 Tukey Simultaneous Tests Response Variable 9 ngay All Pairwise Comparisons among Levels of Nong do Nong do = 0.00% subtracted from: Level Difference SE of Adjusted Nong do of Means Difference T-Value P-Value 0.20% -65333 18834 -3.469 0.0379 0.40% -106333 18834 -5.646 0.0016 58 0.60% -87333 18834 -4.637 0.0064 0.80% -86667 18834 -4.602 0.0068 Nong do = 0.20% subtracted from: Level Difference SE of Adjusted Nong do of Means Difference T-Value P-Value 0.40% -41000 18834 -2.177 0.2626 0.60% -22000 18834 -1.168 0.7685 0.80% -21333 18834 -1.133 0.7866 Nong do = 0.40% subtracted from: Level Difference SE of Adjusted Nong do of Means Difference T-Value P-Value 0.60% 19000 18834 1.009 0.8457 0.80% 19667 18834 1.044 0.8297 Nong do = 0.60% subtracted from: Level Difference SE of Adjusted Nong do of Means Difference T-Value P-Value 0.80% 666.7 18834 0.03540 1.000 Tukey Simultaneous Tests Response Variable 12 ngay All Pairwise Comparisons among Levels of Nong do Nong do = 0.00% subtracted from: Level Difference SE of Adjusted Nong do of Means Difference T-Value P-Value 0.20% -1886667 115145 -16.39 0.0000 0.40% -2135333 115145 -18.54 0.0000 0.60% -2066667 115145 -17.95 0.0000 0.80% -2006667 115145 -17.43 0.0000 Nong do = 0.20% subtracted from: Level Difference SE of Adjusted Nong do of Means Difference T-Value P-Value 0.40% -248667 115145 -2.160 0.2688 0.60% -180000 115145 -1.563 0.5492 0.80% -120000 115145 -1.042 0.8306 Nong do = 0.40% subtracted from: Level Difference SE of Adjusted Nong do of Means Difference T-Value P-Value 0.60% 68667 115145 0.5964 0.9725 0.80% 128667 115145 1.1174 0.7943 Nong do = 0.60% subtracted from: Level Difference SE of Adjusted Nong do of Means Difference T-Value P-Value 0.80% 60000 115145 0.5211 0.9831 Tukey Simultaneous Tests Response Variable 15 ngay All Pairwise Comparisons among Levels of Nong do Nong do = 0.00% subtracted from: 59 Level Difference SE of Adjusted Nong do of Means Difference T-Value P-Value 0.20% -2233333 344693 -6.479 0.0005 0.40% -3370000 344693 -9.777 0.0000 0.60% -1900000 344693 -5.512 0.0019 0.80% -1233333 344693 -3.578 0.0320 Nong do = 0.20% subtracted from: Level Difference SE of Adjusted Nong do of Means Difference T-Value P-Value 0.40% -1136667 344693 -3.298 0.0495 0.60% 333333 344693 0.967 0.8638 0.80% 1000000 344693 2.901 0.0913 Nong do = 0.40% subtracted from: Level Difference SE of Adjusted Nong do of Means Difference T-Value P-Value 0.60% 1470000 344693 4.265 0.0112 0.80% 2136667 344693 6.199 0.0008 Nong do = 0.60% subtracted from: Level Difference SE of Adjusted Nong do of Means Difference T-Value P-Value 0.80% 666667 344693 1.934 0.3604 Bảng ANOVA về pH General Linear Model: 0 ngay, 3 ngay, ... versus Nong do Factor Type Levels Values Nong do fixed 5 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 Analysis of Variance for 0 ngay, using Adjusted SS for Tests Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P Nong do 4 0.109333 0.109333 0.027333 10.25 0.001 Error 10 0.026667 0.026667 0.002667 Total 14 0.136000 Analysis of Variance for 3 ngay, using Adjusted SS for Tests Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P Nong do 4 0.202667 0.202667 0.050667 19.00 0.000 Error 10 0.026667 0.026667 0.002667 Total 14 0.229333 Analysis of Variance for 6 ngay, using Adjusted SS for Tests Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P Nong do 4 0.082667 0.082667 0.020667 15.50 0.000 Error 10 0.013333 0.013333 0.001333 Total 14 0.096000 Analysis of Variance for 9 ngay, using Adjusted SS for Tests Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P Nong do 4 0.150667 0.150667 0.037667 28.25 0.000 Error 10 0.013333 0.013333 0.001333 60 Total 14 0.164000 Analysis of Variance for 12ngay, using Adjusted SS for Tests Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P Nong do 4 0.073333 0.073333 0.018333 9.17 0.002 Error 10 0.020000 0.020000 0.002000 Total 14 0.093333 Analysis of Variance for 15 ngay, using Adjusted SS for Tests Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P Nong do 4 0.166667 0.166667 0.041667 62.50 0.000 Error 10 0.006667 0.006667 0.000667 Total 14 0.173333 Least Squares Means ... 