Bước đầu áp dụng hệ thống quản lý tích hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2000 và ISO 14001:2004 vào công tác quản lý môi trường tại Quận Bình Tân

Bước đầu áp dụng hệ thống quản lý tích hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2000 và ISO 14001:2004 vào công tác quản lý môi trường tại Quận Bình Tân 1.2 Mục tiêu của đề tài 1.2.1 Mục tiêu lâu dài Phân tích, đánh giá hiện trạng quản lý môi trường Quận Bình Tân tạo cơ sở cho bước đầu áp dụng hệ thống quản lý tích hợp ISO 9001:2000 và ISO 14001:2004 vào công tác quản lý môi trường nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý môi trường Quận Bình Tân. 1.2.2 Mục tiêu cụ thể  Khảo sát, thu thập số liệu và tài liệu kinh tế xã hội, hiện trạng môi trường và công tác quản lý môi trường Quận Bình Tân.  Phân tích hiện trạng môi trường Quận Bình Tân.  Đánh giá hệ thống quản lý môi trường và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý môi trường Quận Bình Tân.  Bước đầu áp dụng hệ thống quản lý tích hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2000 và ISO 14001:2004 vào công tác quản lý môi trường tại Quận Bình Tân. 1.3 Nội dung nghiên cứu Đề tài sẽ được thực hiện với 4 nội dung chính sau:  Biên hội và tổng hợp tài liệu.  Khảo sát điều tra hiện trạng môi trường và công tác quản lý môi trường.  Đề xuất các giải pháp quản lý môi trường hữu hiệu cho công tác quản lý môi trường Quận Bình Tân.  So sánh hệ thống quản lý môi trường hiện tại của Quận Bình Tân với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001 và ISO 14001 để từ đó áp dụng hệ thống quản lý tích hợp vào quản lý môi trường.

pdf112 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 07/01/2013 | Lượt xem: 2489 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bước đầu áp dụng hệ thống quản lý tích hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2000 và ISO 14001:2004 vào công tác quản lý môi trường tại Quận Bình Tân, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfBước đầu áp dụng hệ thống quản lý tích hợp tiêu chuẩn ISO 9001-2000 và ISO 14001-2004 vào công tác quản lý môi trường tại Quận Bình Tân.pdf
Luận văn liên quan