Các hoạt động của Ngân hàng thế giới các nước thành viên và liên hệ thực tiễn Việt Nam

LỜI NÓI ĐẦU Sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, nền kinh tế Thế giới bị tàn phá hết sức nặng nề, đặc biệt là ở các nước tham chiến Châu Âu. Trước sự kiệt quệ đó, nhằm khôi phục, vực dậy nền kinh tế Châu âu và tạo ảnh hưởng về nhiều mặt tại đây Hoa Kỳ đã đề xuất một giải pháp lên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Theo đó, các quốc gia trên thế giới mà chủ yếu là Hoa Kỳ sẽ viện trợ về kinh tế cho các quốc gia Châu âu thông qua một Tổ chức tài chính – tiền tệ được gọi là Ngân hàng tái thiết và phát triển thế giới IBRD (hay còn được gọi là Ngân hàng thế giới). Với tiềm năng tài chính của mình, Ngân hàng thế giới đã không ngừng lớn mạnh và phát huy tầm ảnh hưởng không chỉ về mặt kinh tế mà còn can thiệp tới nhiều mặt chính trị, xã hội của các quốc gia trên thế giới. Có thể nói, sự ra đời và phát triển của Ngân hàng thế giới đã trở thành một sự cứu cánh cho không chỉ các quốc gia tư bản phát triển ở Âu châu, mà nó còn là một liều thuốc hữu hiệu cho nền kinh tế của các quốc gia thuộc Thế giới thứ ba trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Xác định được tầm quan trọng trong việc tận dụng và phát huy ngoại lực đối với việc phỏt triển kinh tế, nhúm nghiờn cứu đó quyết định chọn đề tài: Tỡm hiểu về Ngõn hàng thế giới. Với mục đớch làm cho sinh viờn kinh tế hiểu biết một cỏch sõu rộng hơn về Tổ chức tài chớnh - tiền tệ lớn nhất hành tinh này, với mục tiờu đẩy mạnh hơn nữa thu hỳt đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Nhúm nghiờn cứu hy vọng sẽ gúp một phần cụng sức nhỏ bộ của mỡnh vào việc phỏt triển kinh tế nước nhà. Bài viết được kết cấu làm hai phần chớnh như sau: Phần 1: Tổng quan về sự hỡnh thành, hoạt động và phỏt triển của Ngõn hang thế giới. Phần 2: Các hoạt động của Ngân hàng thế giới các nước thành viên và liên hệ thực tiễn Việt Nam. Tuy rằng, với sự say mờ, miệt mài, nghiờm tỳc trong quỏ trỡnh nghiờn cứu nhưng chỳng tụi cũng khụng thể trỏnh được những khiếm khuyết đỏng tiếc xảy ra trong bài viết của mỡnh. Nhúm tỏc giả rất mong nhận được ý kiến đúng gúp từ phớa Cụ giỏo và cỏc bạn. Chỳng tụi xin chõn thành cảm ơn. Nhúm tỏc giả. PHẦN MỘT TỔNG QUAN VỀ SỰ HÌNH THÀNH, HOẠT ĐỘNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG THẾ GIỚI. ******************** CHƯƠNG1: BỐI CẢNH QUỐC TẾ VÀ SỰ RA ĐỜI CỦA TỔ CHỨC NGÂN HÀNG THẾ GIỚI. I – TỔNG QUAN CHUNG VỀ NGÂN HÀNG THẾ GIỚI. Tập đoàn Ngân hàng thế giới là những tổ chức kinh doanh tài chính quốc tế thuộc Liên hợp quốc, gồm Ngần hàng tái thiết và phát triển quốc tế, Hiệp hội phát triển quốc tế và Công ty tài chính quốc tế. Chúng độc lập với nhau, bổ sung cho nhau về nghiệp vụ, cấp lónh đạo tương đối thống nhất. Các tổ chức này có hiệp định riêng, luật lệ riêng và tài chính riêng. Ngân hàng tái thiết và phát triển quốc tế và hiệp hội phát triển quốc tế và hiệp hội phỏt triển quốc tế cú chung nhữn nhõn viờn quản lý kinh doanh, cụng ty tài chớnh quốc tế cú riờng nhõn viờn quản lý kinh doanh. Mục tiêu chung của các tổ chức này là: giúp các nước đang phát triển trong số các nước hội viên nâng cao lực lượng sản xuất, thúc đẩy nền kinh tế của họ phát triển và tiến bộ xó hội, xúa đói giảm nghèo, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân. Nhiệm vụ của chúng là: cung cấp vốn, viện trợ kinh tế và kỹ thuật, thúc đẩy đầu tư vào các nước đang phát triển từ các nguồn khác. Với mục tiêu chung ấy, chức trách riêng của các tổ chức đó như: Ngân hàng tái thiết và phát triển quốc tế chủ yếu cung cấp cho các nước đang phát triển các khoản vay trung hạn và dài hạn, lói suất chung thấp hơn lói suất trờn thị trường. Hiệp hội phỏt triển quốc tế chỉ cung cấp cho các nước đang phát triển có thu nhập thấp nhất các khoản vay ưu đói dài hạn khụng lấy lói; Cụng ty tài chớnh quốc tế cho cỏc xớ nghiệp tư nhân của các nước đang phát triển vay vốn hoặc tham gia đầu tư, lói suất núi chung cao hơn hai loại lói suất núi trờn. Ngoài ra, tập đoàn ngân hàng thế giới cũn cú hai cơ quan không làm nghiệp vụ cho vay là: trung tâm giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế; Cơ quan bảo trợ đầu tư nhiều bên. II – BỐI CẢNH RA ĐỜI VÀ TÔN CHỈ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THẾ GIỚI. 1. Sự ra đời và lập tổ chức tài chính quốc tế: Hội nghị tài chính quốc tế đó được triệu tập. Năm 1929-1933 nổ ra khủng hoảng kinh tế thế phương Tây. Cuộc khủng hoảng này làm cho nền kinh tế tư bản chủ nghĩa càng xấu đi, thất nghiệp tăng lên, mâu thuẫn giữa các nước phát tôn chỉ hoạt động của ngân hàng tái thiết và phát triển quốc tế ( IBRD): Sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất, nền kinh tế thế giới phát triển rất không đều, mâu thuẫn giữa các nước phát triển ngày càng sâu sắc. Những nước này thi hành chính sách bành trướng ra nước ngoài cả về chính trị, kinh tế và quân sự. Trước tỡnh hỡnh ấy, một số nước đưa ra chủ trương thành triển ngày càng gay gắt, phát xít Đức nhảy lên vũ đài và Chiến tranh thế giới thứ 2 bùng nổ. Trong thời kỳ Thế chiến thứ 2, nền kinh tế Mỹ phát triển rất nhanh, Mỹ trở thành nước mạnh nhất thế giới. Sau chiến tranh thế giới thứ 2, Mỹ bắt đầu lập ra tổ chức tài chính quốc tế. Tháng 11 năm 1943, Mỹ đưa ra ý kiến thành lập Ngõn hàng tỏi thiết và phỏt triển của Liờn hợp quốc. Dụng ý của kiến nghị này là để nhiều nước phát triển gánh vác nguồn vốn cho nhu cầu khôi phục và xây dựng kinh tế sau chiến tranh. Mỹ đầu tư vào các nước thông qua Ngân hàng tái thiết và phát triển thỡ cú thể được Liên hợp quốc bảo trợ. Tháng 4 năm 1944 họ đó ra tuyờn bố chung về Quỹ tiền tệ quốc tế, đề ra tôn chỉ và chính sách thành lập Quỹ tiền tệ quốc tế. Tuyên ngôn này lấy kiến nghị của Mỹ về “ Quỹ bỡnh ổn quốc tế làm cơ sở”. Tháng 7 năm 1944, Liên hiệp quốc triệu tập hội nghị tài chính tiền tệ tại Brétơn Út thuộc tiểu bang Niu Hamơhaiơ của Mỹ. Hội nghị này đó ký hiệp định Brétơn Út, quyết định thành lập quỹ tiền tệ quốc tế và Ngân hàng tái thiết và phát triển quốc tế. 2. Tôn chỉ hoạt động của Ngân hàng thế giới: Ngõn hàng tỏi thiết và phỏt triển quốc tế được thành lập tháng 12 năm 1945, khai trương doanh nghiệp vào tháng 6 năm 1946. Tôn chỉ của Ngân hàng tái thiết và phát triển quốc tế là: ► Thông qua đầu tư giúp đỡ các nước hội viên của ngân hàng khôi phục sản xuất và xây dựng kinh tế trong nước gồm cả phục hồi kinh tế do chiến tranh tàn phá, và khuyền khích các nước đang phát triển gia tăng các công trỡnh sản xuất, khai thỏc tài nguyờn. ► Bằng phương thức bảo trợ hoặc tham gia cho vay tư nhân và đầu tư tư nhân, thúc đẩy đầu tư tư nhân của nước ngoài, hoặc cung cấp vốn của ngân hàng cho sản xuất và vốn ngân hàng huy động để bổ sung phần thiếu hụt của đầu tư tư nhân. ► Bằng phương thức khuyến khích đầu tư quốc tế và phát triển tài nguyên của các nước hội viên để thúc đẩy mậu dịch quốc tế tăng trưởng đồng đều, lâu dài, cân đối thu chi quốc tế, giúp các nước hội viên nâng cao hiệu quả sản xuất, mức sống của nhân dân và cải thiện điều kiện lao động. ► Dùng khoản vay của chính ngân hàng hoặc bảo trợ cho vay và dàn xếp với các chủ cho vay quốc tế khác để các dự án xây dựng bức thiết được ưu tiên thực thi. ► Khi thực hiện nghiệp vụ đầu tư quốc tế có chiếu cố thích đáng tỡnh hỡnh cụng thương nghiệp trong nước của các nước hội viên, đặc biệt là những năm sau chiến tranh, cần tập trung sức khôi phục sự phát triển kinh tế. CHƯƠNG 2: CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA NGÂN HÀNG THẾ GIỚI. I – TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ CỦA NGÂN HÀNG THẾ GIỚI. Ngân hàng thế giới có Hội đồng quản trị, Hội đồng giám đốc điều hành, một chủ tịch ngân hàng, các quan chức các cấp và các nhân viên, phụ trách xử lý cỏc cụng tỏc quản lý nghiệp vụ và quản lý hành chớnh của ngõn hàng. 1. Hội đồng quản trị: Toàn bộ quyền lực Ngân hàng thế giới được giao cho hội đồng quản trị. Mỗi nước thành viên của Ngân hàng cử một chánh ủy viên quản trị và một phó ủy viên quản trị. Hội đồng quản trị phải chọn cử một chánh ủy viên quản trị làm chủ tịch hội đồng quản trị, mỗi năm triệu tập một lần hội nghị hàng năm của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị là cơ quan quyền lực cao nhất của Ngân hàng thế giới, nhưng ngoài một số chức năng quyền hạn do Hôi đồng quản trị trực tiếp năm giữ ra, cũn thỡ ủy nhiệm cho Hội đồng giám đốc điều hành. Các chức năng quyền hạn do Hội đồng quản trị thực hiện chủ yếu là: phê chuẩn việc kết nạp nước thành viên mới, tăng hoặc giảm cổ phần ngân hàng, đỡnh chỉ tư cách nước thành viên, giải quyết tranh chấp nảy sinh do các giám đốc điều hành giải thích khác nhau về hiệp định của ngân hàng, phê chuẩn hiệp định chính thức ký kết với các tổ chức quốc tế