0 ngay ... ... 3 ngay ... ... 6 ngay ... Nong do Mean SE Mean Mean SE Mean Mean SE Mean 0.0 7.067 0.02981 7.167 0.02981 7.267 0.02108 0.2 7.033 0.02981 7.100 0.02981 7.233 0.02108 0.4 6.967 0.02981 6.967 0.02981 7.100 0.02108 0.6 6.900 0.02981 6.967 0.02981 7.100 0.02108 0.8 6.833 0.02981 6.833 0.02981 7.100 0.02108 ... 9 ngay ... ... 12ngay ... .. 15 ngay ... Nong do Mean SE Mean Mean SE Mean Mean SE Mean 0.0 7.433 0.02108 7.500 0.02582 7.733 0.01491 0.2 7.400 0.02108 7.467 0.02582 7.700 0.01491 0.4 7.200 0.02108 7.333 0.02582 7.500 0.01491 0.6 7.200 0.02108 7.367 0.02582 7.600 0.01491 0.8 7.367 0.02108 7.500 0.02582 7.800 0.01491 Tukey Simultaneous Tests Response Variable 0 ngay All Pairwise Comparisons among Levels of Nong do Nong do = 0.0 subtracted from: Level Difference SE of Adjusted Nong do of Means Difference T-Value P-Value 0.2 -0.0333 0.04216 -0.791 0.9276 0.4 -0.1000 0.04216 -2.372 0.2003 0.6 -0.1667 0.04216 -3.953 0.0180 0.8 -0.2333 0.04216 -5.534 0.0018 Nong do = 0.2 subtracted from: Level Difference SE of Adjusted Nong do of Means Difference T-Value P-Value 0.4 -0.0667 0.04216 -1.581 0.5393 0.6 -0.1333 0.04216 -3.162 0.0611 0.8 -0.2000 0.04216 -4.743 0.0055 Nong do = 0.4 subtracted from: Level Difference SE of Adjusted Nong do of Means Difference T-Value P-Value 0.6 -0.0667 0.04216 -1.581 0.5393 0.8 -0.1333 0.04216 -3.162 0.0611 Nong do = 0.6 subtracted from: 61 Level Difference SE of Adjusted Nong do of Means Difference T-Value P-Value 0.8 -0.06667 0.04216 -1.581 0.5393 Tukey Simultaneous Tests Response Variable 3 ngay All Pairwise Comparisons among Levels of Nong do Nong do = 0.0 subtracted from: Level Difference SE of Adjusted Nong do of Means Difference T-Value P-Value 0.2 -0.0667 0.04216 -1.581 0.5393 0.4 -0.2000 0.04216 -4.743 0.0055 0.6 -0.2000 0.04216 -4.743 0.0055 0.8 -0.3333 0.04216 -7.906 0.0001 Nong do = 0.2 subtracted from: Level Difference SE of Adjusted Nong do of Means Difference T-Value P-Value 0.4 -0.1333 0.04216 -3.162 0.0611 0.6 -0.1333 0.04216 -3.162 0.0611 0.8 -0.2667 0.04216 -6.325 0.0006 Nong do = 0.4 subtracted from: Level Difference SE of Adjusted Nong do of Means Difference T-Value P-Value 0.6 -0.0000 0.04216 -0.000 1.0000 0.8 -0.1333 0.04216 -3.162 0.0611 Nong do = 0.6 subtracted from: Level Difference SE of Adjusted Nong do of Means Difference T-Value P-Value 0.8 -0.1333 0.04216 -3.162 0.0611 Tukey Simultaneous Tests Response Variable 6 ngay All Pairwise Comparisons among Levels of Nong do Nong do = 0.0 subtracted from: Level Difference SE of Adjusted Nong do of Means Difference T-Value P-Value 0.2 -0.0333 0.02981 -1.118 0.7940 0.4 -0.1667 0.02981 -5.590 0.0017 0.6 -0.1667 0.02981 -5.590 0.0017 0.8 -0.1667 0.02981 -5.590 0.0017 Nong do = 0.2 subtracted from: Level Difference SE of Adjusted Nong do of Means Difference T-Value P-Value 0.4 -0.1333 0.02981 -4.472 0.0082 0.6 -0.1333 0.02981 -4.472 0.0082 0.8 -0.1333 0.02981 -4.472 0.0082 Nong do = 0.4 subtracted from: Level Difference SE of Adjusted 62 Nong do of Means Difference T-Value P-Value 0.6 0.000000 0.02981 0.000000 1.000 0.8 -0.000000 0.02981 -0.000000 1.000 Nong do = 0.6 subtracted from: Level Difference SE of Adjusted Nong do of Means Difference T-Value P-Value 0.8 -0.000000 0.02981 -0.000000 1.000 Tukey Simultaneous Tests Response Variable 9 ngay All Pairwise Comparisons among Levels of Nong do Nong do = 0.0 subtracted from: Level Difference SE of Adjusted Nong do of Means Difference T-Value P-Value 0.2 -0.0333 0.02981 -1.118 0.7940 0.4 -0.2333 0.02981 -7.826 0.0001 0.6 -0.2333 0.02981 -7.826 0.0001 0.8 -0.0667 0.02981 -2.236 0.2422 Nong do = 0.2 subtracted from: Level Difference SE of Adjusted Nong do of Means Difference