Các mạch điện một chiều mô phỏng trong matlab

Các thông số của sơ đồ: Điện áp nguồn cần băm: U = 176V Các thông số của mạch: C = 4.8e-06; LC = 1901e-06 Tải: R = 1Ω; L = 200e-03; Eư = 100V T = 0.002s; T1 = 0.001s

doc23 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 30/11/2013 | Lượt xem: 2006 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Các mạch điện một chiều mô phỏng trong matlab, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐẠI HỌC KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ ---------------a & b--------------- CÁC MẠCH ĐIỆN MỘT CHIỀU MÔ PHỎNG TRONG MATLAB Sinh viên thực hiện: Nguyễn Quang Lập Lớp : ĐH Điện K3 Nam định - 2012 I- Chỉnh lưu Điôt 1- Chỉnh lưu ba pha hình tia Khi tải là R thuần trở: Sơ đồ chỉnh lưu không điều khiển hình tia, tải R Các thông số của mạch: Điện áp nguồn cần chỉnh lưu: Tải: R = 10Ω Kết quả mô phỏng: Khi tải là R + Eư: Sơ đồ chỉnh lưu không điều khiển hình tia, tải R + Eư Các thông số của mạch: Điện áp nguồn cần chỉnh lưu: Tải: R = 10Ω, Eư = 100V Kết quả mô phỏng: Khi tải là R + Eư + L: Sơ đồ chỉnh lưu không điều khiển hình tia, tải R + Eư + L Các thông số của mạch: Điện áp nguồn cần chỉnh lưu: Tải: R = 10Ω, Eư = 100V, L = 10e-03 Kết quả mô phỏng: 2 -Chỉnh lưu ba pha hình cầu Khi tải là R + Eư: Sơ đồ chỉnh lưu không điều khiển hình cầu, tải R + Eư Các thông số của mạch: Điện áp nguồn cần chỉnh lưu: Tải: R = 10Ω, Eư = 100V Kết quả mô phỏng: Khi tải là R + Eư + L: Sơ đồ chỉnh lưu không điều khiển hình cầu, tải R + Eư + L Các thông số của mạch: Điện áp nguồn cần chỉnh lưu: Tải: R = 10Ω, Eư = 100V, L = 10e-03 Kết quả mô phỏng: II- Chỉnh lưu Thyristor 1 -Chỉnh lưu Thyristor một pha, nửa chu kỳ Sơ đồ chỉnh lưu Thyristor một pha, nửa chu kỳ, tải R + L Các thông số của mạch: Điện áp nguồn cần chỉnh lưu: Tải: R = 10Ω, L = 10e-03 Góc mở Thyristor α = 300 Kết quả mô phỏng: Khi sơ đồ chỉnh lưu có thêm Điôt D0 Sơ đồ chỉnh lưu Thyristor một pha, nửa chu kỳ, tải R + L, có D0 Các thông số của mạch: Điện áp nguồn cần chỉnh lưu: Tải: R = 10Ω, L = 10e-03 Góc mở Thyristor α = 300 Kết quả mô phỏng: 2 -Chỉnh lưu Thyristor cầu một pha Khi tải là R + L Sơ đồ chỉnh lưu Thyristor cầu một pha, tải R + L Các thông số của mạch: Điện áp nguồn cần chỉnh lưu: Tải: R = 10Ω, L = 100e-03 Góc mở Thyristor α = 300 Kết quả mô phỏng: Khi sơ đồ chỉnh lưu có thêm Điôt D0 Sơ đồ chỉnh lưu Thyristor cầu một pha, tải R + L, có D0 Các thông số của mạch: Điện áp nguồn cần chỉnh lưu: Tải: R = 10Ω, L = 100e-03 Góc mở Thyristor α = 300 Kết quả mô phỏng: Khi tải là R + L + Eư Sơ đồ chỉnh lưu Thyristor cầu một pha, tải R + L + Eư Các thông số của mạch: Điện áp nguồn cần chỉnh lưu: Tải: R = 10Ω, L = 100e-03, Eư = 30V Góc mở Thyristor α = 300 Kết quả mô phỏng: Khi sơ đồ chỉnh lưu có thêm Điôt D0 Sơ đồ chỉnh lưu Thyristor cầu