khác, quyết định việc phân phối thu nhập rũng của ngõn hàng, phê chuẩn việc tu chỉnh hiệp định ngân hàng. Hội đồng quản trị mỗi năm họp một lần, thường họp chung với Hội đồng quản trị của tổ chức Quỹ tiền tệ quốc tế vào tháng 9 hoặc tháng 10 hàng năm. Ngoài hội nghị hằng năm ra, Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng giám đốc điều hành thấy cần thiết thỡ cú thể mở hội nghị đặc biệt. Nếu có năm trước thành viên hoặc số nước thành viên chiếm 1/4 tổng số phiếu đề nghị Hội đồng giám đốc điều hành phải lập tức triệu tập hội nghị Hội đồng quản trị Ngân hàng. Hội nghị Hội đồng quản trị phải có số uỷ viên hội đồng quản trị đại diện cho 2/3 tổng số phiếu biểu quyết tham dự mới được coi là hợp lệ. Hội đồng quản trị phải tuân theo trỡnh tự đó quy định, nếu uỷ viên giám đốc điều hành cho rằng việc làm của họ phù hợp với lợi ích của Ngân hàng thỡ cỏc chỏnh uỷ viờn quản trị trực tiếp bỏ phiếu biểu quyết về một vấn đề nhất định nào đó, không cần triệu tập hội nghị Hội đồng quản trị. 2. Hội đồng giám đốc điều hành: Hội đồng giám đốc điều hành là cơ quan phụ trách tổ chức nghiệp vụ hàng ngày của ngân hàng, thực hiện chức năng, quyền hạn do Hội đồng quản trị giao phó. Hội đồng giám đốc điều hành phụ trách xử lý nghiệp vụ ngõn hàng, cho nờn nú phải thực hiện mọi quyền hạn mà Hội đồng quản trị ngân hàng giao cho. Ngân hàng tái thiết và phát triển quốc tế quy định Hội đồng giám đốc điều hành có 12 người, uỷ viên Hội đồng giám đốc điều hành không kiêm nhiệm uỷ viên Hội đồng quản trị. Hội đồng giám đốc điều hành do năm trước có cổ phần lớn nhất trong số các nước thành viên của ngân hàng cử ra, mỗi bước một người, cũn lại bảy người do các nước thành viên khác bầu ra theo quy định. Từ ngày Ngân hàng thế giới được thành lập tới nay, số nước tham gia Ngân hàng ngày càng tăng thêm, số uỷ viên giám đốc điều hành của ngân hàng cũng có thể tăng lên, nhưng phải được Hội đồng quản trị bỏ phiếu biểu quyết. Hiện nay, Hội đồng giám đốc điều hành của Ngân hàng tái thiết và phát triển quốc tế đó tăng lên đến 21 người, trong đó năm người do Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Nhật cử ra, năm nước này có cổ phần lớn nhất trong ngân hàng. Cũn lại 16 người do các nước thành viên bầu ra. Giám đốc điều hành cứ hai năm được cử lại hoặc bầu lại một lần. Các giám đốc điều hành do các nước cử ra, biểu quyết theo số phiếu biểu quyết của nước mỡnh. Những giỏm đốc điều hành được bầu ra họ cộng lại. Nhưng mỗi phiếu của của mỗi giám đốc điều hành này là một đơn vị thống nhất, đại biểu cho toàn bộ quyền biểu quyết của những nước bầu ra họ, chứ không được xé lẻ ra. Hội nghị Hội đồng giám đốc điều hành phải có số giám đốc điều hành đại biểu cho quá nửa tổng số phiếu biểu quyết tham dự mới được coi là hợp lệ. Mỗi giám đốc điều hành phải cử một phó giám đốc điều hành. Khi giám đốc điều hành vắng mặt thỡ phú giỏm đốc điều hành thay mặt, thực hiện mọi quyền hạn của giám đốc điều hành. Khi giám đốc điều hành cú mặt tại Hội nghị thỡ phú giỏm đốc điều hành cũng phải dự họp, nhưng không có quyền bỏ phiếu biểu quyết. Hội đồng giám đốc điều hành làm việc tại trụ sở của ngân hàng ở Oasinhtơn. Quy chế do Hội đồng quản trị soạn thảo quy định rằng, khi thảo luận đề nghị của những nước thành viên không có người tham gia Hội đồng giám đốc điều hành, hoặc thảo luận những vụ việc có ảnh hưởng đặc biệt đối với những thành viên đó, thỡ những nước này phải cử một đại biểu tham dự hội nghị Hội đồng giám đốc điều hành. Khi Hội đồng giám đốc điều hành thấy cần thiết thỡ cú thể lập ra cỏc tiểu ban, thành viờn của cỏc tiểu ban khụng nhất thiết là uỷ viờn quản trị, giỏm đốc điều hành hoặc phó uỷ viên quản trị và phó giám đốc điều hành. Hiệp định về Ngân hàng thế giới chỉ xác định một số nguyên tắc chung, Hội đồng giám đốc điều hành có quyền điều chỉnh chính sách của ngân hàng thích ứng với tỡnh hỡnh luụn luụn biến đổi. Hội đồng giám đốc điều hành xem xét và quyết định đối với các kiến nghị của chủ tịch ngân hàng về các thế giới có lấy lói, kỳ hạn tương đối ngắn, cũn cỏc khoản cho vay của Hiệp hội phỏt triển quốc tế thỡ khụng cú lói, kỳ hạn dài, thường là 50 năm. Để phân biệt, các khoản trên gọi là cho vay, các khoản dưới gọi là tín dụng, để trỡnh Hội đồng quản trị các báo cáo thẩm kế tài vụ, dự đoán kinh phí hành chính, các báo cáo hàng năm về nghiệp vụ và chính sách của ngân hàng cũng như các công việc khác mà giám đốc điều hành nhận thấy phải trỡnh Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng giám đốc điều hành quyết định chính sách hoặc xem xột cỏc hạng mục cho vay mang ý nghĩa song trựng một mặt đại biểu cho lợi ích của các nước thành viên cử ra hoặc bầu cho họ, mặt khác lại đại biểu cho lợi ích của ngân hàng. Để phản ánh chuẩn xác ý kiến của cỏc nước thành viên đó cử ra hoặc bầu ra mỡnh, cỏc giám đốc điều hành phải thường xuyên liên hệ và liên lạc với các nước có liên quan. Khi ra quyết định, Hội đồng giám đốc điều hành của ngân hàng thường áp dụng phương thức hiệp thương để đạt được sự nhất trí, rất ít khi tiến hành bỏ phiếu biểu quyết. Bất kỳ giám đốc điều hành cũng không thể sử dụng quyền phủ quyết như các nước thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Nhưng do quyền bỏ phiếu biểu quyết của các giám đốc điều hành được tính theo số cổ phần của các thành viên đó cử ra hoặc bầu ra họ, cho nờn các nước phát triển chủ yếu ở phương Tây (Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Nhật, Italia và Hà Lan) là những nước có cổ phần lớn nhất. Nếu các nước này liên kết với nhau thỡ cú thể gõy ra ảnh hưởng quyết định đối với những dự án chỉ cần thông qua với đa số phiếu giảm đơn. Các giám đốc điều hành và phó giám đốc điều hành thường trú tại trụ sở ngân hàng. Ngoài hội nghị thường kỳ hoặc hội nghị chính thức ra, khi cần thiết cũn cú thể triệu tập hội nghị bất thường Hội đồng giám đốc điều hành tổ chức hội nghị thảo luận chuyên đề, thảo luận một cách tự do, đề mục thảo luận liên quan tới các vấn đề dịch vụ tư vấn, viện trợ kỹ thuật và “Báo cáo phát triển thế giới” hằng năm, mỗi năm một lần. 3. Chủ tịch Ngõn hang: Chủ tịch Ngân hàng thế giới là người đứng đầu bộ máy làm việc của ngân hàng. Dưới sự chỉ đạo của phương châm, chính sách do Hội đồng giám đốc điều hành hoạch định ra, chủ tịch ngân hàng phụ trách lónh đạo công việc hằng ngày của ngân hàng và bộ máy làm việc, tiếp nhận và miễn nhiệm các quan chức cao cấp và viên chức của ngân hàng. Dưới chủ tịch có một số phó chủ tịch giúp việc. Hội đồng giám đốc điều hành bầu ra chủ tịch ngân hàng kiêm chủ tịch Hội đồng giám đốc điều hành với đa số phiếu giản đơn. Theo quy định trong hiệp định về Ngân hàng thế giới, uỷ viên quản trị, phó uỷ viên quản trị, giám đốc điều hành và phó giám đốc điều hành không được kiêm nhiệm chủ tịch ngân hàng. Chủ tịch ngân hàng không có quyền biểu quyết, trừ khi hội nghị Hội đồng giám đốc điều hành lấy biểu quyết mà sổ phiếu thuận và phiếu chống bằng nhau thỡ chủ tịch cú thể bỏ một phiếu quyết định. Khi thi hành nhiệm vụ của mỡnh, chủ tịch, cỏc quan chức và viờn chức của ngõn hàng phải hoàn toàn chịu trỏch nhiệm trước ngân hàng, chứ không chịu trách nhiệm trước các nhà đương cục khác. Các nước thành viên phải tôn trọng tính chất quốc tế về chức trách của họ và không được gây sức ép đối với bất kỳ ai trong số họ thừa hành chức năng quyền hạn của mỡnh. Điều kiện quan trọng nhất để chủ tịch ngân hàng tiếp nhận các quan chức và viên chức ngân hàng là họ phải có hiệu suất làm việc, năng lực kỹ thuật cao. Quan hệ giữa Hội đồng giám đốc điều hành với bộ máy làm việc do chủ tịch đứng đầu đại thể giống như quan hệ giữa Hội đồng giám đốc của các công ty cổ phần với bộ máy nghiệp vụ do các tổng giám đốc của các công ty ấy đứng đầu. Chủ tịch và bộ máy làm việc hoạch định nghiệp vụ thực tế của ngân hàng theo phương châm, chính sách đó được Hội đồng giám đốc điều hành phê chuẩn. Mọi việc cho vay, phát hành trái khoán, lập dự toán, báo cáo đệ trỡnh Hội đồng quản trị và các công việc khác có liên quan tới phương châm, chính sách đều phải báo cáo Hội đồng giám đốc điều hành thẩm tra và quyết định. Cũn Hội đồng giám đốc điều hành thỡ làm theo kiến nghị của bộ mỏy làm việc. Chủ tịch Ngân hàng thế giới từ ngày thành lập, năm 1946, tới nay đều là người Mỹ. Chức năng chủ yếu của Ngân hàng thế giới là huy động vốn của một số nước phương Tây để trợ giúp cho các quy hoạch và hạng mục ưu tiên trọng điểm của các nước nghèo đang phát triển. Vỡ vậy, ngõn hàng cũn cú hai phú chủ tịch cao cấp, một người quản công tác tài vụ của ngân hàng, một người chủ quản công tác nghiệp vụ của ngân hàng. Phú chủ tịch cao cấp chủ quản tài vụ cú trỏch nhiệm bỏo cỏo với chủ tịch ngõn hàng về chớnh sỏch và tỡnh hỡnh tài vụ của ngõn hàng, phụ trỏch việc đàm phán cho vay giữa Hiệp hội phát triển quốc tế và các nước phương Tây cũng như các nước thành viên có liên quan, phụ trách công tác liên hệ giữa ngân hàng với các nước thành viên trong một số vấn đề quan trọng, trong đó có việc điều tra nghiên cứu nguồn vốn mà ngõn hàng cần. ễng trực tiếp lónh đạo ba phó chủ tịch. Một phó chủ tịch kiêm tổng kế toán trưởng, nắm giữ và thực hiện công tác tài vụ, gom vốn, quản lý việc đầu tư của ngân hàng. Một phó chủ tịch kiêm phó giám đốc quỹ trợ cấp, phụ trách viện hiệp tác của ngân hàng, tăng cường công tác kế hoạch, quy hoạch và dự toán của ngân hàng, phân tích tỡnh hỡnh và cung cấp tư liệu cho phó chủ tịch cao cấp chủ quản. Ngoài ra, phú chủ tịch cao cấp chủ quản tài vụ cũn trực tiếp lónh đạo phũng phõn tớch chớnh sỏch tài chớnh, phũng thẩm kế nội bộ của ngõn hàng và cụng việc của văn phũng tại Tokyo.