T-Value P-Value 0.4 -0.2000 0.02981 -6.708 0.0004 0.6 -0.2000 0.02981 -6.708 0.0004 0.8 -0.0333 0.02981 -1.118 0.7940 Nong do = 0.4 subtracted from: Level Difference SE of Adjusted Nong do of Means Difference T-Value P-Value 0.6 0.000000 0.02981 0.00000 1.0000 0.8 0.166667 0.02981 5.59017 0.0017 Nong do = 0.6 subtracted from: Level Difference SE of Adjusted Nong do of Means Difference T-Value P-Value 0.8 0.1667 0.02981 5.590 0.0017 Tukey Simultaneous Tests Response Variable 12ngay All Pairwise Comparisons among Levels of Nong do Nong do = 0.0 subtracted from: Level Difference SE of Adjusted Nong do of Means Difference T-Value P-Value 0.2 -0.0333 0.03651 -0.913 0.8856 0.4 -0.1667 0.03651 -4.564 0.0072 0.6 -0.1333 0.03651 -3.651 0.0286 0.8 0.0000 0.03651 0.000 1.0000 Nong do = 0.2 subtracted from: Level Difference SE of Adjusted Nong do of Means Difference T-Value P-Value 0.4 -0.1333 0.03651 -3.651 0.0286 63 0.6 -0.1000 0.03651 -2.739 0.1168 0.8 0.0333 0.03651 0.913 0.8856 Nong do = 0.4 subtracted from: Level Difference SE of Adjusted Nong do of Means Difference T-Value P-Value 0.6 0.03333 0.03651 0.9129 0.8856 0.8 0.16667 0.03651 4.5644 0.0072 Nong do = 0.6 subtracted from: Level Difference SE of Adjusted Nong do of Means Difference T-Value P-Value 0.8 0.1333 0.03651 3.651 0.0286 Tukey Simultaneous Tests Response Variable 15 ngay All Pairwise Comparisons among Levels of Nong do Nong do = 0.0 subtracted from: Level Difference SE of Adjusted Nong do of Means Difference T-Value P-Value 0.2 -0.0333 0.02108 -1.58 0.5393 0.4 -0.2333 0.02108 -11.07 0.0000 0.6 -0.1333 0.02108 -6.32 0.0006 0.8 0.0667 0.02108 3.16 0.0611 Nong do = 0.2 subtracted from: Level Difference SE of Adjusted Nong do of Means Difference T-Value P-Value 0.4 -0.2000 0.02108 -9.487 0.0000 0.6 -0.1000 0.02108 -4.743 0.0055 0.8 0.1000 0.02108 4.743 0.0055 Nong do = 0.4 subtracted from: Level Difference SE of Adjusted Nong do of Means Difference T-Value P-Value 0.6 0.1000 0.02108 4.743 0.0055 0.8 0.3000 0.02108 14.230 0.0000 Nong do = 0.6 subtracted from: Level Difference SE of Adjusted Nong do of Means Difference T-Value P-Value 0.8 0.2000 0.02108 9.487 0.0000 64 Thí nghiệm 2: Khảo sát số lần tái sử dụng nước rửa đến khả năng ức chế vi sinh vật và chất lượng sản phẩm cá tra philê theo thời gian bảo quản trong môi trường lạnh (0 ÷ 50C). Bảng ANOVA về TVKHK General Linear Model: 0 ngay, 3 ngay, ... versus so lan rua Factor Type Levels Values so lan r fixed 4 L1 L3 L5 L7 Analysis of Variance for 0 ngay, using Adjusted SS for Tests Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P so lan r 3 3562500 3562500 1187500 4.31 0.044 Error 8 2206667 2206667 275833 Total 11 5769167 Analysis of Variance for 3 ngay, using Adjusted SS for Tests Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P so lan r 3 274049167 274049167 91349722 33.02 0.000 Error 8 22133333 22133333 2766667 Total 11 296182500 Analysis of Variance for 6 ngay, using Adjusted SS for Tests Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P so lan r 3 1.0252E+11 1.0252E+11 3.4174E+10 8.04 0.008 Error 8 3.3988E+10 3.3988E+10 4248500000 Total 11 1.3651E+11 Analysis of Variance for 9 ngay, using Adjusted SS for Tests Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P so lan r 3 3.5137E+11 3.5137E+11 1.1712E+11 65.07 0.000 Error 8 1.4401E+10 1.4401E+10 1800083333 Total 11 3.6577E+11 Analysis of Variance for 12 ngay, using Adjusted SS for Tests Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P so lan r 3 9.5170E+11 9.5170E+11 3.1723E+11 54.06 0.000 Error 8 4.6949E+10 4.6949E+10 5868666667 Total 11 9.9865E+11 Analysis of Variance for 15 ngay, using Adjusted SS for Tests Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P so lan r 3 2.2276E+12 2.2276E+12 7.4252E+11 9.45 0.005 Error 8 6.2880E+11 6.2880E+11 7.8600E+10 Total 11 2.8564E+12 Least Squares Means ... 0 ngay ... ... 3 ngay ... ... 6 ngay ... so lan r Mean SE Mean Mean SE Mean Mean SE Mean L1 2033 303 6900 960 19533 37632 L3 2333 303 7967 960 21933 37632 L5 2967 303 9833 960 56000 37632 65 L7 3433 303 19000 960 243333 37632 ... 9 ngay ... .. 12 ngay ... .. 15 ngay ... so lan r Mean SE Mean Mean SE Mean Mean SE Mean L1 25667 24495 32333 44229 186667 161864 L3 41667 24495 65000 44229 386667 161864 L5 87667 24495 566667 44229 1133333 161864 L7 443333 24495 650000 44229 1140000 161864 Tukey Simultaneous Tests Response Variable 0 ngay All Pairwise Comparisons among Levels of so lan r so lan r = L1 subtracted from: Level Difference SE of Adjusted so lan r of Means Difference T-Value P-Value L3 300.0 428.8 0.6996 0.8944 L5 933.3 428.8 2.1765 0.2093 L7 1400.0 428.8 3.2648 0.0458 so lan r = L3 subtracted from: Level Difference SE of Adjusted so lan r of Means Difference T-Value P-Value L5 633.3 428.8 1.477 0.4920 L7 1100.0 428.8 2.565 0.1227 so lan r = L5 subtracted from: Level Difference SE of Adjusted so lan r of Means Difference T-Value P-Value L7 466.7 428.8 1.088 0.7059 Tukey Simultaneous Tests Response Variable 3 ngay All Pairwise Comparisons among Levels of so lan r so lan r = L1 subtracted from: Level Difference SE of Adjusted so lan r of Means Difference T-Value P-Value L3 1067 1358 0.7854 0.8591 L5 2933 1358 2.1599 0.2140 L7 12100 1358 8.9095 0.0001 so lan r = L3 subtracted from: Level Difference SE of Adjusted so lan r of Means Difference T-Value P-Value L5 1867 1358 1.374 0.5468 L7 11033 1358 8.124 0.0002 so lan r = L5 subtracted from: Level Difference SE of Adjusted so lan r of Means Difference T-Value P-Value L7 9167 1358 6.750 0.0007 Tukey Simultaneous Tests Response Variable 6 ngay All Pairwise Comparisons among Levels of so lan r 66 so lan r = L1 subtracted from: Level Difference SE of Adjusted so lan r of Means Difference T-Value P-Value L3 2400 53220 0.04510 1.0000 L5 36467 53220 0.68521 0.8999 L7 223800 53220 4.20521 0.0127 so lan r = L3 subtracted from: Level Difference SE of Adjusted so lan r of Means Difference T-Value P-Value L5 34067 53220 0.6401 0.9161 L7 221400 53220 4.1601 0.0135 so lan r = L5 subtracted from: Level Difference SE of Adjusted so lan r of Means Difference T-Value P-Value L7 187333 53220 3.520 0.0321 Tukey Simultaneous Tests Response Variable 9 ngay All Pairwise Comparisons among Levels of so lan r so lan r = L1 subtracted from: Level Difference SE of Adjusted so lan r of Means Difference T-Value P-Value L3 16000 34642 0.4619 0.9653 L5 62000 34642 1.7897 0.3440 L7 417667 34642 12.0567 0.0000 so lan r = L3 subtracted from: Level Difference SE of Adjusted so lan r of Means Difference T-Value P-Value L5 46000 34642 1.328 0.5723 L7 401667 34642 11.595 0.0000 so lan r = L5 subtracted from: Level Difference SE of Adjusted so lan r of Means Difference T-Value P-Value L7 355667 34642 10.27 0.0000 Tukey Simultaneous Tests Response Variable 12 ngay All Pairwise Comparisons among Levels of so lan r so lan r = L1 subtracted from: Level Difference SE of Adjusted so lan r of Means Difference T-Value P-Value L3 32667 62550 0.5223 0.9513 L5 534333 62550 8.5426 0.0001 L7 617667 62550 9.8748 0.0001 so lan r = L3 subtracted from: Level Difference SE of Adjusted so lan r of Means Difference T-Value P-Value L5 501667 62550 8.020 0.0002 67 L7 585000 62550 9.353 0.0001 so lan r = L5 subtracted from: Level Difference SE of Adjusted so lan r of Means Difference T-Value P-Value L7 83333 62550 1.332 0.5699 Tukey Simultaneous Tests Response Variable 15 ngay All Pairwise Comparisons among Levels of so lan r so lan r = L1 subtracted from: Level Difference SE of Adjusted so lan r of Means Difference T-Value P-Value L3 200000 228910 0.8737 0.8183 L5 946667 228910 4.1355 0.0139 L7 953333 228910 4.1647 0.0134 so lan r = L3 subtracted from: Level Difference SE of Adjusted so lan r of Means Difference T-Value P-Value L5 746667 228910 3.262 0.0460 L7 753333 228910 3.291 0.0442 so lan r = L5 subtracted from: