Bộ đề thi giao lưu học sinh giỏi toàn diện bậc tiểu học

Phòng gD&ĐT Ninh Giang Trường TH đông xuyên Đề khảo sát học sinh giỏi lớp 5 Năm học 2010-2011 ơ [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] I- Phần trắc nghiệm 1. Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng: Câu 1: Dãy số nào được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn: A. 0,3 ; 2 ; [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG]; [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005.gif[/IMG] ; [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007.gif[/IMG] B. 0,3 ; [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG]; [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005.gif[/IMG] ; [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007.gif[/IMG]; 2 C. 0,3 ; [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG]; [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007.gif[/IMG] ; 2 ;[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005.gif[/IMG] Câu 2: Từ "vàng giòn" gợi cho em cảm giác gì? A. Màu vàng nhạt của vật có độ óng. B. Màu vàng của vật bị héo. C.Màu vàng của vật được phơi khô đến mức giòn và dễ gãy. D. Màu vàng đậm như màu của lúa chín. Câu 3: Cho 16ha 500m2 = ha Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: A. 16,05 B. 16,5000 C. 16,5 D. 1,6500 Câu 4: Con sông Bạch Đằng đã 3 lần vùi chôn quân giặc. Những người anh hùng nào đã lập nên chiến công ấy? A. Ngô Quyền, Đinh Tiên Hoàng, Lê Hoàn B. Ngô Quyền, Lê Hoàn, Trần Thủ Độ C. Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi D. Ngô Quyền, Lê Hoàn, Trần Hưng Đạo Câu 5: Từ nào dưới đây không cùng nhóm với từ còn lại: A. tươi cười B. nhỏ nhẹ C. tươi tốt D. tươi tắn Câu 6: Một số thêm 2,1 bằng 1,5 thêm 3,4 thì số đó là: A. 7 B. 2,8 C. 1,3 Câu 7: Từ đi trong câu nào được dùng với nghĩa chuyển? A. Đi một ngày đàng, học một sàng khôn. B. ăn cỗ đi trước, lội nước đi sau. C. Sai một li, đi một dặm. Câu 8: Biển nào có diện tích lớn nhất thế giới: A. Thái Bình Dương B. Biển Đông C. Biển Đen Câu 9: Tích sau 1 x 2 x 3 x 4 x x 20 x 21 có tận cùng là mấy chữ số 0 A. 4 B. 5 C. 6 Câu 10: Bài hát Quốc ca được nhạc sĩ nào sáng tác và sáng tác vào năm nào? A. Năm 1975 - nhạc sĩ Nam Cao B. Năm 1945 - nhạc sĩ Nam Cao C. Năm 1945 - nhạc sĩ Văn Cao D. Năm 1945 - nhạc sĩ Phong Nhã 2. Ghi đáp án vào những chỗ trống trong các câu sau: Câu 11: Cho câu: Dưới tầng đáy rừng, tựa như đột ngột, bỗng rực lên những chùm thảo quả đỏ chon chót như chứa lửa, chứa nắng. Bộ phận chủ ngữ trong câu trên là: Câu 12: Cho phân số [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image009.gif[/IMG]. Phải thêm vào tử số và mẫu số của phân số đã cho số tự nhiên nào để được phân số bằng phân số[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image011.gif[/IMG]? Đáp án: Câu 13 : Cho các câu sau: A. Bạn Hoa lớp tôi hôm nay được điểm 10. B. Mẹ tôi mua một bó hoa để tặng cô giáo. C. Mình đang cảm thấy hoa cả mắt lên. D. Ngày mẹ đi lấy chồng, bà cho mẹ đôi hoa tai này. [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image012.gif[/IMG]Viết đúng (Đ) hoặc sai (S) vào các câu