doc79 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 10/05/2013 | Lượt xem: 3186 | Lượt tải: 12download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Các hoạt động của Ngân hàng thế giới các nước thành viên và liên hệ thực tiễn Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
iÖu qu¶ theo dâi, cÊp phÐp vµ kiÓm so¸t møc ®é ph¸ rõng gi¶m xuèng cßn 1/3 t¹i Mato Grosso vµo n¨m 1998. NRPP lµ mét phÇn cña ch­¬ng tr×nh thÝ ®iÓm b¶o vÖ rõng nhiÖt ®íi ë Braxin, víi sù hîp t¸c gi÷a chÝnh phñ Braxin, c¸c tæ chøc x· héi, nhµ tµi trî quèc tÕ vµ Ng©n hµng thÕ giíi. Nhê sù thµnh c«ng t¹i Mato Grosso, Bé m«i tr­êng Braxin quyÕt ®Þnh më réng ch­¬ng tr×nh ra toµn bé “ Vßng cung ph¸ rõng”- khu vùc ­u tiªn trong sè 3 tØnh vïng Amazon. Trong n¨m 2002, Ng©n hµng thÕ giíi kÕt hîp víi tæ chøc §éng vËt hoang d· thÕ giíi vµ ChÝnh phñ Braxin, ®­a ra ch­¬ng tr×nh b¶o vÖ khu vùc Amazon, ®©y lµ mét s¸ng kiÕn 10 n¨m nh»m t¨ng gÊp 3 diÖn tÝch rõng nhiÖt ®íi Amazon ®­îc b¶o vÖ. IX - Peru: G¾n kÕt c¸c lµng m¹c xa x«i hÎo l¸nh víi thÞ tr­êng. Theo chÞ Julia Juana Viuda de Gu©man, mét phô n÷ go¸ chång vµ ph¶i nu«i 6 ®øa con sèng t¹i lµng Ccorca miÒn trung Peru th× “ Tr­íc ®©y chóng t«i ph¶i ®i bé 4 hoÆc 5 giê ®Ó ®Õn chî t¹i Cuzzo. Ngµy nay chóng t«i chØ mÊt cã 1 giê ®i xe buýt.” Lµ mét thµnh phè nhá víi 700 gia ®×nh nghÌo, Ccorca n»m ë ®Ønh d·y Andes. §Ó mäi ng­êi cã thÓ tiÕp cËn ®­îc víi chî vµ c¸c dÞch vô c¬ b¶n nh­ gi¸o dôc vµ y tÕ, ChÝnh phñ Peru ®· cïng víi Ng©n hµng thÕ giíi, mét sè tæ chøc x· héi kh¸c vµ Ng©n hµng ph¸t triÓn c¸c n­íc Ch©u Mü x©y dùng ch­¬ng tr×nh ®­êng x¸ n«ng th«n t¹i Peru. Nhê cã s¸ng kiÕn nµy mµ ®Ó ®i 20 km ®­êng gi÷a Cuzzo vµ Ccorca chØ mÊt 1/10 thêi gian tr­íc ®©y, khi ph¶i ®i trªn con ®­êng cò. Bªn c¹nh viÖc mua thùc phÈm, thuèc men vµ quÇn ¸o trong thµnh phè vµ b¸n c¸c s¶n phÈm cña m×nh ra chî, ng­êi d©n lµng Julia Juana nay cã thÓ ®Õn Cuzzo ®Ó lµm viÖc b¸n thêi gian trong ngµnh du lÞch hiÖn ®ang kh¸ ph¸t triÓn t¹i ®©y; du lÞch ph¸t triÓn lµ nhê ë c¹nh Macchu Picchu, cã phÕ tÝch cßn l¹i cña thµnh phè x©y dùng trong thêi hoµng kim cña ®Õ chÕ Inca. Corca kh«ng chØ lµ ng«i lµng duy nhÊt cña ng­êi b¶n xø trong vïng ®­îc h­ëng lîi tõ con ®­êng míi më vµ tõ kh¶ n¨ng tiÕp cËn víi c¸c dÞch vô c¬ b¶n dÔ dµng h¬n. Kho¶ng 3 triÖu ng­êi vïng nói Andes hiÖn ®­îc h­ëng lîi Ých cña viÖc më réng vµ tu t¹o h¬n 13000 km ®­êng n«ng th«n vµ ®­êng cao tèc. X - Trung ®«ng vµ b¾c phi. N¹n thÊt nghiÖp vµ khã kh¨n trong kh¶ n¨ng tiÕp cËn víi tÝn dông lµ hai th¸ch thøc chÝnh mµ ng­êi nghÌo ë Trung §«ng vµ B¾c Phi ph¶i ®èi mÆt. TaÞ mét sè n­íc, gÇn 1/3 sè ng­êi trong ®é tuæi lao ®éng kh«ng cã viÖc lµm vµ tû lÖ thÊt nghiÖp ë Bê T©y vµ Gaza hiÖn kho¶ng trªn 50% . Víi tû lÖ t¨ng d©n sè cao trong thêi gian gÇn ®©y, khu vùc nµy sÏ cÇn t¹o kho¶ng 4 triÖu viÖc lµm/n¨m ®Ó ®¸p øng nhu cÇu nh÷ng ng­êi míi tham gia vµo lùc l­îng lao ®éng. §Ó thóc ®Èy ph¸t triÓn kinh tÕ vµ t¹o c«ng ¨n viÖc lµm, nhê ®ã æn ®Þnh t×nh h×nh chÝnh trÞ, Ng©n hµng thÕ giíi hiÖn ®ang nç lùc cñng cè lÜnh vùc kinh doanh trong khu vùc ®Ó trang bÞ kiÕn thøc vµ kü n¨ng cho giíi trÎ, gióp hä tham gia vµo nÒn kinh tÕ toµn cÇu. Nh÷ng ­u tiªn kh¸c bao gåm, c¶i thiÖn hÖ thèng kh¶ n¨ng qu¶n lý n­íc s¹ch vµ n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng khu vùc c«ng. XI - Yemen: H­íng tíi nh÷ng häc sinh vïng s©u vïng xa. Trªn ®­êng phè Sana’a, Céng hoµ Yemen, cËu bÐ Almad th­êng ngåi c¶ ngµy ®Ó xin tiÒn. Nh­ng tõ n¨m ngo¸i, sau khi ®­îc chuyÓn ®Õn trung t©m Tuæi th¬ an toµn- n¬i ë cña c¸c trÎ em ®­êng phè d­íi 14 tuæi- cËu ®· cã mét m¸i nhµ. Almad hiÖn ®ang theo häc ch­¬ng tr×nh tiÓu häc vµ nh©n viªn nhµ tr­êng nãi r»ng cËu ®· ngµy mét tr­ëng thµnh, vui vÎ vµ hiÕu ®éng h¬n. Trung t©m tuæi th¬ an toµn chØ lµ mét trong nh÷ng tæ chøc míi ®­îc h­ëng lîi tõ Quü X· héi dµnh cho ph¸t triÓn (SPD) mét c¬ quan ph¸t triÓn cña Yemen ®­îc thµnh lËp n¨m 1997 d­íi sù hç trî cña Ng©n hµng thÕ giíi, c¸c nhµ tµi trî quèc tÕ vµ chÝnh phñ Yemen. Lµ tæ chøc ®Æt t¹i mét trong nh÷ng n­íc nghÌo nhÊt thÕ giíi, SFD h­íng tíi viÖc n©ng cao kh¶ n¨ng tiÕp cËn c¸c dÞch vô c¬ b¶n vµ hç trî t¨ng thu nhËp d­íi h×nh thøc cho doanh nh©n nghÌo vay vèn vµ më réng kh¶ n¨ng tiÕp cËn tÝn dông ( c¶ hai h×nh thøc nµy gäi lµ cÊp vèn quy m« nhá ). Víi h¬n 50% ng©n s¸ch dµnh cho gi¸o dôc, SFD hiÖn ®ang gÆt h¸i ®­îc nhiÒu b­íc tiÕn trong c¸c viÖc mang gi¸o dôc c¬ së ®Õn nh÷ng n¬i xa x«i hÎo l¸nh cña ®Êt n­íc. Sè l­îng trÎ em ®Õn tr­êng tiÓu häc t¨ng tõ 61-67% vµ chÝnh phñ ®· ®Æt chØ tiªu hoµn thµnh phæ cËp gi¸o dôc tiÓu häc vµo n¨m 2015, tËp trung vµo sè l­îng häc sinh n÷ t¹i nh÷ng tr­êng mµ sè häc sinh n÷ Ýt h¬n nhiÒu häc sinh nam. C¶i thiÖn kh¶ n¨ng tiÕp cËn víi n­íc s¹ch vµ y tÕ còng lµ vÊn ®Ò ­u tiªn cña dù ¸n, chiÕm 24% sè vèn cña SFD: lÇn ®Çu tiªn 518 dù ¸n n­íc cung cÊp n­íc s¹ch cho 1,4 triÖu ng­êi Yemen. C¸c dù ¸n ch¨m sãc søc khoÎ míi – tËp trung vµo t¨ng c­êng sù tham gia cña céng ®ång ®Þa ph­¬ng vµo viÖc qu¶n lý vµ b¶o tr× trang thiÕt bÞ y tÕ - hiÖn ®ang phôc vô hµng tr¨m ngµn ng­êi. Bªn c¹nh viÖc t¹o c«ng ¨n viÖc lµm th«ng qua h×nh thøc më réng dÞch vô x· héi, SFD cßn më ra c¸c c¬ héi víi nhiÒu dù ¸n cÊp vèn quy m« nhá, nh÷ng dù ¸n nµy ®· cÊp vèn cho h¬n 17000 ng­êi chñ yÕu lµ phô n÷. XII - Gaza: DÞch vô n­íc s¹ch vµ vÖ tinh. Tr­íc khi cã hiÖp ­íc Oslo n¨m 1995 ®­îc ký kÕt gi÷a Tæ chøc gi¶i phãng Palestine vµ chÝnh phñ Insarel c¸c dÞch vô n­íc s¹ch vµ vÖ sinh t¹i gi¶i Gaza ë trong t×nh tr¹ng rÊt tåi tÖ. Kh¶ n¨ng tiÕp cËn víi n­íc s¹ch rÊt h¹n chÕ vµ mét sè l­îng lín n­íc bÞ thÊt tho¸t do ®­êng èng cò n¸t vµ rß rØ v­ît ngoµi søc chÞu ®ùng cña ng­êi Palestine. HËu qu¶ lµ n­íc khan hiÕm vµ ®¾t ®á. T¹i khu vùc ®«ng d©n c­ nhÊt trªn thÕ giíi nµy nhu cÇu ®­îc cung cÊp n­íc s¹ch æn ®Þnh lµ hÕt søc khÈn thiÕt. Ng©n hµng thÕ giíi vµ c¸c nhµ tµi trî kh¸c cïng víi Bé tµi nguyªn n­íc cña Palestine cho ra ®êi dù ¸n dÞch vô n­íc s¹ch vµ vÖ sinh t¹i khu vùc Gaza. Môc ®Ých cña dù ¸n nµy lµ n©ng cao hiÖu qu¶ cña hÖ thèng cung cÊp n­íc s¹ch, c¶i thiÖn chÊt l­îng n­íc cung cÊp vµ xö lý n­íc th¶i. “NÕu c¸c nhµ m¸y xö lý n­íc cña chóng t«i kh«ng ®­îc c¶i tiÕn th× chóng t«i kh«ng thÓ ®¸p øng nhu cÇu cña ng­êi d©n vµ dÞch vô n­íc s¹ch sÏ bÞ sôp ®æ” theo «ng Hazim Tarazi, Vô tr­ëng vô n­íc s¹ch vµ n­íc th¶i cña Bé tµi nguyªn n­íc Palestine. “Víi dù ¸n nµy, chóng t«i ®· x©y dùng nÒn mãng cho hiÖu qu¶ ho¹t ®éng trong t­¬ng lai víi c¸c quy ®Þnh minh b¹ch vµ c¬ së h¹ tÇng v÷ng ch¾c dµnh cho mét trong nh÷ng tµi nguyªn quý gi¸ nhÊt cña chóng t«i”. §Ó cung cÊp n­íc s¹ch cho h¬n 1,2 triÖu ng­êi cÇn ph¶i tu söa rÊt nhiÒu, ®iÒu nµy lµm t¨ng møc cung cÊp n­íc s¹ch 69% vµo gi÷a n¨m 2002. H¬n 1260 km ®­êng èng ®­îc kh¶o s¸t vµ h¬n 50000 ®ång hå n­íc ®­îc söa ch÷a hoÆc thay thÕ. Bªn c¹nh ®ã ®­êng n­íc cña kho¶ng 22000 hé gia ®×nh ®­îc thay thÕ. N¨m 1996 chØ cã 50% l­îng n­íc cung cÊp qua xö lý. ®Õn nay ®· cã 96% l­îng n­íc cã thÓ uèng trùc tiÕp. XIII - Nam phi. M.Ramaiah mét n«ng d©n 55 tuæi vµ lµ cha cña 3 ®øa con, cuèi cïng còng ®· t×m ®­îc ph­¬ng thøc rÎ tiÒn vµ dÔ kiÕm ®Ó chøng minh viÖc anh së h÷u mét m¶nh ®Êt gÇn Ittamuda mét lµng ë vïng Nam miÒn Trung Ên §é. B»ng chøng ®ã lµ mét mÉu ®¬n in s½n mµ anh cã thÓ cã ®­îc trong vµi phót th«ng qua hÖ thèng l­u tr÷ d÷ liÖu ®iÖn tö. §iÒu nµy cã thÓ míi nghe chØ lµ mét vÊn ®Ò ®¬n gi¶n nh­ng chøng chØ së h÷u cã tÇm quan träng rÊt lín khi anh kh«ng bÞ lÊy ®i mét c¸ch bÊt hîp ph¸p- ®iÒu ®· x¶y ra kh«ng Ýt t¹i khu vùc cña anh. Tr­íc ®©y kh«ng l©u ®Ó cã ®­îc nh÷ng hå s¬ ®Êt ®ai nh­ vËy ph¶i mÊt vµi tuÇn, thËm chÝ vµi th¸ng th«ng qua nh©n viªn ®Þa ph­¬ng nh÷ng ng­êi th­êng ¨n hèi lé ®Ó cung cÊp giÊy tê. Ngµy nay th«ng qua dù ¸n c«ng nghÖ th«ng tin Karnataka- mét dù ¸n gi÷a chÝnh quyÒn thµnh phè Karnataka, ChÝnh phñ Ên §é vµ Ng©n hµng thÕ giíi – h¬n 20 triÖu hå s¬ ®Êt ®ai cña 6,7 triÖu n«ng d©n ®· ®­îc vi tÝnh ho¸. ViÖc sö dông c«ng nghÖ míi vµ dù ¸n nµy ®· mang l¹i cho n«ng d©n ®Þa ph­¬ng mét c¸ch thøc míi an toµn vµ yªn t©m. Cïng víi søc m¹nh cña c«ng nghÖ vµ mang l¹i cho ng­êi nghÌo c¸c c¬ héi trong cuéc sèng lµ nh÷ng môc tiªu c¬ b¶n cña Ng©n hµng thÕ giíi t¹i Nam Phi, mét trong c¸c khu vùc cã nhiÒu ®iÒu kiÖn bÊt lîi nhÊt trªn thÕ giíi. H¬n 1/3 cña tæng sè 1,4 tû ng­êi sèng t¹i ®©y chØ cã møc thu nhËp Ýt h¬n 1 ®« la/ngµy, gÇn nöa sè ng­êi tr­ëng thµnh kh«ng biÕt ®äc hoÆc viÕt. Ho¹t ®éng cña ng©n hµng thÕ giíi trong khu vùc tËp trung chñ yÕu vµo viÖc xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo, t¨ng tr­ëng kinh tÕ t­ nh©n, c¶i thiÖn n¨ng lùc qu¶n lý, chèng HIV/AIDS vµ ®¶m b¶o qu¶n lý m«i tr­êng bÒn v÷ng. Ho¹t ®éng ­u tiªn lµ cho phÐp ng­êi nghÌo ®­îc cã cuéc sèng tho¶i m¸i vµ lo¹i bá nh÷ng h¹n chÕ kh«ng cho phÐp ng­êi d©n tham gia vµ h­ëng lîi tõ qu¸ tr×nh ph¸t triÓn. XIV - Ên §é: C¸c b¨ng video ca nh¹c cña Bollywood ®· lµm t¨ng tû lÖ ng­êi biÕt ®äc biÕt viÕt nh­ thÕ nµo §Õn nay, Yashodaben Cholanski ë Gujarat, Ên §é vÉn kh«ng thÓ ®äc b¸o hoÆc ®iÒn vµo mét mÉu giÊy tê ®¬n gi¶n cña nhµ n­íc ®Ó xin hç trî vµ c¸c dÞch vô kh¸c. Víi sù hç trî cña mét ch­¬ng tr×nh tªn lµ X©y dùng phô ®Ò cïng mét ng«n ng÷ víi ng«n ng÷ nãi (SLS) ®Ó phôc vô môc ®Ých phæ cËp kh¶ n¨ng ®äc viÕt, Yashodaben ®ang häc kü n¨ng ®äc c¬ b¶n cña chÝnh ng«n ng÷ mÑ ®Î cña c«- tiÕng Hindi b»ng c¸ch xem c¸c b¨ng video ca nh¹c Bollywood. Víi viÖc sö dông c«ng nghÖ phô ®Ò ch­¬ng tr×nh nµy gióp Yashodaben n©ng cao kü n¨ng ®äc v× nã cho phÐp c« võa nghe võa ®äc lêi nh÷ng bµi h¸t c« ­a thÝch. Lêi bµi h¸t ®­îc lµm khíp víi phô ®Ò tiÕng Hindi do vËy khi lêi bµi h¸t thay ®æi th× mµu cña tõ hiÖn lªn còng thay ®æi theo. §©y lµ mét c¸ch lµm ®¬n gi¶n nh­ng mang l¹i hiÖu qu¶ cao, ®­îc x©y dùng trªn c¬ së hiÓu biÕt cña mäi ng­êi vÒ lêi bµi h¸t, cho phÐp nh÷ng ng­êi biÕt ®äc mét phÇn cã thÓ ®o¸n tr­íc lêi vµ ®äc theo. ViÖn qu¶n lý Ên §é hîp t¸c cïng Doordarshan, C«ng ty truyÒn th«ng nhµ n­íc Ên §é vµ Tæ chøc nghiªn cøu vò trô Ên §é ®· cung cÊp phô ®Ò trªn ch­¬ng tr×nh Chitriahaar, ch­¬ng tr×nh video ca nh¹c quèc gia vµo th¸ng 8 n¨m 2002. Trong n¨m 2002 SLS ®­îc cÊp 250000 ®« la viÖn trî kh«ng hoµn l¹i sau khi c¹nh tranh thµnh c«ng trªn thÞ tr­êng c¸c ho¹t ®éng ph¸t triÓn cña ng©n hµng thÕ giíi.ThÞ tr­êng c¸c ho¹t ®éng ph¸t triÓn lµ mét ch­¬ng tr×nh cung cÊp vèn ban ®Çu cho c¸c ý t­ëng s¸ng t¹o vµ khuyÕn khÝch sù hîp t¸c gi÷a c¸c tæ chøc x· héi, doanh nghiÖp, ng©n hµng ph¸t triÓn vµ chÝnh phñ. HiÖn nay cÇn nh©n réng SLS sang c¸c bang kh¸c cña Ên §é, trªn ch­¬ng tr×nh truyÒn h×nh quèc gia vµ ¸p dông ®èi víi c¸c ng«n ng÷ kh¸c. XV - Bangladesh: C¶i thiÖn dinh d­ìng cho ng­êi d©n. Møc ®é suy dinh d­ìng t¹i Bangladesh vÉn cßn cao nhÊt trªn thÕ giíi ®©y lµ rµo c¶n rÊt lín cho qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi. GÇn 700 trÎ em chÕt do c¸c bÖnh cã liªn quan ®Õn suy dinh d­ìng t¹i Bangladesh trong 1 ngµy. Trong sè trÎ sèng sãt gÇn 60% thiÕu c©n, ®iÒu nµy lµm gi¶m trÝ th«ng minh vÒ søc khoÎ cña trÎ. C¶ n­íc mÊt kho¶ng 1 tû ®« la mét n¨m cho chi phÝ ®iÒu trÞ vµ chi phÝ so n¨ng suÊt lao ®éng gi¶m sót. Trong n¨m 1995 chÝnh phñ n­íc nµy ®· ®­a ra dù ¸n dinh d­ìng toµn Bangladesh (BINP) víi sù hç trî cña UNICEF vµ kho¶n tÝn dông 59,8 triÖu ®« la cña Ng©n hµng thÕ giíi. §©y lµ mét trong c¸c ch­¬ng tr×nh dinh d­ìng lín nhÊt trªn thÕ giíi. Vµo cuèi n¨m 2001 dù ¸n ®· ®Õn ®­îc víi h¬n 3 triÖu gia ®×nh ë trªn 13000 lµng trªn toµn Bangladesh cung cÊp c¸c dÞch vô nh­ theo dâi møc ®é t¨ng tr­ëng cña trÎ vµ cung cÊp thøc ¨n bæ d­ìng cho nh÷ng ng­êi cã nguy c¬ suy dinh d­ìng nhÊt nh­ trÎ d­íi 2 tuæi vµ phô n÷ mang thai hoÆc cho con bó. Vµo n¨m 2000 Ng©n hµng thÕ giíi ®· th«ng qua mét kho¶n vay kh¸c trÞ gi¸ 92 triÖu ®« la cho Ch­¬ng tr×nh Dinh d­ìng quèc gia quy m« réng h¬n. Ch­¬ng tr×nh míi nµy hi väng ®¶m b¶o cung cÊp thùc phÈm dinh d­ìng vµ ®a d¹ng cho mét nhãm chiÕm gÇn 1/3 d©n sè Bangladesh. Dù ¸n BINP ®· thµnh c«ng trong viÖc cung cÊp chÊt dinh d­ìng vµ kh«i phôc søc khoÎ cho h¬n 1,2 triÖu trÎ em g¸i, 191.000 phô n÷ cho con bó, 158.000 bµ mÑ ®ang mang thai vµ 718.000 trÎ em d­íi 2 tuæi. XVI - Ch©u phi h¹ xahara. Sø mÖnh cña Ng©n hµng thÕ giíi t¹i Ch©u phi lµ mét trong nh÷ng tia hy väng. Bªn c¹nh viÖc xo¸ nî cho c¸c n­íc Ch©u phi nghÌo nhÊt thÕ giíi, Ng©n hµng còng nç lùc ®Êu tranh chèng HIV/AIDS, ph¸t triÓn th­¬ng m¹i, n©ng cao vai trß c¸c céng ®ång vµ gióp c¸c n­íc tr¸nh xung ®ét vµ phôc håi sau xung ®ét vò trang. Ch©u phi h¹ Xahara ®· cã nh÷ng b­íc tiÕn ®¸ng kÓ trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y: tû lÖ ng­êi biÕt ch÷ t¨ng vµ tiÕp cËn c«ng nghÖ th«ng tin míi ®­îc më réng. Tuy nhiªn khã kh¨n trong vïng cßn rÊt lín. Nöa d©n sè sèng ë ®©y cã thu nhËp d­íi 1 ®« la/ ngµy. Nöa d©n sè kh«ng cã n­íc s¹ch ®Ó sinh ho¹t vµ chØ kho¶ng 1/4 trÎ em g¸i nghÌo ®­îc ®i häc tiÓu häc. Nh­ng mèi lo lín nhÊt trong t­¬ng lai lµ n¹n dÞch HIV/AIDS. H¬n 70% tr­êng hîp nhiÔm HIV/AIDS trªn thÕ giíi lµ ë Ch©u phi víi 25,2 triÖu ng­êi Ch©u phi bÞ nhiÔm bÖnh. Ng©n hµng thÕ giíi hiÖn lµ nhµ cung cÊp hç trî ph¸t triÓn lín nhÊt cho Ch©u phi vµ lµ nhµ tµi trî hµng ®Çu trong khu vùc cho c¸c ch­¬ng tr×nh chèng HIV/AIDS. LÜnh vùc ­u tiªn hµng ®Çu bao gåm c¬ së h¹ tÇng, n«ng nghiÖp, y tÕ, dinh d­ìng, kiÓm so¸t gia t¨ng d©n sè, gi¸o dôc, ph¸t triÓn v× lîi Ých céng ®ång vµ xóc tiÕn th­¬ng m¹i trong khu vùc. XVII - Ethiopia: Giíi trÎ ®Êu tranh chèng n¹n dÞch HIV/AIDS. Vµo mïa hÌ n¨m 2003, Woubedle Alemayehu 16 tuæi ®­îc chän cïng víi 21 häc sinh trung häc kh¸c tham gia vµo tr¹i hÌ 5 ngµy cña Ng©n hµng thÕ giíi do V¨n phßng ®¹i diÖn Ethiopia tæ chøc. Woubedle vµ b¹n bÌ c« th¨m c¸c dù ¸n do Ng©n hµng tµi trî trong ®ã cã mét ch­¬ng tr×nh phôc vô ng­êi nhiÔm HIV/AIDS. Woubedle nhí l¹i” ChuyÕn th¨m c¸c bÖnh nh©n AIDS ®· t¸c ®éng m¹nh ®Õn tÊt c¶ chóng t«i”. Víi sù hç trî cña Ng©n hµng thÕ giíi Woubedle vµ c¸c thµnh viªn kh¸c trong nhãm b¾t ®Çu ®¸nh gi¸ sù tham gia cña giíi trÎ trong nç lùc phßng chèng HIV/AIDS trong 3 khu vùc cña Ethiopia. Nhãm ®· pháng vÊn ®¹i diÖn héi thanh niªn, tæ chøc x· héi vµ chÝnh phñ còng nh­ nãi chuyÖn víi bÖnh nh©n HIV/AIDS. C¸c em tæ chøc mét buæi th¶o luËn víi sù tham gia cña nh©n viªn Ng©n hµng thÕ giíi vµ c¸c bªn h÷u quan chÝnh ®Ó bµn vÒ nh÷ng kÕt qu¶ ®iÒu tra thu l­îm ®­îc vµ biÖn ph¸p th¸o gì trong t­¬ng lai. KÕt qña cña ho¹t ®éng nµy lµ sù ra ®êi cña mét dù ¸n toµn diÖn cung cÊp th«ng tin cho giíi trÎ n­íc nµy vÒ c¨n bÖnh AIDS, c¸ch tæ chøc vµ thùc hiÖn c¸c ch­¬ng tr×nh phßng chèng HIV/AIDS vµ c¸c ®Þa chØ t×m nguån tµi trî. Theo Woubedle th× ®iÒu quan träng nhÊt lµ em ®· häc ®­îc tõ tÊt c¶ viÖc lµm nµy lµ mçi ng­êi trong chóng ta cã thÓ t¹o nªn sù thay ®æi. Nh­ng Woubedle häc hái ®­îc nhiÒu ®iÒu h¬n thÕ. Em nhËn thøc ®­îc r»ng em muèn trë thµnh b¸c sÜ vµ sÏ thi vµo tr­êng Y. XVIII - Tr­êng ®¹i häc ¶o cña Ch©u Phi. H¬n mét nöa sè d©n 700 triÖu cña Ch©u phi lµ d­íi 20 tuæi. Kh«ng cã g× ®¸ng ng¹c nhiªn khi thÊy nhu cÇu gi¸o dôc ®¹i häc lµ rÊt lín ®Õn nçi nhiÒu häc sinh tèt nghiÖp trung häc phæ th«ng kh«ng thÓ vµo ®­îc tr­êng ®¹i häc khu vùc. TËn dông ­u thÕ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, Ng©n hµng thÕ giíi ®· gióp x©y dùng tr­êng ®¹i häc ¶o (AVU), mét m¹ng l­íi cung cÊp th«ng tin t­¬ng t¸c thµnh lËp phôc vô c¸c n­íc Ch©u Phi. AVU sö dông c«ng nghÖ viÔn th«ng ®Ó cung cÊp c¸c ch­¬ng tr×nh gi¸o dôc vµ ®µo t¹o chÊt l­îng quèc tÕ cho sinh viªn vµ chuyªn gia. AVU ban ®Çu lµ mét dù ¸n cña Ng©n hµng thÕ giíi sau chuyÓn thµnh tæ chøc liªn chÝnh phñ ®éc lËp ®ãng t¹i Nairobi, Kenya víi 34 trung t©m gi¸o dôc t¹i 17 n­íc Ch©u Phi. Ng©n hµng thÕ giíi tiÕp tôc lµ ng­êi ñng hé lín nhÊt víi cam kÕt cho vay trÞ gi¸ 13 triÖu ®« la trong 3 n¨m. Cho ®Õn nay AVU ®· x©y dùng ®­îc mét m¹ng l­íi c¸c tæ chøc ®èi t¸c trªn toµn Ch©u Phi, víi trung t©m gi¸o dôc chñ yÕu tËp trung t¹i c¸c tr­êng ®¹i häc c«ng lËp. Tæ chøc nµy cÊp chøng chØ chÝnh thøc vÒ vi tÝnh. C¸c bµi gi¶ng cã ®é dµi b»ng mét cuéc héi th¶o ®­îc truyÒn t¶i ®Õn sinh viªn t¹i c¸c tr­êng ®¹i häc Ch©u Phi qua tÝn hiÖu vÖ tinh truyÒn trªn internet. H¬n 23000 sinh viªn ®· ®¨ng ký vµo c¸c kho¸ häc cña AVU vµ gÇn 2500 chuyªn gia ®¨ng ký vµo c¸c cuéc héi th¶o kinh doanh. Ch­¬ng 3. Ho¹t ®éng cña Ng©n hµng ®èi víi ViÖt Nam. I. Tæng quan mèi quan hÖ ViÖt Nam – WB. 1.Giai ®o¹n 1978 – 1993: N¨m 1978, WB ®· cho ViÖt Nam vay mét kho¶n tÝn dông trÞ gi¸ 60 triÖu USD ®Ó thùc hiÖn dù ¸n Thñy lîi DÇu tiÕng. Th¸ng 1/1985, IMF vµ WB ®×nh chØ quyÒn vay vèn cña ViÖt Nam do ViÖt Nam m¾c nî qu¸ h¹n. 2.Giai ®o¹n 1993 ®Õn nay: Sau mét thêi gian bÞ gi¸n ®o¹n, ®Õn th¸ng 10/1993, víi nç lùc to lín vµ quyÕt t©m thùc hiÖn c¶i c¸ch cña ChÝnh phñ ViÖt Nam cïng víi sù vËn ®éng giµn xÕp tµi chÝnh thiÖn chÝ cña c¸c nhµ tµi trî