Level Difference SE of Adjusted so lan r of Means Difference T-Value P-Value L7 6667 228910 0.02912 1.000 Bảng ANOVA về pH General Linear Model: 0 ngay, 3ngay, ... versus So lan rua Factor Type Levels Values So lan r fixed 4 L1 L3 L5 L7 Analysis of Variance for 0 ngay, using Adjusted SS for Tests Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P So lan r 3 0.30250 0.30250 0.10083 12.10 0.002 Error 8 0.06667 0.06667 0.00833 Total 11 0.36917 Analysis of Variance for 3ngay, using Adjusted SS for Tests Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P So lan r 3 0.35583 0.35583 0.11861 71.17 0.000 Error 8 0.01333 0.01333 0.00167 Total 11 0.36917 Analysis of Variance for 6ngay, using Adjusted SS for Tests Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P So lan r 3 0.233333 0.233333 0.077778 46.67 0.000 Error 8 0.013333 0.013333 0.001667 Total 11 0.246667 Analysis of Variance for 9ngay, using Adjusted SS for Tests 68 Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P So lan r 3 0.38250 0.38250 0.12750 51.00 0.000 Error 8 0.02000 0.02000 0.00250 Total 11 0.40250 Analysis of Variance for 12ngay, using Adjusted SS for Tests Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P So lan r 3 0.42250 0.42250 0.14083 56.33 0.000 Error 8 0.02000 0.02000 0.00250 Total 11 0.44250 Analysis of Variance for 15ngay, using Adjusted SS for Tests Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P So lan r 3 0.50917 0.50917 0.16972 67.89 0.000 Error 8 0.02000 0.02000 0.00250 Total 11 0.52917 Least Squares Means ... 0 ngay ... ... 3ngay .... ... 6ngay .... So lan r Mean SE Mean Mean SE Mean Mean SE Mean L1 6.833 0.05270 6.967 0.02357 7.100 0.02357 L3 6.967 0.05270 7.000 0.02357 7.167 0.02357 L5 6.967 0.05270 7.067 0.02357 7.200 0.02357 L7 7.267 0.05270 7.400 0.02357 7.467 0.02357 ... 9ngay .... ... 12ngay ... ... 15ngay ... So lan r Mean SE Mean Mean SE Mean Mean SE Mean L1 7.200 0.02887 7.333 0.02887 7.500 0.02887 L3 7.267 0.02887 7.433 0.02887 7.567 0.02887 L5 7.367 0.02887 7.500 0.02887 7.667 0.02887 L7 7.667 0.02887 7.833 0.02887 8.033 0.02887 Tukey Simultaneous Tests Response Variable 0 ngay All Pairwise Comparisons among Levels of So lan r So lan r = L1 subtracted from: Level Difference SE of Adjusted So lan r of Means Difference T-Value P-Value L3 0.1333 0.07454 1.789 0.3443 L5 0.1333 0.07454 1.789 0.3443 L7 0.4333 0.07454 5.814 0.0018 So lan r = L3 subtracted from: Level Difference SE of Adjusted So lan r of Means Difference T-Value P-Value L5 0.000000 0.07454 0.00000 1.0000 L7 0.300000 0.07454 4.02492 0.0161 So lan r = L5 subtracted from: Level Difference SE of Adjusted So lan r of Means Difference T-Value P-Value L7 0.3000 0.07454 4.025 0.0161 Tukey Simultaneous Tests Response Variable 3ngay All Pairwise Comparisons among Levels of So lan r 69 So lan r = L1 subtracted from: Level Difference SE of Adjusted So lan r of Means Difference T-Value P-Value L3 0.03333 0.03333 1.000 0.7538 L5 0.10000 0.03333 3.000 0.0665 L7 0.43333 0.03333 13.000 0.0000 So lan r = L3 subtracted from: Level Difference SE of Adjusted So lan r of Means Difference T-Value P-Value L5 0.06667 0.03333 2.000 0.2641 L7 0.40000 0.03333 12.000 0.0000 So lan r = L5 subtracted from: Level Difference SE of Adjusted So lan r of Means Difference T-Value P-Value L7 0.3333 0.03333 10.00 0.0000 Tukey Simultaneous Tests Response Variable 6ngay All Pairwise Comparisons among Levels of So lan r So lan r = L1 subtracted from: Level Difference SE of Adjusted So lan r of Means Difference T-Value P-Value L3 0.06667 0.03333 2.000 0.2641 L5 0.10000 0.03333 3.000 0.0665 L7 0.36667 0.03333 11.000 0.0000 So lan r = L3 subtracted from: Level Difference SE of Adjusted So lan r of Means Difference T-Value P-Value L5 0.03333 0.03333 1.000 0.7538 L7 0.30000 0.03333 9.000 0.0001 So lan r = L5 subtracted from: Level Difference SE of Adjusted So lan r of Means Difference T-Value P-Value L7 0.2667 0.03333 