trả lời sau: hoa trong câu A, B, C, D là từ đồng âm. hoa trong câu A, C là từ đồng âm hoa trong câu B, C là từ nhiều nghĩa hoa trong câu B, D là từ nhiều nghĩa Câu 14: Một lớp có 28 bạn, mỗi bạn bắt tay với các bạn trong lớp. Hỏi có tất cả bao nhiêu cái bắt tay? Đáp án: . Câu 15: Khoai lang có thể trồng bằng gì? Đáp án: . Câu 16: Bạn có thể cắt một quả dưa hấu bằng 4 nhát mà được 9 miếng dưa và sau khi ăn hết ruột dưa ta có được 10 miếng vỏ? Đáp án: . Giải thích cách chọn: . Câu 17: Những câu văn nào dưới đây dùng đúng quan hệ từ? A. Đất có chất màu vì nuôi cây lớn. B. Nếu chất màu của đất không có nước vận chuyển thì cây không thể lớn được. C. Bỗng tên phát xít nhìn vào cuốn sách ông già đang đọc và thấy đó là một tác phẩm của Si-le. D. Nhà nước ta đánh giá cao những hoạt động của nhân dân và thiếu nhi nước ta ủng hộ, giúp đỡ nhân dân các nước bị thiên tai. E.Thắng gầy nhưng rất khoẻ. Đáp án: . Câu 18: Vụ lúa gặt vào tháng 10 âm lịch còn gọi là vụ chiêm và vụ nào? Đáp án: . Câu 19: Xác định chức năng ngữ pháp của đại từ tôi trong câu dưới đây. Người được nhà trường biểu dương là tôi. Đáp án: . Câu 20: Một viên gạch nặng bằng 1/4 viên gạch và 750g. Hỏi 4 viên gạch đó nặng bao nhiêu? Đáp án: . Câu 21: Vụ trồng xen giữa vụ mùa và vụ đông là vụ gì? . Câu 22: Câu thành ngữ nào đồng nghĩa với câu: Non xanh nước biếc? Đáp án: . Câu 23: Một chiếc đồng hồ treo tường có đổ số tiếng chuông tương ứng với số giờ, giữa mỗi tiếng chuông đồng hồ cách nhau 3 giây. Hỏi để biết được lúc đó có phải 10 giờ hay không chúng ta phải chờ bao lâu? Đáp án: . Câu 24: Câu thành ngữ nói lên đạo lí thầy trò là: . Câu 25: Có 20 điểm, không có ba điểm nào cùng nằm trên một đường thẳng. Nối các điểm đó với nhau. Hỏi nối được tất cả bao nhiêu đoạn thẳng? Đáp án: II - Phần tự luận: Câu 1: Tính giá trị của biểu thức sau: a) [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image014.gif[/IMG] b) 45,651 x 73 + 45,651 x 20 + 7 x 45,651 Câu 2: Một quả cầu rơi tự do ở độ cao 100 m. Cứ mỗi lần chạm nền, nó nảy lên được [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image016.gif[/IMG] độ cao trước. Hỏi quả cầu đi được bao nhiêu mét sau lần thứ ba chạm nền (trước khi nảy lên ở lần chạm thứ tư)? Đáp án đề giao lưu học sinh giỏi I. Phần trắc nghiệm 1. Khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng Câu 1: C Câu 2: C Câu 3: A Câu 4: D Câu 5: D Câu 6: B Câu 7: C Câu 8: B Câu 9: A Câu10: C 2. Ghi đáp án vào chỗ trống Câu11: những chùm thảo quả đỏ chon chót như chứa lửa, chứa nắng. Câu 12: 2 Câu 13: Đ, Đ, S, Đ Câu 14: 378 cái Câu 15: dây, hoặc củ [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image017.gif[/IMG] Câu 16: Có thể. Bổ theo chiều dọc quả dưa 2 nhát, sau đó bổ theo chiều ngang 2 nhát. Câu 17: B, C, D, E Câu 18: Vụ hè thu Câu 19: Vị ngữ Câu 20: 4kg (hay 4000g) Câu 21: Vụ màu Câu 22: giang sơn gấm vóc (non sông gấm vóc) Câu 23: Phải chờ 30 giây Câu 24: nhất tự vi sư, bán tự vi sư (Một chữ cũng là thày, nửa chữ cũng là thày, Trọng thày mới được làm thày, không thày đố mày làm nên, ) [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image019.gif[/IMG] Câu 