thuéc c©u l¹c bé Paris, quan hÖ tÝn dông cña ViÖt Nam chÝnh thøc ®­îc nèi l¹i. V¨n phßng ®¹i diÖn cña WB t¹i ViÖt Nam: Ngµy 14/09/1994, WB chÝnh thøc më v¨n phßng t¹i Hµ Néi. Tõ n¨m 1993 ®Õn nay, WB ®· bæ nhiÖm 3 c¸n bé gi÷ chøc gi¸m ®èc Ng©n hµng thÕ giíi t¹i ViÖt Nam. Trong sè c¸c tæ choc cho vay thuéc nhãm WB, hç trî tµi chÝnh d­íi h×nh thøc cho vay ­u ®·i vµ hç trî kü thuËt cña IDA cho ViÖt Nam chiÕm vai trß chñ ®¹o trong mèi quan hÖ gi÷a ViÖt Nam víi nhãm WB ( thêi h¹n vay 40 n¨m, phÝ dÞch vô 0,75%/n¨m, phÝ cam kÕt 0 – 0,5%/n¨m, kh«ng l·i suÊt, 10 n¨m ©n h¹n ). Ngoµi ra, IFC còng co vay c¸c dù ¸n thuéc khu vùc t­ nh©n cña ViÖt Nam víi l·i suÊt thÞ tr­êng, MIGA ®· ký kÕt mét sè hiÖp ®Þnh b¶o l·nh cho c¸c dù ¸n ®Çu t­ vµo ViÖt Nam. TÝnh ®Õn 31/12/2003, WB ®· cam kÕt tµi trî 41 dù ¸n vµ ch­¬ng tr×nh cho ViÖt Nam víi tæng sè vèn cam kÕt ®¹t h¬n 4,38 tû USD ( kÓ c¶ dù ¸n Thuû lîi DÇu tiÕng vay vèn WB th¸ng 8/1978 vµ kho¶n b¶o l·nh dù ¸n ®iÖn BOT Phó Mü 2 – 2 ). Tæng sè vèn gi¶i ng©n tÝnh ®Õn ngµy 31/12/2003 ®¹t h¬n 2,18 tû USD, chiÕm kho¶ng 50% tæng sè vèn cam kÕt. C¸c dù ¸n mµ WB tµi trî cho ViÖt Nam tËp trung chñ yÕu vµo c¸c lÜnh vùc ­u tiªn cña Nhµ n­íc nh­: n«ng nghiÖp, thuû lîi, n¨ng l­îng, c¬ së h¹ tÇng ®« thÞ vµ n«ng th«n, giao th«ng, y tÕ, gi¸o dôc, tµi chÝnh ng©n hµng. C¸c dù ¸n nµy ®· ®ãng gãp tÝch cùc vµ hiÖu qu¶ vµo viÖc n©ng cÊp c¬ së h¹ tÇng kinh tÕ, ph¸t triÓn c¸c dÞch vô x· héi, t¨ng c­êng thÓ chÕ vµ ph¸t triÓn nguån lùc, qu¶n lý nguån tµi ngyªn thiªn nhiªn vµ xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo. HiÖn nay, ViÖt Nam lµ n­íc vay IDA lín nhÊt. Ngoµi viÖc cho vay c¸c dù ¸n vµ ch­¬ng tr×nh, WB còng cung cÊp c¸c kho¶n Hç trî kü thuËt (HTKT) cho ViÖt Nam, kÓ c¶ c¸c kho¶n HTKT uû th¸c cña c¸c n­íc. Tæng sè HTKT cña WB tÝnh ®Õn th¸ng 31/12/2003 lµ h¬n 135 kho¶n víi gi¸ kho¶ng 322 triÖu USD; trong ®ã bao gåm 19 kho¶n ®ång tµI trî trÞ gi¸ 210,6 triÖu USD. Mét sè c¸c ho¹t ®éng kh¸c cña WB t¹i ViÖt Nam: §­îc sù chÊp thuËn cña Thñ t­íng ChÝnh phñ, Trung t©m th«ng tin ph¸t triÓn ViÖt Nam ( VDIC ) trùc thuéc v¨n phßng WB t¹i ViÖt Nam ®· chÝnh thøc ®i vµo ho¹t ®éng tõ ngµy 4/1/2001. Môc tiªu cña Trung t©m lµ më réng quan hÖ hîp t¸c, t¨ng c­êng chÊt l­îng ho¹t ®éng, n©ng cao hiÖu qu¶ hç trî cña nhãm WB cho ViÖt Nam. HiÖn nay, WB ®ang dù kiÕn më thªm mét trung t©m §µo t¹o tõ xa t¹i TP. Hå ChÝ Minh vµ më réng m¹ng kÕt nèi ®µo t¹o ph¸t triÓn toµn cÇu (GDLN). 3.§¸nh gi¸ chung: VÒ quan hÖ VN – WB: KÓ tõ khi nèi l¹i quan hÖ víi tÝn dông ViÖt Nam ®Õn nay, WB ®· cã nh÷ng ®ãng gãp vµ hç trî tÝch cùc vµo c«ng cuéc ®æi míi vµ c¶i c¸ch kinh tÕ, ®Æc biÖt lµ c«ng cuéc xãa ®ãi giam nghÌo ë ViÖt Nam. Quan hÖ gi÷a ViÖt Nam vµ WB ngµy cµng ®­îc cñng cè vµ ph¸t triÓn. §iÒu nµy ®­îc thÓ hiÖn th«ng qua c¸c chuyÕn th¨m vµ lµm viÖc chÝnh thøc t¹i ViÖt Nam cña Chñ tÞch WB – Ngµi James D.Wolfensohn n¨m 1996 vµ 2000 vµ c¸c chuyÕn th¨m cña c¸c Tæng Gi¸m ®èc, c¸c phã chñ tÞch. PhÝa WB ®· ®¸nh gi¸ cao nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc vµ næ lùc to lín cña ViÖt Nam trong c«ng cuéc c¶i c¸ch kinh tÕ, xãa ®ãi gi¶m nghÌo vµ thùc hiÖn c«ng b»ng x· héi. Quan hÖ víi IFC: KÓ tõ n¨m 1993, IFC ®· th«ng qua 30 dù ¸n víi tæng sè vèn ®Çu t­ lµ 605 triÖu USD d­íi h×nh thøc tµi trî trùc tiÕp vµ hîp vèn, hç trî cho c¸c dù ¸n cã tæng sè vèn ®¨ng ký kho¶ng 1,6 tû USD. Ho¹t ®éng cña IFC chñ yÕu ®Çu t­ vµo khu vùc ngoµi quèc doanh cña nÒn kinh tÕ nh­ s¶n xuÊt xi m¨ng, thÐp, kh¸ch s¹n, may mÆc, chÕ biÕn n«ng s¶n...Ngoµi ra, IFC cßn thµnh lËp Ch­¬ng tr×nh Ph¸t triÓn Dù ¸n Mªk«ng (MPDF). Trong thêi gian võa qua, MPDF ®· hç trî tiÕp cËn tµi chÝnh cho 72 dù ¸n cña c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá (SME) trÞ gi¸ 50 triÖu USD vµ thùc hiÖn 15 kho¶n HTKT. Quan hÖ víi MIGA: Víi môc tiªu ho¹t ®éng cña m×nh, MIGA ®· ph¸t hµnh 7 HiÖp ®Þnh b¶o l·nh ë ViÖt Nam víi tæng gi¸ trÞ 451 triÖu USD trong lÜnh vùc x©y dung kh¸ch s¹n, chÕ biÕn xuÊt khÈu cµ phª, x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt kÝnh vµ dù ¸n ®iÖn BOT Phó Mü 3. Vai trß cña WB ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña ViÖt Nam vµ xu h­íng ODA cña WB cho ViÖt Nam: KÓ tõ khi nèi l¹i quan hÖ tÝn dông víi WB 10/1993, WB cung cÊp 3 lo¹i dÞch vô chñ yÕu lµ: (i) thiÕt kÕ vµ tµi trî cho c¸c dù ¸n ph¸t triÓn; (ii) hç trî kü thuËt (TA), t­ vÊn vÒ chÝnh s¸ch vµ c¸c b¸o c¸o ph©n tÝch; vµ (iii) ®iÒu phèi viÖn trî. Tµi trî cña WB cho ViÖt Nam: th­êng tËp trung vµo c¸c dù ¸n ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng, ph¸t triÓn thÓ chÕ vµ nguån nh©n lùc... nay h­íng träng t©m vµo xãa ®ãi gi¶m nghÌo, c¸c kho¶n vay ®iÒu chØnh c¬ cÊu kinh tÕ vµ c¸c kho¶n vay ch­¬ng tr×nh theo ngµnh trong thêi gian tíi. §iÒu nµy cho they ViÖt Nam ®· dÇn dÇn n©ng cao n¨ng lùc tiÕp nhËn vµ sö dông nguån vèn ODA trong thêi gian qua. Ch­¬ng tr×nh tÝn dông §iÒu chØnh C¬ cÊu (SAC I) vµ Ch­¬ng tr×nh tÝn dông Hç trî gi¶m nghÌo (PRSC) I vµ II tËp trung vµo 5 lÜnh vùc c¶i c¸ch träng t©m cña nÇn kinh tÕ, bao gåm: i) c¶i c¸ch Ng©n hµng; ii) c¶i c¸ch khu vùc doanh nghiÖp Nhµ n­íc; iii) c¶i c¸ch chi tiªu c«ng; iv) tù do hãa th­¬ng m¹i; vµ v) ph¸t triÓn khu vùc t­ nh©n. Ngoµi ra, ch­¬ng tr×nh PRSC II cßn ®­îc më réng sang mét sè lÜnh vùc kh¸c nh­ gi¸o dôc, y tÕ, b¶o vÖ m«i tr­êng. ViÖt Nam sÏ chuÈn bÞ tiÕp nhËn PRSC trong nh÷ng n¨m tiÕp theo. HTKT vµ t­ vÊn vÒ chÝnh s¸ch vµ c¸c b¸o c¸o ph©n tÝch: C¸c HTKT cña WB tËp trung vµo c¸c lÜnh vùc nh­: hç trî chuÈn bÞ c¸c dù ¸n do WB tµi trî tÝn dông, ph¸t triÓn thÓ chÕ nh»m x©y dùng vµ n©ng cao n¨ng lùc qu¶n lý ®iÒu hµnh cña mét sè nghµnh vµ c¬ quan liªn quan ®Õn dù ¸n, x©y dung vµ ph¸t triÓn chÝnh s¸ch nh»m n©ng cao khu«n khæ chÝnh s¸ch, ph¸p lý cho c¸c dù ¸n h¹ tÇng c¬ së thuéc nghµnh ®iÖn, vÖ sinh m«i tr­êng, cÊp tho¸t n­íc, tµi chÝnh, ng©n hµng...®· ph¸t huy ®­îc hiÖu qu¶ trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn. §iÒu phèi viÖn trî: hµng n¨m Héi nghÞ t­ vÊn gi÷a c¸c nhµ tµi trî cho ViÖt Nam (CG) – do WB lµm ®ång chñ täa - ®­îc tæ choc nh»m vËn ®éng c¸c nhµ tµi trî cung cÊp hç trî tµi chÝnh, kü thuËt vµ ®iÒu phèi viÖn trî gi÷a c¸c nhµ tµi trî. Tãm l¹i, c¸c hç trî d­íi h×nh thøc cho vay ­u ®·i, hç trî kü thuËt vµ t­ vÊn cña IDA cho ViÖt Nam chiÕm vai trß chñ ®¹o trong mèi quan hÖ gi÷a ViÖt Nam víi nhãm Wb. II. C¸c dù ¸n cña Ng©n hµng thÕ giíi t¹i ViÖt Nam. Ng©n hµng thÕ giíi t¹i ViÖt Nam lµ mét bé phËn cña mét nhãm c¸c tæ chøc ph¸t triÓn lín gäi lµ Nhãm Ng©n hµng thÕ giíi. Nhãm Ng©n hµng thÕ giíi cã n¨m tæ chøc thµnh viªn: Ng©n hµng T¸i thiÕt vµ ph¸t triÓn (IBRD), HiÖp héi Ph¸t triÓn quèc tÕ (IDA), C«ng ty Tµi chÝnh quèc tÕ (IFC), Tæ chøc b¶o l·nh ®Çu t­ ®a ph­¬ng (MIGA) vµ Trung t©m quèc tÕ gi¶i quyÕt nh÷ng tranh chÊp ®Çu t­ (ICSID). Trong n¨m tæ chøc thµnh viªn nµy, HiÖp héi Ph¸t triÓn Quèc tÕ vµ C«ng ty tµi chÝnh quèc tÕ ®ang ho¹t ®éng cho tiÕn tr×nh ph¸t triÓn cña ViÖt Nam. Do ®ã, trong phÇn nµy chóng t«i chØ ®i s©u ph©n tÝch c¸c ho¹t ®éng hiÖn nay cña hai Tæ chøc trªn t¹i ViÖt Nam. 1. Ho¹t ®éng cña HiÖp héi Ph¸t triÓn quèc tÕ t¹i ViÖt Nam: Nhãm Ng©n hµng thÕ giíi cung cÊp tÝn dông cho ViÖt Nam th«ng qua HiÖp héi Ph¸t triÓn Quèc tÕ IDA. Lµ mét n­íc cã thu nhËp thÊp, ViÖt Nam ®­îc h­ëng nh÷ng kho¶n vay kh«ng tÝnh l·i víi thêi gian ©n h¹n lµ 10 n¨m, thêi gian tr¶ nî lµ 40 n¨m vµ chi phÝ hµnh chÝnh lµ 0 – 0,5%/n¨m. KÓ tõ khi quay l¹i ViÖt Nam 10/1993 ®Õn nay, Ng©n hµng thÕ giíi ®· tµi trî cho ViÖt Nam 35 dù ¸n nh»m gióp chóng ta xãa ®ãi gi¶m nghÌo, dù ¸n nµy ®­îc tµi trî th«ng qua hç trî tµi chÝnh cho n«ng nghiÖp, c¬ së h¹ tÇng, c¸c ch­¬ng tr×nh y tÕ, tr­êng häc vµ c¸c nhu cÇu thiÕt yÕu kh¸c. TÊt c¶ c¸c dù ¸n tµi trî trªn cña Ng©n hµng thÕ giíi ®­îc thùc hiÖn th«ng qua IDA. KÓ tõ th¸ng 11/1993 ®Õn nay, IDA ®· cam kÕt cam kÕt cho ViÖt Nam vay 3,8 tû USD trong ®ã cã 1,7 tû USD ®· ®­îc gi¶i ng©n. Ch­¬ng tr×nh cho ViÖt Nam vay trong 3 n¨m tíi ®­îc dù ®o¸n lµ tõ 700 ®Õn 800 triÖu USD mét n¨m. C¸c kho¶n vay nµy cña IDA nh»m thóc ®Èy t¨ng tr­ëng c«ng b»ng vµ xãa ®ãi gi¶m nghÌo ë ViÖt Nam. C¸c dù ¸n cô thÓ th«ng qua IDA ®­îc nªu trong phô lôc 1. 