8.000 0.0002 Tukey Simultaneous Tests Response Variable 9ngay All Pairwise Comparisons among Levels of So lan r So lan r = L1 subtracted from: Level Difference SE of Adjusted So lan r of Means Difference T-Value P-Value L3 0.06667 0.04082 1.633 0.4141 L5 0.16667 0.04082 4.082 0.0149 L7 0.46667 0.04082 11.431 0.0000 So lan r = L3 subtracted from: Level Difference SE of Adjusted So lan r of Means Difference T-Value P-Value L5 0.1000 0.04082 2.449 0.1442 70 L7 0.4000 0.04082 9.798 0.0001 So lan r = L5 subtracted from: Level Difference SE of Adjusted So lan r of Means Difference T-Value P-Value L7 0.3000 0.04082 7.348 0.0004 Tukey Simultaneous Tests Response Variable 12ngay All Pairwise Comparisons among Levels of So lan r So lan r = L1 subtracted from: Level Difference SE of Adjusted So lan r of Means Difference T-Value P-Value L3 0.1000 0.04082 2.449 0.1442 L5 0.1667 0.04082 4.082 0.0149 L7 0.5000 0.04082 12.247 0.0000 So lan r = L3 subtracted from: Level Difference SE of Adjusted So lan r of Means Difference T-Value P-Value L5 0.06667 0.04082 1.633 0.4141 L7 0.40000 0.04082 9.798 0.0001 So lan r = L5 subtracted from: Level Difference SE of Adjusted So lan r of Means Difference T-Value P-Value L7 0.3333 0.04082 8.165 0.0002 Tukey Simultaneous Tests Response Variable 15ngay All Pairwise Comparisons among Levels of So lan r So lan r = L1 subtracted from: Level Difference SE of Adjusted So lan r of Means Difference T-Value P-Value L3 0.06667 0.04082 1.633 0.4141 L5 0.16667 0.04082 4.082 0.0149 L7 0.53333 0.04082 13.064 0.0000 So lan r = L3 subtracted from: Level Difference SE of Adjusted So lan r of Means Difference T-Value P-Value L5 0.1000 0.04082 2.449 0.1442 L7 0.4667 0.04082 11.431 0.0000 So lan r = L5 subtracted from: Level Difference SE of Adjusted So lan r of Means Difference T-Value P-Value L7 0.3667 0.04082 8.981 0.0001 Thí nghiệm 3: So sánh khả năng ức chế vi sinh vật giữa mẫu rửa trong dung dịch acid lactic 0,4% với chlorine 15ppm và nước sạch. General Linear Model: 0 ngay, 3 ngay, ... versus Nuoc rua, So lan rua Factor Type Levels Values 71 Nuoc rua fixed 3 AL CL NS So lan r fixed 2 3 5 Analysis of Variance for 0 ngay, using Adjusted SS for Tests Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P Nuoc rua 2 45853333 45853333 22926667 12.67 0.001 So lan r 1 10125000 10125000 10125000 5.60 0.036 Nuoc rua*So lan r 2 5880000 5880000 2940000 1.63 0.237 Error 12 21706667 21706667 1808889 Total 17 83565000 Analysis of Variance for 3 ngay, using Adjusted SS for Tests Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P Nuoc rua 2 146777778 146777778 73388889 18.10 0.000 So lan r 1 37555556 37555556 37555556 9.26 0.010 Nuoc rua*So lan r 2 6777778 6777778 3388889 0.84 0.457 Error 12 48666667 48666667 4055556 Total 17 239777778 Analysis of Variance for 6 ngay, using Adjusted SS for Tests Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P Nuoc rua 2 199000000 199000000 99500000 17.91 0.000 So lan r 1 46722222 46722222 46722222 8.41 0.013 Nuoc rua*So lan r 2 4111111 4111111 2055556 0.37 0.698 Error 12 66666667 66666667 5555556 Total 17 316500000 Analysis of Variance for 9 ngay, using Adjusted SS for Tests Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P Nuoc rua 2 8.5555E+10 8.5555E+10 4.2778E+10 269.42 0.000 So lan r 1 2738000000 2738000000 2738000000 17.24 0.001 Nuoc rua*So lan r 2 2337333333 2337333333 1168666667 7.36 0.008 Error 12 1905333333 1905333333 158777778 Total 17 9.2536E+10 Least Squares Means ... 0 ngay ... ... 3 ngay ... ... 6 ngay ... Nuoc rua Mean SE Mean Mean SE Mean Mean SE Mean AL 1983 549.1 14167 822.1 18667 962.3 CL 2550 549.1 15667 822.1 19667 962.3 NS 5617 549.1 20833 822.1 26167 962.3 So lan r 3 2633 448.3 15444 671.3 19889 785.7 5 4133 448.3 18333 671.3 23111 785.7 Nuoc rua*So lan r AL 3 1933 776.5 12667 1162.7 17000 1360.8 AL 5 2033 776.5 15667 1162.7 20333 1360.8 CL 3 1800 776.5 15000 1162.7 18667 1360.8 CL 5 3300 776.5 16333 1162.7 20667 1360.8 NS 3 4167 776.5 18667 1162.7 24000 1360.8 NS 5 7067 776.5 23000 1162.7 28333 1360.8 ... 