Các hệ thống thông tin hiện nay trình bày thông qua sử dụng matlab

(Bản scan) Chuỗi PN (cn) được giả thiết là đã biết trước chỉ đối với máy thu đã định. bát kỳ máy thu nào khác mà không biết gì về chuỗi mã pin PN sẽ không thể giải điều hcế được tín hiệu. Hệ quả là. việc sử dụng một chuõi mã pin cho chúng ta một mức độ riêng tư (hay an ninh) mà nó không thể có được bàng cách điều chế truyền thống

pdf482 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 10/06/2013 | Lượt xem: 2891 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Các hệ thống thông tin hiện nay trình bày thông qua sử dụng matlab, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfCac_hthong_t_tin_hien_nay_trinh_bay_thong_qua_sdung_matlab.pdf