2. Ho¹t ®éng cña C«ng ty tµi chÝnh Quèc tÕ IFC t¹i ViÖt Nam: C«ng ty tµi chÝnh quèc tÕ (IFC) lµ bé phËn phô tr¸ch khu vùc t­ nh©n thuéc nhãm Ng©n hµng thÕ giíi. NhiÖm vô cña IFC lµ thóc ®Èy ®Çu t­ vµo khu vùc t­ nh©n t¹i c¸c n­íc §ang ph¸t triÓn nh»m xãa ®ãi gi¶m nghÌo vµ c¶I thiÖn ®êi sèng nh©n d©n. IFC cÊp vèn cho c¸c dù ¸n ®Çu t­ b»ng tiÒn cña m×nh vµ qua huy ®éng vèn trªn thÞ tr­êng tµi chÝnh quèc tÕ. IFC còng cung cÊp trî gióp kü thuËt vµ t­ vÊn cho ChÝnh phñ vµ doanh nghiÖp. Tõ n¨m 1994 ®Õn th¸ng 10 n¨m 2001, IFC ®· cam kÕt cÊp vèn cho dù ¸n t¹i ViÖt Nam. §èi víi c¸c dù ¸n nµy IFC ®· cung cÊp 383 triÖu USD trong ®ã 180 triÖu USD do b¶n th©n IFC vµ 203 triÖu USD cho c¸c ng©n hµng tham gia. IFC hç trî sù ph¸t triÓn cña khu vùc t­ nh©n t¹i ViÖt Nam qua ®Çu t­ vµ t­ vÊn. ­u tiªn chiÕn l­îc cña IFC t¹i ViÖt Nam lµ tiÕp tôc tËp trung vµo: ♠ X©y dùng tæ chøc vµ thÞ tr­êng tµi chÝnh trong n­íc. ♠ Ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng qua t­ nh©n hãa vµ ®Çu t­. ♠ C¶i c¸ch Doanh nghiÖp Nhµ n­íc. ♠ Hç trî c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá (SMEs). ♠ C¶i thiÖn m«i tr­êng ®Çu t­. Ngoµi ra, IFC cßn qu¶n lý Ch­¬ng tr×nh Ph¸t triÓn Dù ¸n Mªk«ng (MPDF), mét ho¹t ®éng do nhiÒu tæ chøc tµi trî nh»m ®Èy m¹nh viÖc thµnh lËp vµ ph¸t triÓn cña c¸c SMEs t¹i ViÖt Nam, Lµo, Campuchia. Dù ¸n MPDF sÏ ®­îc chóng t«i tr×nh bµy râ h¬n trong phÇn phô lôc2. IFC, cïng víi Ng©n hµng thÕ giíi, hiÖn nay ®ang ®Èy m¹nh diÔn ®µn doanh nghiÖp. Môc tiªu cña DiÔn ®µn lµ c¶i thiÖn m«i tr­êng kinh doanh t¹i ViÖt Nam vµ tæ chøc 2 lÇn mét n¨m héi nghÞ gi÷a c¸c nhµ ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch, ®¹i diÖn doanh nghiÖp vµ c¸c nhµ tµi trî. Th«ng tin chÝnh vÒ c¸c dù ¸n tµi trî chÝnh cña IFC t¹i ViÖt Nam: Tµi chÝnh: Vµo n¨m 1997 IFC gióp thµnh lËp c«ng ty Cho thuª Quèc tÕ ViÖt Nam (VILC), c«ng ty thuª tµi chÝnh ®Çu tiªn ë ViÖt Nam. VILC ®ãng vai trß quan träng trong cung cÊp nguån tµi chÝnh trung h¹n cho c¸c SMEs t¹i ViÖt Nam. Tõ khi thµnh lËp, VILC ®· cung cÊp 35 triÖu USD vèn cho thuª tµI chÝnh cho gÇn 250 c«ng ty. Nguån vèn cña c«ng ty ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c Doanh nghiÖp trong n­íc mua s¾m nhiÒu tµi s¶n cè ®Þnh bao gåm m¸y mãc, thiÕt bÞ v¨n phßng vµ cho nhµ m¸y. Doanh nghiÖp võa vµ nhá: IFC cung cÊp kho¶n vay trÞ gi¸ 300.000 USD cho c«ng ty VÜnh Ph¸t, mét c¬ së s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu s¶n phÈm may mÆc trong n­íc. Kho¶n ®Çu t­ nµy gióp VÜnh Ph¸t më réng s¶n xuÊt vµ trang thiÕt bÞ, mua d©y chuyÒn thiÕt bÞ míi. Dù ¸n ®· gióp c«ng ty t¨ng kim ng¹ch xuÊt khÈu vµ t¹o nhiÒu c«ng ¨n viÖc lµm. Gi¸o dôc: Vµo n¨m tµi chÝnh 2001 IFC phª duyÖt kho¶n vay trÞ gi¸ 7,25 triÖu USD ®Ó Thµnh lËp tr­êng §¹i häc RMIT. §ãng t¹i TP. Hå ChÝ Minh, RMIT lµ tr­êng ®¹i häc n­íc ngoµi ®Çu tiªn t¹i ViÖt Nam. Dù ¸n sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho hµng ngh×n häc sinh cã thÓ ®­îc gi¸o dôc ®¹i häc hiÖn ®¹i chÊt l­îng cao mµ kh«ng ph¶i ®i ra n­íc ngoµi. Tr­êng ®¹i häc sÏ cung cÊp c¸c ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o cã b»ng, d¹y ngo¹i ng÷ vµ ®µo t¹o chuyªn m«n x©y dùng theo nhu cÇu thÞ tr­êng. Ch­¬ng 4. T­¬ng lai: Giíi trÎ vµ Ng©n hµng thÕ giíi. I – x©y dùng ch­¬ng tr×nh míi cho giíi trÎ vµ thanh niªn. céng t¸c víi giíi trÎ. Trong năm 2002, lần đầu tiên WB đưa ra dự án Tiếng nói sinh Thanh niên tại Pêru. Các thành viên tổ chức được lựa chọn từ các đơn xin gia nhập, tình nguyện dành thời gian làm việc tại văn phòng đại diện của Ngân hàng và có cơ hội nghiên cứu tư vấn và nhận xét về một loạt các vấn đề phát triển quốc gia. Các nhóm Tiếng nói sinh viêncó mặt tại các nước: Bôtxnia, Braxin, Ai Cập, Êtiôpia, Kênia, Côxôvô, Macxêđônia, Mônđôva, Thổ Nhĩ Kỳ, Yêmen. Hãy tưởng tượng một căn phòng có hơn 120 thanh thiếu niên Braxin đề xuất với các quan chức chính phủ về một loạt vấn đề từ nghèo đói và giáo dục đến thất nghiệp và xung đột vũ trang. Mặc dù nghe có vẻ không bình thường, nhưng đây là một hoạt động thực sự đã diễn ra vào tháng 6 năm 2004. Những khuyến nghị chính sách do thanh niên Braxin và chương trình nghị sự của chính phủ đối với vấn đề thanh niên. Những cuộc họp đặc biệt như vậy diễn ra được, một phần nhờ nỗ lực của ngân hàng thế giới tại Braxin trong việc kêu gọi ý kiến đóng góp của giới trẻ cho các vấn đề ưu tiên phát triển đất nước. Nhiều tháng trước đó, một nhóm thanh niên với thành phần đa dạng đã tập trung lại để hình thành tổ chức Voz Jovens (Tiếng nói sinh viên). Đây là một trong 20 nhóm thanh niên cấp quốc gia trên toàn thế giới đóng góp vai trò tư vấn không chính thức cho Ngân hàng thế giới về nhận định của họ đối với một loạt các vấn đề từ nỗ lực tăng cường cơ hội giáo dục cho giới trẻ Ai Cập đến biện pháp phòng chống xung đột ở Đôngtimo. WB gần đây tập trung hơn vào đối tượng trẻ em và thanh niên. Một trong những bước tiến đầu tiên là việc lắng nghe tiếng nói của giới trẻ, nhờ vậy WB có thể hiểu những vấn đề nào là quan trọng đối với họ và chính sách nào họ cảm thấy thích hợp nhất để đáp ứng nhu cầu của mình. Ngân hàng hiện đang tiến thêm một bước tiếp theo là đưa quan điểm của giới trẻ một cách đầy đủ hơn vào trong hoạt động của mình. Và WB dự định tăng cường sự tham gia của giới trẻ trong tương lai. 1. Xây dựng chương trình mới cho trẻ em và thanh niên: Câu chuyện về cách thức giới trẻ Braxin đóng góp tích cực cho chiến lược phát triển của nước mình cũng diễn ra ở nhiều nước trên TG do Ngân hàng đã định hình và điều chỉnh hoạt động hợp tác với giới trẻ vì lợi ích của họ. Cột mốc cho những nỗ lực này là hội nghị giới trẻ, phát triển, và hoà bình (YDP) tổ chức tại Paris vào tháng 9 năm 2003. Hội nghị thứ 2 được tổ chức tại Zaragevo được tổ chức vào tháng 9 năm 2004. Hai hội nghị này đã tập hợp cán bộ của Ngân hàng và hàng trăm thanh niên từ hơn 80 nước để xây dựng cho kế hoạch hành động chung cho tương lai. Hội thảo YDP tại Paris và Sarajevo được tiến hành với nội dung nâng cao sự tham gia của ngân hàng thế giớivào các vấn đề của giới trẻ ở cấp quốc gia và khu vực. Hàng thập kỷ qua, WB đã đóng góp đáng kể vào quá trình nâng cao đời sống của giới trẻ trong những lĩnh vực như y tế, giáo dục, nhưng ngày nay giới trẻ phải đối mặt với nhiều thách thức cấp thiết, và chính phủ các nước cần được hỗ trợ hơn nữa để giải quyết các vấn đề cấp thiết đó. Đồng thời việc hoàn thành mục tiêu thiên niên kỷ là rất cần thiết. Tình hình này đã đòi hỏi lãnh đạo và cán bộ của WB phải tăng cường nỗ lực giải quyết những vấn đề của giới trẻ. Nhằm trợ giúp điều phối những nỗ lực này, WB đã xây dựng bộ phận thanh niên và trẻ em năm 2002. Mục tiêu chính của bộ phận này là: ► Thúc đẩy hiểu biết hơn về các vấn đề của trẻ em và thanh niên trong và ngoài WB. ► Hỗ trợ các hoạt động tập trung vào thanh niên và trẻ em trong Ngân hàng trên cơ sở những điển hình tiêu biểu và có bằng chứng rõ ràng. ► Tạo điều kiện thuận lợi cho việc tham gia của giới trẻ vào hoạt động và dự án của Ngân hàng. ► Tăng cường hợp tác với các tổ chức bên ngoài. Bộ phận này đã hỗ trợ tích cực cho sự tham gia của giới trẻ vào nỗ lực của Ngân hàng và đáp ứng nhu cầu của họ. Cùng làm việc với giới trẻ về những ưu tiên và chiến lược mà qua đó giới trẻ và Ngân hàng có thể tạo nên những đổi thay. 2. Khung hành động: Hoạt động trên cơ sở hợp tác chặt chẽ với giới trẻ và đối tác quốc tế. Bộ phận trẻ em và thanh niên của WB xây dựng "khung hành động của trẻ em và thanh niên" để chỉ dẫn các hoạt động của Ngân hàng có nội dung về giới trẻ cũng như hoạt động hợp tác với đối tượng này. Để soạn thảo khung hành động này, WB sẽ phỏng vấn, lập nhóm làm việc, trao đổi trực tuyến, và thảo luận qua video với hàng trăm thanh thiếu niên trên toàn thế giới. Nội dung của những hội thảo này cũng như thông tin tham vấn từ các chuyên gia về trẻ em và thanh niên là rất cần thiết để huy động các thành phần xã hội đáp ứng những nhu cầu của giới trẻ. Một điều cũng hết sức quan trọng là quan tâm đến các vấn đề riêng lẻ - như số học sinh bỏ học trong phạm vi một nước nhất định - đồng thời đặt trong bối cảnh khái quát hơn của các vấn đề phát triển cần giải quyết như nghèo đói và thất nghiệp. (*Khung hành động được xây dựng trên phương pháp vòng đời để giải quyết những nhu cầu của giới trẻ. Phương pháp này xem xét nhu cầu của trể em và thanh niên ở các độ tuổi khác nhau hoặc tại các giai đoạn trưởng thành khác nhaucủa con người, khung hành động này còn giứp cán bộ WB trong việc xác định những lĩnh vực ưu tiên trong điều kiện nguồn lực hạn chế tại các nước được hỗ trợ. Ví dụ như đối với các nước có thu nhập thấp, phương pháp này có thể làm tăng đầu tư vào dinh dưỡng và các biện pháp y tế khác với mục đích duy trì cuộc sống cho trẻ em. Phương pháp vòng đời nhấn mạnh sự tham gia của gia đình và cộng đồng trong việc cải thiện cuộc sống trẻ em. Các nước cần có những chính sách và thể chế hiệu quả để đảm bảo những công dân trẻ tuổi của mình có thể tiếp cận với giáo dục, y tế và các loại dịch vụ thiết yếu khác. Điều quan trọng nữa là cần phải chắc chắn rẳng giới trẻ có thể tác động đến những quyết định ảnh hưởng tới đời sống của mình*). Ngân hàng và giới trẻ hợp tác để chống đói nghèo Những điều giới trẻ mang lại Những điều WB mang lại - Cái nhìn mới về vấn đề phát triển xuất phát từ kinh nghiệm thực tế - Tham gia lâu dài - Nguồn lực, ý tưởng, năng lực - Nhiệt huyết đối với các vấn đề phát