9 ngay ... Nuoc rua Mean SE Mean AL 29333 5144.2 CL 35000 5144.2 NS 178333 5144.2 So lan r 72 3 68556 4200.2 5 93222 4200.2 Nuoc rua*So lan r AL 3 26667 7275.0 AL 5 32000 7275.0 CL 3 29000 7275.0 CL 5 41000 7275.0 NS 3 150000 7275.0 NS 5 206667 7275.0 Tukey Simultaneous Tests Response Variable 0 ngay All Pairwise Comparisons among Levels of Nuoc rua Nuoc rua = AL subtracted from: Level Difference SE of Adjusted Nuoc rua of Means Difference T-Value P-Value CL 566.7 776.5 0.7298 0.7510 NS 3633.3 776.5 4.6791 0.0014 Nuoc rua = CL subtracted from: Level Difference SE of Adjusted Nuoc rua of Means Difference T-Value P-Value NS 3067 776.5 3.949 0.0051 Tukey Simultaneous Tests Response Variable 0 ngay All Pairwise Comparisons among Levels of So lan r So lan r = 3 subtracted from: Level Difference SE of Adjusted So lan r of Means Difference T-Value P-Value 5 1500 634.0 2.366 0.0357 Tukey Simultaneous Tests Response Variable 0 ngay All Pairwise Comparisons among Levels of Nuoc rua*So lan r Nuoc rua = AL So lan r = 3 subtracted from: Level Difference SE of Adjusted Nuoc rua*So lan r of Means Difference T-Value P-Value AL 5 100.0 1098 0.0911 1.0000 CL 3 -133.3 1098 -0.1214 1.0000 CL 5 1366.7 1098 1.2445 0.8077 NS 3 2233.3 1098 2.0337 0.3791 NS 5 5133.3 1098 4.6745 0.0055 Nuoc rua = AL So lan r = 5 subtracted from: Level Difference SE of Adjusted Nuoc rua*So lan r of Means Difference T-Value P-Value CL 3 -233.3 1098 -0.2125 0.9999 CL 5 1266.7 1098 1.1535 0.8498 NS 3 2133.3 1098 1.9427 0.4242 NS 5 5033.3 1098 4.5835 0.0064 Nuoc rua = CL 73 So lan r = 3 subtracted from: Level Difference SE of Adjusted Nuoc rua*So lan r of Means Difference T-Value P-Value CL 5 1500 1098 1.366 0.7452 NS 3 2367 1098 2.155 0.3238 NS 5 5267 1098 4.796 0.0045 Nuoc rua = CL So lan r = 5 subtracted from: Level Difference SE of Adjusted Nuoc rua*So lan r of Means Difference T-Value P-Value NS 3 866.7 1098 0.7892 0.9642 NS 5 3766.7 1098 3.4300 0.0444 Nuoc rua = NS So lan r = 3 subtracted from: Level Difference SE of Adjusted Nuoc rua*So lan r of Means Difference T-Value P-Value NS 5 2900 1098 2.641 0.1603 Tukey Simultaneous Tests Response Variable 3 ngay All Pairwise Comparisons among Levels of Nuoc rua Nuoc rua = AL subtracted from: Level Difference SE of Adjusted Nuoc rua of Means Difference T-Value P-Value CL 1500 1163 1.290 0.4270 NS 6667 1163 5.734 0.0003 Nuoc rua = CL subtracted from: Level Difference SE of Adjusted Nuoc rua of Means Difference T-Value P-Value NS 5167 1163 4.444 0.0021 Tukey Simultaneous Tests Response Variable 3 ngay All Pairwise Comparisons among Levels of So lan r So lan r = 3 subtracted from: Level Difference SE of Adjusted So lan r of Means Difference T-Value P-Value 5 2889 949.3 3.043 0.0102 Tukey Simultaneous Tests Response Variable 3 ngay All Pairwise Comparisons among Levels of Nuoc rua*So lan r Nuoc rua = AL So lan r = 3 subtracted from: Level Difference SE of Adjusted Nuoc rua*So lan r of Means Difference T-Value P-Value AL 5 3000 1644 1.824 0.4867 CL 3 2333 1644 1.419 0.7162 CL 5 3667 1644 2.230 0.2926 NS 3 6000 1644 3.649 0.0307 74 NS 5 10333 1644 6.284 0.0005 Nuoc rua = AL So lan r = 5 subtracted from: Level Difference SE of Adjusted Nuoc rua*So lan r of Means Difference T-Value P-Value CL 3 -666.7 1644 -0.4054 0.9982 CL 5 666.7 1644 0.4054 0.9982 NS 3 3000.0 1644 1.8245 0.4867 NS 5 7333.3 1644 4.4599 0.0079 Nuoc rua = CL So lan r = 3 subtracted from: Level Difference SE of Adjusted Nuoc rua*So lan r of Means Difference T-Value P-Value CL 5 1333 1644 0.8109 0.9599 NS 3 3667 1644 2.2299 0.2926 NS 5 8000 1644 4.8653 0.0040 Nuoc rua = CL So lan r = 5 subtracted from: Level Difference SE of Adjusted Nuoc rua*So lan r of Means Difference T-Value P-Value NS 3 2333 1644 1.419 0.7162 NS 5 6667 1644 4.054 0.0155 Nuoc rua = NS So lan