25: 190 đoạn thẳng. II. Tự luận: Câu 1: a. [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image021.gif[/IMG] = [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image023.gif[/IMG] (1) = 1 - [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image025.gif[/IMG][IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image019.gif[/IMG] = [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image027.gif[/IMG] Bước 1 HS cũng có thể làm như sau: [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image029.gif[/IMG] Hoặc [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image031.gif[/IMG] Câu 2: Khi quả cầu chạm nên ở lần rơi thứ nhất đi được 100 m. Khi chạm nền lần thứ hai thì quả cầu đi được: 100 x [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image016.gif[/IMG] x 2 = 120 (m) Khi chạm nền lần thứ ba quả cầu đi được: 60 x [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image016.gif[/IMG] x2 = 72 (m) Như vậy, sau lần thứ ba chạm nền quả cầu đã đi được: 100 + 120 + 72 = 292 (m) Đáp số: 292 m

doc3 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 05/02/2013 | Lượt xem: 4132 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bộ đề thi giao lưu học sinh giỏi toàn diện bậc tiểu học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phßng GD&§T Ninh Giang §Ò thi giao l­u häc sinh giái líp 5 Tr­êng TiÓu häc §ång T©m N¨m häc 2010 – 2011 I. PhÇn tr¾c nghiÖm: C©u 1: T×m c¸c ®éng tõ trong c©u tôc ng÷ sau: N­íc ch¶y, ®¸ mßn . §¸p ¸n: Ch¶y ; mßn C©u 2: HiÖu gi¸ trÞ cña 2 ch÷ sè 3 trong sè 513,34 lµ bao nhiªu? A. 0 B. 0,27 C. 2,7 D. 3,3 §¸p ¸n: C ( v× 3- 0,3 =2,7) C©u 3: BÖnh nµo do 1 lo¹i kÝ sinh trïng g©y ra vµ bÞ l©y truyÒn do muçi A - n«- phen? §¸p ¸n: BÖnh sèt rÐt C©u 4: B©y giê lµ giao thõa, 48 giê n÷a trêi kh«ng n¾ng ®óng hay sai? §¸p ¸n: §óng ( v× lóc ®ã lµ ®ªm) C©u 5: Khi cÇn gäi cÊp cøu em gäi sè ®iÖn tho¹i nµo? §¸p ¸n: 115 C©u 6: TiÕng “nh©n” trong c¸c tõ nh©n tµi, c«ng nh©n, nh©n d©n cã nghÜa lµ g×? §¸p ¸n: Lµ ng­êi. C©u 7: §Ønh nói nµo ®­îc coi lµ nãc nhµ cña Tæ quèc ViÖt Nam? §¸p ¸n: Phan – xi – p¨ng. C©u 8:Tõ nµo trong c¸c tõ sau viÕt ®óng chÝnh t¶? Léi lùc , léi nùc , néi lùc , néi nùc. §¸p ¸n: néi lùc. C©u 9: T×m sè nhá nhÊt cã 3 ch÷ sè chia hÕt cho 2, cã tæng c¸c ch÷ sè lµ 10? §¸p ¸n: 118. C©u 10: §Ìo B«ng Lau víi chiÕn th¾ng lõng lÉy trong chiÕn dÞch 1947 thuéc ®­êng sè mÊy? A: §­êng sè 1 B: §­êng sè 4 C: §­êng sè 6 §¸p ¸n: §­êng sè 4 C©u hái phô: Cã 14 b¹n ch¬i trèn t×m, 4 b¹n ®· t×m thÊy. Cßn mÊy b¹n ®ang trèn? §¸p ¸n: Cßn 9 b¹n ( v× 4 b¹n ®· t×m thÊy, 1 b¹n ®i t×m) C©u 11: C©u “ Xe kh«ng ®­îc rÏ tr¸i.” cã mÊy c¸ch hiÓu? §¸p ¸n: Cã 2 c¸ch hiÓu. C©u 12: Thµnh phÇn nµo lµ chÝnh trong s¶n phÈm ®å gèm? A. C¸t B. §Êt sÐt C. V«i D. Xi m¨ng §¸p ¸n: §Êt sÐt C©u 13: Nh÷ng tõ sau lµ tõ ghÐp hay tõ l¸y? T­¬i tèt , trong tr¾ng , hoµng h«n. §¸p ¸n: Tõ ghÐp. C©u 14: Trong chiÕn dÞch §iÖn Biªn Phñ n¨m 1954 chiÕn sÜ lÊy th©n m×nh lµm gi¸ sóng cã tªn lµ g×? §¸p ¸n: BÕ V¨n §µn. C©u 15: Con voi con c©n nÆng 182 kg vµ träng l­îng cña chÝnh nã. Hái con voi ®ã nÆng bao nhiªu ki- l«- gam? A: 819 kg B: 918 kg C: 