Các loại hình quỹ tương hỗ

SpecialtyFunds: •SectorFund: Đầutưtheolĩnh vực •RegionalFunds: : Đầutư theo KVđịa lý

pdf15 trang | Chia sẻ: aquilety | Ngày: 27/03/2015 | Lượt xem: 1443 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Các loại hình quỹ tương hỗ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM KHOA KINH TẾ ---------- Đề tài thuyết trình môn Đầu tư Tài Chính CÁC LOẠI HÌNH QUỸ TƯƠNG HỖ SVTH: NGUYỄN THỊ KIỀU AN NGUYỄN VĂN CHIẾN TRẦN THỊ CÚC LÊ DOÃN CƯƠNG NGUYỄN QUANG ĐẠT PHẠM TUẤN ĐẠT ĐOÀN NGỌC MINH HIẾU DƯƠNG THỊ THÙY DUNG TRẦN NGỌC DUNG NGUYỄN TÙNG CHINH LỚP : TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG-K9 TP.HCM tháng 07/2010 ---------- NỘI DUNG THUYẾT TRÌNH Giới thiệu chung về quỹ tương hỗ  Các loại hình quỹ tương hỗ 1. Định nghĩa (The Definition) 2. Hoạt động của quỹ tương hỗ (How Funds Can Earn Money) 3. Ưu điểm (Advantages of Mutual Funds) 4. Khiếm khuyết (Disadvantages of Mutual Funds) 1. Money Market Funds 2. Bond/Income Funds 3. Balanced Funds 4. Equity Funds 5. Global/International Funds 6. Specialty Funds ; 7. Funds of funds GIỚI THIỆU CHUNG VỀ QUỸ TƯƠNG HỖ Định nghĩa (The Definition) : • Được điều hành bởi công ty đầu tư • Nhằm huy động vốn cổ đông để đầu tư. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ QUỸ TƯƠNG HỖ Hoạt động của các quỹ tương hỗ: • Đầu tư vào chứng khoán, trái phiếu, ... • Bán lại các khoản đầu tư •Lợi nhuận: Cổ tức, chênh lệch mua bán các khoản đầu tư • Phân phối lợi nhuận cho các NĐT. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ QUỸ TƯƠNG HỖ Ưu điểm: • Huy động được đa số NV trong XH • Cơ hội đầu tư DM đa dạng với vốn nhỏ • NĐT không cần có kiến thức chuyên sâu • Giảm thiểu rủi ro đầu tư. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ QUỸ TƯƠNG HỖ Khiếm khuyết: • Không được bảo hiểm • Sự pha loãng giá • Có thu phí • Mức TM đảm bảo thanh khoản cao Các loại hình quỹ tương hỗ (Types of mutual fund) • 1. Money market Fund:  Đầu tư vào khoản chứng chỉ nợ ngắn hạn  Rủi ro thấp và thanh khoản cao  NĐT dễ dàng thu hồi vốn khi cần  không được bảo hiểm bởi Chính phủ Các loại hình quỹ tương hỗ (Types of mutual fund) 2. Bond Fund:  Đầu tư chủ yếu vào trái phiếu  Ưu tiên: các công cụ nợ CP và công ty  Rủi ro: Tùy thuộc DM TP đầu tư.  Danh mục đầu tư tương đối đa dạng  Cổ phần có thể bán lại dễ dàng Các loại hình quỹ tương hỗ (Types of mutual fund) 3. Balanced Funds:  Đầu tư vào cả trái phiếu và cổ phiếu  Quy định tỷ lệ phân bổ đầu tư tối thiểu và tối đa Các loại hình quỹ tương hỗ (Types of mutual fund) 4. Equity funds (stocks) : • Đầu tư chủ yếu vào cổ phiếu • Mục tiêu đầu tư: + Tăng trưởng vốn trong dài hạn + Thu nhập cố định nhỏ • Tiêu chí đầu tư đa dạng: + Các công ty có nền tảng tốt + Các công ty đang được ưa chuộng Các loại hình quỹ tương hỗ (Types of mutual fund) 5a. Global funds (world funds) :  Đầu tư toàn cầu  Tránh được rủi ro của 1 quốc gia 5b. International Funds (foreign funds) Tương tự 5a nhưng chỉ đầu tư ra nước ngoài  Thích hợp cho việc cơ cấu lại DMĐT của NĐT Các loại hình quỹ tương hỗ (Types of mutual fund) 6. Specialty Funds : • Sector Fund: Đầu tư theo lĩnh vực • Regional Funds : : Đầu tư theo KV địa lý Các loại hình quỹ tương hỗ (Types of mutual fund) 7. Funds of Funds:  Đầu tư vào các quỹ tương hỗ khác  Lệ phí quản lý thường cao Các loại hình quỹ tương hỗ (Types of mutual fund) 8. Hedging funds: • Sử dụng các công cụ phòng ngừa rủi ro • Mức độ an toàn cao hơn cho NĐT PHẦN THUYẾT TRÌNH ĐỀ TÀI CỦA NHÓM 1 ĐẾN ĐÂY LÀ KẾT THÚC Cám ơn các bạn đã tham dự, lắng nghe và đặt câu hỏi Kính chúc các bạn đạt kết quả tốt trong học tập nghiên cứu NHÓM 1

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfcac_loai_quy_tuong_ho_nhom_1_5289.pdf
Luận văn liên quan