một pha, tải R + L + Eư, có D0 Các thông số của mạch: Điện áp nguồn cần chỉnh lưu: Tải: R = 10Ω, L = 100e-03, Eư = 30V Góc mở Thyristor α = 300 Kết quả mô phỏng: Khi sơ đồ làm việc ở chế độ nghịch lưu phụ thuộc Sơ đồ chỉnh lưu Thyristor cầu một pha, tải R + L + Eư, NLPT Các thông số của mạch: Điện áp nguồn cần chỉnh lưu: Tải: R = 10Ω, L = 100e-03, Eư = 100V Góc mở Thyristor α = 1200 Kết quả mô phỏng: 3- Chỉnh lưu Thyristor ba pha hình tia Khi tải là R + L Sơ đồ chỉnh lưu Thyristor ba pha hình tia, tải R + L Các thông số của mạch: Điện áp nguồn cần chỉnh lưu: Tải: R = 10Ω, L = 10e-03 Góc mở Thyristor α = 300 Kết quả mô phỏng: Khi sơ đồ chỉnh lưu có thêm Điôt D0 Sơ đồ chỉnh lưu Thyristor ba pha hình tia, tải R + L Các thông số của mạch: Điện áp nguồn cần chỉnh lưu: Tải: R = 10Ω, L = 10e-03 Góc mở Thyristor α = 600 Kết quả mô phỏng: Khi tải là R + Eư Sơ đồ chỉnh lưu Thyristor ba pha hình tia, tải R + Eư Các thông số của mạch: Điện áp nguồn cần chỉnh lưu: Tải: R = 10Ω, Eư = 100V Góc mở Thyristor α = 300 Kết quả mô phỏng: Khi sơ đồ làm việc ở chế độ nghịch lưu phụ thuộc Sơ đồ chỉnh lưu Thyristor ba pha hình tia, tải R + Eư, NLPT Các thông số của mạch: Điện áp nguồn cần chỉnh lưu: Tải: R = 10Ω, Eư = 200V Góc mở Thyristor α = 1200 Kết quả mô phỏng: Khi tải là R + L + Eư Sơ đồ chỉnh lưu Thyristor ba pha hình tia, tải R + Eư + L Các thông số của mạch: Điện áp nguồn cần chỉnh lưu: Tải: R = 10Ω, Eư = 100V, L = 100e-03 Góc mở Thyristor α = 300 Kết quả mô phỏng: Khi sơ đồ làm việc ở chế độ nghịch lưu phụ thuộc Sơ đồ chỉnh lưu Thyristor ba pha hình tia, tải R + Eư + L, NLPT Các thông số của mạch: Điện áp nguồn cần chỉnh lưu: Tải: R = 10Ω, Eư = 200V, L = 100e-03 Góc mở Thyristor α = 1200 Kết quả mô phỏng: 4- Chỉnh lưu Thyristor ba pha hình cầu Khi tải là R + L Sơ đồ chỉnh lưu Thyristor ba pha hình cầu, tải R + L Các thông số của mạch: Điện áp nguồn cần chỉnh lưu: Tải: R = 10Ω, L = 10e-03 Góc mở Thyristor α = 300 Kết quả mô phỏng: Khi tải là R + L + Eư Sơ đồ chỉnh lưu Thyristor ba pha hình cầu, tải R + L + Eư Các thông số của mạch: Điện áp nguồn cần chỉnh lưu: Tải: R = 10Ω, L = 10e-03, Eư = 100V Góc mở Thyristor α = 300 Kết quả mô phỏng: Khi sơ đồ làm việc ở chế độ nghịch lưu phụ thuộc Sơ đồ chỉnh lưu Thyristor ba pha hình cầu, tải R + L + Eư, NLPT Các thông số của mạch: Điện áp nguồn cần chỉnh lưu: Tải: R = 10Ω, L = 10e-03, Eư = 200V Góc mở Thyristor α = 1200 Kết quả mô phỏng: III- Bộ băm điện áp một chiều (HACHEUR) Sơ đồ bộ băm nối tiếp Các thông số của sơ đồ: Điện áp nguồn cần băm: U = 176V Các thông số của mạch: C = 4.8e-06; LC = 1901e-06 Tải: R = 1Ω; L = 200e-03; Eư = 100V T = 0.002s; T1 = 0.001s Kết quả mô phỏng:

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docsu_dung_simulink_de_mo_phong_cac_mach_dien_1_chieu_4447.doc
Luận văn liên quan