r = 3 subtracted from: Level Difference SE of Adjusted Nuoc rua*So lan r of Means Difference T-Value P-Value NS 5 4333 1644 2.635 0.1616 Tukey Simultaneous Tests Response Variable 6 ngay All Pairwise Comparisons among Levels of Nuoc rua Nuoc rua = AL subtracted from: Level Difference SE of Adjusted Nuoc rua of Means Difference T-Value P-Value CL 1000 1361 0.7348 0.7481 NS 7500 1361 5.5114 0.0004 Nuoc rua = CL subtracted from: Level Difference SE of Adjusted Nuoc rua of Means Difference T-Value P-Value NS 6500 1361 4.777 0.0012 Tukey Simultaneous Tests Response Variable 6 ngay All Pairwise Comparisons among Levels of So lan r So lan r = 3 subtracted from: Level Difference SE of Adjusted So lan r of Means Difference T-Value P-Value 5 3222 1111 2.900 0.0133 75 Tukey Simultaneous Tests Response Variable 6 ngay All Pairwise Comparisons among Levels of Nuoc rua*So lan r Nuoc rua = AL So lan r = 3 subtracted from: Level Difference SE of Adjusted Nuoc rua*So lan r of Means Difference T-Value P-Value AL 5 3333 1925 1.7321 0.5380 CL 3 1667 1925 0.8660 0.9478 CL 5 3667 1925 1.9053 0.4436 NS 3 7000 1925 3.6373 0.0313 NS 5 11333 1925 5.8890 0.0008 Nuoc rua = AL So lan r = 5 subtracted from: Level Difference SE of Adjusted Nuoc rua*So lan r of Means Difference T-Value P-Value CL 3 -1667 1925 -0.8660 0.9478 CL 5 333 1925 0.1732 1.0000 NS 3 3667 1925 1.9053 0.4436 NS 5 8000 1925 4.1569 0.0130 Nuoc rua = CL So lan r = 3 subtracted from: Level Difference SE of Adjusted Nuoc rua*So lan r of Means Difference T-Value P-Value CL 5 2000 1925 1.039 0.8956 NS 3 5333 1925 2.771 0.1307 NS 5 9667 1925 5.023 0.0031 Nuoc rua = CL So lan r = 5 subtracted from: Level Difference SE of Adjusted Nuoc rua*So lan r of Means Difference T-Value P-Value NS 3 3333 1925 1.732 0.5380 NS 5 7667 1925 3.984 0.0174 Nuoc rua = NS So lan r = 3 subtracted from: Level Difference SE of Adjusted Nuoc rua*So lan r of Means Difference T-Value P-Value NS 5 4333 1925 2.252 0.2840 Tukey Simultaneous Tests Response Variable 9 ngay All Pairwise Comparisons among Levels of Nuoc rua Nuoc rua = AL subtracted from: Level Difference SE of Adjusted Nuoc rua of Means Difference T-Value P-Value CL 5667 7275 0.7789 0.7225 NS 149000 7275 20.4810 0.0000 Nuoc rua = CL subtracted from: Level Difference SE of Adjusted 76 Nuoc rua of Means Difference T-Value P-Value NS 143333 7275 19.70 0.0000 Tukey Simultaneous Tests Response Variable 9 ngay All Pairwise Comparisons among Levels of So lan r So lan r = 3 subtracted from: Level Difference SE of Adjusted So lan r of Means Difference T-Value P-Value 5 24667 5940 4.153 0.0013 Tukey Simultaneous Tests Response Variable 9 ngay All Pairwise Comparisons among Levels of Nuoc rua*So lan r Nuoc rua = AL So lan r = 3 subtracted from: Level Difference SE of Adjusted Nuoc rua*So lan r of Means Difference T-Value P-Value AL 5 5333 10288 0.5184 0.9943 CL 3 2333 10288 0.2268 0.9999 CL 5 14333 10288 1.3932 0.7305 NS 3 123333 10288 11.9876 0.0000 NS 5 180000 10288 17.4954 0.0000 Nuoc rua = AL So lan r = 5 subtracted from: Level Difference SE of Adjusted Nuoc rua*So lan r of Means Difference T-Value P-Value CL 3 -3000 10288 -0.2916 0.9996 CL 5 9000 10288 0.8748 0.9457 NS 3 118000 10288 11.4692 0.0000 NS 5 174667 10288 16.9770 0.0000 Nuoc rua = CL So lan r = 3 subtracted from: Level Difference SE of Adjusted Nuoc rua*So lan r of Means Difference T-Value P-Value CL 5 12000 10288 1.166 0.8441 NS 3 121000 10288 11.761 0.0000 NS 5 177667 10288 17.269 0.0000 Nuoc rua = CL So lan r = 5 subtracted from: Level Difference SE of Adjusted Nuoc rua*So lan r of Means Difference T-Value P-Value NS 3 109000 10288 10.59 0.0000 NS 5 165667 10288 16.10 0.0000 Nuoc rua = NS So lan r = 3 subtracted from: Level Difference SE of Adjusted Nuoc rua*So lan r of Means Difference T-Value P-Value NS 5 56667 10288 5.508 0.0015

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf2052067_2137.pdf
Luận văn liên quan