1024 kg §¸p ¸n: A V×: 182 t­¬ng øng víi 2 phÇn nªn con voi nÆng: 182 : 2 x 9 = 819 kg. C©u hái phô: N¬i nµo trªn Tr¸i §Êt cã hiÖn t­îng 6 th¸ng ngµy, 6 th¸ng ®ªm? §¸p ¸n: Hai cùc ( cùc B¾c, cùc Nam) C©u 16: C¸c ng«i nhµ trªn phè n¬i b¹n Nam sèng ®­îc ®¸nh dÊu tõ 1 ®Õn 96. Hái ch÷ sè 6 xuÊt hiÖn trong c¸c sè nhµ bao nhiªu lÇn? §¸p ¸n: 20 lÇn ( 10 lÇn ë hµng chôc, 10 lÇn ë hµng ®¬n vÞ) C©u 17: T×m chñ ng÷ trong c©u sau: Mçi mïa xu©n, th¬m lõng hoa b­ëi. §¸p ¸n: Hoa b­ëi. C©u 18: S«ng ngßi n­íc ta cã: A. 1 h­íng chÝnh B. 2 h­íng chÝnh C. 4 h­íng chÝnh §¸p ¸n: 2 h­íng chÝnh ( V× s«ng ch¶y theo ®Þa h×nh.) C©u 19:Mét ng­êi lín tuæi vµ 1 em bÐ cïng ®i ch¬i. Em bÐ lµ con ®Î cña ng­êi lín tuæi ®ã nh­ng ng­êi lín tuæi ®ã kh«ng ph¶i lµ bè ®Î cña em bÐ. VËy ng­êi ®ã cã quan hÖ g× víi em bÐ? §¸p ¸n: Lµ mÑ ®Î cña em bÐ. C©u 20:Trong c¸c tõ d­íi ®©y tõ nµo cã tiÕng ®ång kh«ng cã nghÜa lµ cïng? A. §ång h­¬ng B. §ång nghÜa C. ThÇn ®ång D. §ång ý §¸p ¸n: C. C©u hái phô: X­a t«i lµm b¹n víi than Thªm huyÒn thµnh chó bÐ ngoan ë tr­êng. §ã lµ ch÷ g×? §¸p ¸n: Tro - trß C©u 21: §iÒn sè cßn thiÕu trong d·y sè sau: 6 , 24 , 60 , … , 210. §¸p ¸n: 120 V×: D·y sè trªn ®­îc viÕt theo quy luËt: Sè thø tù x víi 2 sè tù nhiªn liªn tiÕp. C©u 22:T×m tõ tr¸i nghÜa trong thµnh ng÷ sau: … nªn tèt, … nªn xÊu. §¸p ¸n: Yªu, ghÐt. C©u 23: Tö sè 2 ch÷ sè, mÉu sè 2 ch÷ sè. ViÕt ng­îc tö sè thµnh ra mÉu sè. Ph©n sè nµo ®©y? BiÕt ph©n sè nµy b»ng .§¸p ¸n: §¸p ¸n: Ph©n sè . C©u 24: T×m tõ kh«ng ph¶i tõ l¸y trong c¸c tõ sau: Nhá nhÎ, dÎo dai, th­ít tha, cong queo. §¸p ¸n: DÎo dai. C©u 25: Cho h×nh vu«ng ABCD ®­îc chia thµnh 3 h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu réng b»ng nhau nh­ h×nh vÏ. A B BiÕt chu vi mçi h×nh lµ 24cm. Chu vi h×nh vu«ng ABCD lµ: A. 63 cm B. 72 cm C. 36 cm D C §¸p ¸n: C (C¹nh h×nh vu«ng ABCD lµ: 24 :2 : ( 3 + 1) x 3 = 9 cm Chu vi h×nh vu«ng: 9 x 4 = 36 cm) II.PhÇn Tù LuËn: I. M«n TiÕng ViÖt: §Ò bµi : MÑ lµ h×nh ¶nh ®Ñp nhÊt trªn ®êi. Nh÷ng n¨m th¸ng häc tËp vµ rÌn luyÖn ë m¸i tr­êng TiÓu häc, em ®· ®­îc lín lªn trong sù d¹y b¶o cña c« gi¸o – ng­êi mÑ hiÒn thø hai. B»ng t×nh c¶m yªu th­¬ng vµ lßng kÝnh träng cña m×nh, em h·y viÕt 10 c©u v¨n t¶ vÒ ng­êi mÑ thø hai ®· ®Ó l¹i cho em nh÷ng Ên t­îng ®Ñp nhÊt. II. M«n To¸n: ( Mçi bµi 2,5 ®iÓm) C©u 1: T×m sè cã hai ch÷ sè, biÕt tæng hai ch÷ sè b»ng 11. NÕu ®æi chç vÞ trÝ hai ch÷ sè cña sè ph¶i t×m th× sè ®ã t¨ng thªm 45 ®¬n vÞ. C©u 2: So s¸nh A vµ B BiÕt A= + + + ....+ + B = C©u 3: §Ó hoµn thµnh mét c«ng viÖc: An ph¶i lµm trong 9 ngµy, B×nh ph¶i lµm trong 12 ngµy. An lµm ®­îc 3 ngµy th× ®Ó B×nh lµm. Hái B×nh ph¶i lµm c«ng viÖc cßn l¹i trong bao nhiªu ngµy? C©u 4: TØ sè gi÷a chiÒu dµi vµ chiÒu réng cña miÕng b×a h×nh ch÷ nhËt lµ . DiÖn tÝch miÕng b×a lµ 189 cm2. TÝnh chu vi cña miÕng b×a ®ã?

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docDONG TAM 2.TOT.doc
  • docD. XUYEN 2.CAU 25!.doc
  • docHONG PHONG 1.DUOC.doc
  • docDONG TAM. DAI.doc
  • docKIEN QUOC1.CAU 24.doc
  • docVAN PHUC 1.TOT.doc
  • docVAN PHUC 2. TOT.doc
  • docVINH HOA 1TOT.doc
  • docVINH HOA 3.TOT.doc
  • docVINH HOA 2.DUOC.doc