triển và sẵn sàng tham gia đóng góp - Các tổ chức có tri thức và năng lực toàn cầu - Am hiểu thực tế tận gốc và tiếp cạn với cộng đồng địa phương - Hăng hái xây dựng các chính sách nhà nước và chiến lược chương trình hiểu quả hơn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của giới trẻ cũng như lắng nghe tiếng nói của giới trẻ. - Sẵn sàng lắng nghe và học hỏi - Cam kết dài hạn - Khả năng tổ chức nghiên cứu các vấn đề phát triển khác nhau như giáo dục, y tế, việc làm - Kinh nghiệm trong quá khứ và các dự án hiện tại cũng như hoạt động của Ngân hàng trợ giúp trẻ em và thanh niên (như khả năng tiếp cận giáo dục và việc làm) - Khả năng kết hợp cung cấp vốn với một kế hoạch trên cơ sở hợp tác với các nước đang phát triển. - Có ảnh hưởng ở cấp quốc tế lẫn quốc gia - Cơ hội xây dựng năng lực II – céng t¸c víi giíi trÎ. Hiện nay WB đã đưa ra hàng chục sáng kiến dành cho giới trẻ ở tất cả các vùng trên thế giới thuộc phạm vi hoạt động của Ngân hàng. Những chương trình này cùng với giới trẻ, xác định những khó khăn cấp thiết trong quá trình phát triển và đề xuất phương pháp giải quyết. Ở một số văn phòng đại diện tại các nước, giới trẻ đã tham gia vào hoạt động hàng ngày, hoặc ở những nơi khác họ đóng góp vào kế hoạch phát triển quốc gia và chiến lược xoá đói giảm nghèo của đất nước. Sau đây là một số ví dụ: ► Tại Mônđôva, thành viên nhóm Tiếng nói sinh viên, một uỷ ban tư vấn không chính thức cho văn phòng đại diện của WB, cung cấp những thông tin quan trọng cho quá trình xây dựng chiến lược hỗ trợ quốc gia của Môđôva cũng như các sáng kiến phòng chống HIV/AIDS và nỗ lực cải tạo trường học. ►Thanh niên Roma (24-34 tuổi) từ 8 nước Trung và Đông Âu đã đến Washington, D>C. để gặp chủ tịch và cán bộ WB, các tổ chức xã hội địa phương và lãnh đạo nhà nước. Chuyến thăm là một phần của sáng kiến quy mô lớn hơn do WB đề xuất, nhằm củng cố năng lực của các nhà lãnh đạo Roma trẻ và xây dựng diễn đàn lắng nghe tiếng nói của giới trẻ. ►Tại Êtiopia, giới trẻ tham gia tích cực vào các nỗ lực của Ngân hàng, với sự cộng tác của các cơ quan chính phủ, nhằm xây dựng và thực hiện các chương trình phòng chống HIV/AIDS. ►Và tại Nêpan, thanh niên từ 18-20 tuổi tham gia vào một loạt cuộc đàm thoại và một hội thảo quốc gia với mục tiêu tìm hiểu các nội dung và khía cạnh của nhu cầu và lĩnh vực ưu tiên phát triển. Những kinh nghiệm này đã củng cố giá trị to lớn của giới trẻ khi tham gia đối thoại về các vấn đề phát triển. 1. Céng t¸c víi giíi trÎ Pªru ®Ó t¹o ra sù thay ®æi: Nuevas Voces là một sáng kiến 3 năm của Văn phòng đại diện WB tại Pêru; sáng kiến này đã thu hút hàng chục thanh niên, những thành viên tích cực trong cộng đồng của họ, đến văn phòng đại diện của Ngân hàng để học hỏi, nghiên cứu, tư vấn và nhận xét các hoạt động của Ngân hàng. Các thành viên được lựa chọn từ một nhóm lớn các ứng cử viên do các hội thanh niên, trường học, nhà thờ, hoặc các tổ chức cộng đồng khác đề cử. Tiêu chí lựa chọn bao gồm sự sẵn sàng học hỏi về vấn đề phát triển, và họ phải xây dựng một kế hoạch để sau này tổ chức tài trợ của mình có thể đưa vào hoạt động. Đây là một tình huống mà cả hai bên cùng có lợi. Các nhà hoạt động xã hội này thu được kinh nghiệm trực tiếp về vấn đề phát triển, còn Ngân hàng nhận được những ý kiến có giá trị về hoạt động của mình. Theo Natalia Toledo, một người tham gia chương trình Nuevas Voces thì: "Tôi hiểu được cặn kẽ hơn về vai trò của WB tại những nước như nước tôi cũng như vai trò của chính phủ và xã hội dân sự" Sau một giới thiệu ngắn về vấn đề phát triển, Ngân hàng và chương trình quốc gia sinh viên bắt đầu làm việc cho một dự án tuỳ chọn. Một dự án gần đây đã thu thút sự tham gia của giới trẻ trong quá trình nghiên cứu về cách thức cải tiến chương trình và chính sách giáo dục. Các thành viên cũng đi thăm những dự án đang thực hiện của Ngân hàng tại Pêru và nêu ý kiến về cách xây dựng, thực hiện và đánh giá dự án. Natalia nhớlại: "Tôi đã rất ngạc nhiên trước lượng thông tin mà Ngân hàng nắm giữ. Tôi biết đây là một trong các tổ chức tiến hành hầu hết các nghiên cứu lớn nhất về phát triển, nhưng tôi thục sự chưa biết quy mô, hoặc cách tiếp cận và sử dụng tổ chức này. 2. C¬ héi vay vèn cña WB: Mặc dù phần lớn vốn của WB được phân phối dưới dạng vay nợ chính phủ, nhưng một số vốn nhỏ vẫn luôn đựoc dành cho các tổ chức thanh niên và cá nhân thông qua chương trình tài trợ quy mô nhỏ và Thị trường phát triển. Ch­¬ng tr×nh tµi trî quy m« nhá: Chương trình tài trợ vốn quy mô nhỏ được thành lập năm 1983, là một trong số ít chương trình của WB trực tiếp cấp vốn cho các tổ chức xã hội. Chương trình do văn phòng đại diện của Ngân hàng tại các nước điều hành, nhằm hỗ trợ hoạt động của các tổ chức xã hội đang nỗ lực thu hút sự tham gia của những người nghèo và sống bên lề xã hội. Bằng cách thu hút sự tham gia của những người thường bị xã hội bỏ quên, và thông qua việc nâng cao năng lực tác động lên các quyết định chính sách và chương trình của họ , chương trình tài trợ vốn quy mô nhỏ giúp tạo điều kiện để các tổ chức xã hội trở thành chủ sở hữu những sáng kiến phát triển. Sự hỗ trợ đựơc cấp một năm một lần, và thường từ 3000 - 7000 USD, mức cao nhất là 15000 USD. Hîp t¸c víi c¸c tæ choc kh¸c: Với một khối lượng lớn công việc cần làm để cải thiện cuộc sống của giới trẻ trên toàn TG, WB phải hợp tác với các tổ chức cấp địa phương, quốc gia, khu vực và quốc tế (song phương và đa phương) để tối đa hoá nguồn lực, mạng lưới và kinh nghiệm chung. Các đối tác chính của WB trong nỗ lực khuyến khích sự tham gia của giới trẻ và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của họ bao gồm: ► Các tổ chức trong hệ thông liên hợp quốc (như UNICEF, cơ quan đầu mối các vấn đề về thanh thiếu niên của Liên hợp quốc, chương trình phát triển liên hợp quốc, UNAIDS và quỹ dân số Liên hợp quốc) ► Các tổ chức của giới trẻ (như Tổ chức chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, tổ chức giáo viên và học sinh nữ thế giới, tổ chức phong trào hướng đạo sinh thế giới, và một số tổ chức của giới trẻ trong khu vực). ► Các ngân hàng ơhát triển trong khu vực (như Ngân hàng Phát triển liên Mỹ) ► Các tổ chức phi chính phủ (như Save the children và Plan international). ► Các tổ chức song phương (như GTZ, Tổ chức hợp tác kỹ thuật của Đức, USAID, tổ chức phat triển quốc tế Hoa Kỳ, và CIDA, tổ chức phát triển quốc tế Canada) Những tổ chức này đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực tập hợp giới trẻ và củng cố liên kết chia sẻ thông tin của WB. Tương lai hứa hẹn những hợp tác không ngừng trong việc theo đuổi cùng một mục tiêu chung là cải thiện cuộc sống của giới trẻ và tăng cường khả năng tham gia và hoạt động của cộng đồng họ. III – giíi trÎ cã thÓ tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng cña WB nh­ thÕ nµo??? Giới trẻ cơ thể tham gia vào hoạt động của WB và nói lên tiêng nói của mình về các dự án của Ngân hàng dưới nhiều hình thức khác nhau. * Chương trình Tiếng nói mới trong phát triển: cho phép thanh thiếu niên và các tổ chức của họ liên kết với nhau và chia sẻ ý tưởng tăng cường tác động của chương trình. Đội ngũ TiÕng nói mới Hợp tác với văn phòng đại diện của Ngân hàng tại nhiều nước trên thế giới. Một kế hoạch được xây dựng để các thành viên có thể đến thăm trụ sở của WB tại các nước khác và tìm hiểu những điểm giống trong nội dung và cachs thức hoạt động của văn phòng này với văn phòng tại nước họ. * Chương trình thực tập: mang lại cho các cử nhân và tiến sĩ cơ hội nâng cao kỹ năng cũng như kinh nghiệm làm việc trong một môi trường quốc tế. Ứng cử viên thường là người học trong các lĩnh vực kinh tế học, tài chính, phát triển con người, khoa học xã hội, nông nghiệp, môi trường hoặc phát triển kinh tế tư nhân. * Chương trình trợ lý chuyên môn cấp dưới: mang lại cho những người tốt nghiệp đại học (dưới 28 tuổi) kinh nghiệm làm việc bước đầu và được đối mặt với các thách thức của hoạt động phát triển, xoá đói giảm nghèo một cách trực tiếp. Chương trình này kéo dài 2 năm và là một trong các bước đệm cho những ai muốn làm việc trong các chính phủ, lĩnh vực tư vấn, khu vực tư nhân và nghiên cứu. * Chương trình chuyên viên trẻ: thu hút các đối tượng dưới 32 tuổi muốn làm việc trong lĩnh vực phát triển có thành tích học tập và việc làm xuất sắc, đồng thời có năng lực lãnh đạo. Chương trình này tuyển dụng thông qua quá trình tuyển chọn mang tính cạnh tranh cao. * Chương trình học bổng cao học: dành cho sinh viên muốn theo học chương trình cao học trong những lĩnh vức có liên quan đến phát triển. Chương trình tài trợ chi phí 2 năm học. Sinh viên đi học tại những trường ở nước ngoài và dưới 45 tuổi, có ít nhất 2 năm kinh nghiệm chuyên môn. * Chương trình cộng đồng từ thanh niên đến thanh niên (Y2Y) là một mạng lưới chuyên gia trẻ trong WB được thành lập với mục đích trao đổi và chia sẻ ý tưởng liên quan đến hoạt động và chiến lược của WB, đồng thời hợp tác với các tổ chức hoạt động vì giới trẻ khác. Các thành viên tham gia không hạn chế lứa tuổi. Y2Y đón nhận tất cả cá nhân thuộc mọi độ tuổi quan tâm đến vấn đề phát triển vốn đang ảnh hưởng đến giới trẻ toàn cầu và những người nhiệt huyết với việc đưa những vấn đề của giới trẻ vào hoạt động phát triển. * Mạng lưới thanh niên, phát triển và hoà bình (YDP) hỗ trợ sự tham gia của giới trẻ vào quá trình phát triển. Những người trẻ tuổi từ khắp nơi trên TG trông cậy vào WB để xây dựng và thực hiện các chương trình nâng cao năng lực và chia sẻ kiến thức cho các tổ chức của thanh niên. Trong hội nghị YDP tại Paris (2003) và Sarajevo (2004) những thành viên tham dự đề xuất thành lập mạng lưới không chính thức do thanh niên quản lý, đó là mạng lưới thanh niên, phát triển và hoà bình. Vào ngày 30/11/2004 sứ mệnh sau được mạng lướiYDP thông qua: "Vì giới trẻ là đối tượng tạo nhiều thay đổi quan trọng, mục đích của mạng lưới YDP là tạo nên sự tương tác giữa các tổ chức thanh niên, WB và các đối tác khác để tạo điều kiện cho thanh niên tham gia tích cực vào các dự án, quá trình hoạch định chính sách và lên tiếng bảo vệ các vấn đề của giới trẻ, và huy động nguồn lực". IV – trë thµnh mét phÇn cña gi¶I ph¸p. Mặc dù WB đã gặt hái được nhiều thành công trong việc bảo vệ và hợp tác với giới trẻ nhưng đây mới chỉ là điểm khởi đầu - và khả năng của Ngân hàng trong việc hỗ trợ nhiều sáng kiến khác nhau của giới trẻ còn hạn chế. Tuy nhiên điều may mắn là WB không phải là một tổ chức đơn lẻ mà là một hệ thống các tổ chức hoạt động ở địa phương, quốc gia và quốc tế giải quyết vấn đề cấp thiết của phát triển. Việc tham gia vào các hoạt động cộng đồng có thể thực hiện dưới các hình thức sau đây: - Bầu cử và khuyến khích giới trẻ trong độ tuổi bầu cử đi bầu cử - Xây dựng nhóm thảo luận các vấn đề nổi cộm tại trường học hoặc cộng đồng. - Viết bài cho phương tiện thông tin đại chúng địa phương hoặc xây dựng kênh truyền thông mới - Làm đơn kiến nghị trực tuyến hoặc viết đơn mới. - Đưa ra một vài chiến dich vì các vấn đề giới trẻ quan tâm . - Làm tình nguyện viên cho các tổ chức xã hội dân sự địa phương, quốc gia và quốc tế. - Huy động bạn bè bắt đầu thực hiện một dự án hoặc xây dựng một tổ chức quần chúng. - Đóng góp vào chiến lược xoá đói giảm nghèo. Phô lôc 1 Danh môc c¸c dù ¸n ®ang tiÕn hµnh do HiÖp héi ph¸t triÓn quèc tÕ ida tµI trî cho viÖt nam Dù ¸n n¨ng l­îng Dù ¸n truyÒn t¶i, ph©n phèi vµ x©y dung l¹i m¹ng l­íi ®iÖn sau thiªn tai. Dù ¸n n¨ng l­îng n«ng th«n Dù ¸n vÒ t¨ng c­êng hiÖu qu¶, cæ phÇn hãa vµ n¨ng l­îng t¸i t¹o Dù ¸n ph¸t triÓn con ng­êi Dù ¸n ph¸t triÓn tiÓu häc Dù ¸n d©n sè vµ kÕ ho¹ch hãa gia ®×nh Dù ¸n hç trî y tÕ quèc gia Dù ¸n gi¸o dôc ®¹i häc Dù ¸n ph¸t triÓn gi¸o viªn tiÓu häc Dù ¸n c¸c trung t©m an toµn truyÒn m¸u khu vùc Dù ¸n xãa ®ãi gi¶m nghÌo vµ qu¶n lý kinh tÕ Dù ¸n hiÖn ®¹i hãa Ng©n hµng vµ hÖ thèng thanh to¸n Dù ¸n tÝn dông hç trî gi¶m nghÌo Ph¸t triÓn n«ng th«n Dù ¸n kh«i phôc thñy lîi Dù ¸n ph¸t triÓn n«ng th«n vµ b¶o vÖ rõng Dù ¸n ®a d¹ng hãa n«ng nghiÖp Dù ¸n nguån n­íc ®ång b»ng s«ng Mªk«ng Dù ¸n ph¸t triÓn vµ b¶o vÖ rõng ®Çm lÇy ven biÓn Dù ¸n ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng n«ng th«n dùa vµo céng ®ång Dù ¸n xãa ®ãi gi¶m nghÌo c¸c tØnh miÒn nói phÝa B¾c Dù ¸n tµi chÝnh n«ng th«n II Giao th«ng Dù ¸n kh«i phôc ®­êng quèc lé 2 Dù ¸n kh«i phôc c¶ng biÓn vµ hÖ thèng ®­êng thñy Dù ¸n t¨ng c­êng giao th«ng ®« thÞ Dù ¸n giao th«ng n«ng th«n II Dù ¸n chèng ngËp lôt vµ giao th«ng s«ng Mªk«ng Dù ¸n ph¸t triÓn ®« thÞ Dù ¸n cung cÊp n­íc Dù ¸n vÖ sinh ba thµnh phè Dù ¸n vÖ sinh m«i tr­êng TP. Hå ChÝ Minh (kªnh Nhiªu l«c – ThÞ NghÌ) C¸c dù ¸n s¾p tíi Dù ¸n Gi¸o dôc tiÓu häc cho trÎ em cã hoµn c¶nh khã kh¨n Dù ¸n c¶i c¸ch Qu¶n lý tµi chÝnh c«ng Dù ¸n Hç trî qu¶n lý Ngu«ng n­íc quèc gia Dù ¸n Ph¸t triÓn Ngµnh l©m nghiÖp Dù ¸n N©ng cÊp m¹ng l­íi quèc lé Dù ¸n N©ng cÊp ®« thÞ vµ ph¸t triÓn h­íng vÒ céng ®ång Dù ¸n phßng chèng vµ gi¶m nhÑ thiªn tai Phô lôc 2 Ch­¬ng tr×nh ph¸t triÓn dù ¸n mªk«ng (mpdf) Ch­¬ng tr×nh Ph¸t triÓn Dù ¸n Mªk«ng (MPDF) lµ ch­¬ng tr×nh do nhiÒu bªn tµi trî ®­îc ®iÒu hµnh bëi C«ng ty Tµi chÝnh Quèc tÕ (IFC), bé phËn kinh tÕ t­ nh©n thuéc Ng©n hµng thÕ giíi. C¸c nhµ tµi trî kh¸c cña MPDF bao gåm: Ng©n hµng ph¸t triÓn Ch©u ¸, Canada, ¤xtrolia, IFC, Na Uy, NhËt B¶n, PhÇn Lan, Thôy Sü, Thôy §iÓn, V­¬ng Quèc Anh. Sø mÖnh cña MPDF lµ thóc ®Èy sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c¸c doanh nghiÖp t­ nh©n võa vµ nhá (DNNVV) së t¹i ë ViÖt Nam, C¨mpuchia vµ Lµo. Víi v¨n phßng t¹i Hµ Néi, TP. Hå ChÝ Minh, Phn«m Pªnh vµ Viªn Ch¨n, MPDF thùc hiÖn ba ho¹t ®éng chÝnh sau: DÞch vô hç trî t­ vÊn doanh nghiÖp MPDF cung cÊp hç trî t­ vÊn doanh nghiÖp cho c¸c DNNVV cã mong muèn c¶i tiÕn hoÆc më réng ho¹t ®éng hiÖn cã. Víi møc ®é ph¸t triÓn vµ nhu cÇu cña doanh nghiÖp thay ®æi, MPDF cã thÓ cung cÊp c¸c dÞch vô kh¸c nhau nh­: ► §¸nh gi¸ ho¹t ®éng doanh nghiÖp: dÞch vô nµy ®­îc tiÕn hµnh nh»m x¸c ®Þnh vÊn ®Ò vµ khuyÕn c¸o c¸c biÖn ph¸p gi¶i quyÕt. ► KÕt nèi doanh nghiÖp víi nhµ t­ vÊn vµ c¸c nhµ cung cÊp dÞch vô doanh nghiÖp së t¹i. ► Ph¸t triÓn c¸c dù ¸n ®Çu t­ vµ thu xÕp nguån tµi chÝnh. Ch­¬ng tr×nh Ph¸t triÓn doanh nghiªp MPDF cung cÊp trî gióp ®Ó t¨ng c­êng n¨ng lùc cña c¸c c¬ quan së t¹i cã cung cÊp dÞch vô thiÕt yÕu cho DNNVV: ► §µo t¹o qu¶n lý vµ häc tËp linh ho¹t ► Trung t©m §µo t¹o Ng©n hµng ► Ph¸t triÓn c¸c hiÖp héi doanh nghiÖp ► Xóc tiÕn xuÊt khÈu M«i tr­êng Hç trî Doanh nghiÖp MPDF hîp t¸c víi c¸c ®èi t¸c tiÕn hµnh nghiªn cøu vµ ®èi tho¹i vÒ chÝnh s¸ch nh»m c¶i thiÖn m«i tr­êng kinh doanh cho c¸c DNNVV: ► C¸c nghiªn cøu, ®iÒu tra vÒ khu vùc t­ nh©n ► Xªmina, héi th¶o vÒ c¸c vÊn ®Ò ph¸t triÓn DNNVV ► §em ®Õn ViÖt Nam c¸c kinh nghiÖm quèc tÕ KÕt luËn Quan hÖ gi÷a ViÖt Nam – WB ®­îc chÝnh thøc nèi l¹i tõ th¸ng 10/1993, kÓ tõ ®ã cho ®Õn nay mèi quan hÖ hîp t¸c Êy ®· kh«ng ngõng ph¸t triÓn vµ tiÕn b­íc trªn mét tÇm cao míi. Minh chøng thÓ hiÖn cô thÓ nhÊt mèi quan hÖ hîp t¸c Êy ®ã lµ sè vèn cam kÕt cho ViÖt Nam vay t¨ng dÇn lªn theo c¸c n¨m. Cã thÓ nãi, nguån vèn n­íc ngoµi tõ Tæ chøc Ng©n hµng thÕ giíi ®· ®ãng gãp rÊt lín vµo qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ cña ViÖt Nam, t¨ng tr­ëng kinh tÕ cña ViÖt Nam ®· thay ®æi ®¶m b¶o c¶ sù t¨ng lªn cña chÊt vµ l­îng. §ã lµ: GDP hµng n¨m t¨ng lªn nhanh chãng cïng víi viÖc c¶i thiÖn ®êi sèng nh©n d©n, b¶o vÖ m«i tr­êng sinh th¸i, quan t©m nhiÒu ®Õn gi¸o dôc - ®µo t¹o, xãa ®ãi gi¶m nghÌo... Cïng víi sù hîp t¸c ngµy cµng s©u réng h¬n, chóng ta kh«ng thÓ phò nhËn mét ®iÒu ®ã lµ sù can thiÖp cïng møc ®é vµ quy m« trªn cña Ng©n hµng thÕ giíi vµo quèc gia lµ “con nî” cña hä. Kh«ng chØ c¬ cÊu kinh tÕ bÞ t¸c ®éng thay ®æi, chÝnh s¸ch, ph¸p luËt trªn ®µ chuyÓn dÞch ...mµ ®ã cßn lµ sù thay ®æi vÒ thÓ chÕ, t¸c ®éng tíi ®­êng lèi cña quèc gia vay nî ®ã. ViÖc sö dông nguån vèn cña WB còng cã nhiÒu viÖc ®¸ng ®Ó bµn tíi ®èi víi ViÖt Nam. Nguån vèn ®· ®­îc chóng ta sö dông hiÖu qu¶ ch­a? hoÆc lµ nã sÏ lµ mét liÒu thuèc t¨ng lùc ®èi víi nÒn kinh tÕ ViÖt Nam hoÆc nã l¹i trë thµnh n¬i nu«i d­ìng n¹n tham «, l·ng phÝ ®èi víi chóng ta. §©y ph¶i ch¨ng chÝnh lµ sù h¹n chÕ cña WB? VÊn ®Ò nµy chóng t«i sÏ lµm râ h¬n trong mét ®Ò tµi kh¸c. Trong chóng ta h¼n ch­a ai quªn bµi häc tõ Hµn Quèc, bµi häc tõ viÖc vay vèn cña WB ®i kÌm ®iÒu kiÖn më cöa khu vùc n«ng nghiÖp cho hµng hãa n«ng nghiÖp tõ Mü, dÉn tíi nÒn s¶n xuÊt n«ng nghiÖp cña Hµn Quèc bÞ kiÖt quÖ, thiÖt h¹i nÆng nÒ vµ hoµn toµn phô thuéc vµo Mü. Hay bµi häc tõ nh÷ng quèc gia nghÌo ®ãi cña Ch©u Phi. Hµng lo¹t c¸c tæ chøc vò trang ph¶n ®éng cña lôc ®Þa ®en nµy bÞ giËt d©y bëi bµn tay cña Mü th«ng qua mét c¸i gäi lµ ch­¬ng tr×nh h­íng tíi quyÒn tù do, nh©n quyÒn ®­îc Mü dùng lªn tµi trî cho c¸c tæ chøc vò trang ®ßi ly khai. Ng©n hµng thÕ giíi l¹i trë thµnh dông cô cña Hoa Kú trong trß ch¬i nh©n quyÒn cña m×nh? Sù kiÖn cò nh­ng bµi häc l¹i lµ rÊt míi vµ rÊt ®¸ng l­u t©m. §ã lµ nh÷ng minh chøng sinh ®éng vµ thùc tÕ nhÊt cho tÊt c¶ c¸c quèc gia, trong ®ã cã ViÖt Nam, yªu cÇu kh¸ch quan ®Æt ra lµ lµm thÕ nµo ®Ó võa cã thÓ tËn dông ®­îc ngo¹i lùc ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ l¹i cã thÓ võa b¶o vÖ vµ kiªn ®Þnh ®­îc lËp tr­êng kinh tÕ tù chñ cña m×nh? C©u hái ®ã ®· ®­îc Nhãm t¸c gi¶ gi¶i ®¸p trong bµi viÕt cña m×nh. Nhãm t¸c gi¶ xin tr©n thµnh c¶m ¬n sù gãp ý cña ThÇy c« vµ c¸c b¹n! Nhãm t¸c gi¶.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docCác hoạt động của Ngân hàng thế giới các nước thành viên và liên hệ thực tiễn Việt Nam.DOC
Luận văn liên quan